Ιστολόγιο Εμμανουήλ Λαμπράκη

Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Τη χρονική στιγμή = 0 το βλήμα βρίσκεται στη θέση κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα ⃗0 και τη χρονική στιγμή = βρίσκεται στη θέση . Δεδομένου

Read More ..
Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Η αυτοκινούμενη σφήνα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα  προς τα δεξιά και ο ομογενής κύβος μάζας  m=1 Kg πάνω σε αυτή μετακινείτα

Read More ..
Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Ο βραχίονας της εικόνας του οποίου η πάνω επιφάνεια έχει σχήμα επιπέδου με κλιμάκωση μπορεί να στέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα διερχό

Read More ..
«Κύλιση» ράβδου 3

«Κύλιση» ράβδου 3

Στο toll του σχήματος ακτίνας ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας και μήκους έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει κά

Read More ..
Κύλιση ράβδου 2.

Κύλιση ράβδου 2.

Στο toll του σχήματος ακτίνας R ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας m και μήκους l έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει

Read More ..
Οι τριβές «κάνουν παιχνίδι»
Με κινούν αίτιον την τριβή

Με κινούν αίτιον την τριβή

Το κάτω σώμα μάζας m1=4kg εμφανίζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστές τριβής ολίσθησης μ1=μ1ορ και με το επάνω σε αυτό σώμα μάζας m2 μ2=μ2ορ. 

Read More ..
Διανυόμενη απόσταση

Διανυόμενη απόσταση

Υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης από ένα κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση

Read More ..

Δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις

Δυο υλικά σημεία εκτελούν αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας επί της ίδιας ευθείας και περί την ίδια θέση ισορροπίας. Τα πλάτη των δ

Read More ..
Μέση ταχύτητα

Μέση ταχύτητα

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα χωρίς να αλλάζει φορά κίνησης. Στο πρώτο τρίτο της απόστασης που το κινητό συνολικά διανύει η μέση ταχύτη

Read More ..
Ασύνηθες γιογιό

Ασύνηθες γιογιό

Συνέχεια .. Το πρόβλημα και η λύση σε docx και σε pdf

Read More ..
Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα του (Σχ. 1). Η οπή είναι ανοικτή

Read More ..

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα του (Σχ. 1). Η οπή είναι ανοικτή

Read More ..

Έκκεντρες και πλάγιες ελαστικές κρούσεις

Οι κρούσεις που θα μας απασχολήσουν γίνονται μεταξύ δίσκων και λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης. Οι δίσκοι είναι κατ

Read More ..
Ευσεβείς Πόθοι

Ευσεβείς Πόθοι

Η Ελπινίκη είναι Φυσικός. Φυσικός είναι και ο Καρτέριος. Μεταξύ των δύο υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σε πάρα πολλά συμφωνούν αλλά διαφω

Read More ..

Η πνευματική ευχαρίστηση που αποκομίζουμε από την επίλυση ενός προβλήματος εξαρτάται και από την ακολουθούμενη πορεία

Θα λύσετε το παρόν πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν: Καθίστε αναπαυτικά στο γραφείο σας έχοντας διαθέσιμα τα απαραίτητ

Read More ..

Επωφελούμενοι σκιωδών κινήσεων

Ένα επίπεδο αδιαφανές παραπέτασμα που είναι τοποθετημένο κατακόρυφα χωρίζει κάποιον χώρο σε δυο περιοχές. Μπροστά από το παραπέτασμα τ

Read More ..

Tο κτίσιμο ενός προβλήματος βήμα – βήμα

Αφιερωμένο στον μετά από μερικά χρόνια συνάδελφο Γιάννη Ελευθερίου γιο του Χρήστου του δικού μας Χρήστου εδώ στο ylikonet   Η αφόρμηση Ο Χ

Read More ..