Ιστολόγιο Εμμανουήλ Λαμπράκη

Ισορροπία  ράβδου

Ισορροπία ράβδου

Με τη βοήθεια του νήματος του οποίου το μήκος είναι α η λεπτή ομογενής ράβδος μήκους l της οποίας το άκρο είναι σε επαφή με τον λείο

Read More
Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Τη χρονική στιγμή = 0 το βλήμα βρίσκεται στη θέση κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα ⃗0 και τη χρονική στιγμή = βρίσκεται στη θέση .

Read More
Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Η αυτοκινούμενη σφήνα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα  προς τα δεξιά και ο ομογενής κύβος μάζας  m=1 Kg πάνω σε αυτή

Read More
Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Ο βραχίονας της εικόνας του οποίου η πάνω επιφάνεια έχει σχήμα επιπέδου με κλιμάκωση μπορεί να στέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα

Read More
«Κύλιση» ράβδου 3

«Κύλιση» ράβδου 3

Στο toll του σχήματος ακτίνας ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας και μήκους έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει

Read More
Κύλιση ράβδου 2.

Κύλιση ράβδου 2.

Στο toll του σχήματος ακτίνας R ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας m και μήκους l έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που

Read More
Οι τριβές «κάνουν παιχνίδι»

Οι τριβές «κάνουν παιχνίδι»

Το πρόβλημα και η λύση: Οι τριβές κάνουν παιχνίδι

Read More
Με κινούν αίτιον την τριβή

Με κινούν αίτιον την τριβή

Το κάτω σώμα μάζας m1=4kg εμφανίζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστές τριβής ολίσθησης μ1=μ1ορ και με το επάνω σε αυτό σώμα μάζας m2

Read More
Ένα πρόβλημα δυναμικής για μαθητές Α΄ Λυκείου

Ένα πρόβλημα δυναμικής για μαθητές Α΄ Λυκείου

Μια ντουλάπα βάρους  βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής τριβής . Σπρώχνουμε τη ντουλάπα ασκώντας

Read More
Διανυόμενη απόσταση

Διανυόμενη απόσταση

Υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης από ένα κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση

Read More

Δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις

Δυο υλικά σημεία εκτελούν αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας επί της ίδιας ευθείας και περί την ίδια θέση ισορροπίας. Τα πλάτη των

Read More
Μέση ταχύτητα

Μέση ταχύτητα

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα χωρίς να αλλάζει φορά κίνησης. Στο πρώτο τρίτο της απόστασης που το κινητό συνολικά διανύει η μέση

Read More
Ασύνηθες γιογιό

Ασύνηθες γιογιό

Συνέχεια .. Το πρόβλημα και η λύση σε docx και σε pdf

Read More
Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα του (Σχ. 1). Η οπή είναι ανοικτή

Read More

Ας το λύσουμε τριγωνομετρικά

Πρόβλημα Ένα κυλινδρικό δοχείο που περιέχει κάποιο υγρό έχει μια οπή πλευρικά σε ένα ύψος y από τον πυθμένα του (Σχ. 1). Η οπή είναι ανοικτή

Read More

Έκκεντρες και πλάγιες ελαστικές κρούσεις

Οι κρούσεις που θα μας απασχολήσουν γίνονται μεταξύ δίσκων και λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης. Οι δίσκοι είναι

Read More
Ευσεβείς Πόθοι

Ευσεβείς Πόθοι

Η Ελπινίκη είναι Φυσικός. Φυσικός είναι και ο Καρτέριος. Μεταξύ των δύο υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σε πάρα πολλά συμφωνούν αλλά

Read More

Η πνευματική ευχαρίστηση που αποκομίζουμε από την επίλυση ενός προβλήματος εξαρτάται και από την ακολουθούμενη πορεία

Θα λύσετε το παρόν πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν: Καθίστε αναπαυτικά στο γραφείο σας έχοντας διαθέσιμα τα

Read More

Επωφελούμενοι σκιωδών κινήσεων

Ένα επίπεδο αδιαφανές παραπέτασμα που είναι τοποθετημένο κατακόρυφα χωρίζει κάποιον χώρο σε δυο περιοχές. Μπροστά από το παραπέτασμα

Read More

Tο κτίσιμο ενός προβλήματος βήμα – βήμα

Αφιερωμένο στον μετά από μερικά χρόνια συνάδελφο Γιάννη Ελευθερίου γιο του Χρήστου του δικού μας Χρήστου εδώ στο ylikonet   Η αφόρμηση Ο

Read More