Κινηματική

Από ένα διάγραμμα σε εξισώσεις κίνησης

Από ένα διάγραμμα σε εξισώσεις κίνησης

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου τη στιγμή που πήραμε ως t=0, το σώμα θε

Read More ..
Μη χρησιμοποιείτε το κινητό όταν οδηγείτε

Μη χρησιμοποιείτε το κινητό όταν οδηγείτε

Μη χρησιμοποιείτε το κινητό όταν οδηγείτε Η Μαρία κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο οδηγώντας το αυτοκίνητό της με σταθερή ταχύτητα υ0 = 72 km/h,

Read More ..
Η ελάχιστη απόσταση δύο αυτοκινήτων

Η ελάχιστη απόσταση δύο αυτοκινήτων

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ1=10m/s ένα αυτοκίνητο. Σε μια στιγμή περνά από ένα σημείο Ο, απέχοντας απόσταση d0=80m, από έ

Read More ..
Πρώτα μέγιστη απόσταση …και μετά σύγκρουση!

Πρώτα μέγιστη απόσταση …και μετά σύγκρουση!

Το σημειακό σώμα Σ1 του σχήματος ξεκινάει τη χρονική στιγμή t = 0 να κινείται προς τα δεξιά από το σημείο Α με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α1 =

Read More ..
Συσχετισμοί διαγραμμάτων

Συσχετισμοί διαγραμμάτων

1)  Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται τη στιγμή μηδέν στην αρχή του άξονα x και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρό

Read More ..
Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Tη χρονική στιγμή t0=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση x0=20m, ενώ η εξίσωση ταχύ

Read More ..
Δύο κινήσεις και οι επιταχύνσεις τους

Δύο κινήσεις και οι επιταχύνσεις τους

1) Μια  μπάλα Α κινείται οριζόντια και σε μια στιγμή t=0, έχει ταχύτητα μέτρου 2m/s, ενώ τη στιγμή t1=4s το μέτρο της ταχύτητας είναι 4m/s, όπως στο

Read More ..
Πώς υπολογίζουμε ταχύτητες σε μια ΕΟΜΚ

Πώς υπολογίζουμε ταχύτητες σε μια ΕΟΜΚ

Ή τι σημαίνει δουλεύουμε με χρήση αλγεβρικών τιμών. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και σε μια στιγμή t0=0, περνά από ένα σημείο Α, κινούμενο π

Read More ..
Πληροφορίες από δύο διαγράμματα

Πληροφορίες από δύο διαγράμματα

i) Μια μπάλα η οποία κινείται ευθύγραμμα, τη στιγμή t=0, περνά από ένα σημείο Ο, για το οποίο δεχόμαστε x=0. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η τ

Read More ..
Κινητική με το Hot Potatoes.

Κινητική με το Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει δύο αρχεία με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes Περισσότερα  ΕΔΩ.

Read More ..
Ομαλά Μετ. Κίνηση

Ομαλά Μετ. Κίνηση

Στις 74 διαφάνειες της ανάρτησης pptx θα βρείτε παρουσίαση της θεωρίας …. Περισσότερα  ΕΔΩ.

Read More ..
Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα σώμα αρχικά ακίνητο, αρχίζει τη χρονική στιγμή t0=0 να κινείται ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενα κατά μήκος ενός άξονα x’x και το διάγ

Read More ..
Δύο κινήσεις αυτοκινήτων και ένα διάγραμμα

Δύο κινήσεις αυτοκινήτων και ένα διάγραμμα

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δυο αυτοκίνητα Α, Β και στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις τους κάποια στιγμή που θεωρούμε ότι t0=0, όπου το Α περν

Read More ..
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται το διάγραμμα της θέσης του σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου τα τμήματα από 0-

Read More ..
Ένα διάγραμμα και δύο ερωτήσεις.

Ένα διάγραμμα και δύο ερωτήσεις.

Στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο, κινούνται δύο αυτοκίνητα Α και Β. Παίρνοντας κάποια  στιγμή σαν αρχή μέτρησης του χρόνου (t0=0), ένας φίλος σας,

Read More ..
Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις των σφαιρών

Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις των σφαιρών

Σε ένα οικόπεδο μήκους 10m ηρεμούν δυο σφαίρες στις θέσεις Α και Β, όπως εμφανίζονται στο πάνω σχήμα. Σε μια στιγμή η σφαίρα στο Α, δέχεται έ

Read More ..
Περάστε απέναντι με ασφάλεια

Περάστε απέναντι με ασφάλεια

Στις κατοικημένες περιοχές το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων είναι υα = 60km/h. Ένα αυτοκίνητο έχει μέσο μήκος x = 3,5m και μέσο πλάτος ψ = 2m. Προ

Read More ..
Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα

Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υ1=10m/s και υ2=54km/h, προς την ίδια κατεύθυνση. Σε μια στιγμή (στην

Read More ..
Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Σημειακό σώμα μάζας m συγκρατείται στο μέσο κεκλιμένου επιπέδου μήκους L και γωνίας κλίσης φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8) έχοντας δυναμική ενέργεια

Read More ..
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F, της οποίας

Read More ..
Δύο κινήσεις σε ένα διάγραμμα.

