Θεωρία

Για να μην χάσουμε τα συμπεράσματα.

Για να μην χάσουμε τα συμπεράσματα.

 Η τομή ενός ομογενούς στερεού s είναι ορθογώνιο ΑΒΓΔ με πλευρές (ΑΒ)=2α και (ΑΔ)=3α. Αφήνουμε το στερεό σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6

Read More ..
Εντροπία μέρος δεύτερον

Εντροπία μέρος δεύτερον

Εντροπία και πιθανότητα. Εντροπία=αταξία. Η πληροφορία. Ο δαίμων του Μάξγουελ. Ο σωλήνας vortex ως πρόβλημα. Σε pdf Σε word

Read More ..
Εντροπία, μέρος πρώτον.

Εντροπία, μέρος πρώτον.

Η θερμοδυναμική προσέγγιση της Εντροπίας. Η μεταβολή της σε κάποιες μεταβολλές. Η σχέση της με το 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα. Σε pdf. Σε Word.

Read More ..
Παρανοήσεις στις ταλαντώσεις

Παρανοήσεις στις ταλαντώσεις

Η παρουσίαση στην ημερίδα στο 4ο ΓΕΛ Κερατσινίου στις 6 / 5 / 2017 Παρανοήσεις στις ταλαντώσεις  

Read More ..
Από το υλικό σημείο στο στερεό σώμα (όχι για μαθητές)

Από το υλικό σημείο στο στερεό σώμα (όχι για μαθητές)

Θεμελιώδης Νόμος Στροφικής Κίνησης. Έστω Ο η σταθερή (ακίνητη) αρχή ενός αδρανειακού συστήματος αναφοράς Oxyz και P ένα σημείο που αποτελεί την

Read More ..
Τρεις κρούσεις και οι ταχύτητες

Τρεις κρούσεις και οι ταχύτητες

Μια μικρή σφαίρα Α κινείται (χωρίς να περιστρέφεται) σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ0 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη

Read More ..
Κεντρική δύναμη και στροφορμή.

Κεντρική δύναμη και στροφορμή.

Έστω ένα σώμα π.χ. ένας πλανήτης που κινείται με ταχύτητα υ, δεχόμενος δύναμη F που κατευθύνεται προς ένα σταθερό σημείο Η (κεντρική δύναμη).  

Read More ..
Ταχύτητες και επιταχύνσεις σε ένα παλμό

Ταχύτητες και επιταχύνσεις σε ένα παλμό

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ο παλμός τ

Read More ..
Η ενέργεια και η ισχύς σε ένα αρμονικό κύμα.

Η ενέργεια και η ισχύς σε ένα αρμονικό κύμα.

Έστω ότι κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, μιας χορδής, διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με εξίσωση: y=Α∙ημ2π(t/Τ-x/λ) Η χορδή τείνεται με δύ

Read More ..
Το τέντωμα του νήματος

Το τέντωμα του νήματος

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζας m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται με ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα, το ο

Read More ..
Ενέργεια – ορμή κύματος

Ενέργεια – ορμή κύματος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα συζητήσαμε, σε διάφορες θέσεις και με αφορμή το θέμα των εξετάσεων, το τι γίνεται με την ενέργεια του κύματος. Μπ

Read More ..
Κατανομή μάζας – ροπή αδράνειας

Κατανομή μάζας – ροπή αδράνειας

Μια ποσότητα ύλης μάζας Μ, μπορεί να εμφανιστεί στο χώρο με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: Να είναι σ΄ ένα σημείο του χώρου. Τότε μιλάμε για

Read More ..
Αναλλοίωτη τιμή της γωνιακής ταχύτητας

Αναλλοίωτη τιμή της γωνιακής ταχύτητας

Η γωνιακή ταχύτητα ενός στερεού είναι ίδια για όλους τους αδρανειακούς παρατηρητές. Μια ιδιότητα που χρησιμοποιούμε πολύ. Μία προσπάθεια από

Read More ..
Πεδίο δυνάμεων και συντηρητικές δυνάμεις

Πεδίο δυνάμεων και συντηρητικές δυνάμεις

Σε παράπλευρη συζήτηση, μπήκαν θέματα, έξω από το θέμα που είχε βάλει ο Παντελής. Οπότε ανοίγω νέα συζήτηση, για να μπορέσουμε να τα δούμε, αφήν

Read More ..
Parabola and the complex solutions

Parabola and the complex solutions

This is the English (and a little bit improved) version of my Greek study on complex solutions of parabola representation that uploaded 2/May/2017 here.   The English version is here

Read More ..
Πώς εφαρμόζουμε την ΑΔΣ;

Πώς εφαρμόζουμε την ΑΔΣ;

Η ομογενής ράβδος ΚΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το άκρο της Κ, έχει μήκος l, μάζα m και ηρεμεί σε κατ

Read More ..
Έργο δύναμης, Έργο πολλών δυνάμεων, Έργο συνισταμένης δύναμης, ΘΜΚΕ

Έργο δύναμης, Έργο πολλών δυνάμεων, Έργο συνισταμένης δύναμης, ΘΜΚΕ

Η ανάρτηση αυτή είχε σαν αφορμή συζητήσεις που έγιναν και παλαιότερα, αλλά και πρόσφατα, στο δίκτυο σχετικά με τη χρήση του Θεωρήματος Μεταβολ

