Φυσική Α΄Λυκείου

 

Η κίνηση ενός σώματος μέσα σε ασανσέρ.

Η κίνηση ενός σώματος μέσα σε ασανσέρ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2015 και ώρα 13:30 Ένα σώμα Σ βάρους 20Ν, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρ

Read More ..
Ακινησία και κίνηση ενός σώματος στο άκρο ελατηρίου.

Ακινησία και κίνηση ενός σώματος στο άκρο ελατηρίου.

 Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 8:56 Το αμαξίδιο του σχήματος ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Το ιδα

Read More ..
Τρία αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες.

Τρία αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Νοέμβριος 2015 και ώρα 7:30 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται τρία αυτοκίνητα Α, Β και Γ μ

Read More ..
Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!

Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Νοέμβριος 2015 και ώρα 8:46 Ένα αυτοκίνητο Α είναι ακίνητο, στην άκρη ενός ευθύγραμμου δρό

Read More ..
Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Οκτώβριος 2015 και ώρα 21:30 1)  Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται τρία σώματα Α, Β και Γ και στο

Read More ..
Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δύο κινητά Α και Β. Κάποια στιγμή (t0=0) τα δύο κινητά περνούν από την ίδια θέση Ο (έστω x=0) και στο διπλανό διά

Read More ..
Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα Α

Read More ..
Φυσική Α΄. Test – Διαγωνίσματα

Φυσική Α΄. Test – Διαγωνίσματα

  Στο υλικό Α΄τάξης, έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω test και διαγωνίσματα:

Read More ..
Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Οκτώβριος 2015 και ώρα 20:30 Ένα αρχικά ακίνητο σώμα, αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα τη στι

Read More ..
Φύλλα Εργασίας Φυσικής Α΄Λυκείου

Φύλλα Εργασίας Φυσικής Α΄Λυκείου

Από το υλικό για μαθητές Α΄Λυκείου, τα φύλλα εργασίας:

Read More ..
Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

Αναρτήθηκε στις 12/11/2015 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης του, σε συνάρτηση μ

Read More ..
Βρείτε τις τρεις επιταχύνσεις

Βρείτε τις τρεις επιταχύνσεις

Σε εντελώς λείο και οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται ακίνητα τρία σώματα. Τα βλέπουμε σε κάτοψη.

Read More ..
Από φανάρι σε φανάρι.

Από φανάρι σε φανάρι.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Οκτώβριος 2015 και ώρα 18:00 Ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο στο φανάρι που είναι «κόκκιν

Read More ..
Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Μάιος 2015 και ώρα 23:30 Σώμα μάζας m = 2 kg είναι ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου με

Read More ..
Δυο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.

Δυο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 19:30 Ένα παιδί κινείται με σταθερή ταχύτητα, σε ευθύγραμμο δρόμο

Read More ..
Η χρονική στιγμή, η θέση και η μετατόπιση.

Η χρονική στιγμή, η θέση και η μετατόπιση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα φύλλο εργασίας. Ένα παιδί κινείται σε έναν ευθύγραμμο δρ

Read More ..
Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 11:00 Στο σχήμα βλέπετε μια τετράγωνη πλατεία ΑΒΓΔ πλευράς 100m και

Read More ..
Η μέση, η στιγμιαία ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Η μέση, η στιγμιαία ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Οκτώβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα φύλλο εργασίας Κατά μήκος ενός χάρακα κινείται μια μικρή σφ

Read More ..
Υπάρχει και άλλη Δυναμική Ενέργεια.

Υπάρχει και άλλη Δυναμική Ενέργεια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Απρίλιος 2015 και ώρα 9:00 Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκ

Read More ..
Δύο κινήσεις σε δύο επίπεδα.

Δύο κινήσεις σε δύο επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Μάρτιος 2015 και ώρα 10:30 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε ένα σημείο Α, ενός λείου οριζοντίου επ

Read More ..
Μια κίνηση στην οποία αλλάζει η δύναμη.

Μια κίνηση στην οποία αλλάζει η δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 20:00 Ένα σώμα μάζας 4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, στη θέση x=0. Σε

Read More ..
Η κίνηση και η τριβή.

Η κίνηση και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 13:00 Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται 

Read More ..
Πότε παράγεται περισσότερο έργο;

Πότε παράγεται περισσότερο έργο;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Απρίλιος 2015 και ώρα 13:00 Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την

Read More ..
Η μηχανική ενέργεια και με ελατήριο. Φ.Ε.

