Ιστολόγιο Γιάννη Μπατσαούρα.

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα Ράβδου

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα Ράβδου

Ομογενής ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από  ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της .Για τις  δύναμεις FΑ  κα

Read More ..
Ισορροπία Ράβδου

Ισορροπία Ράβδου

Η ομογενής  ράβδος του σχήματος έχει μάζα m και ισορροπεί . να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο.(Δίδεται το g.) Α.  Αν θ=30ο Β. Αν η

Read More ..
Κανόνες Kirchhoff

Κανόνες Kirchhoff

Στο κύκλωμα του σχήματος το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει διαστάσεις 3α και α    ΖΒ=α=5cm . Η ΗΕΔ της πηγής είναι  Ε=45V και η εσωτερική της αντίστ

Read More ..
Ποιά η μέγιστη επιτάχυνση του σώματος

Ποιά η μέγιστη επιτάχυνση του σώματος

Σώμα ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο .Στο σώμα ασκείται δύναμη F σταθερού μέτρου που είναι μικρότερο του βάρους του (F<mg). Ο συντελεστής

Read More ..
Σανίδα-Τροχός-Δάπεδο με τριβές –Μέγιστη Δύναμη

Σανίδα-Τροχός-Δάπεδο με τριβές –Μέγιστη Δύναμη

Σανίδα ισορροπεί σε οριζόντιο δάπεδο που δεν είναι λείο . Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σανίδας και επιπέδου είναι μ .Τροχός είναι

Read More ..
Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα

Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα

Μία σφαίρα βρίσκεται σε επαφή με σανίδα . Τοποθετούμε τη σανίδα σε κεκλιμένο επίπεδο και αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερα τα 2 σώματα .Τι κίν

Read More ..
Είδος κίνησης-Χρόνος κίνησης

Είδος κίνησης-Χρόνος κίνησης

Ομογενής τροχός μάζας Μ=8kg και μικρής ακτίνας R (Ι=1/2 ΜR2) αρχικά ηρεμεί στο άκρο Α οριζόντιου τραπεζιού μήκους 4m. Ασκούμε με κάποιο τρόπο στ

Read More ..
Ασκηση Γ γυμνασίου

Ασκηση Γ γυμνασίου

Διαθέτουμε 5 ίδιες αντιστάσεις R η κάθε μία και τις συνδέουμε με 2 τρόπους. Α. Συνδέουμε τις 4 στη σειρά και παράλληλα προς το σύστημα τους σ

Read More ..
Λάθος λύση-Σωστό αποτέλεσμα

Λάθος λύση-Σωστό αποτέλεσμα

Μελετώντας το πρόβλημα με τις 4 ράβδους του Μανώλη Λαμπράκη στην περίπτωση που ασκούμε στο Γ σταθερή δύναμη F. Το έργο της F γίνεται κινητι

Read More ..
Είναι σωστές και οι 3 εξισώσεις;

Είναι σωστές και οι 3 εξισώσεις;

Σώμα κινείται στον χ΄χ με υο που έχει κατεύθυνση προς τη θετική κατεύθυνση  με σταθερή επιτάχυνση α=σταθερή αντίρροπη της υο . Γράψτε την

Read More ..
Απόδειξη των νόμων του Kepler

Απόδειξη των νόμων του Kepler

Νόμοι του Κέπλερ 1ος  νόμος :  Οι πλανήτες κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές με τον ήλιο στην μία εστία της έλλειψης. 2ος  νόμος :  Το διάνυ

Read More ..
Απορία από εποχή δεσμών

Απορία από εποχή δεσμών

Από την εποχή των δεσμών έχω την εξής απορία σχετικά με το 2ο κανόνα Kirchhoff. Για την απόδειξη του 2ου κανόνα σε ένα απλό κύκλωμα λέγαμε πως σ

Read More ..
Ολίσθηση σε ολισθαίνον κεκλιμένο επίπεδο.

Ολίσθηση σε ολισθαίνον κεκλιμένο επίπεδο.

Στο σχήμα δεν υπάρχουν πουθενά τριβές και το ύψος της τριγωνικής σφήνας είναι 0,8m ενώ η γωνία της είναι φ (πχ. φ=45ο). Το σώμα m αφήνεται ελεύθ

Read More ..
Σχετικιστική Σπαζοκεφαλιά

Σχετικιστική Σπαζοκεφαλιά

Ένα τραίνο όταν είναι ακίνητο έχει μήκος L=300m και πλησιάζει σε τούνελ μήκους 250m  με ταχύτητα υ=0,8c . Ληστές έχουν φράξει την   έξοδο του τού

Read More ..
Μέγιστη τιμή συντελεστή τριβής

Μέγιστη τιμή συντελεστή τριβής

Σώμα μάζας m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο.  Ασκούμε δύναμη μέτρου F που σχηματίζει γωνία 45 με το οριζόντιο επίπεδο. Η μέγιστη επιτάχυνση  α

Read More ..
Ελάχιστη απόσταση (3)

Ελάχιστη απόσταση (3)

Δύο σώματα Α και Β κινούνται στις πλευρές μιας γωνίας χοψ =60ο πλησιάζοντας προς την κορυφή Ο . (Π.χ. 2 αυτοκίνητα που κινούνται σε δρόμους π

Read More ..
Ελάχιστη απόσταση (2)

Ελάχιστη απόσταση (2)

Δύο Αυτοκίνητα  κινούνται  σε κάθετους δρόμους με ταχύτητες   ίδιου μέτρου ώστε να πλησιάζουν σε κάποια διασταύρωση. Κάποια στιγμή ο οδ

Read More ..
Ελάχιστη απόσταση (1)

Ελάχιστη απόσταση (1)

Μία άσκηση που έφτιαξα σε χρόνο dt Σώμα Α κινείται στον χ΄χ πλησιάζοντας την αρχή Ο με σταθερή ταχύτητα 3m/s . Σώμα Β κινείται στον ψ’ψ με

Read More ..
Θέματα Φυσικής Γ γυμνασίου

Θέματα Φυσικής Γ γυμνασίου

 Δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων Ερώτηση : τι θα συμβεί αν πλησιάσουμε φορτίο q σε φορτισμένη μεταλλική σφαίρα με θετικό φορτίο Q . Δυ

Read More ..
Ενεργειακοί Ρυθμοί Μεταβολής

Ενεργειακοί Ρυθμοί Μεταβολής

Δεν ξέρω πως έγινε και έχασα ένα αρχείο φυσικής που είχα φτιάξει παλιότερα για τους ρυθμούς μεταβολής , έτσι αναγκάστηκα δουλεύοντας όλη

Read More ..
Γιατί οι μαθητές κάνουν λάθος διάγραμμα

Γιατί οι μαθητές κάνουν λάθος διάγραμμα

Μία ερώτηση που δίνω πάντα στην Α λυκείου 2 κινητά κινούνται ευθύγραμμα στον χ΄χ  με ταχύτητες υ1=-20+5t  (1) υ2=20-5t   (2)

Read More ..
4 ερωτήσεις φυσικής

4 ερωτήσεις φυσικής

1.Ένα κυβικό δοχείο όγκου 1λίτρο είναι ανοιχτό στο πάνω μέρος και  βρίσκεται σε όχημα που κινείται με σταθερή οριζόντια  επιτάχυνση μέτρ

Read More ..
Φυσική και Γεωμετρία

Φυσική και Γεωμετρία

4. μέθοδος Ειδώλων  3. Απολλώνιος Κύκλος 2. Απόδειξη  Θεωρήματος Ceva Με Φυσική Aπόδειξη του (giannis batsaouras) στο Θεώρημα Ceva 1.Μία άσκηση γεωμετρία

Read More ..
Αυτόματη αλλαγή ώρας-

Αυτόματη αλλαγή ώρας-

Ένα ρολόι εκκρεμές το χρησιμοποιούμε για ξυπνητήρι και το έχουμε ρυθμίσει να χτυπάει στις 7 το πρωί.  Σήμερα Σάββατο το πρωί στις χτύπησε

Read More ..
Ευθύγραμμη ομαλά Επιβραδυνόμενη

Ευθύγραμμη ομαλά Επιβραδυνόμενη

Σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η οποία διαρκεί ακέραιο αριθμό δευτερολέπτων. Α. Στο Ν-οστό δευτερόλεπτο διανύει διά

Read More ..
Πως θα δείξουμε ότι το Κ.Μ. κάνει αατ.

Πως θα δείξουμε ότι το Κ.Μ. κάνει αατ.

Ο  Τροχός του σχήματος  κάνει κχο στο οριζόντιο επίπεδο  δείξτε ότι το Κ.Μ. κάνει αατ. Δίδεται Ι,Μ,Κ κλπ. Κυκλοφορούν διάφορες αποδείξεις .

Read More ..
Μέγιστη Απόσταση 2 σωμάτων

Μέγιστη Απόσταση 2 σωμάτων

Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι στερεωμένα στα άκρα οριζόντιου ελατηρίου  σταθεράς Κ=24Ν/m και

Read More ..
Χρόνοι στην αατ

Χρόνοι στην αατ

Σώμα κάνει αατ πλάτους Α. Αν Δt είναι ο μέγιστος χρόνος για να διανύσει διάστημα ίσο με Α και Δt΄ είναι ο ελάχιστος χρόνος για να διανύσει τ

Read More ..
Νόμος Βιοt-Savart

Νόμος Βιοt-Savart

Όταν ο ηλεκτρομαγνητισμός ήταν στις δόξες του κυκλοφορούσε πολύ η εξής ερώτηση » Πως θα αποδείξουμε πειραματικά το νόμο Biot-Savart ;» 

Read More ..
Ασκηση στην πλάγια Βολή

Ασκηση στην πλάγια Βολή

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Από το σημείο Α ρίχνεται σώμα μάζας m=2Kg  με ταχύτητα  υο=60m/s υπό γωνία  φ=60⁰. Ταυτόχρονα από το σημείο Σ αφήνεται άλλο σ

Read More ..
Μικρές ή μεγάλες εκφωνήσεις

Μικρές ή μεγάλες εκφωνήσεις

Τα τελευταία χρόνια οι εκφωνήσεις των ασκήσεων όλο και μεγαλώνουν .Πιστεύετε συνάδελφοι ότι αυτό ωφελεί ή ζημιώνει τους μαθητές .. Αφορμ

Read More ..
Υπολογίστε μέση ταχύτητα (Α Λυκείου)

Υπολογίστε μέση ταχύτητα (Α Λυκείου)

Κινητό  πάει από τη θέση Α στη θέση Β κινούμενο ευθύγραμμα ως εξής .Τη στιγμή to=0 ξεκινάει από το Α και κινείται με σταθερή επιτάχυνση ως τ

Read More ..
Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) Δύο σώματα κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Αν κινούνται ομόρροπα ο χρόνος 2 δ

Read More ..
Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ

Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ

Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ σε ένα μαθητή ο οποίος επιμένει να πάρουμε την τυχαία θέση με απομάκρυνση αρνητική (x < 0) Ας πάρ

Read More ..
Πώς γράφουμε τη  θεμελιώδη εξίσωση

Πώς γράφουμε τη θεμελιώδη εξίσωση

Εκτοξεύουμε σώμα σε οριζόντιο επίπεδο και η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η τριβή. Ποιά σχέση θα γράφουμε : α. Τ=ma

Read More ..
«Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

«Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

Ποιά η διαφορά ανάμεσα σε «Αρχή» και «Φυσικός Νόμος» Πχ Γιατί λέμε Νόμος αδράνειας  και όχι  Αρχή αδράνειας  λέμε Αρχή Διατήρησης Ορμής

Read More ..
Δυναμική ενέργεια Ελατηρίου

Δυναμική ενέργεια Ελατηρίου

Καθώς διάβαζα κάποιες αναρτήσεις με ελατήρια μου γεννήθηκε η εξής απορία Αν συμιέσουμε η επιμυκήνουμε  ένα ιδανικό ελατήριο δαπανάμε ε

Read More ..
Πρώτα η μέση ή η στιγμιαία ταχύτητα

Πρώτα η μέση ή η στιγμιαία ταχύτητα

Η στιγμιαία ταχύτητα ορίζεται ως όριο της μέσης ταχύτητας όταν Δt τείνει προς το μηδέν . Η μέση ταχύτητα είναι ο μέσος όρος των στιγμιαίων

Read More ..
Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα; Σώμα κάνει αατ με περίοδο Τ=1,2s και πλάτος Α=20cm. Καθώς το σώμα κινείται από την Θ.Ι. προς την ακραία θέ

Read More ..
Η φορά της Στατικής Τριβής

Η φορά της Στατικής Τριβής

Ένα σώμα που είναι τοποθετημένο πάνω σε περιστρεφόμενο τραπέζι και θέλουμε να σχεδιάσουμε τη στατική τριβή . Σκεφτόμαστε ως εξής : 1. Κάπο

Read More ..
Επιταχυνόμενη -Επιβραδυνόμενη Κίνηση

Επιταχυνόμενη -Επιβραδυνόμενη Κίνηση

Πότε μια ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση είναι επιταχυνόμενη και πότε επιβραδυνόμενη ;;

Read More ..
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

  Γιατί στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η εξίσωση της εξωτερικής δύναμης είναι της μορφής F=Fo συνωt και όχι από την εξίσωση F=Fo ημωt

Read More ..
Πείραμα ή Μέτρηση

Πείραμα ή Μέτρηση

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ στις 3 Απρίλιος 2016 στις 22:19 στην κατηγορία Θέματα Φυσικής Με αφορμή τον τίτλο  » Πείραμα Ε

Read More ..
Αναζητώντας το πλάτος μιας φθίνουσας ταλάντωσης την τυχαία στιγμή

Αναζητώντας το πλάτος μιας φθίνουσας ταλάντωσης την τυχαία στιγμή

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ στις 13 Νοέμβριος 2015 στις 13:29 στην κατηγορία Θέματα Φυσικής Οταν έχουμε φθίνουσα ταλάντωσ

Read More ..