Άλυτες Ασκήσεις

 

Ολίσθηση σε ολισθαίνον κεκλιμένο επίπεδο.

Ολίσθηση σε ολισθαίνον κεκλιμένο επίπεδο.

Στο σχήμα δεν υπάρχουν πουθενά τριβές και το ύψος της τριγωνικής σφήνας είναι 0,8m ενώ η γωνία της είναι φ (πχ. φ=45ο). Το σώμα m αφήνεται ελεύθ

Read More ..

Μέγιστη τιμή συντελεστή τριβής

Μέγιστη τιμή συντελεστή τριβής

Σώμα μάζας m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο.  Ασκούμε δύναμη μέτρου F που σχηματίζει γωνία 45 με το οριζόντιο επίπεδο. Η μέγιστη επιτάχυνση  α

Read More ..

Ελάχιστη απόσταση (3)

Ελάχιστη απόσταση (3)

Δύο σώματα Α και Β κινούνται στις πλευρές μιας γωνίας χοψ =60ο πλησιάζοντας προς την κορυφή Ο . (Π.χ. 2 αυτοκίνητα που κινούνται σε δρόμους π

Read More ..

Ελάχιστη απόσταση (2)

Ελάχιστη απόσταση (2)

Δύο Αυτοκίνητα  κινούνται  σε κάθετους δρόμους με ταχύτητες   ίδιου μέτρου ώστε να πλησιάζουν σε κάποια διασταύρωση. Κάποια στιγμή ο οδ

Read More ..

Ελάχιστη απόσταση (1)

Ελάχιστη απόσταση (1)

Μία άσκηση που έφτιαξα σε χρόνο dt Σώμα Α κινείται στον χ΄χ πλησιάζοντας την αρχή Ο με σταθερή ταχύτητα 3m/s . Σώμα Β κινείται στον ψ’ψ με

Read More ..

4 ερωτήσεις φυσικής

4 ερωτήσεις φυσικής

1.Ένα κυβικό δοχείο όγκου 1λίτρο είναι ανοιχτό στο πάνω μέρος και  βρίσκεται σε όχημα που κινείται με σταθερή οριζόντια  επιτάχυνση μέτρ

Read More ..

Φυσική και Γεωμετρία

Φυσική και Γεωμετρία

4. μέθοδος Ειδώλων  3. Απολλώνιος Κύκλος 2. Απόδειξη  Θεωρήματος Ceva Με Φυσική Aπόδειξη του (giannis batsaouras) στο Θεώρημα Ceva 1.Μία άσκηση γεωμετρία

Read More ..

Αυτόματη αλλαγή ώρας-

Αυτόματη αλλαγή ώρας-

Ένα ρολόι εκκρεμές το χρησιμοποιούμε για ξυπνητήρι και το έχουμε ρυθμίσει να χτυπάει στις 7 το πρωί.  Σήμερα Σάββατο το πρωί στις χτύπησε

Read More ..

Ευθύγραμμη ομαλά Επιβραδυνόμενη

Ευθύγραμμη ομαλά Επιβραδυνόμενη

Σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η οποία διαρκεί ακέραιο αριθμό δευτερολέπτων. Α. Στο Ν-οστό δευτερόλεπτο διανύει διά

Read More ..

Διαδοχικές κατακόρυφες βολές

Διαδοχικές κατακόρυφες βολές

Σφαιρίδιο αφήνεται να πέσει από ύψος h πάνω από  ακλόνητο οριζόντιο επίπεδο. Το σφαιρίδιο χτυπά στο οριζόντιο δάπεδο και ανακλάται κατακ

Read More ..

Κυλιόμενες σκάλες

Κυλιόμενες σκάλες

Σκέφτηκα σήμερα, μιας και χρησιμοποίησα τις κυλιόμενες σκάλες, το ακόλουθο θέμα. Να βρεθεί ο χρόνος στον οποίο θα ανέβει κάποιος που βαδί

Read More ..

Πως θα δείξουμε ότι το Κ.Μ. κάνει αατ.

Πως θα δείξουμε ότι το Κ.Μ. κάνει αατ.

Ο  Τροχός του σχήματος  κάνει κχο στο οριζόντιο επίπεδο  δείξτε ότι το Κ.Μ. κάνει αατ. Δίδεται Ι,Μ,Κ κλπ. Κυκλοφορούν διάφορες αποδείξεις .

Read More ..

Μέγιστη Απόσταση 2 σωμάτων

Μέγιστη Απόσταση 2 σωμάτων

Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι στερεωμένα στα άκρα οριζόντιου ελατηρίου  σταθεράς Κ=24Ν/m και

Read More ..

Χρόνοι στην αατ

Χρόνοι στην αατ

Σώμα κάνει αατ πλάτους Α. Αν Δt είναι ο μέγιστος χρόνος για να διανύσει διάστημα ίσο με Α και Δt΄ είναι ο ελάχιστος χρόνος για να διανύσει τ

Read More ..

Δύο κιβώτια με τριβές, αλλά και χωρίς τριβή

Δύο κιβώτια με τριβές, αλλά και χωρίς τριβή

Σαν συνέχεια του θέματος που έβαλε ο Χάρης Πλάτανος εδώ, μια προέκταση με δύο ερωτήματα. Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β μ

Read More ..

Ασκηση στην πλάγια Βολή

Ασκηση στην πλάγια Βολή

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Από το σημείο Α ρίχνεται σώμα μάζας m=2Kg  με ταχύτητα  υο=60m/s υπό γωνία  φ=60⁰. Ταυτόχρονα από το σημείο Σ αφήνεται άλλο σ

Read More ..

Δύο Κιβώτια

Δύο Κιβώτια

Το κιβώτιο (1) ακουμπάει στο έδαφος (συντελεστής τριβής με το έδαφος μ1) ενώ το κιβώτιο (2) βρίσκεται απο πάνω του (συντελεστής τριβής μεταξύ

Read More ..

Υπολογίστε μέση ταχύτητα (Α Λυκείου)

Υπολογίστε μέση ταχύτητα (Α Λυκείου)

Κινητό  πάει από τη θέση Α στη θέση Β κινούμενο ευθύγραμμα ως εξής .Τη στιγμή to=0 ξεκινάει από το Α και κινείται με σταθερή επιτάχυνση ως τ

Read More ..

Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) Δύο σώματα κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Αν κινούνται ομόρροπα ο χρόνος 2 δ

Read More ..

 

 Ομάδες συζητήσεων

Επιλογές Φυσικής