Η μηχανική ενέργεια και με ελατήριο. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Απρίλιος 2015 και ώρα 10:00 Μια πλάκα μάζας 2kg βρίσκεται σε ύψος  h=1,2m από το έδαφος πάνω ακρ

Read More ..
Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 10:30 Ένα σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο

Read More ..
Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Μάιος 2015 και ώρα 13:00 Ένα σώμα βάρους 40Ν κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπε

Read More ..
Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Μάιος 2015 και ώρα 14:30 Ένα σώμα μάζας m=0,4kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, απέχοντας 4m

Read More ..
Οι μετατοπίσεις σε δύο κινήσεις.

Οι μετατοπίσεις σε δύο κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Μάιος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0 σε οριζόντιο επίπεδο κα

Read More ..
Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Μάιος 2015 και ώρα 17:00 Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0 σε οριζόντιο επίπεδο κα

Read More ..
Δύο τμήματα μιας ευθύγραμμης κίνησης.

Δύο τμήματα μιας ευθύγραμμης κίνησης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Μάιος 2015 και ώρα 20:00 Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει τριβή ο

Read More ..
Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Μάιος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή ασκείτ

Read More ..
Σταθερή και μεταβλητή δύναμη.

Σταθερή και μεταβλητή δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Απρίλιος 2015 και ώρα 20:00 Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφ

Read More ..
Μια εισαγωγή στο έργο και στην κινητική ενέργεια.

Μια εισαγωγή στο έργο και στην κινητική ενέργεια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Απρίλιος 2015 και ώρα 21:00 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο στη θέση Α. Κάποια

Read More ..
Εύρεση του συντελεστή τριβής.

Εύρεση του συντελεστή τριβής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδρα

Read More ..
Ένα σώμα της τράπεζας αποκτά παρέα!

Ένα σώμα της τράπεζας αποκτά παρέα!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Ιανουάριος 2015 και ώρα 18:00 Το θέμα 3.763 της τράπεζας θεμάτων, λίγο αλλαγμένο και με μια πρ

Read More ..
Το σώμα φτάνει «ομαλά» στο έδαφος.

Το σώμα φτάνει «ομαλά» στο έδαφος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιανουάριος 2015 και ώρα 11:00 Ένα  σώμα κατέρχεται κατακόρυφα, με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s, δεμ

Read More ..
Βρείτε τη μια δύναμη, από ένα διάγραμμα.

Βρείτε τη μια δύναμη, από ένα διάγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 11:00 Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή ασκο

Read More ..
Μια απλή εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα.

Μια απλή εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 9:00 Ένα σώμα μάζας 5kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγ

Read More ..
Για πόσο χρόνο επιταχύνονται;

Για πόσο χρόνο επιταχύνονται;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Νοέμβριος 2014 και ώρα 20:00

Read More ..
Η μέγιστη επιτάχυνση ενός κιβωτίου.

Η μέγιστη επιτάχυνση ενός κιβωτίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Νοέμβριος 2014 και ώρα 12:00 Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα κιβώτιο μάζας Μ=60kg, το οποίο πα

Read More ..
Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Νοέμβριος 2014 και ώρα 12:00

Read More ..
Δυο παιδιά συναντώνται.

Δυο παιδιά συναντώνται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Οκτώβριος 2014 και ώρα 13:00

Read More ..
Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Οκτώβριος 2014 και ώρα 14:30 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δυο αυτοκίνητα Α και Β, προ

Read More ..
Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5;

Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Οκτώβριος 2014 και ώρα 14:00 Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε ένα σημείο Α ενός δρόμου, απέχοντα

Read More ..
Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Οκτώβριος 2014 και ώρα 8:30 Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούνται δυο αυτοκίνητα κ

Read More ..
Δύο επιταχυνόμενα αυτοκίνητα.

Δύο επιταχυνόμενα αυτοκίνητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Οκτώβριος 2014 και ώρα 19:00 Σε ένα ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα με

Read More ..
Έργο Δυνάμεων

Έργο Δυνάμεων

Ένα σώμα μάζας m εκτοξεύεται από σημείο Α και διασχίζει διαδοχικά το κεκλιμένο επίπεδο ΑΒ, το οριζόντιο ΒΓ και τέλος το κεκλιμένο επίπεδ

Read More ..
Μια διδασκαλία μας με χρήση ΑΔΜΕ. Πώς και τι διδάσκουμε.

Μια διδασκαλία μας με χρήση ΑΔΜΕ. Πώς και τι διδάσκουμε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Ιούνιος 2014 και ώρα 13:28 Ένα σώμα μάζας 2kg ανέρχεται κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου, κλίσ

Read More ..
Θέμα Α΄. Έργο- Ενέργεια.

Θέμα Α΄. Έργο- Ενέργεια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Μάιος 2014 και ώρα 12:30 1)     Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ πάνω του ασ

Read More ..

Επιλογές Φυσικής Α΄Λυκείου:

Κινηματική    Δυναμική     Έργο-Ενέργεια    Επανάληψη 

Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα