Ιστολόγιο Παντελή Παπαδάκη

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης

Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Για λιγότερες κουβέντες…το σχήμα αφορά δύο κινητά αμελητέων διαστάσεων τα οποία εκτελούν κυκλικές κινήσεις ομοεπίπεδες με χαρακτηρισ

Read More ..
Πραγματικές μεταγγίσεις και ιδανικές εκροές.

Πραγματικές μεταγγίσεις και ιδανικές εκροές.

Δυο ίδιου ύψους Η δεξαμενές (Ι) και  (ΙΙ), με την (Ι) να έχει διπλάσια διατομή από την (ΙΙ), επικοινωνούν μεταξύ τους με σωλήνα αμελητέου όγκο

Read More ..
Ο τροχός «γεννήθηκε» για να γυρίζει…

Ο τροχός «γεννήθηκε» για να γυρίζει…

Ένα τροχός ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο άξονα σταθερό από το κέντρο του,κάθετό στο επίπεδό του. Όταν ο τροχός περιστρέφεται αναπτύσσεται τρι

Read More ..
Κυλιόμενα θέματα Β στον κατήφορο…

Κυλιόμενα θέματα Β στον κατήφορο…

Τροχός αφήνεται να κατέβει κεκλιμένο κλίσης 300 κυλιόμενος (χωρίς ολίσθηση). 1). Κάθε στιγμή τα αντιδιαμετρικά σημεία Α και Β της περιφέρει

Read More ..
Κύλιση σε οφιοειδή (Ι) και τεθλασμένη (ΙΙ) διαδρομή.

Κύλιση σε οφιοειδή (Ι) και τεθλασμένη (ΙΙ) διαδρομή.

Στο σχήμα βλέπετε την καμπυλόγραμμη διαδρομή ΑΒΓ που αποτελείται από δύο ημικύκλια (Ο1,R) και (Ο2 ,R). Σε επαφή με τη διαδρομή αυτή θα αναγκάσ

Read More ..
Να μην το ξεχειλώσουμε…

Να μην το ξεχειλώσουμε…

  Το κουτάκι αποθήκευσης ενός ελατηρίου που μόνο επιμήκυνση μπορεί να υποστεί γράφει k=… και όριο ελαστικότητας Τ=…  (όριο ελαστικότη

Read More ..
Ανάκριση ενός μοντέλου από δεδομένες παραστάσεις.

Ανάκριση ενός μοντέλου από δεδομένες παραστάσεις.

Ομογενής δίσκος (K,R) : μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο ,περί οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο το

Read More ..
Άλλο το σταματά στιγμιαία και άλλο το ακινητοποιείται.

Άλλο το σταματά στιγμιαία και άλλο το ακινητοποιείται.

           1) Oµογενής ράβδος σταθερής διατοµής, μάζας m και μήκους L, μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο

Read More ..
Οι χορδές παράγουν ήχους και …ερωτήματα.

Οι χορδές παράγουν ήχους και …ερωτήματα.

Διαθέτουμε δυο χορδές Α και Β από το ίδιο υλικό με μήκη L1 και L2=ν L1 . Η Α  έχει  και τα δύο άκρα της ακλόνητα στερεωμένα  ενώ η Β έχει το ένα

Read More ..
Η παράταση …στο παιχνίδι που ξεκίνησε ο Διονύσης.

Η παράταση …στο παιχνίδι που ξεκίνησε ο Διονύσης.

Μια μικρή σφαίρα Σ μάζας m=1kg ηρεμεί στο άκρο κατακόρυφου νήματος αμελητέας μάζας και μη εκτατού, μήκους d=1m, το άλλο άκρο του οποίου έχει π

Read More ..
Αυτοματισμός στο … κοτέτσι!

Αυτοματισμός στο … κοτέτσι!

Στο διπλανό σχέδιο βλέπετε ένα τμήμα από το χώρο ενός κοτετσιού σ’ένα αγρόκτημα. Μας ενδιαφέρει η πόρτα που βλέπετε αριστερά και ο αυτομ

Read More ..
Ο σκελετός του … «αετού»!

Ο σκελετός του … «αετού»!

Θέλαμε να φτιάξουμε ένα χαρταετό με ξύλινο σκελετό . Πήγαμε στο ξυλουργό και πήραμε πήχεις λεπτούς ομογενείς και ισοπαχείς από ελαφρύ σχ

Read More ..
Κύλιση στις ράγες και ταχύτητες…

Κύλιση στις ράγες και ταχύτητες…

Το ενιαίο ομογενές στερεό του σχήματος αποτελείται από ένα κύλινδρο και ένα μικρού πάχους δίσκο από το κέντρο του οποίου διέρχεται ο άξο

Read More ..
Το πέρασμα του καρουλιού από πάγκο σε πάγκο.

Το πέρασμα του καρουλιού από πάγκο σε πάγκο.

Το καρούλι του σχήματος είναι ενιαίο στερεό με σχέση ακτίνων των ακραίων δίσκων και του κυλίνδρου (λεπτότοιχου σωλήνα) που τους συνδέει,

Read More ..
Άντε να σηκώσουμε πάλι μια πλάκα (κυκλικής τομής)

Άντε να σηκώσουμε πάλι μια πλάκα (κυκλικής τομής)

Ο Γιάννης δίδαξε πως πρέπει να σηκώνουμε πλάκες ορθογώνιες &  τριγωνικές. Τώρα μας έτυχε μια πλάκα βάρους W,‘’κυκλικής τομής, ομογενής

Read More ..
Ο τροχός της τύχης..!

Ο τροχός της τύχης..!

Στην εικόνα βλέπετε ένα δίσκο που είναι χωρισμένος σε τομείς ισοεμβαδικούς αριθμημένους δεξιόστροφα από το 1 έως το 8.  Ο δίσκος μπορεί ν

Read More ..
Μανόμετρα-Βαρόμετρα

Μανόμετρα-Βαρόμετρα

Τα μανόμετρα είναι συσκευές μέτρησης πιέσεων ή διαφοράς πιέσεων σε υγρά  ή αέρια.Υπάρχουν διάφοροι τύποι μανομέτρων αναλόγως της αρχής

Read More ..
Δισκάρδο (ΙΙ)-εκ του μπιλιάρδο!

Δισκάρδο (ΙΙ)-εκ του μπιλιάρδο!

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα κυκλικό μπιλιάρδο(σαν αυτό  που λάνσαρε ο Κυριακόπουλος) ,οριζόντιο βέβαια, αλλά με τις εξής ιδιαιτερότητε

Read More ..
Τέσσερις προτάσεις στο ίδιο «μοντέλο»

Τέσσερις προτάσεις στο ίδιο «μοντέλο»

Το ‘’μοντέλο’’                                                      Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια ράβδο ομογενή μάζας m και μήκους d.  Στα άκρα τ

Read More ..
Η συμβολή κυμάτων με τη συμβολή της Γεωμετρίας

Η συμβολή κυμάτων με τη συμβολή της Γεωμετρίας

Στην επιφάνεια υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δυο σημειακές πηγές Π1, Π2,  που σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων (ΧΟΖ) στην επιφάνεια του υγρού έχ

Read More ..
Περιπλανώμενος στις »γειτονιές της φυσικής» και στα κανάλια των ρευστών.

Περιπλανώμενος στις »γειτονιές της φυσικής» και στα κανάλια των ρευστών.

1. Με το υποβρύχιο του Bernoulli Στο σχήμα φαίνεται μια κατασκευή »υποβρύχιο» στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται μικρό σώμα εξαρτημένο με ελα

Read More ..
Αυτοματισμός διακοπής ροής

Αυτοματισμός διακοπής ροής

Στο σχήμα βλέπετε ένα  δοχείο Α με          κατακόρυφα τοιχώματα και εμβαδόν        βάσης ΑΑ=200cm2 που περιέχει υγρό     μέχρι ύψος Η ,όγκου V

Read More ..
Σκαμπανεβάσματα δυναμικού και γειώσεις.

Σκαμπανεβάσματα δυναμικού και γειώσεις.

Δίδεται σχηματικά μια  συνδεσμολογία δύο ιδανικών πηγών με Η.Ε.Δ. , Ε1=Ε2=20 Volt ,ενός αντιστάτη ΒΓ=d, ο οποίος παρουσιάζει ωμική αντίσταση R=10

Read More ..
Μια Η.Ε.Δ. ένα κύκλωμα- Μια άλλη ματιά.

Μια Η.Ε.Δ. ένα κύκλωμα- Μια άλλη ματιά.

Αναφερόμενοι για το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη και ιδανικό το αμπερόμετρο: 1)      Να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συγκε

Read More ..
Εκ της παραστάσεως υ=f(x) …ορμώμενος!

Εκ της παραστάσεως υ=f(x) …ορμώμενος!

Ένας ταλαντωτής εκτελεί απλή αρμονική ταλ/ση . 1. Να αποδείξετε τη σχέση μεταξύ ταχύτητας και απομάκρυνσης και να την παραστήσετε γραφικά

Read More ..
Ισορροπίες ακινησίας και κίνησης…!

Ισορροπίες ακινησίας και κίνησης…!

Στο σχήμα διακρίνονται δύο όμοιες                   ομογενείς σιδερένιες σφαίρες ακτίνας r=4cm, ίδιας μάζας m=2Kg που συνδέονται μεταξύ τους με

Read More ..
Ίδια «ώθηση ροπής» , διαφορετικό έργο!

Ίδια «ώθηση ροπής» , διαφορετικό έργο!

Ένας δίσκος ομογενής στρέφεται περί οριζόντιο άξονα κάθετο στην επιφάνεια του δίσκου, που διέρχεται από το κέντρο του ενώ δέχεται σταθε

Read More ..
Μεταβλητή δύναμη -μεταβλητή τριβή-παραστάσεις, σκέψεις και πειραματισμοί.

Μεταβλητή δύναμη -μεταβλητή τριβή-παραστάσεις, σκέψεις και πειραματισμοί.

Ο Δάσκαλος παρακολουθεί… σιωπηλά. Έχει προηγηθεί συζήτηση Δασκάλου – μαθητών. Τα δύο παιδιά ο Θοδωρής αριστερά και ο Ηρακλής δεξιά ‘’π

Read More ..
Για ένα τρύπιο… δίσκο!

Για ένα τρύπιο… δίσκο!

Διαθέτουμε ένα μικρού πάχους (b) ομογενή και ισοπαχή δίσκο (Ο,R) ,μάζας Μ. Α) Θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα δισκάκι (Κ, R/2) με το κέντρο του σε κατ

Read More ..
Περιστρεφόμενος μύλος με δίδυμα!

Περιστρεφόμενος μύλος με δίδυμα!

    Στο σχήμα βλέπετε δυό παιδάκια  ίδιας μάζας      m   ακίνητα πάνω στο μύλο της παιδικής χαράς–δίσκος  μάζας Μ, ακτίνας R- που περισ

Read More ..
Plan B΄!

Plan B΄!

Β1) «Ακτίνα αδράνειας ( k ) ενός στερεού λέγεται η απόσταση από τον άξονα περιστροφής στη οποία μπορεί να θεωρηθεί συγκεντρωμένη η μάζα, χ

Read More ..
Τρία θεματάκια Β΄

Τρία θεματάκια Β΄

  Β1)  Ο άνθρωπος της εικόνας θέλει ν’ανεβάσει από το υπόγειο ύψους h=2m στο ισόγειο ,ένα κιβώτιο που έχει βάρος W=900Ν, αλλά δεν μπορεί από τη

Read More ..
Με το drone και τον τροχό χωρίς …νούμερα.

