Χημεία Γ΄Λυκείου

 

Χημεία Γ. Επανάληψη #3 – Κεφ.1-7

Χημεία Γ. Επανάληψη #3 – Κεφ.1-7

Λίγο πριν την τελική ευθεία ένα φύλλο εργασίας με 5 Ασκήσεις και 16 συνολικά ερωτήματα από όλη την ύλη. Υπάρχει ...

Read More
Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου – 2018

Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου – 2018

Το διαγώνισμα που έγραψαν τα παιδιά στο λύκειο όπου διδάσκω. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο. Διαγώνισμα Χημείας Γ ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο 15

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο 15

Όλα τα Σ-Λ ΚΕΦ.7 (Πανελλαδικές 2000-2017) Περισσότερα http://charkopl.blogspot.gr/2018/05/2000-2017.html    

Read More
Διαγώνισμα Προσομοίωσης Χημείας Προσανατολισμού

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Χημείας Προσανατολισμού

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το διαγώνισμα στο οποίο δοκιμάστηκαν σήμερα Παρασκευή οι ...

Read More
Γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ΄Λυκείου

Γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ΄Λυκείου

ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη ...

Read More
ΕΚΙ εναντίον αραίωσης και ποια θα κερδίσει.

ΕΚΙ εναντίον αραίωσης και ποια θα κερδίσει.

Το θέμα Β1(α), (Σ-Λ:1 μονάδα + 1μονάδα η αιτιολόγηση), που βάλανε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις το 2015,έλεγε: «Η ...

Read More
Γενικό διαγώνισμα Χημείας Κεφ.1-7, Γ΄Λυκείου

Γενικό διαγώνισμα Χημείας Κεφ.1-7, Γ΄Λυκείου

   Γενικό διαγώνισμα ΚΕΦ. 1-7 Περισσότερα http://charkopl.blogspot.gr/2018/04/14_16.html

Read More
Αφιερωμένη σε ένα μεγάλο ΜΑΓΚΑ!!!

Αφιερωμένη σε ένα μεγάλο ΜΑΓΚΑ!!!

Εκφώνηση   Άσκησης   Χημικής   Ισορροπίας Σε συσκευή αντίδρασης μιας χημικής βιομηχανίας, προσθέτουμε κ mol ...

Read More
Η αραίωση, η συμπύκνωση και η ΕΚΙ σε στάδια (Μια εναλλακτική…

Η αραίωση, η συμπύκνωση και η ΕΚΙ σε στάδια (Μια εναλλακτική…

Χρόνια πολλά! Στη παρούσα ανάρτηση επιχειρείται μια εναλλακτική προσέγγιση, μέσω σταδίων, βασικών θεμάτων ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο13

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο13

Ισομοριακό  αέριο μείγμα αλκενίου (Α), αλκινίου (Β) και CH4  χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Το 1ο μέρος διοχετεύεται σε ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο12

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο12

Κατά την επίδραση νερού παρουσία Ηg-HgSO4-H2SO4 στο προπίνιο, παράγεται ομογενές μείγμα οργανικών ενώσεων  Α ...

Read More
Επαναληπτικό  Διαγώνισμα Χημείας Γ. Κεφ.1-7 (2018)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Χημείας Γ. Κεφ.1-7 (2018)

Τελικό Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ Λυκείου στα Κεφάλαια 1 ...

Read More
Χημεία Γ. Επανάληψη #2 – Κεφ.1-7

Χημεία Γ. Επανάληψη #2 – Κεφ.1-7

Εδώ έχουμε ένα Φύλλο Εργασίας & Απαντήσεις για τη Χημεία Γ Λυκείου (μαζί με ένα μικρό εισαγωγικό βίντεο). ...

Read More
8 θέματα Β – Επανάληψη Κεφ.5-Χημεία Γ

8 θέματα Β – Επανάληψη Κεφ.5-Χημεία Γ

Γεια χαρά σε όλους ! Ένα φύλλο εργασίας – επανάληψη για το Κεφάλαιο 5 – Χημεία Γ Λυκείου. Συνολικά 8 ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας Νο11

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας Νο11

Μία κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α αντιδρά με I2  και ΝaOH οπότε παράγεται κίτρινο ίζημα και 2,4 g της οργανικής ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας  Νο10

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας Νο10

7,8 g ισομοριακού μείγματος των ενώσεων CvH2v+2O (A) και CkH2k+2O (B)  με  v<k, χωρίζονται σε δύο ίσα μέρη.

