Ιστολόγιο Εμμανουήλ Λαμπράκη

Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Τη χρονική στιγμή = 0 το βλήμα βρίσκεται στη θέση κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα ⃗0 και τη χρονική στιγμή = βρίσκεται στη θέση . Δεδομένου

Read More ..
Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Η αυτοκινούμενη σφήνα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα  προς τα δεξιά και ο ομογενής κύβος μάζας  m=1 Kg πάνω σε αυτή μετακινείτα

Read More ..
Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Ο βραχίονας της εικόνας του οποίου η πάνω επιφάνεια έχει σχήμα επιπέδου με κλιμάκωση μπορεί να στέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα διερχό

Read More ..
«Κύλιση» ράβδου 3

«Κύλιση» ράβδου 3

Στο toll του σχήματος ακτίνας ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας και μήκους έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει κά

Read More ..
Κύλιση ράβδου 2.

Κύλιση ράβδου 2.

Στο toll του σχήματος ακτίνας R ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας m και μήκους l έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει

Read More ..
Οι τριβές «κάνουν παιχνίδι»
Με κινούν αίτιον την τριβή

Με κινούν αίτιον την τριβή

Το κάτω σώμα μάζας m1=4kg εμφανίζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστές τριβής ολίσθησης μ1=μ1ορ και με το επάνω σε αυτό σώμα μάζας m2 μ2=μ2ορ. 

Read More ..
Διανυόμενη απόσταση

Διανυόμενη απόσταση

Υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης από ένα κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση

Read More ..

Δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις

Δυο υλικά σημεία εκτελούν αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας επί της ίδιας ευθείας και περί την ίδια θέση ισορροπίας. Τα πλάτη των δ

Read More ..

Θεώρημα Merton στην οριζόντια βολή

Ένα σωμάτιο βάλλεται οριζόντια από κάποιο ύψος. Να δειχτεί ότι το ημιάθροισμα των ταχυτήτων του σωματίου σε δυο οποιεσδήποτε χρονικές σ

Read More ..
Μέση ταχύτητα

Μέση ταχύτητα

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα χωρίς να αλλάζει φορά κίνησης. Στο πρώτο τρίτο της απόστασης που το κινητό συνολικά διανύει η μέση ταχύτη

Read More ..
Ασύνηθες γιογιό

Ασύνηθες γιογιό

Συνέχεια .. Το πρόβλημα και η λύση σε docx και σε pdf

Read More ..

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα του (Σχ. 1). Η οπή είναι ανοικτή

Read More ..

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα του (Σχ. 1). Η οπή είναι ανοικτή

Read More ..

Έκκεντρες και πλάγιες ελαστικές κρούσεις

Οι κρούσεις που θα μας απασχολήσουν γίνονται μεταξύ δίσκων και λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης. Οι δίσκοι είναι κατ

Read More ..
Ευσεβείς Πόθοι

Ευσεβείς Πόθοι

Η Ελπινίκη είναι Φυσικός. Φυσικός είναι και ο Καρτέριος. Μεταξύ των δύο υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σε πάρα πολλά συμφωνούν αλλά διαφω

Read More ..

Η πνευματική ευχαρίστηση που αποκομίζουμε από την επίλυση ενός προβλήματος εξαρτάται και από την ακολουθούμενη πορεία

Θα λύσετε το παρόν πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν: Καθίστε αναπαυτικά στο γραφείο σας έχοντας διαθέσιμα τα απαραίτητ

Read More ..

Επωφελούμενοι σκιωδών κινήσεων

Ένα επίπεδο αδιαφανές παραπέτασμα που είναι τοποθετημένο κατακόρυφα χωρίζει κάποιον χώρο σε δυο περιοχές. Μπροστά από το παραπέτασμα τ

Read More ..

Tο κτίσιμο ενός προβλήματος βήμα – βήμα

Αφιερωμένο στον μετά από μερικά χρόνια συνάδελφο Γιάννη Ελευθερίου γιο του Χρήστου του δικού μας Χρήστου εδώ στο ylikonet   Η αφόρμηση Ο Χ

Read More ..

Δυο εισαγωγικά προβλήματα φυσικής κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Πρόβλημα  πρώτο Προτείνεται για λύση από I. V. Savelyev. Questions and Problems in General Physics. Mir Publishers Moscow, 1984 Πρόβλημα  δεύτερο Προτείνεται για λύση από

Read More ..