Με το drone και τον τροχό χωρίς …νούμερα.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τροχό με το επίπεδό του κατακόρυφο, ο οποίος κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα του

Read More ..
Το drone άνωθεν παρακολουθεί.

Το drone άνωθεν παρακολουθεί.

 Στο σχήμα βλέπετε ένα τροχό με το επίπεδό  του κατακόρυφο,           ο οποίος κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) σε                οριζόντιο επίπεδο

Read More ..
Αντίληψη και αναπαραγωγή του τρισδιάστατου χώρου.

Αντίληψη και αναπαραγωγή του τρισδιάστατου χώρου.

1) Ράβδος ομογενής μήκους d πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, μπορεί να στρέφεται περί κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της. Στ

Read More ..
Αντικαθιστώντας τη μυική δύναμη με βαρυτική.

Αντικαθιστώντας τη μυική δύναμη με βαρυτική.

Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθερής κ με το κάτω άκρο του σταθερό στο έδαφος, ισορροπεί ακίνητο σώμα μάζας Μ, στερεωμένο στο ελα

Read More ..
Χαλαρώνει για να …τεντώσει.

Χαλαρώνει για να …τεντώσει.

Σώμα μάζας m=0,2 Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος αμελητέου βάρους και μη εκτατού, μήκους L=1,25m του οποίου το άλλο άκρο Ο είναι σταθερό.Το

Read More ..
Διασκευή (αντιστροφή) μιας φανταστικής ανάρτησης του Γιάννη Δογραματζάκη.

Διασκευή (αντιστροφή) μιας φανταστικής ανάρτησης του Γιάννη Δογραματζάκη.

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, βρίσκεται ιδανικό ελατήριο με το αριστερό άκρο του σταθερό και στο δεξιό άκρο σταθερά προσαρμοσμένο ένα

Read More ..
Η εκδίκηση της εξόριστης…F Lorentz

Η εκδίκηση της εξόριστης…F Lorentz

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα μάζας Μ=4Kg με ταχύτητα υ=2 m/s στη κατεύθυνση άξονα χ και κάποια χρονική στιγμή  t=0 που περνά από

Read More ..
Μ’έκοψαν με χώρισαν στα δυο…κι έγινα σκληρότερο.

Μ’έκοψαν με χώρισαν στα δυο…κι έγινα σκληρότερο.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ο ταλαντωτής του σχήματος με μάζα σώματος m=2Kg. Για να κρατάμε το σώμα δεξιά από τη θέση ισορροπίας το

Read More ..
Συνδεσμολογία ελατηρίων

Συνδεσμολογία ελατηρίων

1. Συνδέουμε σε σειρά (ν) όμοια ελατήρια (σε υλικό,διαστάσεις, αριθμό σπειρών) σταθερής κ το καθ’ένα με τέτοιο τρόπο ώστε η συνδεσμολογία (

Read More ..
Μεταβολή δύναμης αλλαγή κίνησης.

Μεταβολή δύναμης αλλαγή κίνησης.

Ένα μικρό σώμα μάζας 2kg κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο , με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,4 και κάποια στιγ

Read More ..
Το «ΥΛΙΚΟ» σε κύκλωμα … ηλεκτρικό!

Το «ΥΛΙΚΟ» σε κύκλωμα … ηλεκτρικό!

Η εικόνα που βλέπετε αποτελεί ένα κύκλωμα (ηλεκτρικό) με τα εξής χαρακτηριστικά: Τα τμήματα του κάθε γράμματος, που είναι από αγώγιμο υλι

Read More ..
Σώματα σε σειρά  [ 3  σενάρια]

Σώματα σε σειρά [ 3 σενάρια]

Σε οριζόντιο λείο επίπεδο βρίσκονται δύο σώματα με μάζες m και 2m τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με τεντωμένο ιδανικό νήμα (αμελητέας μάζα

Read More ..
Πήδημα από την έδρα. Το πάθημα εν υπηρεσία.