Δύο κινήσεις σε ένα διάγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Μάιος 2016 και ώρα 13:21 Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η θέση σε συνάρτηση με το χρόνο, δύο

Read More ..
Τρία αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες.

Τρία αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Νοέμβριος 2015 και ώρα 7:30 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται τρία αυτοκίνητα Α, Β και Γ μ

Read More ..
Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!

Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Νοέμβριος 2015 και ώρα 8:46 Ένα αυτοκίνητο Α είναι ακίνητο, στην άκρη ενός ευθύγραμμου δρό

Read More ..
Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Οκτώβριος 2015 και ώρα 21:30 1)  Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται τρία σώματα Α, Β και Γ και στο

Read More ..
Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δύο κινητά Α και Β. Κάποια στιγμή (t0=0) τα δύο κινητά περνούν από την ίδια θέση Ο (έστω x=0) και στο διπλανό διά

Read More ..
Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα Α

Read More ..
Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Οκτώβριος 2015 και ώρα 20:30 Ένα αρχικά ακίνητο σώμα, αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα τη στι

Read More ..
Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

Αναρτήθηκε στις 12/11/2015 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης του, σε συνάρτηση μ

Read More ..
Από φανάρι σε φανάρι.

Από φανάρι σε φανάρι.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Οκτώβριος 2015 και ώρα 18:00 Ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο στο φανάρι που είναι «κόκκιν

Read More ..
Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Μάιος 2015 και ώρα 23:30 Σώμα μάζας m = 2 kg είναι ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου με

Read More ..
Δυο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.

Δυο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 19:30 Ένα παιδί κινείται με σταθερή ταχύτητα, σε ευθύγραμμο δρόμο

Read More ..
Η χρονική στιγμή, η θέση και η μετατόπιση.

Η χρονική στιγμή, η θέση και η μετατόπιση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα φύλλο εργασίας. Ένα παιδί κινείται σε έναν ευθύγραμμο δρ

Read More ..
Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 11:00 Στο σχήμα βλέπετε μια τετράγωνη πλατεία ΑΒΓΔ πλευράς 100m και

Read More ..
Η μέση, η στιγμιαία ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Η μέση, η στιγμιαία ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Οκτώβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα φύλλο εργασίας Κατά μήκος ενός χάρακα κινείται μια μικρή σφ

Read More ..
Για πόσο χρόνο επιταχύνονται;

Για πόσο χρόνο επιταχύνονται;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Νοέμβριος 2014 και ώρα 20:00

Read More ..
Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Νοέμβριος 2014 και ώρα 12:00

Read More ..
Δυο παιδιά συναντώνται.

Δυο παιδιά συναντώνται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Οκτώβριος 2014 και ώρα 13:00

Read More ..
Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Οκτώβριος 2014 και ώρα 14:30 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δυο αυτοκίνητα Α και Β, προ

Read More ..
Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5;

Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Οκτώβριος 2014 και ώρα 14:00 Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε ένα σημείο Α ενός δρόμου, απέχοντα

Read More ..
Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Οκτώβριος 2014 και ώρα 8:30 Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούνται δυο αυτοκίνητα κ

Read More ..
Δύο επιταχυνόμενα αυτοκίνητα.

Δύο επιταχυνόμενα αυτοκίνητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Οκτώβριος 2014 και ώρα 19:00 Σε ένα ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα με

Read More ..
Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Κινηματική.

Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Κινηματική.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Μάιος 2014 και ώρα 11:00 Κινηματική 1)    Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η θέση ενός σώματο

Read More ..
Μια πειραματική επεξεργασία ή αναποδογυρίζοντας ένα θέμα…

Μια πειραματική επεξεργασία ή αναποδογυρίζοντας ένα θέμα…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Μάιος 2014 και ώρα 11:30 Στο εργαστήριο του σχολείου σας μελετήσατε πειραματικά την ευθύγρ

Read More ..
Το ρεκόρ στα 800m

Το ρεκόρ στα 800m

Σε μια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ στο δρόμο των 800m, τον οποίο θα θεωρήσουμε ευθύγραμμο…, ένας αθλητής υπολόγισε να κάνε

Read More ..

Μια γωνία σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Δυο υλικά σημεία Α και Β αναχωρούν ταυτόχρονα από την κορυφή Ο μιας ορθής γωνίας , κινούμενα πάνω στις πλευρές Οχ και Οψ αντίστοιχα, ξεκιν

Read More ..
Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 20:00 Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα, με σταθερή επιτάχυνση και στ

Read More ..

Επιλογές Φυσικής Α΄Λυκείου:

Κινηματική    Δυναμική     Έργο-Ενέργεια    Επανάληψη 

Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα