Ιστολόγιο Γιάννη Μπατσαούρα.

Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) Δύο σώματα κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Αν κινούνται ομόρροπα ο χρόνος 2 δ

Read More ..
Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ

Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ

Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ σε ένα μαθητή ο οποίος επιμένει να πάρουμε την τυχαία θέση με απομάκρυνση αρνητική (x < 0) Ας πάρ

Read More ..
Πώς γράφουμε τη  θεμελιώδη εξίσωση

Πώς γράφουμε τη θεμελιώδη εξίσωση

Εκτοξεύουμε σώμα σε οριζόντιο επίπεδο και η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η τριβή. Ποιά σχέση θα γράφουμε : α. Τ=ma

Read More ..
«Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

«Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

Ποιά η διαφορά ανάμεσα σε «Αρχή» και «Φυσικός Νόμος» Πχ Γιατί λέμε Νόμος αδράνειας  και όχι  Αρχή αδράνειας  λέμε Αρχή Διατήρησης Ορμής

Read More ..
Δυναμική ενέργεια Ελατηρίου

Δυναμική ενέργεια Ελατηρίου

Καθώς διάβαζα κάποιες αναρτήσεις με ελατήρια μου γεννήθηκε η εξής απορία Αν συμιέσουμε η επιμυκήνουμε  ένα ιδανικό ελατήριο δαπανάμε ε

Read More ..
Πρώτα η μέση ή η στιγμιαία ταχύτητα

Πρώτα η μέση ή η στιγμιαία ταχύτητα

Η στιγμιαία ταχύτητα ορίζεται ως όριο της μέσης ταχύτητας όταν Δt τείνει προς το μηδέν . Η μέση ταχύτητα είναι ο μέσος όρος των στιγμιαίων

Read More ..
Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα; Σώμα κάνει αατ με περίοδο Τ=1,2s και πλάτος Α=20cm. Καθώς το σώμα κινείται από την Θ.Ι. προς την ακραία θέ

Read More ..
Η φορά της Στατικής Τριβής

Η φορά της Στατικής Τριβής

Ένα σώμα που είναι τοποθετημένο πάνω σε περιστρεφόμενο τραπέζι και θέλουμε να σχεδιάσουμε τη στατική τριβή . Σκεφτόμαστε ως εξής : 1. Κάπο

Read More ..
Επιταχυνόμενη -Επιβραδυνόμενη Κίνηση

Επιταχυνόμενη -Επιβραδυνόμενη Κίνηση

Πότε μια ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση είναι επιταχυνόμενη και πότε επιβραδυνόμενη ;;

Read More ..
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

  Γιατί στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η εξίσωση της εξωτερικής δύναμης είναι της μορφής F=Fo συνωt και όχι από την εξίσωση F=Fo ημωt

Read More ..
Πείραμα ή Μέτρηση

Πείραμα ή Μέτρηση

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ στις 3 Απρίλιος 2016 στις 22:19 στην κατηγορία Θέματα Φυσικής Με αφορμή τον τίτλο  » Πείραμα Ε

Read More ..