Ιστολόγιο Χρήστου Αγριόδημα

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας

Δύο σώματα ταλαντώνονται ύστερα από μια κρούση…

Δύο σώματα ταλαντώνονται ύστερα από μια κρούση…

Δύο σώματα ταλαντώνονται ύστερα από μια ιδιαίτερη κρούση… Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=1,9kg και είναι δεμένο στο ελεύθε

Read More ..
Μία πέτρα δένεται σε σχοινί

Μία πέτρα δένεται σε σχοινί

Ένα σώμα μάζας m, (πέτρα) δένεται σε ιδανικό σχοινί μήκους  L. Κάποια στιγμή ένας μαθητής θέτει το σώμα σε κατακόρυφη τροχιά ξεκινώντας από

Read More ..
Πόσο θα πρέπει να απέχουν;

Πόσο θα πρέπει να απέχουν;

Το σώμα Σ1 με μάζα m1=1kg είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=400Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στε

Read More ..
Η εκδίκηση του στρεφόμενου διανύσματος

Η εκδίκηση του στρεφόμενου διανύσματος

Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί αρμονική ταλάντωση της οποίας η εξίσωση προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων x1=20√2·ημ(10t+π/4)S.I., x2=35·ημ(10t+π/

Read More ..
Αποκρύπτοντας το στρεφόμενο διάνυσμα

Αποκρύπτοντας το στρεφόμενο διάνυσμα

Ένα σώμα μάζας m =20g εκτελεί  κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, ίδιας συχνότητας και

Read More ..
Ένα διάγραμμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας..

Ένα διάγραμμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας..

Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνεται η δυναμική και η κινητική ενέργεια σε συνάρτηση με το χρόνο ενός σώματος που εκτελεί ΑΑΤ. Η δυναμική

Read More ..
Ένα σφαιρίδιο χτυπά σε δύο παράλληλους τοίχους

Ένα σφαιρίδιο χτυπά σε δύο παράλληλους τοίχους

Ανάμεσα σε δύο παράλληλους λείους τοίχους ΑΓ και ΒΔ μήκους L που απέχουν απόσταση d, υπάρχει λείο οριζόντιο δάπεδο. Tα ευθύγραμμα τμήματα

Read More ..
Μια σφαίρα παλινδρομεί ανάμεσα σε δύο κτίρια

Μια σφαίρα παλινδρομεί ανάμεσα σε δύο κτίρια

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται από την ταράτσα του κτιρίου 1 με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 στο απέναντι κτίριο 2 που απέχει απόσταση d εκτελώντ

Read More ..
Άντε στην υγειά μας μόνο μη μας χυθεί το κρασί

Άντε στην υγειά μας μόνο μη μας χυθεί το κρασί

Μια λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ=2kg  και μήκους L=4m στηρίζεται σε δύο στηρίγματα που απέχουν d=1m από το κάθε άκρο της. Στα άκρα της έχουν εν

Read More ..
Μια κρούση σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Μια κρούση σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Φορτισμένο σωματίδιο Σ1 με τιμή φορτίου q = –1,2·10-7C και μάζα m1=10-4kg βάλλεται με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s κάθετα προς τις δυναμικές γραμμές ομογ

Read More ..
Ένα γιο γιο σε μια τροχαλία

Ένα γιο γιο σε μια τροχαλία

O δίσκος Δ1 του σχήματος μάζας Μ και ακτίνας R, αναρτάται σε σταθερό σημείο και μπορεί να στρέφεται περι άξονα που διέρχεται από το Ο. Μέσω

Read More ..
Κύλινδρος  σε ισορροπία  και ολίσθηση

Κύλινδρος σε ισορροπία και ολίσθηση

Κύλινδρος μάζας Μ=6kg και ακτίνας R βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο. Στον κύλινδρο έχουμε ανοίξει ομοαξονικό αυλάκι ακτί

