Κινηματική

Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις των σφαιρών

Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις των σφαιρών

Σε ένα οικόπεδο μήκους 10m ηρεμούν δυο σφαίρες στις θέσεις Α και Β, όπως εμφανίζονται στο πάνω σχήμα. Σε μια στιγμή η σφαίρα στο Α, δέχεται έ

Read More ..
Περάστε απέναντι με ασφάλεια

Περάστε απέναντι με ασφάλεια

Στις κατοικημένες περιοχές το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων είναι υα = 60km/h. Ένα αυτοκίνητο έχει μέσο μήκος x = 3,5m και μέσο πλάτος ψ = 2m. Προ

Read More ..
Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα

Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υ1=10m/s και υ2=54km/h, προς την ίδια κατεύθυνση. Σε μια στιγμή (στην

Read More ..
Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Αλλάζοντας την τιμή της δύναμης… αλλάζουν όλα!

Σημειακό σώμα μάζας m συγκρατείται στο μέσο κεκλιμένου επιπέδου μήκους L και γωνίας κλίσης φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8) έχοντας δυναμική ενέργεια

Read More ..
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F, της οποίας

Read More ..
Δύο κινήσεις σε ένα διάγραμμα.

Δύο κινήσεις σε ένα διάγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Μάιος 2016 και ώρα 13:21 Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η θέση σε συνάρτηση με το χρόνο, δύο

Read More ..
Τρία αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες.

Τρία αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Νοέμβριος 2015 και ώρα 7:30 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται τρία αυτοκίνητα Α, Β και Γ μ

Read More ..
Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!

Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Νοέμβριος 2015 και ώρα 8:46 Ένα αυτοκίνητο Α είναι ακίνητο, στην άκρη ενός ευθύγραμμου δρό

Read More ..
Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Οκτώβριος 2015 και ώρα 21:30 1)  Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται τρία σώματα Α, Β και Γ και στο

Read More ..
Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δύο κινητά Α και Β. Κάποια στιγμή (t0=0) τα δύο κινητά περνούν από την ίδια θέση Ο (έστω x=0) και στο διπλανό διά

Read More ..
Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα Α

Read More ..
Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Οκτώβριος 2015 και ώρα 20:30 Ένα αρχικά ακίνητο σώμα, αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα τη στι

Read More ..
Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

Αναρτήθηκε στις 12/11/2015 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης του, σε συνάρτηση μ

Read More ..
Από φανάρι σε φανάρι.

Από φανάρι σε φανάρι.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Οκτώβριος 2015 και ώρα 18:00 Ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο στο φανάρι που είναι «κόκκιν

Read More ..
Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Βρίσκοντας χρόνο σε κίνηση με μεταβλητή δύναμη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Μάιος 2015 και ώρα 23:30 Σώμα μάζας m = 2 kg είναι ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου με

Read More ..
Δυο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.

Δυο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 19:30 Ένα παιδί κινείται με σταθερή ταχύτητα, σε ευθύγραμμο δρόμο

Read More ..
Η χρονική στιγμή, η θέση και η μετατόπιση.

Η χρονική στιγμή, η θέση και η μετατόπιση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα φύλλο εργασίας. Ένα παιδί κινείται σε έναν ευθύγραμμο δρ

Read More ..
Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 11:00 Στο σχήμα βλέπετε μια τετράγωνη πλατεία ΑΒΓΔ πλευράς 100m και

Read More ..
Η μέση, η στιγμιαία ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Η μέση, η στιγμιαία ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Οκτώβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα φύλλο εργασίας Κατά μήκος ενός χάρακα κινείται μια μικρή σφ

Read More ..
Για πόσο χρόνο επιταχύνονται;

Για πόσο χρόνο επιταχύνονται;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Νοέμβριος 2014 και ώρα 20:00

Read More ..
Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Νοέμβριος 2014 και ώρα 12:00

Read More ..
Δυο παιδιά συναντώνται.

Δυο παιδιά συναντώνται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Οκτώβριος 2014 και ώρα 13:00

Read More ..
Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Οκτώβριος 2014 και ώρα 14:30 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δυο αυτοκίνητα Α και Β, προ

Read More ..
Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5;

Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Οκτώβριος 2014 και ώρα 14:00 Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε ένα σημείο Α ενός δρόμου, απέχοντα

Read More ..
Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Οκτώβριος 2014 και ώρα 8:30 Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούνται δυο αυτοκίνητα κ

Read More ..
Δύο επιταχυνόμενα αυτοκίνητα.

Δύο επιταχυνόμενα αυτοκίνητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Οκτώβριος 2014 και ώρα 19:00 Σε ένα ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα με

Read More ..
Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Κινηματική.

Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Κινηματική.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Μάιος 2014 και ώρα 11:00 Κινηματική 1)    Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η θέση ενός σώματο

Read More ..
Μια πειραματική επεξεργασία ή αναποδογυρίζοντας ένα θέμα…

Μια πειραματική επεξεργασία ή αναποδογυρίζοντας ένα θέμα…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Μάιος 2014 και ώρα 11:30 Στο εργαστήριο του σχολείου σας μελετήσατε πειραματικά την ευθύγρ

Read More ..
Το ρεκόρ στα 800m

Το ρεκόρ στα 800m

Σε μια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ στο δρόμο των 800m, τον οποίο θα θεωρήσουμε ευθύγραμμο…, ένας αθλητής υπολόγισε να κάνε

Read More ..