Read More
32ος ΠΜΔΧ 2018

32ος ΠΜΔΧ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 32ος  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΜΔΧ)  Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας  (Νο 9)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 9)

46,25 g C4H9Cl  (A) θερμαίνονται με αλκοολικό διάλυμα NaOH και μετατρέπονται μερικώς σε μείγμα αλκενίων Β και Γ, το ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας  (Νο 8)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 8)

Online test: https://charkopl.blogspot.gr/2018/02/8.html Τα Σ-Λ στο ΚΕΦ. 5 (Πανελλαδικές 2000-2017) Περιλαμβάνει όλα τα ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ που ...

Read More
RX + NaOH …

RX + NaOH …

Στην μνήμη του Παύλου … μια άσκηση στημένη «Μπασδαρέικα». 54,8 g ενός αλκυλοβρωμιδίου Α αντιδρούν πλήρως με ...

Read More
Επιλογή δείκτη…

Επιλογή δείκτη…

Ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με Κα=10-5, όγκου 50ml και περιεκτικότητας cΜ, ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ ...

Read More
Χημεία Γ Λυκ. Επανάληψη Κεφ. 1-7

Χημεία Γ Λυκ. Επανάληψη Κεφ. 1-7

Χημεία Γ Λυκείου – Επανάληψη #1, Κεφάλαια 1-7 Φύλλο Εργασίας & Απαντήσεις  – Επανάληψη μέσω της ημέρας του ...

Read More
Διαγώνισμα Χημείας. Κεφ.5-6.

Διαγώνισμα Χημείας. Κεφ.5-6.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ Λυκείου στα Κεφάλαια 5 & 6 (2018) ...

Read More
Λύση ασκήσεων με και χωρίς διερεύνηση

Λύση ασκήσεων με και χωρίς διερεύνηση

Mε ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμειχθούν, δ/μα Δ1 HCl 0,2 M  και δ/μα Δ2 ασθενούς  βάσης Β  0,2 M , για να πάρουμε ...

Read More
Ένα θέμα για μαθητές και άσκηση μόνο για καθηγητές  

Ένα θέμα για μαθητές και άσκηση μόνο για καθηγητές  

Σε  διάλυμα  Δ1  HΑ    0,1Μ στους  θοC  το ΡΗ είναι 3. Σε  διάλυμα  Δ2  ΝαΑ  0,1Μ  πάλι στους  θοC  το ΡΗ είναι 9. ...

Read More
Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων

Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου 200mL και συγκέντρωσης C=0,1Μ.

Read More
Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Σε  δυο δοχεία περιέχονται διαλύματα του 1L, το πρώτο ΗCΙ και το δεύτερο ασθενούς οξέος ΗΒ με σταθερά ΚΗΒ=9∙10-5. ...

Read More
προσεγγίσεις με λάθη σύμφωνα με το σχολικό

προσεγγίσεις με λάθη σύμφωνα με το σχολικό

Στο παράδειγμα που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι   ακόμα και  με   Κa/c ≤0,1 μπορεί να οδηγηθούμε σε λάθη. Η ...

Read More
Ιοντική με δείκτες-μπύρα

Ιοντική με δείκτες-μπύρα

Φύλλο Εργασίας – Χημεία Γ Λυκείου   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Γεια χαρά σε όλους ! Εδώ ...

Read More
Δέντρο οργανικής

Δέντρο οργανικής

Ένα δεντράκι οργανικής για να ξαναμπούμε στο κλίμα… Οργανική

Read More
Απόδοση αντίδρασης. Στερεότυπο 2ο

Απόδοση αντίδρασης. Στερεότυπο 2ο

 Σε ορισμένα  συγγράμματα αναφέρεται ότι: << Όταν η θέση μιας Χ.Ι. μετατοπίζεται δεξιά, τότε η  απόδοση  ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 7)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 7)

3 ωρο  διαγώνισμα στα ΚΕΦ. 1 έως και 5 Δείτε εδώ: http://charkopl.blogspot.gr/2018/01/1-5-6.html  

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 6)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 6)

Μία άσκηση στους δείκτες-ογκομέτρηση Περισσότερα: http://charkopl.blogspot.gr/2017/12/6.html  

Read More
Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1ο έως και 5ο

Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1ο έως και 5ο

ΘΕΜΑ Δ Aέριο 6,72 L (STP) που προέκυψε από την επίδραση περίσσειας διαλύματος ΗCl σε 12 g μετάλλου Μ, με αριθμό ...

