Επανάληψη Φυσικής Α΄ Λυκείου

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα

Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υ1=10m/s και υ2=54km/h, προς την ίδια κατε

Read More ..
Η κίνηση και η μέγιστη ταχύτητα σώματος

Η κίνηση και η μέγιστη ταχύτητα σώματος

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει τριβές με μέτρο Τορ=Τολ=5Ν. Σε μια στιγμή δέχεται τη

Read More ..
Μια άσκηση «εντός» ύλης

Μια άσκηση «εντός» ύλης

Ένα σώμα ηρεμεί στο έδαφος (θέση Α), όπου η δυναμική του ενέργεια είναι μηδενική. Σε μια στιγμή δέχεται μια κατ

Read More ..
Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Σημειακό σώμα μάζας m συγκρατείται στο μέσο κεκλιμένου επιπέδου μήκους L και γωνίας κλίσης φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8)

Read More ..
Η δύναμη μεταβάλλεται χρονικά.

Η δύναμη μεταβάλλεται χρονικά.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή (t0=0) δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας δύ

Read More ..
Υπολογισμός του συντ. τριβής ολισθήσεως 2 επιφανειών

Υπολογισμός του συντ. τριβής ολισθήσεως 2 επιφανειών

Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ εκτοξεύουμε προς τα κάτω και κατά μήκος της επιφάνειας του ένα σώ

Read More ..
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια ορ

Read More ..
Δυο ερωτήσεις για Β΄ Θέμα.

Δυο ερωτήσεις για Β΄ Θέμα.

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται πάνω του μια δύναμη F, όπως στο σχήμα, σταθερής

Read More ..
Παίζοντας με ένα βαρύδι στο άκρο νήματος. Α.

Παίζοντας με ένα βαρύδι στο άκρο νήματος. Α.

Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,5kg ηρεμεί στο άκρο κατακόρυφου νήματος, μήκους l=1,25m, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσ

Read More ..
Δύναμη στην ταλάντωση.

Δύναμη στην ταλάντωση.

Ένα σώμα Σ μάζας m είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί απλή αρμονική ταλάν

Read More ..
Χρόνος κίνησης ράβδου και περίοδος μοτίβο Τmtv (Π.Δ.,Ε.Ε.Φ.2016)

Χρόνος κίνησης ράβδου και περίοδος μοτίβο Τmtv (Π.Δ.,Ε.Ε.Φ.2016)

Ομογενής ράβδος μάζας M = 3kg και μήκους L=1,6 m  συγκρατείται ακίνητη σε οριζόντια θέση. Η ράβδος μπορεί να στρέφ

Read More ..
Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Μάιος 2015 και ώρα 23:30 Σώμα μάζας m = 2 kg είναι ακίνητο σε σημ

Read More ..
Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 10:30 Ένα σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχ

Read More ..
Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Μάιος 2015 και ώρα 13:00 Ένα σώμα βάρους 40Ν κινείται με σταθερή

Read More ..
Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Μάιος 2015 και ώρα 14:30 Ένα σώμα μάζας m=0,4kg, ηρεμεί σε λείο οριζ

Read More ..
Οι μετατοπίσεις σε δύο κινήσεις.

Οι μετατοπίσεις σε δύο κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Μάιος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητ

Read More ..
Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Μάιος 2015 και ώρα 17:00 Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητ

Read More ..
Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Μάιος 2015 και ώρα 17:30 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επ

Read More ..

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν… στο μηδέν!

Σώμα μάζας m = 1 kg είναι ακίνητο σε σημείο A (x = 0) οριζοντίου επιπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολ

Read More ..
Κίνηση σώματος σε … κλειστή διαδρομή!

Κίνηση σώματος σε … κλειστή διαδρομή!

Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείτ

Read More ..
«Παράπλευρη» μελέτη οριζοντίου επιπέδου!

«Παράπλευρη» μελέτη οριζοντίου επιπέδου!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Απρίλιος 2016 και ώρα 19:45 Σώμα μάζας m = 1 kg αφήνεται ελεύθερ

Read More ..
Σώμα που δεν ξεκινάει αμέσως… να κινείται!

Σώμα που δεν ξεκινάει αμέσως… να κινείται!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 19 Απρίλιος 2016 και ώρα 21:15 Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητ

Read More ..
Όριο θραύσης και … κατακόρυφη κίνηση!

Όριο θραύσης και … κατακόρυφη κίνηση!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 3 Μάιος 2016 και ώρα 0:00 Σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται ακίνητο σε

Read More ..
Σχέση υπολογισμού της κινητικής ενέργειας και … ελεύθερη πτώση!

