Ιστολόγιο Νίκου Παναγιωτίδη

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης

Ανάκλαση-διάθλαση.

Ανάκλαση-διάθλαση.

Αναλύουμε το φαινόμενο της μερικής ανάκλασης και διάθλασης επίπεδου κύματος που πέφτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφανών μέσων.

Read More ..
Διάδοση κύματος σε χορδή με ασυνέχεια

Διάδοση κύματος σε χορδή με ασυνέχεια

Σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Ξενοφών Στεργιάδης [1] μελέτησε την ανάκλαση αρμονικού κύματος τεντωμένης χορδής όταν το κύμα στη διάδοσή του

Read More ..
Περιστρεφόμενος δίσκος στον αέρα

Περιστρεφόμενος δίσκος στον αέρα

Πως γυρίζει ένας δίσκος αν τον πετάξουμε στον αέρα; Το πρόβλημα θέλει…κάποια μαθηματικά. Περιστρεφόμενος δίσκος

Read More ..
Κίνηση στερεού σώματος

Κίνηση στερεού σώματος

  Κάνω μια αναλυτική μελέτη της στερεάς κίνησης. Στερεή κίνηση

Read More ..
Τετραπολική ακτινοβολία

Τετραπολική ακτινοβολία

Στην 5η συνέχεια των στοιχειωδών τετραπόλων υπολογίζω την ροή ενέργειας ακτινοβολίας ΗΜ τετραπόλου. Τετραπολική ακτινοβολία

Read More ..
Πυκνότητα δυναμικής ενέργειας χορδής

Πυκνότητα δυναμικής ενέργειας χορδής

Προσδιορίζεται η συνάρτηση πυκνότητας δυναμικής ενέργειας δονούμενης χορδής. Πυκνότητα δυναμικής ενέργειας.

Read More ..
Περί δυναμικής ενέργειας.

Περί δυναμικής ενέργειας.

Αναλύω την έννοια της δυναμικής ενέργειας για μια σημειακή μάζα. Η δυναμική ενέργεια

Read More ..
Το δυναμικό τετράπολο (IV)

Το δυναμικό τετράπολο (IV)

Στην τέταρτη συνέχεια για το στοιχειώδες δυναμικό τετράπολο κάνω τον προσδιορισμό της μαγνητικής επαγωγής του μακρινού μαγνητικού πεδ

Read More ..
Τα ενεργειακά των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων.

Τα ενεργειακά των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων.

Ο σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη διαφόρων ποσοτήτων που υπεισέρχονται στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και κυρίως των ενεργειακών. Η μ

Read More ..
Το δυναμικό τετράπολο (ΙΙΙ)

Το δυναμικό τετράπολο (ΙΙΙ)

Στην 3η συνέχεια του στοιχειώδους δυναμικού τετραπόλου δείχνω πως υπολογίζεται το μακρινό ηλεκτρικο πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο.

Read More ..
Η ράβδος ολισθαίνει με ορμή και στροφορμή.

Η ράβδος ολισθαίνει με ορμή και στροφορμή.

Σαν συνέχεια του προηγούμενου άρθρου, μελετάω την ορμή και τη στροφορμή της ράβδου που ολισθαίνει μεταξύ τοίχου και πατώματος. Η μελέτη

Read More ..
Ράβδος πίπτουσα.

Ράβδος πίπτουσα.

Ράβδος ακουμπάει σε τοιχο και πάτωμα καθώς πέφτει. Περισσοτερα εδώ.

Read More ..
Ροή ενέργειας και πυκνότητα ενέργειας στο εγκάρσιο κύμα.

Ροή ενέργειας και πυκνότητα ενέργειας στο εγκάρσιο κύμα.

Στο επίκεντρο αυτού του άρθρου είναι η συσχέτηση μεταξύ της πυκνότητας κινητικής και πυκνότητας δυναμικής ενέργειας σε ένα σημείο της ε

Read More ..
Το Δυναμικό τετράπολο (ΙΙ)

Το Δυναμικό τετράπολο (ΙΙ)

Στο προηγούμενο άρθρο προσδιορίσαμε το βαθμωτό δυναμικό ενός στοιχειώδους δυναμικού τετραπόλου. Στο παρόν θα προσδιορίσουμε το διανυσ

Read More ..
Το Δυναμικό τετράπολο (Ι)

Το Δυναμικό τετράπολο (Ι)

Σ΄ αυτό το δεύτερο άρθρο για τα ηλεκτρικά τετράπολα προσδιορίζω το βαθμωτό δυναμικό ενός δυναμικού τετραπόλου, δηλ. ενός τετραπόλου που

Read More ..
Εγκάρσιες μετατοπίσεις σε δονούμενη χορδή.

Εγκάρσιες μετατοπίσεις σε δονούμενη χορδή.

Προσδιορίζεται η εξίσωση των εγκάρσιων μετατοπίσεων των σημείων της χορδής σε εγκάρσια δόνηση και δείχνεται ότι έχουν και x συνιστώσα ε

Read More ..
Κατανομή δυναμικής ενέργειας σε δονούμενη χορδή

Κατανομή δυναμικής ενέργειας σε δονούμενη χορδή

Με την ανάλυση αυτή προσπαθώ να ρίξω λίγο ακόμα φως στο τούνελ. Η ανάλυση εδώ. ή και από εδώ

Read More ..
Τι ισχύει τελικά για την πυκνότητα δυναμικής ενέργειας;

Τι ισχύει τελικά για την πυκνότητα δυναμικής ενέργειας;

Ποιά σχέση ισχύει τελικά για την πυκνότητα δυναμικής ενέργειας ενός εγκάρσιου κύματος; Επανέρχομαι στο θέμα με νέες ιδέες (αναθεωρώντας

Read More ..
Μηχανική ενέργεια εγκάρσιου κύματος χορδής.

Μηχανική ενέργεια εγκάρσιου κύματος χορδής.

Στην ανάρτηση αυτή κάνω τον δικό μου προσδιορισμό της μηχανικής ενέργειας κύματος. Το αποτέλεσμα δεν συμφωνεί με προηγούμενους προσδιο

Read More ..
Πεδίο στοιχειώδους ΗΣ τετραπόλου

Πεδίο στοιχειώδους ΗΣ τετραπόλου

Αφού εξαντλήσαμε το δίπολο, πάμε για το τετράπολο. Στοιχειώδες τετράπολο είναι δυό στοιχειώδη δίπολα που συνιστόυν μια στοιχειώδη (δηλ.

Read More ..
Κύματα και ενέργεια

Κύματα και ενέργεια

Μελετάω την ενέργεια διαμήκων και εγκαρσίων κυμάτων σε χορδή. Η μελέτη εδώ.

Read More ..
Το δυναμικό μαγνητικό δίπολο (ΙΙ)

Το δυναμικό μαγνητικό δίπολο (ΙΙ)

Σ΄ αυτή τη συνέχεια του δυναμικού μαγνητικού διπόλου προσδιορίζω το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο και συμπεραίνω ότι έχουν κοντινές

Read More ..
Το δυναμικό μαγνητικό δίπολο (Ι)

Το δυναμικό μαγνητικό δίπολο (Ι)

Όταν η ένταση του ρεύματος στο μαγνητικό δίπολο είναι χρονοεξαρτώμενη, το δίπολο είναι δυναμικό και παράγει ΗΜ ακτινοβολία. Η μελέτη εδώ

Read More ..
Ο νόμος του Bernoulli.

Ο νόμος του Bernoulli.

Στο άρθρο αυτό αποδεικνύουμε το νόμο του Bernoulli με διανυσματικό λογισμό. Ο νόμος του Bernoulli,

Read More ..
Η στοιχειώδης μαγνητική ροπή

Η στοιχειώδης μαγνητική ροπή

Στο ίδιο πνεύμα που κάναμε τη μελέτη της στοιχειώδους ηλεκτρικής ροπής, μελατάω εδώ τη στοιχειώδη μαγνητική ροπή και καταλήγω στον προσ

Read More ..
ΗΜ ακτινοβολία στοιχειώδους ηλεκτρικού διπόλου.

ΗΜ ακτινοβολία στοιχειώδους ηλεκτρικού διπόλου.

Γίνεται η μελέτη της ΗΜ ακτινοβολίας του ηλεκτρικού διπόλου. Η μελέτη εδώ.

Read More ..
Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο δυναμικού ηλεκτρικού διπόλου.

Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο δυναμικού ηλεκτρικού διπόλου.

Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς μελετάω το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο που παράγονται από ένα ηλεκτρικό δίπολο που κάνει ταλαντώσεις

Read More ..
Ταλαντούμενη ηλεκτρική διπολική ροπή.

Ταλαντούμενη ηλεκτρική διπολική ροπή.

Δεύτερο στη σειρά των άρθρων για το πεδίο ηλεκτρικού διπόλου είναι το παρόν άρθρο στο οποίο μελετάω το βαθμωτό και το διανυσματικό πεδίο

Read More ..
ΗΜ ροπές στατικές και μη. Μέρος α’

ΗΜ ροπές στατικές και μη. Μέρος α’

Ας ασχοληθούμε λίγο με τις ηλεκτρικές και μαγνητικές διπολικές ροπές. Και ας ξεκινήσουμε με την ηλεκτροστατική διπολική ροπή. Το θέμα αν

Read More ..
Πυκνωτές 3-D

Πυκνωτές 3-D

Στο άρθρο αυτό αναλύω έναν καθαρόαιμο υπερβολοειδή πυκνωτή. Αλλά αποδυκνύω και ένα ενδιαφέρον μαθηματικό θεώρημα (σχολικού επιπέδου δη

Read More ..
Ο υπερβολικός πυκνωτής

Ο υπερβολικός πυκνωτής

Παρουσιάζω έναν καινούριο πυκνωτή. Δεν είναι σαν τους άλλους. Λεπτομέρειες εδώ.

Read More ..
Ένας πυκνωτής «καθώς πρέπει»

Ένας πυκνωτής «καθώς πρέπει»

Μπορούμε να κάνουμε έναν πυκνωτή που προσεγγίζει τον ιδανικό; Διαβάστε εδώ.

Read More ..
Η μέθοδος των ειδώλων…

Η μέθοδος των ειδώλων…

Αναλύω την έννοια: «Είδωλο ηλεκτρικού φορτίου από μεταλλική επιφάνεια» και δίνω ένα παράδειγμα. Η ανάλυση εδώ.

Read More ..
Μεταλλικές σφαίρες και διηλεκτρικές σφαίρες

Μεταλλικές σφαίρες και διηλεκτρικές σφαίρες

Στο προηγούμενο άρθρο μελετήσαμε ορισμένες κατανομές δυναμικού σε σφαίρες. Τώρα δείχνουμε πως οι κατανομές αυτές μπορούν να υλοποιηθού

Read More ..
Μέσα κι έξω από τη σφαίρα.

Μέσα κι έξω από τη σφαίρα.

Όταν το πεδίου δυναμικού ορίζεται στην επιφάνεια μιας σφαίρας, μπορεί να προσδιοριστεί το δυναμικό σε όλο το χώρο. Η εργασία εδώ.

Read More ..
Πεδίο δακτυλίου

Πεδίο δακτυλίου

  Μελετάω πεδία ΗΣ και ρευματικού δακτυλίου.

Read More ..
Οι παλιρροιακές δυνάμεις αλλάζουν την περίοδο.

Οι παλιρροιακές δυνάμεις αλλάζουν την περίοδο.

Δείχνω με ποιόν τρόπο εξαρτάται η περίοδος περιφοράς ενός σώματος στο πεδίο βαρύτητας ενός άλλου από την ακτίνα της τροχιάς αλλά και από

Read More ..
Παλιρροιακά φαινόμενα

Παλιρροιακά φαινόμενα

Σαν συνέχεια της συζήτησης που είχα με τον Γιάννη τον Κυριακόπουλο, εδώ, παρουσιάζω μια εξέλιξη μια παλιά μου έρευνας στη δυνατότητα να π

Read More ..
Η δυναμική ενέργεια στο πεδίο βαρύτητας

Η δυναμική ενέργεια στο πεδίο βαρύτητας

Δείχνω με ποιό τρόπο η βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός 3-διάστατου αντικειμένου εξαρτάται από τις ροπές αδράνειας. Στο τέλος δίνω τρεις

Read More ..
Κι όταν το σώμα δεν είναι σφαιρικό, τι βαρύτητα έχει;

Κι όταν το σώμα δεν είναι σφαιρικό, τι βαρύτητα έχει;

Σε προηγούμενες μελέτες εξέτασα τη βαρύτητα σωμάτων που δεν είναι μεν σφαιρικά, αλλά έχουν αξονική συμμετρία. Εδώ εξετάζω τη βαρύτητα σώ

Read More ..
Βαρύτητα διπλού αστέρα.

Βαρύτητα διπλού αστέρα.

Λόγω των ανακαλύψεων της NASA το ενδιαφέρον για τους εξωπλανήτες αναζωπυρώθηκε. Να μοιάζει άραγε το βαρυντικό πεδίο ενός διπλού αστέρα με

Read More ..
Η βαρύτητα σε πρώτη τάξη.

Η βαρύτητα σε πρώτη τάξη.

Το βαρυντικό δυναμικό ενός αντικειμένου αναλύεται σε άπειρες τάξεις. Εδώ εξετάζω τη μηδενική και την πρώτη. To αρχείο εδώ.

Read More ..
Βαρυντική δυναμική ενέργεια

Βαρυντική δυναμική ενέργεια

Εξετάζω το πρόβλημα της δυναμικής ενέργειας δυο σφαιρών λόγω βαρύτητας. Το αρχείο εδώ.  

Read More ..

Μετρώντας επιτάχυνση στην αεροτράπεζα.

Το υπερηχητικό επιταχυνσιόμετρο του ΕΚΦΕ Ιωαννίνων πάλι επί το έργον. Μετράμε επιτάχυνση δρομέα που επιταχύνεται σε κεκλιμένη αεροτράπ

Read More ..
Κεντρικές δυνάμεις

Κεντρικές δυνάμεις

https://www.dropbox.com/s/2aicelbyldmgzjz/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?dl=0

Read More ..