Ιστολόγιο Παπάζογλου Αποστόλη

Ένα σύστημα σωμάτων και ο ρυθμός μεταβολής ορμής

Ένα σύστημα σωμάτων και ο ρυθμός μεταβολής ορμής

Ένα κιβώτιο μάζας Σ1 m1 = 2kg είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο κιβώτιο βρίσκεται σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg, όπως φαίνεται στο ...

Read More
Τρεις διαδοχικές ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις

Τρεις διαδοχικές ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου (υ – t) ...

Read More
Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας σε οριζόντια βολή

Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας σε οριζόντια βολή

Σώμα αμελητέων διαστάσεων εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 από κάποιο ύψος από το έδαφος. Η αντίσταση ...

Read More
Ο Παναγιώτης σημαδεύει το κανό

Ο Παναγιώτης σημαδεύει το κανό

Το τηλεκατευθυνόμενο κανό του σχήματος απομακρύνεται από τον μόλο με σταθερή οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ=2m/s, κάθετη στον μόλο. Το κανό ...

Read More
Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Τρεις μικρές σφαίρες Σ1, Σ2 και Σ3 βρίσκονται ακίνητες πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως στο σχήμα. Οι σφαίρες έχουν μάζες m1=m, m2=m και m3=3m ...

Read More
Ίδια συνισταμένη ροπή ή ίδια ροπή αδράνειας;

Ίδια συνισταμένη ροπή ή ίδια ροπή αδράνειας;

Α. Ένας λεπτός ομογενής δακτύλιος (Α) και ένας ομογενής δίσκος (Β), ίδιας μάζας και ακτίνας με τον δακτύλιο, είναι αρχικά ακίνητοι και ...

Read More
Η κίνηση των στερεών

Η κίνηση των στερεών

Στο σχήμα φαίνονται δύο μηχανικά στερεά σώματα Σ1 και Σ2 και τα αντίστοιχα κέντρα μάζας τους Κ και Λ, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ...

Read More
Ας παίξουμε με τις ενέργειες

Ας παίξουμε με τις ενέργειες

Στο σχήμα φαίνεται μια σιδηροτροχιά, η οποία ορίζεται από τις θέσεις (Α), (Γ) και (Δ). Η υψομετρική διαφορά των οριζόντιων επιπέδων, που ...

Read More
Ένας τροχός πάνω σε λεία ράβδο

Ένας τροχός πάνω σε λεία ράβδο

Μια λεπτή, ομογενής και λεία ράβδος ΑΓ έχει μάζα m = 4kg, μήκος d = 5m και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο ...

Read More
Από στατική τριβή σε στατική τριβή

Από στατική τριβή σε στατική τριβή

Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με προσανατολισμένο άξονα x’x με θετική φορά προς τα ...

Read More
Η συνισταμένη δύναμη και η δύναμη από την άρθρωση

Η συνισταμένη δύναμη και η δύναμη από την άρθρωση

Α. Η λεπτή οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος, μάζας Μ και μήκους d, είναι αρθρωμένη στο κέντρο μάζας της Ο και μπορεί να στρέφεται ...

Read More
Η κρούση των βλημάτων με τη ράβδο

Η κρούση των βλημάτων με τη ράβδο

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας Μ=1kg και μήκους d=1,8m κινείται σε λείο  οριζόντιο επίπεδο με οριζόντια ταχύτητα , κάθετη στη ράβδο, με ...

Read More
Ένα διάγραμμα Στ-t και οι κινήσεις

Ένα διάγραμμα Στ-t και οι κινήσεις

Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος στρέφεται αριστερόστροφα γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Τη χρονική ...

Read More
Η κίνηση του τροχού

Η κίνηση του τροχού

Ένας κατακόρυφος ομογενής τροχός μάζας Μ=3kg και ακτίνας R=0,1m είναι ακίνητος σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 ο τροχός δέχεται στο ...

Read More
Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Στο σωλήνα σταθερής διατομής Α του σχήματος ρέει υγρό πυκνότητας ρ, ανερχόμενο με τη βοήθεια αντλίας σταθερής παροχής Π. Σε δύο σημεία ...

Read More
Η ράβδος και η δύναμη από το έδαφος

Η ράβδος και η δύναμη από το έδαφος

Η ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος έχει βάρος Β και μήκος L . Η ράβδος ισορροπεί στηριζόμενη σε λείο κατακόρυφο τοίχο και σε οριζόντιο ...

Read More
Ένα διάγραμμα ΣF – t και οι κινήσεις

Ένα διάγραμμα ΣF – t και οι κινήσεις

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x’x, του οποίου η θετική φορά θεωρούμε ότι είναι προς τα δεξιά. Τη ...

Read More
Κατακόρυφες βολές από ταράτσα

Κατακόρυφες βολές από ταράτσα

Από την ταράτσα πολυκατοικίας ύψους h=15m εκτοξεύουμε τη χρονική στιγμή t0=0 δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=3kg αντίστοιχα, με ...

Read More
Το ασθενοφόρο εκπέμπει ή αρχίζει να εκπέμπει;

Το ασθενοφόρο εκπέμπει ή αρχίζει να εκπέμπει;

Α. Ένα ασθενοφόρο είναι ακίνητο σε οριζόντιο δρόμο και  έχει ενεργοποιημένη τη σειρήνα του εκπέμποντας ήχο συχνότητας fS. Τη  χρονική ...

Read More
Σε τί διαφέρουν οι κινήσεις των δύο σωμάτων;

Σε τί διαφέρουν οι κινήσεις των δύο σωμάτων;

Δύο σώματα (Α) και (Β) κινούνται ευθύγραμμα πάνω στην ίδια ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Στο διάγραμμα φαίνονται οι ...

Read More
Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Tη χρονική στιγμή t0=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση x0=20m, ενώ η εξίσωση ...

Read More
Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα σώμα αρχικά ακίνητο, αρχίζει τη χρονική στιγμή t0=0 να κινείται ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενα κατά μήκος ενός άξονα x’x και το ...

Read More
Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=10kg είναι ακίνητο στο σημείο Ο (x=0) ενός ημιάξονα Οx, ο οποίος βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο ...

Read More
Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Στο σχήμα φαίνονται δύο θέσεις του σώματος (Α) και (Γ) και οι ...

Read More
Δύο σώματα και μια σανίδα

Δύο σώματα και μια σανίδα

Λεπτή οριζόντια σανίδα Σ μάζας Μ=2kg και μήκους L=5m είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Τη χρονική ...

Read More
Από τοίχο σε τοίχο

Από τοίχο σε τοίχο

Δύο κατακόρυφοι και ανένδοτοι τοίχοι απέχουν απόσταση D=1m. Στο μέσον Ο της απόστασης των δύο τοίχων βρίσκονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 ...

Read More
Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης μεταξύ δύο σημείων υγρού

Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης μεταξύ δύο σημείων υγρού

Δύο σύγχρονες πηγές εγκάρσιων κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού. Οι πηγές ξεκινούν να ...

Read More
Ένα σύστημα σωμάτων και η δύναμη ελατηρίου

Ένα σύστημα σωμάτων και η δύναμη ελατηρίου

Ο ομογενής δίσκος Δ του σχήματος έχει μάζα Μ=0,4kg, ακτίνα R και το κέντρο μάζας του Ο είναι δεμένο, μέσω ελεύθερης άρθρωσης αμελητέας μάζας, ...

Read More
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F, της ...

Read More
Μια ανελαστική κρούση

Μια ανελαστική κρούση

Η λεία ομογενής σφαίρα του σχήματος προσπίπτει σε λείο οριζόντιο δάπεδο υπό γωνία πρόσπτωσης φ. Λίγο πριν την πρόσκρουση η σφαίρα ...

Read More
Ο ισορροπιστής

Ο ισορροπιστής

Ο ισορροπιστής του σχήματος περπατά σε τεντωμένο σχοινί, κρατώντας οριζόντια ομογενή δοκό. Οι φορείς του βάρους του ισορροπιστή και της ...

Read More
Ο δίσκος και η ράβδος

Ο δίσκος και η ράβδος

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος έχει μάζα Μ=5kg, ακτίνα R=1m και στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1=16rad/s, ...

Read More
Έργα και ενεργειακές μετατροπές.

Έργα και ενεργειακές μετατροπές.

Δέκα απλές εφαρμογές πριν τη διατύπωση του Θεωρήματος Έργου – Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.) Για την παρουσίαση των παρακάτω εφαρμογών ...

Read More
Η ροπή αδράνειας και η γωνιακή επιτάχυνση

Η ροπή αδράνειας και η γωνιακή επιτάχυνση

Το στερεό του σχήματος αποτελείται από τρεις αβαρείς ράβδους ίδιου μήκους L και τρεις όμοιες σημειακές μάζες m στις κορυφές του ...

Read More
Ποιός από τους δύο θα κινηθεί;

Ποιός από τους δύο θα κινηθεί;

Ο παππούς Διονύσης έφερε στο εγγόνι του ένα κιβώτιο με παιχνίδια. Το κιβώτιο συνολικής μάζας m2=2kg είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, με ...

Read More
Μήπως κυλίεται;

Μήπως κυλίεται;

Το στερεό του σχήματος αποτελείται από δύο συγκολλημένες ομοαξονικές τροχαλίες ακτίνων R και r και μπορεί να στρέφεται γύρω από το ...

