Ιστολόγιο Παπάζογλου Αποστόλη

Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Tη χρονική στιγμή t0=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση x0=20m, ενώ η εξίσωση ταχύ

Read More ..
Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα σώμα αρχικά ακίνητο, αρχίζει τη χρονική στιγμή t0=0 να κινείται ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενα κατά μήκος ενός άξονα x’x και το διάγ

Read More ..
Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=10kg είναι ακίνητο στο σημείο Ο (x=0) ενός ημιάξονα Οx, ο οποίος βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο μεγάλη

Read More ..
Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Στο σχήμα φαίνονται δύο θέσεις του σώματος (Α) και (Γ) και οι αν

Read More ..
Δύο σώματα και μια σανίδα

Δύο σώματα και μια σανίδα

Λεπτή οριζόντια σανίδα Σ μάζας Μ=2kg και μήκους L=5m είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Τη χρονική

Read More ..
Από τοίχο σε τοίχο

Από τοίχο σε τοίχο

Δύο κατακόρυφοι και ανένδοτοι τοίχοι απέχουν απόσταση D=1m. Στο μέσον Ο της απόστασης των δύο τοίχων βρίσκονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 αμελητ

Read More ..
Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης μεταξύ δύο σημείων υγρού

Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης μεταξύ δύο σημείων υγρού

Δύο σύγχρονες πηγές εγκάρσιων κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαν

Read More ..
Ένα σύστημα σωμάτων και η δύναμη ελατηρίου

Ένα σύστημα σωμάτων και η δύναμη ελατηρίου

Ο ομογενής δίσκος Δ του σχήματος έχει μάζα Μ=0,4kg, ακτίνα R και το κέντρο μάζας του Ο είναι δεμένο, μέσω ελεύθερης άρθρωσης αμελητέας μάζας,

Read More ..
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F, της οποίας

Read More ..
Μια ανελαστική κρούση

Μια ανελαστική κρούση

Η λεία ομογενής σφαίρα του σχήματος προσπίπτει σε λείο οριζόντιο δάπεδο υπό γωνία πρόσπτωσης φ. Λίγο πριν την πρόσκρουση η σφαίρα κινείτ

Read More ..
Ο ισορροπιστής

Ο ισορροπιστής

Ο ισορροπιστής του σχήματος περπατά σε τεντωμένο σχοινί, κρατώντας οριζόντια ομογενή δοκό. Οι φορείς του βάρους του ισορροπιστή και της

Read More ..
Ο δίσκος και η ράβδος

Ο δίσκος και η ράβδος

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος έχει μάζα Μ=5kg, ακτίνα R=1m και στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1=16rad/s, χω

Read More ..
Έργα και ενεργειακές μετατροπές.

Έργα και ενεργειακές μετατροπές.

Δέκα απλές εφαρμογές πριν τη διατύπωση του Θεωρήματος Έργου – Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.) Για την παρουσίαση των παρακάτω εφαρμογών θεωρούντα

Read More ..
Η ροπή αδράνειας και η γωνιακή επιτάχυνση

Η ροπή αδράνειας και η γωνιακή επιτάχυνση

Το στερεό του σχήματος αποτελείται από τρεις αβαρείς ράβδους ίδιου μήκους L και τρεις όμοιες σημειακές μάζες m στις κορυφές του τριγώνου,

Read More ..
Ποιός από τους δύο θα κινηθεί;

Ποιός από τους δύο θα κινηθεί;

Ο παππούς Διονύσης έφερε στο εγγόνι του ένα κιβώτιο με παιχνίδια. Το κιβώτιο συνολικής μάζας m2=2kg είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, με το

Read More ..
Μήπως κυλίεται;

Μήπως κυλίεται;

Το στερεό του σχήματος αποτελείται από δύο συγκολλημένες ομοαξονικές τροχαλίες ακτίνων R και r και μπορεί να στρέφεται γύρω από το κέντρ

Read More ..
Η κίνηση του πλακιδίου και οι ενεργειακές μετατροπές

Η κίνηση του πλακιδίου και οι ενεργειακές μετατροπές

Το κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος έχει γωνία κλίσης φ και αρκετά μεγάλο μήκος. Το επίπεδο φέρει λεπτή επίστρωση νευτώνειου ρευστού πάχο

Read More ..
Ποιός ο λόγος των υψών;

Ποιός ο λόγος των υψών;

Το δοχείο του σχήματος έχει πολύ μεγάλο εμβαδό διατομής και περιέχει νερό, το οποίο θεωρούμε ιδανικό ρευστό, σε ύψος H=5m. Στη βάση του δοχε

Read More ..

Οι πιέσεις σε σημεία υγρών σε ισορροπία

Στις παρακάτω εφαρμογές επιχειρείται να γίνει σαφές, ότι η χρήση του θεμελιώδη νόμου υδροστατικής με τη μορφή P=ρgh πρέπει να αποφεύγεται,

Read More ..
Τί κίνηση εκτελεί ο ακροατής;

Τί κίνηση εκτελεί ο ακροατής;

Ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο που έχει σταθερή συχνότητα fS. Ένας ακροατής Α έχει τη χρονική στιγμή t0=0 ταχύτητα μέτρου υ0 και κινείται

Read More ..
Οριακή αποφυγή σύγκρουσης: Δύο τρόποι αντιμετώπισης

Οριακή αποφυγή σύγκρουσης: Δύο τρόποι αντιμετώπισης

Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται ευθύγραμμα στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας ενός αυτοκινητόδρομου με σταθερές ταχύτητες μέτρου υ0,A=40m/s και

Read More ..
Τρεις κινήσεις, οι οποίες προκύπτουν από επαλληλία ταλαντώσεων

Τρεις κινήσεις, οι οποίες προκύπτουν από επαλληλία ταλαντώσεων

Σώμα εκτελεί κίνηση, η οποία μπορεί να περιγραφεί από δύο επιμέρους απλές αρμονικές ταλαντώσεις, οι οποίες γίνονται γύρω από την ίδια θέ

Read More ..

Τα Πασχαλιάτικα αυγά

Ο Γιαννάκης πήρε από το καλάθι δύο πανομοιότυπα κόκκινα αυγά. Το ένα εξ αυτών είναι καλοβρασμένο, ενώ το άλλο, από λάθος της γιαγιάς, που ε

Read More ..
Μαζί, χώρια…και πάλι μαζί

Μαζί, χώρια…και πάλι μαζί

Τα σώματα του σχήματος θεωρούνται σημειακά και έχουν μάζες m1=3kg και m2=1kg. Το σώμα μάζας m2 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελ

Read More ..
Ψίχουλο σε δίσκο

Ψίχουλο σε δίσκο

Ομογενής δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R είναι αρχικά ακίνητος. Πάνω στο δίσκο και σε απόσταση r από το κέντρο του βρίσκεται ένα ψίχουλο μάζα

Read More ..

Υπολογισμός έργου μεταβλητής ροπής

Εκτός από την περίπτωση έργου σταθερής ροπής τF για γωνιακή μετατόπιση Δθ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση W=τFΔθ , συναντάμε και περιπτ

Read More ..
Τροχός και καρούλι κυλίονται

Τροχός και καρούλι κυλίονται

Ο τροχός του σχήματος κυλίεται, ενώ έχει τυλιγμένο στην περιφέρειά του λεπτό νήμα και το κέντρο μάζας του κινείται με ταχύτητα υ. Το νήμα

Read More ..
Ράβδος βάλλεται από βλήμα

Ράβδος βάλλεται από βλήμα

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας Μ=1kg και μήκους d=3/π m  συγκρατείται ακίνητη σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια δύο ακίνητων διαπασών, ώστε

Read More ..
Μια σφεντόνα αναγκάζει σφαίρα σε ταλάντωση

Μια σφεντόνα αναγκάζει σφαίρα σε ταλάντωση

Στο σχήμα 1 φαίνεται σε κάτοψη μια σφαίρα Σ1, αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = 2kg , η οποία βρίσκεται ακίνητη σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η σφ

Read More ..
Μια προσπάθεια κατανόησης του διακροτήματος μέσω στρεφόμενων διανυσμάτων

Μια προσπάθεια κατανόησης του διακροτήματος μέσω στρεφόμενων διανυσμάτων

Έστω σώμα, το οποίο εκτελεί σύνθετη κίνηση, αποτελούμενη από δύο επιμέρους απλές αρμονικές ταλαντώσεις, των οποίων οι εξισώσεις είναι x1=A

