Ιστολόγιο Εμμανουήλ Λαμπράκη

Λύνοντας ένα μερικώς «πάσχον πρόβλημα» (ill – posed problem)

Λύνοντας ένα μερικώς «πάσχον πρόβλημα» (ill – posed problem)

Η κίνηση ενός υλικού σημείου επί του x΄x – άξονα περιγράφεται από τη συνάρτηση x = 0,1ημ3,6πt+0,1ημ4,6πt  SI. Αφού ...

Read More
Στροφή ράβδου και κρούση

Στροφή ράβδου και κρούση

Ενα σώμα μικρών διαστάσεων καλυμμένο με ισχυρή κολλητική ουσία που μαζί με την κολλητική ουσία έχει μάζα m ...

Read More
Οι φάσεις είναι απατηλές

Οι φάσεις είναι απατηλές

Kατά μήκος του x΄x άξονα διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική στιγμή t=0 που αρχίζουμε την ...

Read More
Μια προσέγγιση των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων

Μια προσέγγιση των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων

Θα ξεκινήσουμε από κάποια πειραματικά δεδομένα και θα καταλήξουμε στις σχέσεις που σχετίζονται με τις ...

Read More
Ισορροπία  ράβδου

Ισορροπία ράβδου

Με τη βοήθεια του νήματος του οποίου το μήκος είναι α η λεπτή ομογενής ράβδος μήκους l της οποίας το άκρο ...

Read More
Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Τη χρονική στιγμή = 0 το βλήμα βρίσκεται στη θέση κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα ⃗0 και τη χρονική στιγμή = ...

Read More
Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Η αυτοκινούμενη σφήνα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα  προς τα δεξιά και ο ομογενής κύβος μάζας ...

Read More
Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Ο βραχίονας της εικόνας του οποίου η πάνω επιφάνεια έχει σχήμα επιπέδου με κλιμάκωση μπορεί να στέφεται γύρω ...

Read More
«Κύλιση» ράβδου 3

«Κύλιση» ράβδου 3

Στο toll του σχήματος ακτίνας ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας και μήκους έτσι ώστε να βρίσκεται σε ...

Read More
Κύλιση ράβδου 2.

Κύλιση ράβδου 2.

Στο toll του σχήματος ακτίνας R ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας m και μήκους l έτσι ώστε να βρίσκεται σε ...

Read More
Οι τριβές «κάνουν παιχνίδι»

Οι τριβές «κάνουν παιχνίδι»

Το πρόβλημα και η λύση: Οι τριβές κάνουν παιχνίδι

Read More
Με κινούν αίτιον την τριβή

Με κινούν αίτιον την τριβή

Το κάτω σώμα μάζας m1=4kg εμφανίζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστές τριβής ολίσθησης μ1=μ1ορ και με το επάνω ...

Read More
Ένα πρόβλημα δυναμικής για μαθητές Α΄ Λυκείου

Ένα πρόβλημα δυναμικής για μαθητές Α΄ Λυκείου

Μια ντουλάπα βάρους  βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής τριβής . ...

Read More
Διανυόμενη απόσταση

Διανυόμενη απόσταση

Υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης από ένα κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση

Read More

Δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις

Δυο υλικά σημεία εκτελούν αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας επί της ίδιας ευθείας και περί την ίδια ...

Read More
Μέση ταχύτητα

Μέση ταχύτητα

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα χωρίς να αλλάζει φορά κίνησης. Στο πρώτο τρίτο της απόστασης που το κινητό ...

Read More
Ασύνηθες γιογιό

Ασύνηθες γιογιό

Συνέχεια .. Το πρόβλημα και η λύση σε docx και σε pdf

Read More
Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα ...

Read More

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα ...

Read More

Έκκεντρες και πλάγιες ελαστικές κρούσεις

Οι κρούσεις που θα μας απασχολήσουν γίνονται μεταξύ δίσκων και λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια μιας παγωμένης ...

Read More
Ευσεβείς Πόθοι

Ευσεβείς Πόθοι

Η Ελπινίκη είναι Φυσικός. Φυσικός είναι και ο Καρτέριος. Μεταξύ των δύο υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σε πάρα ...

Read More

Η πνευματική ευχαρίστηση που αποκομίζουμε από την επίλυση ενός προβλήματος εξαρτάται και από την ακολουθούμενη πορεία

Θα λύσετε το παρόν πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν: Καθίστε αναπαυτικά στο γραφείο σας ...

Read More
Βραχύ “οδοιπορικό”

Βραχύ “οδοιπορικό”

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Εμμανουήλ Λαμπράκης στις 8 Ιούλιος 2014 στις 14:56 στην κατηγορία Γενικά θέματα Η ...

Read More

Επωφελούμενοι σκιωδών κινήσεων

Ένα επίπεδο αδιαφανές παραπέτασμα που είναι τοποθετημένο κατακόρυφα χωρίζει κάποιον χώρο σε δυο περιοχές. ...

Read More