Read More
Η κίνηση του πλακιδίου και οι ενεργειακές μετατροπές

Η κίνηση του πλακιδίου και οι ενεργειακές μετατροπές

Το κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος έχει γωνία κλίσης φ και αρκετά μεγάλο μήκος. Το επίπεδο φέρει λεπτή επίστρωση νευτώνειου ρευστού ...

Read More
Ποιός ο λόγος των υψών;

Ποιός ο λόγος των υψών;

Το δοχείο του σχήματος έχει πολύ μεγάλο εμβαδό διατομής και περιέχει νερό, το οποίο θεωρούμε ιδανικό ρευστό, σε ύψος H=5m. Στη βάση του ...

Read More

Οι πιέσεις σε σημεία υγρών σε ισορροπία

Στις παρακάτω εφαρμογές επιχειρείται να γίνει σαφές, ότι η χρήση του θεμελιώδη νόμου υδροστατικής με τη μορφή P=ρgh πρέπει να ...

Read More
Τί κίνηση εκτελεί ο ακροατής;

Τί κίνηση εκτελεί ο ακροατής;

Ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο που έχει σταθερή συχνότητα fS. Ένας ακροατής Α έχει τη χρονική στιγμή t0=0 ταχύτητα μέτρου υ0 και ...

Read More
Οριακή αποφυγή σύγκρουσης: Δύο τρόποι αντιμετώπισης

Οριακή αποφυγή σύγκρουσης: Δύο τρόποι αντιμετώπισης

Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται ευθύγραμμα στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας ενός αυτοκινητόδρομου με σταθερές ταχύτητες μέτρου υ0,A=40m/s ...

Read More
Τρεις κινήσεις, οι οποίες προκύπτουν από επαλληλία ταλαντώσεων

Τρεις κινήσεις, οι οποίες προκύπτουν από επαλληλία ταλαντώσεων

Σώμα εκτελεί κίνηση, η οποία μπορεί να περιγραφεί από δύο επιμέρους απλές αρμονικές ταλαντώσεις, οι οποίες γίνονται γύρω από την ίδια ...

Read More

Τα Πασχαλιάτικα αυγά

Ο Γιαννάκης πήρε από το καλάθι δύο πανομοιότυπα κόκκινα αυγά. Το ένα εξ αυτών είναι καλοβρασμένο, ενώ το άλλο, από λάθος της γιαγιάς, που ...

Read More
Μαζί, χώρια…και πάλι μαζί

Μαζί, χώρια…και πάλι μαζί

Τα σώματα του σχήματος θεωρούνται σημειακά και έχουν μάζες m1=3kg και m2=1kg. Το σώμα μάζας m2 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ...

Read More
Ψίχουλο σε δίσκο

Ψίχουλο σε δίσκο

Ομογενής δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R είναι αρχικά ακίνητος. Πάνω στο δίσκο και σε απόσταση r από το κέντρο του βρίσκεται ένα ψίχουλο ...

Read More
Υπολογισμός έργου μεταβλητής ροπής

Υπολογισμός έργου μεταβλητής ροπής

Εκτός από την περίπτωση έργου σταθερής ροπής τF για γωνιακή μετατόπιση Δθ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση W=τFΔθ , συναντάμε και ...

Read More
Τροχός και καρούλι κυλίονται

Τροχός και καρούλι κυλίονται

Ο τροχός του σχήματος κυλίεται, ενώ έχει τυλιγμένο στην περιφέρειά του λεπτό νήμα και το κέντρο μάζας του κινείται με ταχύτητα υ. Το νήμα ...

Read More
Ράβδος βάλλεται από βλήμα

Ράβδος βάλλεται από βλήμα

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας Μ=1kg και μήκους d=3/π m  συγκρατείται ακίνητη σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια δύο ακίνητων διαπασών, ...

Read More
Μια σφεντόνα αναγκάζει σφαίρα σε ταλάντωση

Μια σφεντόνα αναγκάζει σφαίρα σε ταλάντωση

Στο σχήμα 1 φαίνεται σε κάτοψη μια σφαίρα Σ1, αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = 2kg , η οποία βρίσκεται ακίνητη σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η ...

Read More
Μια προσπάθεια κατανόησης του διακροτήματος μέσω στρεφόμενων διανυσμάτων

Μια προσπάθεια κατανόησης του διακροτήματος μέσω στρεφόμενων διανυσμάτων

Έστω σώμα, το οποίο εκτελεί σύνθετη κίνηση, αποτελούμενη από δύο επιμέρους απλές αρμονικές ταλαντώσεις, των οποίων οι εξισώσεις είναι ...

Read More