Read More
Με αφορμή μια άσκηση του Παύλου Μπασδάρα

Με αφορμή μια άσκηση του Παύλου Μπασδάρα

Όταν συζητούσαμε πριν κάποιους μήνες με τον Παύλο Μπασδάρα, μου ζήτησε την εργαστηριακή επαλήθευση ενός ...

Read More
Εσύ ή ο Μπραντ Πιτ;

Εσύ ή ο Μπραντ Πιτ;

Ποιός είναι πιο καλός Χημικός;  Εσύ ή ο Μπραντ Πιτ; Βιντεομάθημα & Φύλλο Εργασίας – Χημεία B & Γ Λυκείου ...

Read More
Διαγώνισμα στη Χημική Ισορροπία

Διαγώνισμα στη Χημική Ισορροπία

Το διαγώνισμα στην  Χημική Ισοοροπία που τέθηκε σήμερα στο σχολείο. Μπορείτε να διαβάσετε με κλικ ΕΔΩ.

Read More
Μεταβολή απόδοσης: Συσχετισμός (Δn) και…

Μεταβολή απόδοσης: Συσχετισμός (Δn) και…

Ορισμένη ποσότητα n1 mol ουσίας Α αντιδρά σύμφωνα με την αντίδραση Α ⇔ σε δοχείο σταθερού όγκου και σε ...

Read More
Ρ.Δ. Αναλογίες όγκων…

Ρ.Δ. Αναλογίες όγκων…

Ρυθμιστικά Διαλύματα – Αναλογίες Όγκων Διαλυμάτων που περιέχουν 2 ουσίες Γεια χαρά σε όλους ! Εδώ έχουμε ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 4)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 4)

Σε δοχείο όγκου 4 L που περιέχει 5 mol στερεού C εισάγονται 4 mol υδρατμών και αποκαθίσταται η ισορροπία:             ...

Read More
Εύρεση του ακριβούς pH για Υδατικό Διάλυμα Ισχυρού Ηλεκτρολύτη

Εύρεση του ακριβούς pH για Υδατικό Διάλυμα Ισχυρού Ηλεκτρολύτη

Γειά χαρά σε όλους ! Εδώ έχουμε ένα αρχείο xl που υπολογίζει το ακριβές pH (μαζί με συνυπολογισμό της επίδρασης ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 3)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 3)

246,4 L αέριας ΝΗ3 (σε STP) διαβιβάζονται σε θερμαινόμενο σωλήνα που περιέχει 15,75 mol CuO. Μετά το τέλος της αντίδρασης ...

Read More
Ελάχιστη απόδοση χημικής αντίδρασης

Ελάχιστη απόδοση χημικής αντίδρασης

Έστω η αμφίδρομη αντίδρασης της μορφής: κΑ(g) + λΒ(g) ↔ μΓ(g) + νΔ(g) που διεξάγεται σε σταθερή θερμοκρασία, σε ...

Read More
Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 2)

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία & Ασκήσεις Χημείας (Νο 2)

Το μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης +2 και +3. Άχρωμο υδατικό διάλυμα Υ1 έχει όγκο 200 mL και περιέχει τα άλατα MCl2 ...

Read More
Η πόλη του mole

Η πόλη του mole

Μέχρι να μας στείλει το Υπουργείο οδηγίες για τη διδασκαλία της στοιχειομετρίας, μοιράζομαι με τους ...

Read More
Χημεία. Θέματα επαναληπτικών εξετάσεων 2017.

Χημεία. Θέματα επαναληπτικών εξετάσεων 2017.

ΘΕΜΑ Α Α1. Στη χημική αντίδραση C(s) + O2 (g)→ CO2 (g) α. Ο αριθμός οξείδωσης του C μειώνεται β. Ο αριθμός οξείδωσης του ...

Read More

 

Επιλογές Χημείας Γ΄Λυκείου:

Οξειδοαναγωγή      Θερμοχημεία      Χημική κινητική       Χημική ισορροπία

Ιοντική ισορροπία       Άτομο      Οργανική      Τest- Διαγωνίσματα

 

1α-7 (1)8θ9