Το Scenario μιας αντισυμβατικής διδασκαλίας

Το αναλυτικό σχέδιο μαθήματος της διδασκαλίας στο σχολείο της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων εντός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου (

Read More ..

Διαδοχικές μετωπικές και ελαστικές κρούσεις

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης με ένα μαθητή του λύνοντας ξανά ένα πρόβλημα που είχα αναρτήσει παλαιότερα εντόπισαν ένα λάθος σε ένα πρόσημο. Το λ

Read More ..

Από τη Ρωσία με αγάπη στο Θοδωρή και στο Βαγγέλη

Από τη Ρωσία με αγάπη στο Θοδωρή και στο Βαγγέλη Περισσότερα

Read More ..

Από τη Ρωσία με αγάπη στο Θοδωρή και στο Βαγγέλη

Στο Βαγγέλη Κορφιάτη, στο Θοδωρή Πασγουρίδη και σε όλους τους συναδέλφους στο Υλικό Φυσικής – Χημείας. Περισσότερα

Read More ..

Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το U+K, εν γένει, δεν παραμένει σταθερό

Ένα πρόβλημα επ’ ευκαιρία της συζήτησης γύρω από την εξαναγκασμένη ταλάντωση. Σε docx και σε pdf

Read More ..

Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το U+K, εν γένει, δεν παραμένει σταθερό

Ένα πρόβλημα επ’ ευκαιρία της συζήτησης γύρω από την εξαναγκασμένη ταλάντωση. Εδώ ή εδώ

Read More ..

Μια διδακτική «δράση» με επίκεντρο τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο και τα εμπλεκόμενα με αυτόν μεγέθη

Στόχος είναι η εξάσκηση των μαθητών στην εύρεση του πρόσημου των μεγεθών Q, ΔU, W και στην εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε κάπο

Read More ..

Μια διδακτική «δράση» με επίκεντρο τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο και τα εμπλεκόμενα με αυτόν μεγέθη

Στόχος είναι η εξάσκηση των μαθητών στην εύρεση του πρόσημου των μεγεθών Q, ΔU, W και στην εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε κάπο

Read More ..
Δίτροχο κινούμενο σε κεκλιμένο επίπεδο

Δίτροχο κινούμενο σε κεκλιμένο επίπεδο

Ένα πρόβλημα που συνδυάζει κύλιση με ολίσθηση. Περισσότερα

Read More ..

Παίζοντας με τη μηχανή ενός αεροπλάνου

Ένα πρόβλημα από το βιβλίο των Sears – Zemansky – Young. Λύνοντας το πρόβλημα αυτό ένας μαθητής θα μπορέσει να αντιληφθεί καλύτερα τις έννοιες τη

Read More ..

Κύμα με αρχική φάση

Ένα γραμμικό ελαστικό μέσον συμπίπτει με τον ημιάξονα Oχ…… Συνέχεια

Read More ..
Αδρανειακή ή βαρυτική μάζα;

Αδρανειακή ή βαρυτική μάζα;

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Εμμανουήλ Λαμπράκης στις 19 Ιανουάριος 2012 Με αφορμή τα περσινά θέματα του πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO όπου ζητ

Read More ..

Στιγμιότυπο και «στιγμιότυπα» κύματος

Γραμμικό ελαστικό μέσον εκτείνεται κατά μήκος του ημιάξονα Οx. Το σημείο O τη χρονική στιγμή μηδέν  αρχίζει να εκτελεί κίνηση με ε

Read More ..

Κάτι δεν πάει καλά

Μήπως κάτι δεν πάει καλά στο ΘΕΜΑ Γ της Φυσικής; Συνέχεια

Read More ..

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ DOPPLER

Επισημάνσεις ·         Το φαινόμενο Doppler οφείλεται στην κίνηση πηγής-παρατηρητή ·       Όταν ο παρατηρητής κι

Read More ..

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ DOPPLER

Επισημάνσεις ·         Το φαινόμενο Doppler οφείλεται στην κίνηση πηγής-παρατηρητή ·       Όταν ο παρατηρητής κι

Read More ..

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΒΔΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ

Με αφορμή ένα πρόβλημα του βιβλίου κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου Μία ομογενής ράβδος μάζας… Συνέχεια

Read More ..