Μια γωνία σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Δυο υλικά σημεία Α και Β αναχωρούν ταυτόχρονα από την κορυφή Ο μιας ορθής γωνίας , κινούμενα πάνω στις πλευρές Οχ και Οψ αντίστοιχα, ξεκιν

Read More ..
Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 20:00 Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα, με σταθερή επιτάχυνση και στ

Read More ..
Ξεκίνησαν ταυτόχρονα και ξανασυναντιούνται.

Ξεκίνησαν ταυτόχρονα και ξανασυναντιούνται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Νοέμβριος 2013 και ώρα 19:00 Δύο κινητά Α και Β, ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενό

Read More ..
Εξισώσεις κίνησης και διασταύρωση κινητών.

Εξισώσεις κίνησης και διασταύρωση κινητών.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Νοέμβριος 2013 και ώρα 9:30 Σε ένα ευθύγραμμο δρόμο κινούνται μια μοτοσυκλέτα και ένα αυτ

Read More ..
Μετατόπιση, ταχύτητες και ένα διάγραμμα.

Μετατόπιση, ταχύτητες και ένα διάγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Νοέμβριος 2013 και ώρα 17:30 Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούνται δύο αυτοκίνητα Α

Read More ..
Δύο μεταβαλλόμενες κινήσεις.

Δύο μεταβαλλόμενες κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Οκτώβριος 2013 και ώρα 15:00 Από ένα σημείο Ο, ενός ευθύγραμμου δρόμου, σε μια στιγμή (t0=0) πε

Read More ..
Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα…

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Οκτώβριος 2013 και ώρα 7:21 1)  Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x και στο διάγραμμα φαίνετ

Read More ..
Επιλέξτε το σωστό διάγραμμα.

Επιλέξτε το σωστό διάγραμμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Οκτώβριος 2013 και ώρα 12:17 Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα και σ

Read More ..
Η κίνηση και τα διαγράμματα θέσης.

Η κίνηση και τα διαγράμματα θέσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Οκτώβριος 2013 και ώρα 14:30 Ένας άνθρωπος ξεκινά από το σπίτι του και πηγαίνει στο διπλαν

Read More ..
Μελετώντας τις κινήσεις τριών σωμάτων.

Μελετώντας τις κινήσεις τριών σωμάτων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Οκτώβριος 2013 και ώρα 18:30 Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η θέση τριών σωμάτων, τα οποία κ

Read More ..
Δυο παιδιά περπατούν…

Δυο παιδιά περπατούν…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Οκτώβριος 2013 και ώρα 12:03 Δυο παιδιά Α και Β, στέκονται σε απόσταση d=(ΚΛ)=190m, σε ευθύγραμμ

Read More ..
Η κίνηση και οι παρατηρητές.

Η κίνηση και οι παρατηρητές.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Οκτώβριος 2013 και ώρα 9:32 Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου με

Read More ..
Μια μπάλα κινείται.

Μια μπάλα κινείται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Οκτώβριος 2013 και ώρα 8:35 Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα,

Read More ..
Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση.

Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Σεπτέμβριος 2013 και ώρα 10:00 Ένα σώμα ξεκινά τη χρονική στιγμή t0=0 από το σημείο Α του σχή

Read More ..
Μια κίνηση και η μαθηματική επεξεργασία της.

Μια κίνηση και η μαθηματική επεξεργασία της.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιούλιος 2013 και ώρα 9:00 Δυο μαθητές, ο Αντώνης και ο Βασίλης στέκονται στις

Read More ..
Απόσταση δύο αυτοκινήτων.

Απόσταση δύο αυτοκινήτων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Μάιος 2013 και ώρα 12:00 Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο κινούνται δύο αυτοκίνητα με σταθερές ταχ

Read More ..
Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Μαρούσης Βαγγέλης στις 4 Νοέμβριος 2014 και ώρα 22:30 Έξι βασικές λυμένες ασκήσεις στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση.  

Read More ..
Ο ποδηλάτης ανέβηκε στο φορτηγό

Ο ποδηλάτης ανέβηκε στο φορτηγό

Ένας ποδηλάτης αφήνει ένα σημείο Α μιας πόλης ΠΑ στις 11.00 h (σύμφωνα με το ρολόι στο χέρι του) και κατευθύνεται προς σημείο Β μιας πόλης ΠΒ

Read More ..
Μα τι κίνηση κάνει επιτέλους αυτό το κινητό;

Μα τι κίνηση κάνει επιτέλους αυτό το κινητό;

Ένα κινητό που κινείται σε άξονα έχει ταχύτητα υ0 = 15 m/s και τη στιγμή t0 = 0 περνάει από τη θέση χ0 = 0. Με την ταχύτητα υ0 κινείται για 5 s και στη

Read More ..
Θα προλάβει ο μαθητής το λεωφορείο;

Θα προλάβει ο μαθητής το λεωφορείο;

Ένας μαθητής τρέχει με σταθερή ταχύτητα 6 m/s, προς τη στάση λεωφορείων. Τη στιγμή που απέχει 25 m από τη στάση, βλέπει το λεωφορείο να ξεκινά

Read More ..