Read More ..
Σύνδεση με μη αβαρή ράβδο

Σύνδεση με μη αβαρή ράβδο

Με τη βοήθεια μιας ράβδου μάζας Μρ=2kg και μήκους L  συνδέουμε τα κέντρα μάζας ενός δίσκου μάζας m1=4kg και ενός δακτυλίου μάζας m2=6kg , όπως φαί

Read More ..
Πως θα τα τοποθετήσουμε;

Πως θα τα τοποθετήσουμε;

Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο αφήνουμε να κινηθούν μαζί ένας κύβος μάζας m1=6kg και μία ομογενής συμπαγής σφαίρα μάζας m2=10kg και ακ

Read More ..
Η κίνηση της πλάκας πάνω στο μηχανέλαιο

Η κίνηση της πλάκας πάνω στο μηχανέλαιο

Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες R1=0,1m και R2=0,2m και μάζες M1=2kg και Μ2=4kg αντίστοιχ

Read More ..
Οι δίσκοι και η ροπή της  τριβής…

Οι δίσκοι και η ροπή της τριβής…

Οριζόντιος ομογενής δίσκος (1) μάζας m1=1kg, και ακτίνας R=0,1m, περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1=10rad/s κατά τη φορά κίνησης των δεικτώ

Read More ..
Που πρέπει να ασκηθεί η δύναμη;

Που πρέπει να ασκηθεί η δύναμη;

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας ομογενής τροχός ακτίνας R σε κάτοψη ο οποίος αρχικά είναι ακίνητος και βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπε

Read More ..
Ο σωλήνας του Βαγγέλη…

Ο σωλήνας του Βαγγέλη…

Ο δοκιμαστικός σωλήνας του σχήματος έχει ύψος Η, μάζα m και συγκρατείται κα τακόρυφα ανεστραμμένος πάνω από ένα δοχείο που περιέχει νερό.

Read More ..
Γωνιακή μετατόπιση στο τελευταίο δευτερόλεπτο

Γωνιακή μετατόπιση στο τελευταίο δευτερόλεπτο

Ένας τροχός στρέφεται περί άξονα που διέρχεται απο το κέντρο του όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν ο τροχός επιβραδύνεται ομαλά με μέτρο επιβρ

Read More ..
Γιο – Γιο σε Τροχαλία και μια Ολίσθηση που μετατρέπεται σε Κύλιση

Γιο – Γιο σε Τροχαλία και μια Ολίσθηση που μετατρέπεται σε Κύλιση

Η μεγάλη τροχαλία του διπλανού σχήματος έχει μάζα Μ=4kg, ακτίνα R=0,2m και κρέμεται από σταθερό σημείο. Η μικρή τροχαλία έχει μάζα m=2kg και ακτί

Read More ..
Ένα Φρένο Σε Μια Τροχαλία

Ένα Φρένο Σε Μια Τροχαλία

Η ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μάζα ΜΡ και μήκος L=3m και μπορεί να στρέφεται ως προς κάθετο άξονα που διέρχεται από το σημείο Α με την

Read More ..
3 Ασκήσεις Θερμοδυναμικής

3 Ασκήσεις Θερμοδυναμικής

1. Εύρεση ειδικής γραμμομοριακής θερμότητας Ιδανικό μονατομικό αέριο υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική μεταβολή: ▪Εκτονώνεται ισόθερμ

Read More ..
Το 4ο Θέμα του ΟΕΦΕ 2012 λίγο τροποποιημένο…

Το 4ο Θέμα του ΟΕΦΕ 2012 λίγο τροποποιημένο…

Στο σχήμα φαίνεται μια διπλή τροχαλία που αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες r = 0,1m και R = 0,2m και μάζες m = 2kg και

Read More ..
Εσωτερική Ροπή και Εσωτερική Δύναμη

Εσωτερική Ροπή και Εσωτερική Δύναμη

Η ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μάζα Μ=0,6 kg και μήκος L=1 m, και στο ένα άκρο της είναι κολλημένη συμπαγής σφαίρα αμελητέων διαστάσεων μ

