Ιστολόγιο Τάσου Αθανασιάδη

Το ένα προς τα πάνω το άλλο προς τα κάτω

Το ένα προς τα πάνω το άλλο προς τα κάτω

Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από την επιφάνεια της γης προς το κέντρο της και ένα άλλο

Read More ..
Ένας δίσκος πάνω σε σανίδα δένεται σε τοίχο

Ένας δίσκος πάνω σε σανίδα δένεται σε τοίχο

Πάνω σε μια σανίδα μάζας m που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ομογε

Read More ..
Μια κύλιση μη συμμετρικού στερεού

Μια κύλιση μη συμμετρικού στερεού

Σφαιρίδιο μάζας m που θεωρείται υλικό σημείο, έχει κολληθεί σε σημείο Α στην περιφ

Read More ..
Η ταχύτητα του κέντρου μάζας

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας

Έστω δακτύλιος ακτίνας R και μάζας m, σε κάποιο σημείο Α εσωτερικά της περιφέρειας

Read More ..
Και θα μας το π και δεν θα μας το π…

Και θα μας το π και δεν θα μας το π…

Δυο γραμμικές ομογενείς και όμοιες ελαστικές χορδές Ο1χ και Ο2χ΄ είναι τοποθετημέ

Read More ..
Δύο ταλαντώσεις και μία κρούση

Δύο ταλαντώσεις και μία κρούση

Ένα σώμα μάζας m1=2kg, ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατ

Read More ..
Δύο σώματα και δύο ελατήρια δεμένα με νήμα

Δύο σώματα και δύο ελατήρια δεμένα με νήμα

Σώμα, μάζας m1=8kg, είναι ακλόνητα στερεωμένο, μέσω αβαρούς νήματος και αβαρούς τροχ

Read More ..