Ιστολόγιο Μιχαήλ Μιχαήλ

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ

223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

Υλικό σημείο πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνσή του από τη θ

Read More ..
221. ΘΕΜΑ Β Στερεό

221. ΘΕΜΑ Β Στερεό

Β1.   Το σχήμα  δείχνει ένα δακτύλιο που έχει ακτίνα R=0,5m και μάζα m. Στο εσωτερικό τ

Read More ..
220. Προς τα που θα σπάσει ο άξονας περιστροφής;

220. Προς τα που θα σπάσει ο άξονας περιστροφής;

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ=3Kg και μήκους L=1m μπορεί να περιστρέφεται

Read More ..
Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Έστω η μονόδρομη αντίδραση CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g) τότε για την ταχύτητα της αντίδρασης ισχύ

Read More ..
219. Προς τα που θα ολισθήσει;

219. Προς τα που θα ολισθήσει;

Η ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται στο οριζόντι

Read More ..
218. Το καρούλι

218. Το καρούλι

Το καρούλι του σχήματος μάζας m και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

Read More ..
217. Μετάγγιση

217. Μετάγγιση

Στο σχήμα παριστάνεται ένας ελαστικός σωλήνας (σιφόνι), τον οποίο μπορούμε να χρησ

Read More ..
215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

Σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του σε συνάρτηση μ

Read More ..
208. Μέση ταχύτητα στην α.α.τ

208. Μέση ταχύτητα στην α.α.τ

Σώμα πραγματοποιεί την α.α.τ   x=Aημωt. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα του σώματος σ

Read More ..

209. Στάσιμο κύμα. x=0 κοιλία ή δεσμός;

Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτείνεται κατά τη διεύθ

Read More ..
210. Μέγιστη ορμή

210. Μέγιστη ορμή

Σώμα μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα υ1  συγκρούεται μετωπικά (κεντρικά) και ελασ

Read More ..
Κύλινδρος και ταλάντωση..

Κύλινδρος και ταλάντωση..

Από τον Μιχαήλ Μιχαήλ: Γύρω από τον ομογενή κύλινδρο του σχήματος μάζας Μ=4Κg, είναι

Read More ..
Μια άσκηση στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Μια άσκηση στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Από τον Μιχαήλ Μιχαήλ: Για το διπλανό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων ισχύει C=2μF, L=

Read More ..
Μια άσκηση στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μια άσκηση στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Από τον Μιχαήλ Μιχαήλ: Στον πυθμένα πισίνας στο σημείο Α και σε βάθος h=3m, υπάρχει μ

Read More ..