Ιστολόγιο Παντελή Παπαδάκη

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης

Ένα και μισό…

Ένα και μισό…

Διαθέτουμε δύο όμοια ιδανικά ελατήρια σταθερής κ και μήκους LO το καθένα. Το ένα το κόβουμε στη μέση . Στη συνέχεια τοποθετούμε το ολόκληρ

Read More ..
Κοίτα ορμή & φάση !

Κοίτα ορμή & φάση !

Ένα υλικό σημείο m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και την t=0 περνά από τη θέση ισορροπίας με υ>0. 1)Να παραστήσετε γραφικά α) την κινητική

Read More ..
Ο κύκλος με την »κιμωλία»..!

Ο κύκλος με την »κιμωλία»..!

Σε οριζόντιο λείο επίπεδο έχουμε σχεδιάσει ένα κύκλο (Ο,r). Κάποια στιγμή t=0 σώμα μάζας m κινούμενο πάνω στο επίπεδο με ταχύτητα υ εισέρχετ

Read More ..
Κυκλικό δακτυλιοειδές «μπιλιάρδο».

Κυκλικό δακτυλιοειδές «μπιλιάρδο».

Στο παραπλεύρως σχήμα βλέπετε ένα κυκλικό μπιλιάρδο κέντρου Ο και ακτίνας R=4m. Σχεδιάζουμε πάνω στη τσόχα ένα κύκλο ομόκεντρο του μπιλιά

Read More ..
Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Για λιγότερες κουβέντες…το σχήμα αφορά δύο κινητά αμελητέων διαστάσεων τα οποία εκτελούν κυκλικές κινήσεις ομοεπίπεδες με χαρακτηρισ

Read More ..
Πραγματικές μεταγγίσεις και ιδανικές εκροές.

Πραγματικές μεταγγίσεις και ιδανικές εκροές.

Δυο ίδιου ύψους Η δεξαμενές (Ι) και  (ΙΙ), με την (Ι) να έχει διπλάσια διατομή από την (ΙΙ), επικοινωνούν μεταξύ τους με σωλήνα αμελητέου όγκο

Read More ..
Ο τροχός «γεννήθηκε» για να γυρίζει…

Ο τροχός «γεννήθηκε» για να γυρίζει…

Ένα τροχός ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο άξονα σταθερό από το κέντρο του,κάθετό στο επίπεδό του. Όταν ο τροχός περιστρέφεται αναπτύσσεται τρι

Read More ..
Κυλιόμενα θέματα Β στον κατήφορο…

Κυλιόμενα θέματα Β στον κατήφορο…

Τροχός αφήνεται να κατέβει κεκλιμένο κλίσης 300 κυλιόμενος (χωρίς ολίσθηση). 1). Κάθε στιγμή τα αντιδιαμετρικά σημεία Α και Β της περιφέρει

Read More ..
Κύλιση σε οφιοειδή (Ι) και τεθλασμένη (ΙΙ) διαδρομή.

Κύλιση σε οφιοειδή (Ι) και τεθλασμένη (ΙΙ) διαδρομή.

Στο σχήμα βλέπετε την καμπυλόγραμμη διαδρομή ΑΒΓ που αποτελείται από δύο ημικύκλια (Ο1,R) και (Ο2 ,R). Σε επαφή με τη διαδρομή αυτή θα αναγκάσ

Read More ..
Να μην το ξεχειλώσουμε…

Να μην το ξεχειλώσουμε…

  Το κουτάκι αποθήκευσης ενός ελατηρίου που μόνο επιμήκυνση μπορεί να υποστεί γράφει k=… και όριο ελαστικότητας Τ=…  (όριο ελαστικότη

Read More ..
Ανάκριση ενός μοντέλου από δεδομένες παραστάσεις.

Ανάκριση ενός μοντέλου από δεδομένες παραστάσεις.

