Ιστολόγιο Τάσου Αθανασιάδη

Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη σε ανοικτή μεγάλη δεξαμενή με κατακόρυφα

Read More
Δύο σώματα και ένα νήμα

Δύο σώματα και ένα νήμα

Το σώμα Σ2 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m = 1kg και ισορροπεί ακίνητο, δεμένο στο

Read More
Το ένα προς τα πάνω το άλλο προς τα κάτω

Το ένα προς τα πάνω το άλλο προς τα κάτω

Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από την επιφάνεια της γης προς το κέντρο της και ένα άλλο

Read More
Ένας δίσκος πάνω σε σανίδα δένεται σε τοίχο

Ένας δίσκος πάνω σε σανίδα δένεται σε τοίχο

Πάνω σε μια σανίδα μάζας m που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται

Read More
Μια κύλιση μη συμμετρικού στερεού

Μια κύλιση μη συμμετρικού στερεού

Σφαιρίδιο μάζας m που θεωρείται υλικό σημείο, έχει κολληθεί σε σημείο Α στην

Read More
Η ταχύτητα του κέντρου μάζας

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας

Έστω δακτύλιος ακτίνας R και μάζας m, σε κάποιο σημείο Α εσωτερικά της περιφέρειας

Read More
Και θα μας το π και δεν θα μας το π…

Και θα μας το π και δεν θα μας το π…

Δυο γραμμικές ομογενείς και όμοιες ελαστικές χορδές Ο1χ και Ο2χ΄ είναι

Read More
Δύο ταλαντώσεις και μία κρούση

Δύο ταλαντώσεις και μία κρούση

Ένα σώμα μάζας m1=2kg, ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού

Read More
Δύο σώματα και δύο ελατήρια δεμένα με νήμα

Δύο σώματα και δύο ελατήρια δεμένα με νήμα

Σώμα, μάζας m1=8kg, είναι ακλόνητα στερεωμένο, μέσω αβαρούς νήματος και αβαρούς

Read More