Πήδημα από την έδρα. Το πάθημα εν υπηρεσία.

 Ο καθηγητής ανεβαίνει στην έδρα που έχει ύψος h με σκοπό να πηδήξει στο δάπεδο με δύο  τρόπους (τεντωμένα πόδια –λυγισμένα πόδια) ,ώστε ν

Read More ..
Το δυναμικό, του δυναμικού … ω δυναμικό.

Το δυναμικό, του δυναμικού … ω δυναμικό.

Φαντασθείτε επίπεδο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (χ,ψ) και στις θέσεις Α(0,0) και Β(15,0) τα σημειακά φορτία QA>0 και QB= – 4QA αντίστοιχα,

Read More ..
Μεταβολές διανυσματικών μεγεθών

Μεταβολές διανυσματικών μεγεθών

Έστω  ένα διανυσματικό μέγεθος το οποίο μεταβάλλεται από Μα  αρχικά, σε Μτ τελικά.(Το μέγεθος Μ μπορεί να είναι ταχύτητα, ορμή, δύναμη ,επ

Read More ..
Κίνηση σε δυο πεδία [Β.Π+Η.Π]

Κίνηση σε δυο πεδία [Β.Π+Η.Π]

Φορτισμένο σωματίδιο μάζας  m και φορτίου q>0 αφήνεται ελεύθερο σε σημείο Ο του χώρου όπου, εκτός του βαρυτικού πεδίου (Β.Π.) έντασης  g ,υπ

Read More ..
Ποιό θα πρωτοφτάξει;

Ποιό θα πρωτοφτάξει;

Στο  σχήμα βλέπουμε τους λείους δρόμους (1)&(2) ίδιου μήκους. Σπρώχνουμε συγχρόνως δύο όμοια σώματα από το αριστερό μέρος, με ίσες ταχύτη

Read More ..
Με δυο τηλεκατευθυνόμενα στη πίστα…

Με δυο τηλεκατευθυνόμενα στη πίστα…

  Δύο παιδιά έχουν από ένα αυτοκινητάκι (Α και Β) που μπορούν να το κινήσουν με τηλεκοντρόλ .Αποφασίζουν λοιπόν να τα κινήσουν στον ίδιο

Read More ..
Τα παιδία παίζει με τρενάκια…

Τα παιδία παίζει με τρενάκια…

Ένα παιδικό παιχνίδι αποτελείται από μια επίπεδη σταθερή τροχιά σε σχήμα οκτώ, με τους δύο κύκλους ίδιας ακτίνας R=50 cm πάνω στην οποία μπο

Read More ..
Απομακρύνονται-πλησιάζουν και απομακρύνονται…

Απομακρύνονται-πλησιάζουν και απομακρύνονται…

Δύο σώματα Α και Β κινούνται ευθύγραμμα σε παράλληλες τροχιές με ίδια φορά, πάνω σε οριζόντιο λείο επίπεδο. Την t=0 βρίσκεται το ένα δίπλα

Read More ..
Μια διάσπαση και δυο βολές οριζόντιες

Μια διάσπαση και δυο βολές οριζόντιες

Μια ειδικής κατασκευής  βολίδα μάζας Μ βλήθηκε έτσι ώστε στο μέγιστο ύψος της βολής της να έχει ταχύτητα οριζόντια μέτρου V. Εκείνη τη στ

Read More ..
Ένα σύστημα  σημειακών  φορτίων με ευλύγιστους συνδέσμους…

Ένα σύστημα σημειακών φορτίων με ευλύγιστους συνδέσμους…

Διαθέτετε ένα σύστημα τεσσάρων όμοιων σημειακών θετικών φορτίων (q) τοποθετημένων στα σημεία Α,Β,Γ,Δ ενός μονωτικού ευθύγραμμου εύκαμπτ

Read More ..
Στο στίβο…

Στο στίβο…

Λίγα λόγια περιγραφής του στίβου ενός σταδίου. Τεχνικά χαρακτηριστικά (από τη Wikipedia) Γενικά ο στίβος δεν μπορεί να έχει συνολικό μήκος με

Read More ..
Ο Σταμάτης,ο Γρηγόρης και τα αντανακλαστικά!