Ομογενής δίσκος (K,R) : μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο ,περί οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο το

Read More ..
Άλλο το σταματά στιγμιαία και άλλο το ακινητοποιείται.

Άλλο το σταματά στιγμιαία και άλλο το ακινητοποιείται.

           1) Oµογενής ράβδος σταθερής διατοµής, μάζας m και μήκους L, μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο

Read More ..
Οι χορδές παράγουν ήχους και …ερωτήματα.

Οι χορδές παράγουν ήχους και …ερωτήματα.

Διαθέτουμε δυο χορδές Α και Β από το ίδιο υλικό με μήκη L1 και L2=ν L1 . Η Α  έχει  και τα δύο άκρα της ακλόνητα στερεωμένα  ενώ η Β έχει το ένα

Read More ..
Η παράταση …στο παιχνίδι που ξεκίνησε ο Διονύσης.

Η παράταση …στο παιχνίδι που ξεκίνησε ο Διονύσης.

Μια μικρή σφαίρα Σ μάζας m=1kg ηρεμεί στο άκρο κατακόρυφου νήματος αμελητέας μάζας και μη εκτατού, μήκους d=1m, το άλλο άκρο του οποίου έχει π

Read More ..
Αυτοματισμός στο … κοτέτσι!

Αυτοματισμός στο … κοτέτσι!

Στο διπλανό σχέδιο βλέπετε ένα τμήμα από το χώρο ενός κοτετσιού σ’ένα αγρόκτημα. Μας ενδιαφέρει η πόρτα που βλέπετε αριστερά και ο αυτομ

Read More ..
Ο σκελετός του … «αετού»!

Ο σκελετός του … «αετού»!

Θέλαμε να φτιάξουμε ένα χαρταετό με ξύλινο σκελετό . Πήγαμε στο ξυλουργό και πήραμε πήχεις λεπτούς ομογενείς και ισοπαχείς από ελαφρύ σχ

Read More ..
Κύλιση στις ράγες και ταχύτητες…

Κύλιση στις ράγες και ταχύτητες…

Το ενιαίο ομογενές στερεό του σχήματος αποτελείται από ένα κύλινδρο και ένα μικρού πάχους δίσκο από το κέντρο του οποίου διέρχεται ο άξο

Read More ..
Το πέρασμα του καρουλιού από πάγκο σε πάγκο.

Το πέρασμα του καρουλιού από πάγκο σε πάγκο.

Το καρούλι του σχήματος είναι ενιαίο στερεό με σχέση ακτίνων των ακραίων δίσκων και του κυλίνδρου (λεπτότοιχου σωλήνα) που τους συνδέει,

Read More ..
Ρευστή απορία!

Ρευστή απορία!

Από το βιβλίο (σελ.442) «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» του Arnold B. Aronsσε μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια  του Ανδρέα Δ. Βαλαδάκη Το δο

Read More ..
Άντε να σηκώσουμε πάλι μια πλάκα (κυκλικής τομής)

Άντε να σηκώσουμε πάλι μια πλάκα (κυκλικής τομής)

Ο Γιάννης δίδαξε πως πρέπει να σηκώνουμε πλάκες ορθογώνιες &  τριγωνικές. Τώρα μας έτυχε μια πλάκα βάρους W,‘’κυκλικής τομής, ομογενής

Read More ..
Ο τροχός της τύχης..!

Ο τροχός της τύχης..!

Στην εικόνα βλέπετε ένα δίσκο που είναι χωρισμένος σε τομείς ισοεμβαδικούς αριθμημένους δεξιόστροφα από το 1 έως το 8.  Ο δίσκος μπορεί ν

Read More ..
Μανόμετρα-Βαρόμετρα

Μανόμετρα-Βαρόμετρα

Τα μανόμετρα είναι συσκευές μέτρησης πιέσεων ή διαφοράς πιέσεων σε υγρά  ή αέρια.Υπάρχουν διάφοροι τύποι μανομέτρων αναλόγως της αρχής

Read More ..
Δισκάρδο (ΙΙ)-εκ του μπιλιάρδο!