Read More ..
Έργο Δυνάμεων

Έργο Δυνάμεων

Ένα σώμα μάζας m εκτοξεύεται από σημείο Α και διασχίζει διαδοχικά το κεκλιμένο επίπεδο ΑΒ, το οριζόντιο ΒΓ και τέλος το κεκλιμένο επίπεδ

Read More ..
Σημειώσεις Δυναμικής Ρευστών (version 15/4/2016)

Σημειώσεις Δυναμικής Ρευστών (version 15/4/2016)

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βαγγέλη Κορφιάτη, Γιάννη Κυριακόπουλο, Διονύση Μάργαρη, Διονύση Μητρόπουλο, Θοδωρή Παπασγουρίδη,  Ξενοφώντ

Read More ..
Μέγιστο Ύψος Ράβδου

Μέγιστο Ύψος Ράβδου

Ένας άνθρωπος κρατά με το ένα του χέρι μια ομογενή ράβδο μήκους L=40cm και κάποια χρονική στιγμή που θεωρούμε t=0 την πετάει στον αέρα. Η εκτό

Read More ..
Μηδενική Δύναμη Από Άξονα

Μηδενική Δύναμη Από Άξονα

Ένας κινητήρας φέρει τροχαλία και συνδέεται μέσω ιμάντα με μία ράβδο μάζας M=3kg και μήκους L=5m όπως L=5m όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Με τον τρό

Read More ..
Και αν δεν κόβαμε το νήμα; Θέμα Δ 2016 μια παραλλαγή

Και αν δεν κόβαμε το νήμα; Θέμα Δ 2016 μια παραλλαγή

Σώμα Σ, (κύβος) μάζας m=1kg, είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m. Το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλό

Read More ..
Ανελαστική κρούση και απώλεια ενέργειας

Ανελαστική κρούση και απώλεια ενέργειας

Βλήμα μάζας  m1=0,1kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=400m/s και προσκρούει σε κίνούμενο κιβώτιο μάζας m2=4kg που κατευθύνεται αντίθετα από το βλήμ

Read More ..
Μία κρούση και μία γραμμική ταλάντωση

Μία κρούση και μία γραμμική ταλάντωση

Το σώμα μάζας m1=2kg κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο

Read More ..
Παίζει ρόλο πως το εκτρέπουμε;

Παίζει ρόλο πως το εκτρέπουμε;

Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=300N/m αναρτάται ένα σώμα μάζαςm1=1kg.Μέσω αβαρούς σχοινιού δένουμε στο m1 ένα δεύτε

Read More ..
Κύριε κύριε γιατί δεν ανασηκώνεται;

Κύριε κύριε γιατί δεν ανασηκώνεται;

Βλήμα μάζα m1=1kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=6m/s µε κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ=300 µε την κατακόρυφο και συγκρούεται πλαστικά με ακ

Read More ..
Ταλάντωση και Bungee – Jumping

Ταλάντωση και Bungee – Jumping

Ένας μικρόσωμος μαθητής μάζας m=50kg αποφασίζει να κάνει bungee–jumping από γέφυρα ύψους Η=45m από το  έδαφος. Δένεται λοιπόν με ελαστικό σχοινί μ

Read More ..
Από ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη σε απλή αρμονική ταλάντωση

Από ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη σε απλή αρμονική ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας m=1kg είναι συνδεδεμένο στην άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου  σταθεράς k=100 N/m και ισορροπεί στη Θέση Ισορροπίας

Read More ..
Μέγιστη και Ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση δύο σημείων του μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο τρέχον κύμα.

Μέγιστη και Ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση δύο σημείων του μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο τρέχον κύμα.