Read More ..
Μια επαναληπτική άσκηση Α’ Λυκείου

Μια επαναληπτική άσκηση Α’ Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg είναι αρχικά ακίνητο στη θέση x0=0 οριζόντιου δαπέδου, με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Τη χρον

Read More ..
Η περιπέτεια ενός συσσωματώματος

Η περιπέτεια ενός συσσωματώματος

Κιβώτιο αμελητέων διαστάσεων και μάζας M=0,09kg ισορροπεί στη βάση λείας κατακόρυφης ράμπας, ημικυκλικού σχήματος και ακτίνας R=1,6m, η οποία

Read More ..
Η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της με ολίγη Φυσική Γενικής Παιδείας

Η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της με ολίγη Φυσική Γενικής Παιδείας

Δύο φορτισμένα σωματίδια Α και Β έχουν αντίστοιχα φορτία Q1=1μC και Q2=2μC. Τα σωματίδια βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με το Α να είνα

Read More ..
Επιτάχυνση και ισχύς σε καμπυλόγραμμη κίνηση

Επιτάχυνση και ισχύς σε καμπυλόγραμμη κίνηση

Ένα σημειακό σφαιρίδιο Σ μάζας m=0,1kg είναι δεμένο στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους d=0,2m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεω

Read More ..
Επίδοση στα 100μ.

Επίδοση στα 100μ.

Ένας δρομέας προετοιμάζεται για το δρόμο των 100 μέτρων. Ο δρομέας μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 10m/s και σταθερή επιτάχυνση μέχρι 10m/s2

Read More ..
Μια κρούση, δύο ολισθήσεις και μια ενδεχόμενη κύλιση

Μια κρούση, δύο ολισθήσεις και μια ενδεχόμενη κύλιση

Δύο πανομοιότυπες ομογενείς και λείες σφαίρες Α και Β με μάζες m=0,1kg και ακτίνες R=0,1m βρίσκονται ακίνητες σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Εκτοξ

Read More ..
Δύο σύμφωνες πηγές παράγουν κύματα διαφορετικού πλάτους

Δύο σύμφωνες πηγές παράγουν κύματα διαφορετικού πλάτους

Δύο πηγές κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού. Η πηγή Π1 ξεκινά να ταλαντώνεται κάθετα στην επι

Read More ..
Διπλή τροχαλία ολισθαίνει

Διπλή τροχαλία ολισθαίνει

Το στερεό του σχήματος αποτελείται από δύο κολλημένες ομοαξονικές τροχαλίες ακτίνων R και r και μπορεί να στρέφεται γύρω από το κέντρο μά

Read More ..
Το κουτί του Παντελή ακουμπάει σε υγρό

Το κουτί του Παντελή ακουμπάει σε υγρό

Στο μέσον της οροφής μήκους α, ενός  κατακόρυφου κουτιού μάζας Μ, είναι στερεωμένο κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k. Στο κάτω άκρο

Read More ..
«Συνάντηση» δύο σωμάτων που εκτελούν Α.Α.Τ.

«Συνάντηση» δύο σωμάτων που εκτελούν Α.Α.Τ.

Δύο σώματα Α και Β, με ίδια μάζα m=1kg το καθένα, είναι δεμένα στο άκρα δύο οριζόντιων ιδανικών ελατηρίων με σταθερές kΑ=100 N/m και kΒ=625N/m, τα οπο

Read More ..

Τρεις τρόποι υπολογισμού του μέτρου μεταβολής ορμής σε οριζόντια βολή

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ0 (χρονική στιγμή t=0) από ύψος h και κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του. Να

Read More ..
Στιγμιότυπα στάσιμου κύματος και εξισώσεις

Στιγμιότυπα στάσιμου κύματος και εξισώσεις

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται τα στιγμιότυπα στάσιμων κυμάτων τα οποία έχουν αποκατασταθεί σε ελαστική χορδή και οι αντίστοιχες χρονικές

Read More ..
Κατανομή θεμάτων τράπεζας φυσικής Α Λυκείου ανά κεφάλαιο (αρχεία μέχρι και 23 Οκτωβρίου)

Κατανομή θεμάτων τράπεζας φυσικής Α Λυκείου ανά κεφάλαιο (αρχεία μέχρι και 23 Οκτωβρίου)

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Παπάζογλου Αποστόλης στις 31 Οκτώβριος 2014 στις 13:57 στην ομάδα Φυσική Α΄Λυκείου %20%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%84

Read More ..