Σχέση υπολογισμού της κινητικής ενέργειας και … ελεύθερη πτώση!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 0:04 Σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο από ύψ

Read More ..
Δεν είναι πάντα ελεύθερη πτώση!

Δεν είναι πάντα ελεύθερη πτώση!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 18:30 Σώμα μάζας m = 5 kg αφήνεται ελεύθερο α

Read More ..
Μελετώντας μια χρονική εξίσωση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας!

Μελετώντας μια χρονική εξίσωση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 19:25 Σώμα μάζας m = 2 kg αφήνεται ελεύθερο α

Read More ..
Άλλο το διάγραμμα Κ-x … και άλλο το διάγραμμα F-x!

Άλλο το διάγραμμα Κ-x … και άλλο το διάγραμμα F-x!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 8 Ιούνιος 2015 και ώρα 21:45 Σώμα μάζας m είναι ακίνητο σε σημεί

Read More ..
Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει;

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 1 Ιούνιος 2015 και ώρα 2:00 Σώμα Σ1 μάζας m1 εκτοξεύεται από το έ

Read More ..
Τι θα έπρεπε να μου θυμίζει!

Τι θα έπρεπε να μου θυμίζει!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 1 Ιούνιος 2015 και ώρα 2:22 Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg εκτοξεύεται από

Read More ..
Διερευνώντας μια κατακόρυφη συνάντηση!

Διερευνώντας μια κατακόρυφη συνάντηση!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 24 Μάιος 2015 και ώρα 23: Σώμα Σ1 μάζας m1 αφήνεται ελεύθερο από

Read More ..
H πλάγια βολή και η αρχή της επαλληλίας … στην Α΄ Λυκείου

H πλάγια βολή και η αρχή της επαλληλίας … στην Α΄ Λυκείου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 23 Μάιος 2015 και ώρα 19:26 Σώμα Σ1 μάζας m1 εκτοξεύεται τη χρονι

Read More ..
Βρίσκοντας τριβή… από διάγραμμα F-x

Βρίσκοντας τριβή… από διάγραμμα F-x

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 23 Μάιος 2015 και ώρα 13:41 Σώμα μάζας m = 4 kg εκτοξεύεται τη χρον

Read More ..
Κίνηση που δεν προδίδεται από το διάγραμμα F-t

Κίνηση που δεν προδίδεται από το διάγραμμα F-t

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 22 Μάιος 2015 και ώρα 22:39 Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική

Read More ..
H «κρυφή κίνηση» … και η ελάχιστη ταχύτητα!

H «κρυφή κίνηση» … και η ελάχιστη ταχύτητα!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 19:00. Σώμα μάζας m = 4 kg εκτοξεύεται τη χρον

Read More ..
H »κρυφή κίνηση» … και η μέγιστη ταχύτητα!

H »κρυφή κίνηση» … και η μέγιστη ταχύτητα!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 18:30 Σώμα μάζας m = 4 kg βρίσκεται ακίνητο σ

Read More ..
Μια τριβή … και μια μεταβλητή τριβή

Μια τριβή … και μια μεταβλητή τριβή

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 16:00 Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρον

Read More ..
Η «νόμιμοποίηση» του κεκλιμένου επίπεδου.

Η «νόμιμοποίηση» του κεκλιμένου επίπεδου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 20 Μάιος 2015 και ώρα 17:17 Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρον

Read More ..
Η οριζόντια βολή … στην Α΄ Λυκείου.

Η οριζόντια βολή … στην Α΄ Λυκείου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 19 Μάιος 2015 και ώρα 21:35 Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg εκτοξεύεται τη χρ

Read More ..
Διαγώνισμα Α Λυκείου

Διαγώνισμα Α Λυκείου

Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις.             α) Η δράση και η αντίδραση ασκούν

Read More ..
Ποια διαδρομή είναι πιο σύντομη;

Ποια διαδρομή είναι πιο σύντομη;

Έστω μια κατακόρυφη ημικυκλική διαδρομή και ένα κεκλιμένο επίπεδο που οδηγεί από ένα σημείο Α της περιφέρει

Read More ..
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ…!!!

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ…!!!

ΧΑΙΡΕΤΩ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ YLIKONET ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΩ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕ

Read More ..
Ένα επαναληπτικό μάθημα στην … Α΄Λυκείου

Ένα επαναληπτικό μάθημα στην … Α΄Λυκείου

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ στις 12 Απρίλιος 2014 και ώρα 13:30 Όταν μπαίνω σε μια τάξη της Α’

Read More ..

Επιλογές Φυσικής Α΄Λυκείου:

Κινηματική    Δυναμική     Έργο-Ενέργεια    Επανάληψη 

Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα