Ιστολόγιο Κορκίζογλου Πρόδρομου

Φωτογραφία του/της Κορκίζογλου Πρόδρομος

Σφήνες σε αλληλεπίδραση

Σφήνες σε αλληλεπίδραση

Σφήνα τριγωνικού σχήματος μάζας Μ μπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε επαφή με αυτή είναι άλλη σφήνα μάζας m1 και πάνω σε αυτ

Read More ..
Που θα πέσει το σώμα;

Που θα πέσει το σώμα;

Στο παραπάνω σχήμα έχουμε μια βάση που πάνω της είναι προσαρτημένος ένας κυκλικός οδηγός ακτίνας R και ένα ελατήριο σταθεράς k , που όταν

Read More ..
Αρμονικός παλμός από μια χορδή (1) σε χορδή (2)

Αρμονικός παλμός από μια χορδή (1) σε χορδή (2)

Δύο χορδές ΟΑ και ΑΒ ίδιου μήκους d συνδέονται στο σημείο Α, ενώ το άκρο Β συνδέεται σε ακλόνητο σημείο. Τη χρονική στιγμή t=0 το άκρο Ο (x=0, y=0

Read More ..
Αρμονικοί παλμοί: εξισώσεις, συμβολή, ανάκλαση, διάθλαση

Αρμονικοί παλμοί: εξισώσεις, συμβολή, ανάκλαση, διάθλαση

Εξίσωση παλμού κινουμένου προς τη θετική φορά: Εξίσωση της χορδής για τη χρονική στιγμή t=0 :   Η συνέχεια: εδώ σε pdf κι εδώ σε word Αφιερωμένη

Read More ..
Ρυθμοί μεταβολής έργου – ενέργειας

Ρυθμοί μεταβολής έργου – ενέργειας

Δύναμης F που δρα σε ένα σώμα: dW/dt= (|F|∙|dx|∙συν(F,u))/dt=|F|∙|u|∙συν(F,u) Τριβής ολίσθησης που μετατρέπει μέρος της κινητικής ενέργειας σε θερμική

Read More ..
Από το στιγμιότυπο κύματος στην περιγραφή του

Από το στιγμιότυπο κύματος στην περιγραφή του

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο εγκαρσίου αρμονικού κύματος που  διαδίδεται σε μια χορδή, τη χρονική στιγμή t=29/24s . Το ση

Read More ..
Μέγιστη-ελάχιστη ενέργεια ταλάντωσης. Συνέχεια…

Μέγιστη-ελάχιστη ενέργεια ταλάντωσης. Συνέχεια…

Το Σ1 ταλαντώνεται σε λείο επίπεδο με πλάτος Α, το Σ2 κινείται προς τα αριστερά ταχύτητα u2 . Η κρούση τους είναι κεντρική ελαστική. Ζητάμε

Read More ..
Πόσο είναι το συνολικό διάστημα που θα διανύσει το Σ2

Πόσο είναι το συνολικό διάστημα που θα διανύσει το Σ2

Στο σχήμα απεικονίζεται ένα σύστημα δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 μαζών m1 = 1 kg, m2 = 4 kg αντίστοιχα που συνδέονται με ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m

Read More ..
Ταλάντωση για ..δυνατούς λύτες!!

Ταλάντωση για ..δυνατούς λύτες!!

Στο σχ.1 απεικονίζεται η ισορροπία του συστήματος δύο σωμάτων Σ1 και Σ2, μέσω ελατήριου και νήματος. Τα σώματα έχουν ίσες μάζες m1 = m2 = m, και

Read More ..
Κρούση και ταλάντωση

Κρούση και ταλάντωση

Στο παραπάνω σχήμα τα σώματα Σ1 και Σ2 είναι δεμένα στα άκρα ελατηρίων k1 , k2 , τα άλλα άκρα των οποίων είναι δεμένα σε σταθερά σημεία. Το ορι

Read More ..
1ο Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄, σε όλη την ύλη.

1ο Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄, σε όλη την ύλη.

Β2) Σε κυλινδρικό δοχείο βρίσκεται νερό μέχρι ύψους h.  Πάνω από το νερό βρίσκονται οι υδρατμοί του , κι αυτό γιατί η θερμοκρασία του νερού

Read More ..
Ικαρία: Άντληση κρασιού από πιθάρι

Ικαρία: Άντληση κρασιού από πιθάρι

ΙΚΑΡΙΑ 2017: ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΙΘΑΡΙ ΣΤΗ ΓΗ. Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται μηχανισμός αναρρόφησης κρασιού α

Read More ..
Παίζοντας με ένα σώμα και ένα ελατήριο

Παίζοντας με ένα σώμα και ένα ελατήριο

Από ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους lo , του οποίου το ένα άκρο στερεώνεται σε ακλόνητη οροφή,  κρεμάμε σώμα μάζας Μ και το αφήνουμε

Read More ..
Εξετάσεις ΜΑΪΟΥ 2017 στη ΦΥΣΙΚΗ θετ.πρ. Β

Εξετάσεις ΜΑΪΟΥ 2017 στη ΦΥΣΙΚΗ θετ.πρ. Β

Σώμα μάζας m2=8 Kg είναι δεμένο με αβαρές νήμα μήκους L=2 m και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο, οριζόντιο επίπεδο. Το μέτρο της ταχύτητάς

Read More ..
Εξετάσεις στη Φυσική Α΄ Λυκ. 2017

Εξετάσεις στη Φυσική Α΄ Λυκ. 2017

Η ταχύτητα ενός σώματος μάζας Μ=120 Kg, που ολισθαίνει σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο x’x μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο όπως φαίνεται στο

Read More ..
Ανελκυστήρας

Ανελκυστήρας

Ανελκυστήρας αποτελείται από το θάλαμο μάζας Μθ=500kg , αντίβαρο μάζας ΜΑ=400kg  , τύμπανο μάζας ΜΤ=100kg  ακτίνας R=1m και ροπής αδράνειας Ιcm=1/2 ΜτR

Read More ..
Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2017

Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2017

Στο διπλανό σχήμα έχουμε ένα δοχείο με νερό, που το θεωρούμε ιδανικό ρευστό, ύψους Η. Στην πλευρική επιφάνεια του και στον πυθμένα του υπά

Read More ..
Κύλιση πέρα-δώθε

Κύλιση πέρα-δώθε

Δακτύλιος μάζας Μ και ακτίνας R έχει συγκολλημένη στο εσωτερικό της περιφέρειάς της σημειακή μάζα m=Μ στο σημείο Α, έτσι ώστε η ΚΑ να είναι

Read More ..
εξετάσεις Φυσικής Β΄ θετ. Προσαν. Μαίου 2017

εξετάσεις Φυσικής Β΄ θετ. Προσαν. Μαίου 2017

Σε λείο και οριζόντιο τραπέζι περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω=4 rad/s πωματισμένος δοκιμαστικός σωλήνας, μάζας M=0,4kg , που περιέχει λίγε

Read More ..
Ιδέες για Β΄θέματα  στην Α.Α.Τ.

Ιδέες για Β΄θέματα στην Α.Α.Τ.

Σώμα μάζας  m ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k , το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στην οροφή. Μετακινούμε

Read More ..
Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Φυσική Γ. 2016 – 17

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Φυσική Γ. 2016 – 17

Κύλινδρος με μάζα Μ= 2Kg και ακτίνα R = 0,2m μπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο με τη βοήθεια νήματος, που είναι τυλιγ

Read More ..
3ωρο Διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄Λυκείου (εφ’ όλης της ύλης)

3ωρο Διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄Λυκείου (εφ’ όλης της ύλης)

Σώμα μάζας που κάνει Α.Α.Τ., συγκρούεται στη θέση ισορροπίας του ,κεντρικά και πλαστικά, με άλλο σώμα μάζας  ,που κάνει κι αυτό  Α.Α.Τ στην ί

Read More ..
Από το νόμο του Gauss για τη ροή, στο βαρυτικό πεδίο της Γης, κι ουχί μόνο!

Από το νόμο του Gauss για τη ροή, στο βαρυτικό πεδίο της Γης, κι ουχί μόνο!

Ερωτήματα: 1. Πόση είναι η ένταση του πεδίου βαρύτητας g στο εσωτερικό της Γης; 2. Αν η Γη ήταν ‘’κούφια’’ ,δηλαδή δεν υπήρχε η μάζα με κέντ

Read More ..
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΥ

Β1)  Στο σχήμα απεικονίζεται κυλινδρικό δοχείο που περιέχει ιδανικό υγρόπυκνότητας ρ . Στο κέντρο της πάνω βάσης είναι προσαρμοσμένος σω

Read More ..
Τεστ στα αέρια.

Τεστ στα αέρια.

Στο σχήμα  απεικονίζεται ένα κυλινδρικό δοχείο κλειστό ,που περιέχει ίσες ποσότητες αερίων Ηλίου (He) στους χώρους (1) και (2), σε θερμοκρασί

Read More ..
3ωρο Διαγώνισμα στις κρούσεις και τις ταλαντώσεις

3ωρο Διαγώνισμα στις κρούσεις και τις ταλαντώσεις

Το σώμα Σ1,μάζας m1=1kg, είναι δεμένο στο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m ,το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο του τοί

Read More ..
εκτοξευτήρας

εκτοξευτήρας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 30 Οκτώβριος 2016 και ώρα 16:30

Read More ..
Bolzano και Α.Α.Τ.

Bolzano και Α.Α.Τ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 7 Οκτώβριος 2016 και ώρα 13:00

Read More ..
Τι κίνηση κάνει το σώμα;

Τι κίνηση κάνει το σώμα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 3 Οκτώβριος 2016 και ώρα 14:00

Read More ..
Παίζοντας με ένα μπαλάκι..

Παίζοντας με ένα μπαλάκι..