Δισκάρδο (ΙΙ)-εκ του μπιλιάρδο!

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα κυκλικό μπιλιάρδο(σαν αυτό  που λάνσαρε ο Κυριακόπουλος) ,οριζόντιο βέβαια, αλλά με τις εξής ιδιαιτερότητε

Read More ..
Τέσσερις προτάσεις στο ίδιο «μοντέλο»

Τέσσερις προτάσεις στο ίδιο «μοντέλο»

Το ‘’μοντέλο’’                                                      Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια ράβδο ομογενή μάζας m και μήκους d.  Στα άκρα τ

Read More ..
Η συμβολή κυμάτων με τη συμβολή της Γεωμετρίας

Η συμβολή κυμάτων με τη συμβολή της Γεωμετρίας

Στην επιφάνεια υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δυο σημειακές πηγές Π1, Π2,  που σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων (ΧΟΖ) στην επιφάνεια του υγρού έχ

Read More ..
Περιπλανώμενος στις »γειτονιές της φυσικής» και στα κανάλια των ρευστών.

Περιπλανώμενος στις »γειτονιές της φυσικής» και στα κανάλια των ρευστών.

1. Με το υποβρύχιο του Bernoulli Στο σχήμα φαίνεται μια κατασκευή »υποβρύχιο» στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται μικρό σώμα εξαρτημένο με ελα

Read More ..
Αυτοματισμός διακοπής ροής

Αυτοματισμός διακοπής ροής

Στο σχήμα βλέπετε ένα  δοχείο Α με          κατακόρυφα τοιχώματα και εμβαδόν        βάσης ΑΑ=200cm2 που περιέχει υγρό     μέχρι ύψος Η ,όγκου V

Read More ..
Σκαμπανεβάσματα δυναμικού και γειώσεις.

Σκαμπανεβάσματα δυναμικού και γειώσεις.

Δίδεται σχηματικά μια  συνδεσμολογία δύο ιδανικών πηγών με Η.Ε.Δ. , Ε1=Ε2=20 Volt ,ενός αντιστάτη ΒΓ=d, ο οποίος παρουσιάζει ωμική αντίσταση R=10

Read More ..
Μια Η.Ε.Δ. ένα κύκλωμα- Μια άλλη ματιά.

Μια Η.Ε.Δ. ένα κύκλωμα- Μια άλλη ματιά.

Αναφερόμενοι για το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη και ιδανικό το αμπερόμετρο: 1)      Να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συγκε

Read More ..
Εκ της παραστάσεως υ=f(x) …ορμώμενος!

Εκ της παραστάσεως υ=f(x) …ορμώμενος!

Ένας ταλαντωτής εκτελεί απλή αρμονική ταλ/ση . 1. Να αποδείξετε τη σχέση μεταξύ ταχύτητας και απομάκρυνσης και να την παραστήσετε γραφικά

Read More ..
Ισορροπίες ακινησίας και κίνησης…!

Ισορροπίες ακινησίας και κίνησης…!

Στο σχήμα διακρίνονται δύο όμοιες                   ομογενείς σιδερένιες σφαίρες ακτίνας r=4cm, ίδιας μάζας m=2Kg που συνδέονται μεταξύ τους με

Read More ..
Ίδια «ώθηση ροπής» , διαφορετικό έργο!

Ίδια «ώθηση ροπής» , διαφορετικό έργο!

Ένας δίσκος ομογενής στρέφεται περί οριζόντιο άξονα κάθετο στην επιφάνεια του δίσκου, που διέρχεται από το κέντρο του ενώ δέχεται σταθε

Read More ..
Μεταβλητή δύναμη -μεταβλητή τριβή-παραστάσεις, σκέψεις και πειραματισμοί.

