Ιστολόγιο Ηλία Κωβαίου

Φωτογραφία του/της Ηλίας Κωβαίος

Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος..

Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος..

Θεωρούμε ρυθμιστικό διάλυμα ΗΑ/Α- με Ca = Cb και Ka(HA) = 10-5 σε θερμοκρασία 25 °C.  Στο παρα

Read More ..