Ιστολόγιο Μιχαήλ Μιχαήλ

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ

234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

Το καρούλι του σχήματος μάζας m=0,2Kg και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο

Read More
233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

Γύρω από τον ομογενή τροχό του σχήματος μάζας m=4Κg και ακτίνας R, είναι τυλιγμένο

Read More
230. «Ανάποδος» Torricelli

230. «Ανάποδος» Torricelli

Το κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=8cm2  και

Read More
228. Θ.Μ.Κ.Ε ή Bernoulli;

228. Θ.Μ.Κ.Ε ή Bernoulli;

Το κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=10-3m2  και

Read More
226. Πιθανότητα και α.α.ταλάντωση

226. Πιθανότητα και α.α.ταλάντωση

Υλικό σημείο πραγματοποιεί α.α.τ μεταξύ των θέσεων -Α έως και Α. Τότε: α) Μεγαλύτερη

Read More
223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

Υλικό σημείο πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνσή του από τη

Read More
221. ΘΕΜΑ Β Στερεό

221. ΘΕΜΑ Β Στερεό

Β1.   Το σχήμα  δείχνει ένα δακτύλιο που έχει ακτίνα R=0,5m και μάζα m. Στο εσωτερικό

Read More
220. Προς τα που θα σπάσει ο άξονας περιστροφής;

220. Προς τα που θα σπάσει ο άξονας περιστροφής;

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ=3Kg και μήκους L=1m μπορεί να περιστρέφεται

Read More
Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Έστω η μονόδρομη αντίδραση CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g) τότε για την ταχύτητα της αντίδρασης

Read More
219. Προς τα που θα ολισθήσει;

219. Προς τα που θα ολισθήσει;

Η ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται στο

Read More
218. Το καρούλι

218. Το καρούλι

Το καρούλι του σχήματος μάζας m και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

Read More
217. Μετάγγιση

217. Μετάγγιση

Στο σχήμα παριστάνεται ένας ελαστικός σωλήνας (σιφόνι), τον οποίο μπορούμε να

Read More
215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

Σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του σε συνάρτηση

Read More
208. Μέση ταχύτητα στην α.α.τ

208. Μέση ταχύτητα στην α.α.τ

Σώμα πραγματοποιεί την α.α.τ   x=Aημωt. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα του σώματος

Read More
209. Στάσιμο κύμα. x=0 κοιλία ή δεσμός;

209. Στάσιμο κύμα. x=0 κοιλία ή δεσμός;

Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτείνεται κατά τη

Read More
210. Μέγιστη ορμή

210. Μέγιστη ορμή

Σώμα μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα υ1  συγκρούεται μετωπικά (κεντρικά) και

Read More
184. Πτώση στάθμης

184. Πτώση στάθμης

Δημοσιεύτηκε από τον/την Μιχαήλ Μιχαήλ στις 5 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 18:30

Read More
119. Συμβολή.

119. Συμβολή.

∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 απέχουν µεταξύ τους απόσταση d=1,5m

Read More
Lagrange και τροχαλία

Lagrange και τροχαλία

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Μιχαήλ Μιχαήλ στις 13 Μάιος 2012 στις 9:29 στην ομάδα

Read More
Κύλινδρος και ταλάντωση..

Κύλινδρος και ταλάντωση..

Από τον Μιχαήλ Μιχαήλ: Γύρω από τον ομογενή κύλινδρο του σχήματος μάζας Μ=4Κg,

Read More
Μια άσκηση στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Μια άσκηση στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Από τον Μιχαήλ Μιχαήλ: Για το διπλανό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων ισχύει C=2μF,

Read More
Μια άσκηση στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μια άσκηση στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Από τον Μιχαήλ Μιχαήλ: Στον πυθμένα πισίνας στο σημείο Α και σε βάθος h=3m, υπάρχει

Read More