Έστω δύο υλικά σημεία Γ και Δ ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. α) Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη κατ

Read More ..
Ποιό είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης;

Ποιό είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης;

Α. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται με εξίσωση y=Αημ(ωt) η κάθε μία και δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμο

Read More ..
Ισορροπία ράβδου μέχρι να ολισθήσει

Ισορροπία ράβδου μέχρι να ολισθήσει

Ράβδος ΑΓ, μήκους L=2α και αμελητέου βάρους στηρίζεται οριζόντια μεταξύ δύο κεκλιμένων επιπέδων ίδιας γωνίας κλίσης 45ο, όπως φαίνεται στο

Read More ..
Πειραματική εύρεση κέντρου βάρους, β θέμα

Πειραματική εύρεση κέντρου βάρους, β θέμα

Όταν ένα σώμα έχει ακανόνιστο σχήμα, είναι δυνατό να βρούμε το Κ.Β. του, κρεμώντας το με ένα νήμα από δύο τουλάχιστον σημεία του. Σε κάθε πε

Read More ..
Η στατική τριβή σε ρόλο κεντρομόλου και επιτρόχιας δύναμης

Η στατική τριβή σε ρόλο κεντρομόλου και επιτρόχιας δύναμης

Στον τροχό του σχήματος 1 ακτίνας R=2m και μάζας Μ=4,75kg έχει τοποθετηθεί ένα σώμα Σ1 πολύ μικρών διαστάσεων μάζας m=2kg σε απόσταση r=0,5m, από το κ

Read More ..
Δύναμη από άξονα σε ράβδο

Δύναμη από άξονα σε ράβδο

Η ράβδος του σχήματος είναι αρθρωμένη στο σημείο Ο και ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια του νήματος το οποίο είναι δεμένο στο σημείο Α σ

Read More ..
Σημεία τροχού με ταχύτητα μέτρου ίση με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας

Σημεία τροχού με ταχύτητα μέτρου ίση με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας

Η άσκηση αυτή είναι γνωστή σε όλους. Απλά προέκυψε απο το γεγονός ότι ήθελα να δω για διάφορες αποστάσεις r απο το κέντρο του τροχού τι γων

Read More ..
Δύναμη από τα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα

Δύναμη από τα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα

Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος έχει αποκατασταθεί μόνιμη στρωτή ροή και διαρρέεται από νερό η πυκνότητα του οποίου είναι ρν=1000kg/m3. Σ

Read More ..
Εξίσωση Bernoulli και Σύστημα Αναφοράς

Εξίσωση Bernoulli και Σύστημα Αναφοράς

Το  υποβρύχιο ylikonet βρίσκεται βυθισμένο στη θάλασσα σε βάθος 6m και κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 18km/h και φορά όπως φαίνεται σχήμα.

Read More ..

Ο Σωλήνας Pitot και οι παραδοχές του…

Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά ένα σωλήνα Pitot με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα ενός ρευστού ή ενός κινούμενου

Read More ..
Ροόμετρο Venturi και υψομετρική διαφορά…

Ροόμετρο Venturi και υψομετρική διαφορά…

Το διπλανό σχήμα παριστάνει ένα ροόμετρο Venturi, (βεντουρίμετρο) που αποτελείται από τον οριζόντιο σωλήνα ΑΒΓ ο οποίος παρουσιάζει στένωση

Read More ..
Το Σώμα η Ράβδος και η Επαφή τους…

Το Σώμα η Ράβδος και η Επαφή τους…

Η παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε ένα σώμα μάζας m όταν βρίσκεται πάνω σε μια ράβδο να χάσει την

Read More ..
Σύνθετη Κίνηση και Κεντρική Ελαστική Κρούση, Β θέμα

Σύνθετη Κίνηση και Κεντρική Ελαστική Κρούση, Β θέμα

Δύο σφαίρες με ίδιες διαστάσεις και μάζες m1=2m2 κινούνται αντίρροπα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες κέντρων μάζας u1=2u2. Ταυτόχρονα

Read More ..
Αρχή Διατήρησης Στροφορμής Ύστερα από Κρούση Σωμάτων

Αρχή Διατήρησης Στροφορμής Ύστερα από Κρούση Σωμάτων

Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ενωμένους ομόκεντρους δίσκους,που μπορούν να περιστρέφονται ενιαία ως ένα σώμα γύρω α

Read More ..

Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου σε word. Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα  2ο ΘΕΜΑ  14731 Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ) ένα αμπερό

Read More ..