Ο Σταμάτης,ο Γρηγόρης και τα αντανακλαστικά!

Σ’ένα φανάρι που έχει ανάψει  κόκκινο είναι σταματημένα τρία αυτοκίνητα κατά σύμπτωση ίδιου τύπου, το ένα πίσω από το άλλο, με μήκος το κ

Read More ..
Κόντρες

Κόντρες

Στο διάγραμμα δίδονται γραφικές παραστάσεις για δύο αυτοκίνητα (α-κόκκινη) και (β-μπλε) τα οποία τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκονται στην αρχ

Read More ..
Βολή άνευ τίτλου.

Βολή άνευ τίτλου.

Από σημείο Α σε ύψος h από το οριζόντιο έδαφος ρίχνουμε ένα μικρό σφαιρίδιο με οριζόντια ταχύτητα υο. Διερωτόμαστε : υπάρχει σημείο (Σ) της

Read More ..
Ποδηλάτες σε κυκλικό στίβο

Ποδηλάτες σε κυκλικό στίβο

Σ’ένα υποθετικά κυκλικό ποδηλατοδρόμιο οριζόντιο, τρέχουν αντίθετα των δεικτών ρολογιού δύο ποδηλάτες Α και Β σε κυκλικές τροχιές αχτί

Read More ..
Αεί ο Θεός ο Μέγας… τριγωνομετρεί !

Αεί ο Θεός ο Μέγας… τριγωνομετρεί !

Αεί ο Θεός ο Μέγας… ‘’τριγωνομετρεί’’ (ΙΙ) Αφιερωμένη στους παππούδες που παίζουν κρυφτό με τα εγγόνια γύρω από κολόνες! Φαντασθείτε μ

Read More ..
Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί !

Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί !

Στο σχήμα απεικονίζεται ένας κύλινδρος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με την αδιαφανή κυλινδρική επιφάνεια κατακόρυφη. Η βάση του έχει ακτίν

Read More ..
Φυσικοί συνειρμοί κατά την εκκίνηση του μετρό…

Φυσικοί συνειρμοί κατά την εκκίνηση του μετρό…

Ταξιδεύοντας με το μετρό όρθιος στο πρώτο βαγόνι,με το πρόσωπο αντίθετα της κίνησης,ακουμπούσα με τη πλάτη στο κατακόρυφο τοίχωμα, που χ

Read More ..
Ένα κουτί …μα τι κουτί!

Ένα κουτί …μα τι κουτί!

Ένα ορθογώνιο κουτί μάζας Μ, σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ανοικτό από τη μια πλευρά,   βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο ακίνητο.

Read More ..
Αδύνατα και δυνατά στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση-Κρίσιμες ταχύτητες

Αδύνατα και δυνατά στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση-Κρίσιμες ταχύτητες

1) Δικαιολογήστε ότι, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ …….το σφαιρίδιο του σχήματος (δεμένο στο άκρο νήματος μη εκτατού, μήκους L) να εκτελέσει κατακόρυφη κ

Read More ..
Κρούσεις- Περιοδικά φαινόμενα.

Κρούσεις- Περιοδικά φαινόμενα.

Στο σχήμα βλέπουμε δύο σφαιρίδια ίσων ακτίνων R=2cm με μάζες m και 3m να συγκρούονται (1η κρούση) στο μέσον της απόστασης 2d=4m των ακραίων εμποδ

Read More ..