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 31 Αύγουστος 2016 και ώρα 20:30

Read More ..
Το σταυροδρόμι: α) κρούση αυτοκινήτων β) ‘‘κρούση’’ πρωτονίων

Το σταυροδρόμι: α) κρούση αυτοκινήτων β) ‘‘κρούση’’ πρωτονίων

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 4 Ιούλιος 2016 και ώρα 14:30 Α)Σε σταυροδρόμι γίνεται μια κρούση αυτοκινήτων 1 και 2 , που κ

Read More ..
Παιδική χαρά σε Λούνα Πάρκ

Παιδική χαρά σε Λούνα Πάρκ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 6 Μάρτιος 2016 και ώρα 17:00 Σε παιδική χαρά υπάρχει  ένα παιχνίδι όπως στο σχήμα.    Τα π

Read More ..
ο ελαιοχρωματιστής

ο ελαιοχρωματιστής

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 12 Μάρτιος 2016 και ώρα 22:00

Read More ..
Μια ταλάντωση και με τη βοήθεια της τριβής ολίσθησης

Μια ταλάντωση και με τη βοήθεια της τριβής ολίσθησης

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 16 Μάρτιος 2016 και ώρα 23:00 Στο σχήμα απεικονίζεται η ταλάντωση μιας λεπτής σανίδας με

Read More ..
Η δύναμη των περιστρεφομένων ρευστών!

Η δύναμη των περιστρεφομένων ρευστών!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 20 Μάρτιος 2016 και ώρα 11:30 Στο σχήμα απεικονίζεται ένας κύλινδρος με υγρό, πάνω σε κεκλ

Read More ..
ταλάντωση και κύλιση

ταλάντωση και κύλιση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 25 Μάρτιος 2016 και ώρα 12:00 Στο σχήμα απεικονίζεται  κεκλιμένο επίπεδο σχήματος ισοσκε

Read More ..
Εξόρυξη πετρελαίου από το θαλάσσιο υπέδαφος

Εξόρυξη πετρελαίου από το θαλάσσιο υπέδαφος

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 25 Απρίλιος 2016 και ώρα 23:00 Σε βάθος Η από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχει θάλαμος π

Read More ..
Διαγώνισμα σε όλη την ύλη στη ΦΥΣΙΚΗ Γ’ λυκείου.2016

Διαγώνισμα σε όλη την ύλη στη ΦΥΣΙΚΗ Γ’ λυκείου.2016

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 14 Απρίλιος 2016 και ώρα 8:30 Απαντήσεις και θέματα εδώ σε Word   κι  εδώ σε pdf   Τα σχόλια

Read More ..
Μια ράβδος κι ένας κόφτης

Μια ράβδος κι ένας κόφτης

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 17 Μάιος 2016 και ώρα 13:30 εδώ σε pdf  κι εδώ σε word   Τα σχόλια  

Read More ..
Περίοδος φαινομένου

Περίοδος φαινομένου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 29 Μάρτιος 2016 και ώρα 18:30 Απάντηση: ΕΔΩ σε word κι εδώ σε pdf Τα σχόλια  

Read More ..
Η αξία της σχέσης ΣF=0

Η αξία της σχέσης ΣF=0

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 27 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 23:30 Απάντηση: εδώ σε word   κι εδώ σε pdf Πρόσθετο ερώτημα που

Read More ..
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ:Μέγιστη διάμετρος και μέγιστο ύψος

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ:Μέγιστη διάμετρος και μέγιστο ύψος

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 14 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 19:00 Απαντήσεις: ΕΔΩ σε pdf κι εδώ σε word Τα σχόλια  

Read More ..
Ηλεκτρικός κινητήρας

Ηλεκτρικός κινητήρας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 11 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 11:00

Read More ..
ΣΤΕΡΕΟ vs ΥΓΡΟΥ

ΣΤΕΡΕΟ vs ΥΓΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 4 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 10:30 Απαντήσεις ΕΔΩ σε word   κι εδώ σε pdf   ΕΔΩ Αφιερωμένη στο

Read More ..
Πόσο δυνατά πνευμόνια έχετε;

Πόσο δυνατά πνευμόνια έχετε;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 21 Ιανουάριος 2016 και ώρα 0:00

Read More ..
Έκκεντρη ελαστική »κρούση» θετικά φορτισμένων σωματιδίων

Έκκεντρη ελαστική »κρούση» θετικά φορτισμένων σωματιδίων

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 19 Οκτώβριος 2015 και ώρα 0:00 Θετικά φορτισμένο σωματίδιο μάζας m1, κατευθύνεται με ταχύ

Read More ..
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ:Μια άσκηση.. όλες(σχεδόν) οι περιπτώσεις.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ:Μια άσκηση.. όλες(σχεδόν) οι περιπτώσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 28 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 1:00

Read More ..
..Παίζοντας με ένα διαφανή, εύκαμπτο σωλήνα που περιέχει νερό!

..Παίζοντας με ένα διαφανή, εύκαμπτο σωλήνα που περιέχει νερό!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 9 Αύγουστος 2015 και ώρα 9:30 Απάντηση:εδώ σε word κι εδώ σε pdf

Read More ..

 

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,   Ρευστά,    Στερεό,    Διαγωνίσματα,  Φυσική Α και Β Λυκείου.