Read More ..
ΘΜΚΕ και συστήματα αναφοράς

ΘΜΚΕ και συστήματα αναφοράς

Έστω ότι θέλουμε να διαπιστώσουμε αν το ΘΜΚΕ ισχύει αν αλλάξουμε σύστημα αναφοράς. Είναι γνωστό ότι η μεταβολή της κινητικής ενέργειας εξαρτά

Read More ..
Ενέργεια και ο μαθητής σε σύγχυση

Ενέργεια και ο μαθητής σε σύγχυση

Μια σειρά άρθρων του:  John W. Jewett  Jr., California State Polytechnic University, Pomona, CA Σε μετάφραση του Σταύρου Πρωτογεράκη:

Read More ..
Από το νόμο του Gauss για τη ροή, στο βαρυτικό πεδίο της Γης, κι ουχί μόνο!

Από το νόμο του Gauss για τη ροή, στο βαρυτικό πεδίο της Γης, κι ουχί μόνο!

Ερωτήματα: 1. Πόση είναι η ένταση του πεδίου βαρύτητας g στο εσωτερικό της Γης; 2. Αν η Γη ήταν ‘’κούφια’’ ,δηλαδή δεν υπήρχε η μάζα με κέντρο Κ τ

Read More ..
Εξαναγκασμένη ταλάντωση με περιοδικό διεγέρτη

Εξαναγκασμένη ταλάντωση με περιοδικό διεγέρτη

Η συνήθης μελέτη μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης περιορίζεται σε αρμονικό διεγέρτη. Θεωρούμε δηλαδή μια δύναμη της μορφής F=F0ημ(ωt+φ)=Fsημ(ωt) + Fcσ

Read More ..
Θερμικές Μηχανές

Θερμικές Μηχανές

Οι μηχανές και η σημασία τους Πριν πούμε τι είναι οι θερμικές μηχανές θα μιλήσουμε γενικότερα για τις μηχανές. Μηχανές ονομάζουμε τα τεχνήματ

Read More ..
Οι τρεις σωματοφύλακες, φυγόκεντρος, Coriolis, d’ Alembert. Μέρος δεύτερον.

Οι τρεις σωματοφύλακες, φυγόκεντρος, Coriolis, d’ Alembert. Μέρος δεύτερον.

Η συνέχεια του προηγούμενου ασχολείται με την, στριφνότερη κάπως, Coriolis. Συνέχεια στο Blogspot: Συνέχεια σε pdf: Συνέχεια σε Word:  

Read More ..
Οι τρεις σωματοφύλακες, φυγόκεντρος, Coriolis, d’ Alembert.  Μέρος πρώτον.

Οι τρεις σωματοφύλακες, φυγόκεντρος, Coriolis, d’ Alembert. Μέρος πρώτον.

Που ήταν τέσσερεις μαζί με την δύναμη Euler. Την έφαγα στο παρόν πόνημα.Μου είναι συμπαθέστατη αλλά δεν συγχέεται με τις άλλες. Εμφανίζεται μόνο

Read More ..
Βαρυντική δυναμική ενέργεια

Βαρυντική δυναμική ενέργεια

Εξετάζω το πρόβλημα της δυναμικής ενέργειας δυο σφαιρών λόγω βαρύτητας. Το αρχείο εδώ.  

Read More ..
Η τριβή στα ρευστά (pps).

Η τριβή στα ρευστά (pps).

Αυτή η ανάρτηση είναι η τέταρτη και τελευταία παρουσίαση από την ύλη των ΡΕΥΣΤΩΝ. Μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες τρεις αναρτήσεις και σ

Read More ..
Κέντρο Βάρους (ΚΒ) ενός σώματος

Κέντρο Βάρους (ΚΒ) ενός σώματος

Συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά ότι «το ΚΒ ενός σώματος είναι το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης των στοιχειωδών βαρών των δομικών του λίθων

Read More ..
Ομαλή κυκλική κίνηση και στροφορμή.

Ομαλή κυκλική κίνηση και στροφορμή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Ιούλιος 2016 και ώρα 9:06 Ένα υλικό σημείο μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντι

Read More ..
Τι δεν είναι η πίεση!!!

Τι δεν είναι η πίεση!!!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:03 Η πρώτη «θερινή» ανάρτησή μου στα ρευστά ήταν η Μερικές εισαγωγικέ

Read More ..
Ανύψωση μιας στήλης νερού.

Ανύψωση μιας στήλης νερού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Ιανουάριος 2016 και ώρα 13:38 Στο  διπλανό σχήμα, ένας αντεστραμμένος σωλήνας με κλειστό το πάνω

Read More ..
Η αντλία και η ισχύς της

Η αντλία και η ισχύς της

Κατά την προηγούμενη χρονιά είχα αναρτήσει τρία θέματα με αντλίες, τα οποία διαπίστωσα ότι …δύσκολα περπάτησαν, αφού θεωρήθηκαν δύσκολα. Ας π

Read More ..
Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Ιούλιος 2015 και ώρα 23:30 Ένα αέριο περιγράφεται από ένα καταστατικό μέγεθος, που ονομάζεται πί

Read More ..
Περί κύλισης σε κινούμενη επιφάνεια.

Περί κύλισης σε κινούμενη επιφάνεια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιούνιος 2015 και ώρα 19:00 Έστω ένας τροχός ο οποίος κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει και στο εξής αυ

Read More ..
Η στροφορμή και μια κρούση.

Η στροφορμή και μια κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Μάρτιος 2015 και ώρα 9:30 Μια ομογενής ράβδος μάζας m και μήκους ℓ =2m μπορεί να στρέφεται γύρω απ

Read More ..
Περί κύλισης και τριβής.

Περί κύλισης και τριβής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Μάρτιος 2015 και ώρα 14:00 Με αφορμή ένα τεθέν ερώτημα, ας δούμε λίγο αναλυτικά τι σημαίνει κύλισ

Read More ..
Μην χάσουμε τον σύνδεσμο ή τον κινηματικό περιορισμό!!!

Μην χάσουμε τον σύνδεσμο ή τον κινηματικό περιορισμό!!!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Μάρτιος 2015 και ώρα 19:30 Σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τη μελέτη του στερεού, το πρόβλημα επι

Read More ..
Υπάρχει και άλλη Δυναμική Ενέργεια.

Υπάρχει και άλλη Δυναμική Ενέργεια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Απρίλιος 2015 και ώρα 9:00 Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ορι

Read More ..
Με ποιο ρυθμό διαδίδονται η κυματική ενέργεια και ορμή;

Με ποιο ρυθμό διαδίδονται η κυματική ενέργεια και ορμή;

Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται στον Διονύση Μάργαρη, ο οποίος με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τις στοχοθετημένες ασκήσεις του συμβάλει ώστε

Read More ..
Ποια λύση είναι επιστημονικά σωστή;

Ποια λύση είναι επιστημονικά σωστή;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Αύγουστος 2014 και ώρα 9:00 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με εξίσωση κίνησης: x=0,2∙ημ(6πt)+0,2∙ημ(4πt)

Read More ..
Τα θετικά και τα αρνητικά.

Τα θετικά και τα αρνητικά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Ιούλιος 2014 και ώρα 8:14 Μια  Καλοκαιρινή βόλτα ακολουθώντας ένα μονοπάτι… Με 13 σκαλοπάτια! Ας

Read More ..
Εναλλασσόμενο ρεύμα και ταλάντωση.

Εναλλασσόμενο ρεύμα και ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Ιούνιος 2014 και ώρα 8:30 Δίνεται το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος, όπου το ιδανικό πηνίο έχει σ

Read More ..
Σημειώσεις Δυναμικής Ρευστών (version 15/4/2016)

Σημειώσεις Δυναμικής Ρευστών (version 15/4/2016)

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βαγγέλη Κορφιάτη, Γιάννη Κυριακόπουλο, Διονύση Μάργαρη, Διονύση Μητρόπουλο, Θοδωρή Παπασγουρίδη,  Ξενοφώντα Στε

Read More ..
Και τα στερεά συγκρούονται……

Και τα στερεά συγκρούονται……

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Απρίλιος 2014 και ώρα 9:30 Εξετάζοντας την ελαστική κρούση υλικών σημείων, ουσιαστικά εξετάζου

Read More ..
Μερικές «αντιφάσεις» στην ελαστική κρούση.

Μερικές «αντιφάσεις» στην ελαστική κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Απρίλιος 2014 και ώρα 9:00 Κατά την μετωπική ελαστική κρούση έχουμε καταλήξει στις σχέσεις: Για

Read More ..
Μέση και στιγμιαία Ισχύς. Φ.Ε.

Μέση και στιγμιαία Ισχύς. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Απρίλιος 2014 και ώρα 8:45 Ένα φύλλο εργασίας 1)  Συνήθως έργο παράγεται από κάποια μηχανή. Τι ση

Read More ..
Στροφορμή. Μερικές όψεις…

Στροφορμή. Μερικές όψεις…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Μάρτιος 2014 και ώρα 12:30 Ένα φυλλάδιο θεωρίας και μερικών εφαρμογών. Με βάση το σχολικό μας βι

Read More ..

Τυπολόγιο Θερμοδυναμικής Β΄ Λυκείου

Μεταφορά από το δίκτυο της ning . Ένα τυπολόγιο για την θερμοδυναμική της Β΄ λυκείου σε word εδώ και σε pdf εδώ.

Read More ..
Η δύναμη, το βάρος και το ζύγισμα.

Η δύναμη, το βάρος και το ζύγισμα.

Σε ένα κυλινδρικό δοχείο βάρους w1 περιέχεται νερό μάζας m. i) Η δύναμη που ασκεί το νερό στη βάση του δοχείου έχει μέτρο F1, όπου : α) F1< mg,   β) F1 = mg

Read More ..