Δυναμική

Τα κιβώτια με τριβές και χωρίς τριβή

Τα κιβώτια με τριβές και χωρίς τριβή

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες Μ και 2Μ αντίστοιχα,  ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο. Στο (α) σχήμα οι συντελεστές τ

Read More ..
Μια σανίδα σε κεκλιμένο επίπεδο.

Μια σανίδα σε κεκλιμένο επίπεδο.

Σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6 συγκρατείται μια σανίδα ΑΒ μήκος (ΑΒ)= 2m και μάζας m=4kg, σε θέση τέτοια ώστε το άκρο της Α να απέχε

Read More ..
F ελάχιστη

F ελάχιστη

Στο σχήμα έστω m η μάζα του κιβωτίου Α και Μ η μάζα του κιβωτίου Β. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των δύο κιβωτίων είναι μ. Το οριζό

Read More ..
Μια τρισδιάτατη άσκηση για Α΄Λυκείου

Μια τρισδιάτατη άσκηση για Α΄Λυκείου

Μια τρισδιάσταση άσκηση φυσικής Α λυκείου. Αφιερωμένη στον Διονύση Μάργαρη που παραπονιόταν, και σωστά, ότι με την αφαίρεση των κελκιμέν

Read More ..
Η κίνηση και η μέγιστη ταχύτητα σώματος

Η κίνηση και η μέγιστη ταχύτητα σώματος

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει τριβές με μέτρο Τορ=Τολ=5Ν. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση οριζόντιας μετα

Read More ..
Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Σημειακό σώμα μάζας m συγκρατείται στο μέσο κεκλιμένου επιπέδου μήκους L και γωνίας κλίσης φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8) έχοντας δυναμική ενέργεια

Read More ..
Υπολογισμός του συντ. τριβής ολισθήσεως 2 επιφανειών

Υπολογισμός του συντ. τριβής ολισθήσεως 2 επιφανειών

Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ εκτοξεύουμε προς τα κάτω και κατά μήκος της επιφάνειας του ένα σώμα με ταχύτητα $latex \displaystyle {{

Read More ..
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F, της οποίας

Read More ..
Δυο ερωτήσεις για Β΄ Θέμα.

Δυο ερωτήσεις για Β΄ Θέμα.

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται πάνω του μια δύναμη F, όπως στο σχήμα, σταθερής διεύθυνσης, μέχρι τη στιγμ

Read More ..
ΜΙΑ    ΑΣΚΗΣΗ    ΜΕ    ΣΥΣΤΗΜΑ    ΣΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ

Το  σύστημα m1 , m2 του διπλανού σχήματος παραμένει ακίνητο με τα σώματα να βρίσκονται σε επαφή. Θεωρήστε το επίπεδο λείο και τις επιφάνειε

Read More ..
Ελεύθερη πτώση από ελικόπτερο

Ελεύθερη πτώση από ελικόπτερο

Σε μια νυχτερινή άσκηση, ένας στρατιώτης βρίσκεται μέσα σε ελικόπτερο που στέκεται ακίνητο σε ύψος Η=125m πάνω από οριζόντιο έδαφος, και κρ

Read More ..
Η ίδια δύναμη, με άλλη διεύθυνση.

Η ίδια δύναμη, με άλλη διεύθυνση.

Ένα σώμα 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας σταθερής δύναμης, μέτρου F=10Ν, με αποτέλεσμα ν

Read More ..
Ενεργειακά Θεωρήματα και Δυναμική

Ενεργειακά Θεωρήματα και Δυναμική

Σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο από την κορυφή Α κεκλιμένου επιπέδου μήκους S1  και κλίσης θ (ημθ = 0,6). Ο συντελεστής στατικής τριβής και τρ

Read More ..
Ο δίσκος ανεβαίνει πλάγια

Ο δίσκος ανεβαίνει πλάγια

Ο δίσκος της προηγούμενης ανάρτησης «το ποτήρι μεταφέρεται», κινείται πλάγια προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση α=0,3m/s2, σε διεύθυνση που

Read More ..
Το ποτήρι μεταφέρεται

Το ποτήρι μεταφέρεται

Ένα ποτήρι μάζας 100g βρίσκεται πάνω σε ένα δίσκο.

Read More ..
Ποιός από τους δύο θα κινηθεί;

Ποιός από τους δύο θα κινηθεί;

Ο παππούς Διονύσης έφερε στο εγγόνι του ένα κιβώτιο με παιχνίδια. Το κιβώτιο συνολικής μάζας m2=2kg είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, με το

Read More ..
Ο τοίχος βέβαια, δεν υποχωρεί!

Ο τοίχος βέβαια, δεν υποχωρεί!

Ένα παιδί, σπρώχνει έναν τοίχο, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο παιδί. ii) 

Read More ..
Κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με δυο δυνάμεις

Κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με δυο δυνάμεις

Σε σημείο Ο, στην αρχή ενός συστήματος οριζοντίων αξόνων xy, ενός λείου οριζοντίου επιπέδου ηρεμεί ένα σώμα μάζας 10kg. Σε μια στιγμή t=0, ασκ

Read More ..
Το κιβώτιο πάνω στην καρότσα του  φορτηγού.

Το κιβώτιο πάνω στην καρότσα του φορτηγού.

Ένα φορτηγό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, μεταφέροντας στην καρότσα του ένα βαρύ κιβώτιο, όπως στο σχήμα. Αν η ταχύτητα του φορτηγού είνα

Read More ..
Η δράση, η αντίδραση και το ελατήριο

Η δράση, η αντίδραση και το ελατήριο

Μια πλάκα μάζας 4kg αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, πάνω σε ένα ιδανικό (αβαρές) κατακόρυφο ελατήριο, μήκους 60cm που στηρίζεται στο έδα

Read More ..
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε γρηγορότερα το σώμα;

Πώς μπορούμε να σταματήσουμε γρηγορότερα το σώμα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Μάιος 2016 και ώρα 9:33 Ένα σώμα μάζας 1kg, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή π

Read More ..
Όταν δεν μετακινείται η ντουλάπα.

Όταν δεν μετακινείται η ντουλάπα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Μάιος 2016 και ώρα 18:02 Ένας άνθρωπος μάζας m, προσπαθώντας να μετακινήσει μια ντουλάπα, μά

Read More ..
Τι θα γίνει αν αλλάξουμε τη δύναμη;

Τι θα γίνει αν αλλάξουμε τη δύναμη;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Μάιος 2016 και ώρα 11:00 Ένα σώμα σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την ε

Read More ..
Ένα σώμα πάνω σε σανίδα που σύρεται, σαν Φ.Ε.

Ένα σώμα πάνω σε σανίδα που σύρεται, σαν Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Μάρτιος 2016 και ώρα 20:30 Σε οριζόντιο επίπεδο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0=3m/s μια μακρι

Read More ..
Με κινούν αίτιον την τριβή

Με κινούν αίτιον την τριβή

Το κάτω σώμα μάζας m1=4kg εμφανίζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστές τριβής ολίσθησης μ1=μ1ορ και με το επάνω σε αυτό σώμα μάζας m2 μ2=μ2ορ. 

Read More ..
Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι; 2.

Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι; 2.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 10:36 Μη λείο επίπεδο. Ένα σώμα Σ, μάζας 2Μ ηρεμεί πάνω σε μια  δοκό

Read More ..
Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι;

Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 14:00 Λείο επίπεδο. Ένα σώμα Σ, μάζας 2Μ ηρεμεί πάνω σε μια  δοκό Δ,

Read More ..
Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις.

Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:25 Ένα σώμα μάζας m=4kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδρα

Read More ..
Μια κίνηση σε δύο επίπεδα.

Μια κίνηση σε δύο επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 11:00 Ένα σώμα μάζας m=0,4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (Α) στο σ

Read More ..
Δύο ερωτήσεις πάνω σε νόμους του Νεύτωνα.

Δύο ερωτήσεις πάνω σε νόμους του Νεύτωνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Ιανουάριος 2016 και ώρα 14:24 1) Πάνω στο τραπέζι ηρεμεί ένα ποτήρι βάρους 2Ν. Να συμπληρωθού

Read More ..
Μια μεταβλητή δύναμη, προς τα πάνω.

Μια μεταβλητή δύναμη, προς τα πάνω.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Ιανουάριος 2016 και ώρα 9:09 Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί στο έδαφος. Κάποια στιγμή (έστω t=0) δέχετ

Read More ..
Ένα εκκρεμές πάνω σε φορτηγό.

Ένα εκκρεμές πάνω σε φορτηγό.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:30 Ένα φορτηγάκι κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και στο

Read More ..
Η κίνηση ενός σώματος μέσα σε ασανσέρ.

Η κίνηση ενός σώματος μέσα σε ασανσέρ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2015 και ώρα 13:30 Ένα σώμα Σ βάρους 20Ν, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρ

Read More ..
Ακινησία και κίνηση ενός σώματος στο άκρο ελατηρίου.

Ακινησία και κίνηση ενός σώματος στο άκρο ελατηρίου.

 Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 8:56 Το αμαξίδιο του σχήματος ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Το ιδα

Read More ..
Βρείτε τις τρεις επιταχύνσεις

Βρείτε τις τρεις επιταχύνσεις

Σε εντελώς λείο και οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται ακίνητα τρία σώματα. Τα βλέπουμε σε κάτοψη.

Read More ..
Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Μάιος 2015 και ώρα 23:30 Σώμα μάζας m = 2 kg είναι ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου με

Read More ..
Δύο κινήσεις σε δύο επίπεδα.

Δύο κινήσεις σε δύο επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Μάρτιος 2015 και ώρα 10:30 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε ένα σημείο Α, ενός λείου οριζοντίου επ

Read More ..
Μια κίνηση στην οποία αλλάζει η δύναμη.

Μια κίνηση στην οποία αλλάζει η δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 20:00 Ένα σώμα μάζας 4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, στη θέση x=0. Σε

Read More ..
Η κίνηση και η τριβή.

Η κίνηση και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 13:00 Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται 

Read More ..
Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 10:30 Ένα σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο

Read More ..
Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Μάιος 2015 και ώρα 13:00 Ένα σώμα βάρους 40Ν κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπε

Read More ..
Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Μάιος 2015 και ώρα 17:00 Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0 σε οριζόντιο επίπεδο κα

Read More ..
Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Μάιος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή ασκείτ

Read More ..
Εύρεση του συντελεστή τριβής.

Εύρεση του συντελεστή τριβής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδρα

Read More ..
Ένα σώμα της τράπεζας αποκτά παρέα!

Ένα σώμα της τράπεζας αποκτά παρέα!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Ιανουάριος 2015 και ώρα 18:00 Το θέμα 3.763 της τράπεζας θεμάτων, λίγο αλλαγμένο και με μια πρ

Read More ..
Το σώμα φτάνει «ομαλά» στο έδαφος.

Το σώμα φτάνει «ομαλά» στο έδαφος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιανουάριος 2015 και ώρα 11:00 Ένα  σώμα κατέρχεται κατακόρυφα, με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s, δεμ

Read More ..
Βρείτε τη μια δύναμη, από ένα διάγραμμα.

Βρείτε τη μια δύναμη, από ένα διάγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 11:00 Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή ασκο

Read More ..

Επιλογές Φυσικής Α΄Λυκείου:

Κινηματική    Δυναμική     Έργο-Ενέργεια    Επανάληψη 

Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα