Ιστολόγιο Διονυσόπουλου Θεόδωρου

ΕΞΊΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ – ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΟ – ΤΑΛΆΝΤΩΣΗ

Μια πρώτη ταξινόμηση της θεωρίας των κυμάτων , που σκοπός της είναι να συμπληρώσει το σχολικό βιβλίο και όχι να το υποκαταστήσει. 1ο ΤΜΗ

Read More ..

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ.

Καλοκαίρι 2011 και αρκετοί νέοι μαθητές , έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια τους , σε καιρούς δύσκολους για όλους . Θέλοντας να συνεισφέρω στο

Read More ..
Μια περίεργη ανακύκλωση

Μια περίεργη ανακύκλωση

  Δύο συμπαγής δίσκοι με Μ1 και Μ2 και ακτινών R1 και R2 με R1 = R2/2  βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και ενωμένοι έτσι ώστε να συμπ

Read More ..
Μια πρόταση για την διδασκαλία του στάσιμου κύματος

Μια πρόταση για την διδασκαλία του στάσιμου κύματος

Από Τον Θεόδωρο Διονυσόπουλο: Σας θέτω υπόψη σας την παρακάτω πρόταση διδασκαλίας και ελπίζω σε δικές σας προτάσεις για την βελτίωση της

Read More ..
κύλινδρος σε τροχό με διπλή περιστροφή

κύλινδρος σε τροχό με διπλή περιστροφή

 Από τον Θεόδωρο Διονυσόπουλο: Στην άσκηση που ακολουθεί προσπαθώ να εξετάσω την κίνηση τρένου σε οριζόντιο τροχό από άποψη δυνάμεων κα

Read More ..