Μεταβλητή δύναμη -μεταβλητή τριβή-παραστάσεις, σκέψεις και πειραματισμοί.

Ο Δάσκαλος παρακολουθεί… σιωπηλά. Έχει προηγηθεί συζήτηση Δασκάλου – μαθητών. Τα δύο παιδιά ο Θοδωρής αριστερά και ο Ηρακλής δεξιά ‘’π

Read More ..
Για ένα τρύπιο… δίσκο!

Για ένα τρύπιο… δίσκο!

Διαθέτουμε ένα μικρού πάχους (b) ομογενή και ισοπαχή δίσκο (Ο,R) ,μάζας Μ. Α) Θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα δισκάκι (Κ, R/2) με το κέντρο του σε κατ

Read More ..
Περιστρεφόμενος μύλος με δίδυμα!

Περιστρεφόμενος μύλος με δίδυμα!

    Στο σχήμα βλέπετε δυό παιδάκια  ίδιας μάζας      m   ακίνητα πάνω στο μύλο της παιδικής χαράς–δίσκος  μάζας Μ, ακτίνας R- που περισ

Read More ..
Plan B΄!

Plan B΄!

Β1) «Ακτίνα αδράνειας ( k ) ενός στερεού λέγεται η απόσταση από τον άξονα περιστροφής στη οποία μπορεί να θεωρηθεί συγκεντρωμένη η μάζα, χ

Read More ..
Τρία θεματάκια Β΄

Τρία θεματάκια Β΄

  Β1)  Ο άνθρωπος της εικόνας θέλει ν’ανεβάσει από το υπόγειο ύψους h=2m στο ισόγειο ,ένα κιβώτιο που έχει βάρος W=900Ν, αλλά δεν μπορεί από τη

Read More ..
Με το drone και τον τροχό χωρίς …νούμερα.

Με το drone και τον τροχό χωρίς …νούμερα.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τροχό με το επίπεδό του κατακόρυφο, ο οποίος κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα του

Read More ..
Το drone άνωθεν παρακολουθεί.

Το drone άνωθεν παρακολουθεί.

 Στο σχήμα βλέπετε ένα τροχό με το επίπεδό  του κατακόρυφο,           ο οποίος κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) σε                οριζόντιο επίπεδο

Read More ..
Αντίληψη και αναπαραγωγή του τρισδιάστατου χώρου.

Αντίληψη και αναπαραγωγή του τρισδιάστατου χώρου.

1) Ράβδος ομογενής μήκους d πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, μπορεί να στρέφεται περί κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της. Στ

Read More ..
Αντικαθιστώντας τη μυική δύναμη με βαρυτική.

Αντικαθιστώντας τη μυική δύναμη με βαρυτική.

Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθερής κ με το κάτω άκρο του σταθερό στο έδαφος, ισορροπεί ακίνητο σώμα μάζας Μ, στερεωμένο στο ελα

Read More ..
Χαλαρώνει για να …τεντώσει.

Χαλαρώνει για να …τεντώσει.

Σώμα μάζας m=0,2 Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος αμελητέου βάρους και μη εκτατού, μήκους L=1,25m του οποίου το άλλο άκρο Ο είναι σταθερό.Το

Read More ..
Διασκευή (αντιστροφή) μιας φανταστικής ανάρτησης του Γιάννη Δογραματζάκη.

Διασκευή (αντιστροφή) μιας φανταστικής ανάρτησης του Γιάννη Δογραματζάκη.

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, βρίσκεται ιδανικό ελατήριο με το αριστερό άκρο του σταθερό και στο δεξιό άκρο σταθερά προσαρμοσμένο ένα

Read More ..
Η εκδίκηση της εξόριστης…F Lorentz

Η εκδίκηση της εξόριστης…F Lorentz

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα μάζας Μ=4Kg με ταχύτητα υ=2 m/s στη κατεύθυνση άξονα χ και κάποια χρονική στιγμή  t=0 που περνά από

Read More ..