Κυκλική κίνηση

Μια κατακόρυφη κυκλική τροχιά

Μια κατακόρυφη κυκλική τροχιά

Μια μικρή σφαίρα Σ, μάζας m=0,5kg, η οποία θεωρείται υλικό σημείο,  είναι προσκολλημένη στο άκρο μιας ράβδου μήκους l=1m, η οποία στρέφεται με σ

Read More ..
Ο κύκλος με την »κιμωλία»..!

Ο κύκλος με την »κιμωλία»..!

Σε οριζόντιο λείο επίπεδο έχουμε σχεδιάσει ένα κύκλο (Ο,r). Κάποια στιγμή t=0 σώμα μάζας m κινούμενο πάνω στο επίπεδο με ταχύτητα υ εισέρχετ

Read More ..
Δυο «παρόμοιες» κινήσεις

Δυο «παρόμοιες» κινήσεις

Μια σφαίρα Σ1 μάζας m=0,2kg εκτοξεύεται οριζόντια από ένα σημείο Ο, το οποίο βρίσκεται σε ύψος h=2m από το έδαφος, με αρχική ταχύτητα μέτρου υο=5

Read More ..
Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=10kg είναι ακίνητο στο σημείο Ο (x=0) ενός ημιάξονα Οx, ο οποίος βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο μεγάλη

Read More ..
Ποια τουλάχιστον ταχύτητα πρέπει να έχει;

Ποια τουλάχιστον ταχύτητα πρέπει να έχει;

1. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας που πρέπει να δώσουμε στο μπαλάκι έτσι ώστε το αβαρές νήμα να είναι συνεχώς τεντωμένο; Το νήμα

Read More ..
Ένας ποδηλάτης αλλάζει λάστιχο

Ένας ποδηλάτης αλλάζει λάστιχο

Ένας ποδηλάτης προκειμένου να αλλάξει λάστιχο, γυρίζει ανάποδα το ποδήλατο και το σταθεροποιεί στο οριζόντιο έδαφος. Νωρίτερα είχε βρέξ

Read More ..
Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Στο σχήμα φαίνονται δύο θέσεις του σώματος (Α) και (Γ) και οι αν

Read More ..
Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Για λιγότερες κουβέντες…το σχήμα αφορά δύο κινητά αμελητέων διαστάσεων τα οποία εκτελούν κυκλικές κινήσεις ομοεπίπεδες με χαρακτηρισ

Read More ..
Δυο δεύτεροι νόμοι

Δυο δεύτεροι νόμοι

Πρωτο-δεύτερος         1. Σφαιρίδιο μάζας  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα οριζόντια μέτρου  σταθερή και στο δρόμο τ

Read More ..
Κρούσεις με σώμα που κρέμεται από νήμα

Κρούσεις με σώμα που κρέμεται από νήμα

Α. Σώμα μάζας m1 κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ1 και την χρονική στιγμή t = 0, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζ

Read More ..
Οριζόντια βολή με κάθετη προσγείωση σε κεκλιμένο επίπεδο

Οριζόντια βολή με κάθετη προσγείωση σε κεκλιμένο επίπεδο

Από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου αφήνουμε σώμα το οποίο όταν φτάνει στην βάση του εισέρχεται στο λείο ημικύκλιο του σχήματος. Στ

Read More ..
Μια ΟΚΚ σε κατακόρυφο επίπεδο.

Μια ΟΚΚ σε κατακόρυφο επίπεδο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Μάιος 2016 και ώρα 18:02 Ένα σφαιρίδιο μάζας 0,4kg, δεμένο στο άκρο νήματος διαγράφει κατακόρ

Read More ..
Η ορμή και η μεταβολή της ορμής ενός συστήματος.

Η ορμή και η μεταβολή της ορμής ενός συστήματος.

Από ένα σημείο Ο σε ύψος Η=10m από το έδαφος,  κρέμεται ένα σώμα Σ μάζας m=1kg στο άκρο νήματος μήκους l=5m. Εκτρέπουμε το σώμα Σ, ώστε το νήμα να

Read More ..
Δύο αυτοκίνητα σε κυκλικές τροχιές.

Δύο αυτοκίνητα σε κυκλικές τροχιές.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Οκτώβριος 2015 και ώρα 10:00 Στο σχήμα φαίνονται οι οριζόντιες κυκλικές τροχιές στις οποίε

Read More ..
Ομαλή κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Ομαλή κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Οκτώβριος 2015 και ώρα 10:00 Ένα φύλλο εργασίας σαν θεωρία 6) Μια μικρή σφαίρα κινείται με στ

Read More ..
Η κυκλική κίνηση και η Γεωμετρία!

Η κυκλική κίνηση και η Γεωμετρία!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Οκτώβριος 2015 και ώρα 20:30 Μια μικρή σφαίρα Α μάζας εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, με περί

Read More ..
Τι αλλάζει αν αφήσουμε το αμαξίδιο;

Τι αλλάζει αν αφήσουμε το αμαξίδιο;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Μάιος 2015 και ώρα 18:30 Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένα αμαξίδιο μάζας Μ=4kg, στο οποί

Read More ..
Η τάση του νήματος και η κυκλική κίνηση.

Η τάση του νήματος και η κυκλική κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Νοέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Μια σφαίρα Σ μάζας 1kg είναι δεμένη στο άκρο νήματος μήκους 1m, το

Read More ..
Η κυκλική κίνηση, η οριζόντια βολή και η ορμή.

Η κυκλική κίνηση, η οριζόντια βολή και η ορμή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Οκτώβριος 2014 και ώρα 10:00 Ένα σώμα μάζας 0,5kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους 0,5m και

Read More ..
Με την περιστροφή το νήμα τυλίγεται.

Με την περιστροφή το νήμα τυλίγεται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Οκτώβριος 2014 και ώρα 20:00 Ένα σώμα μάζας 0,4kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος και στρέφεται

Read More ..
Μια φορτισμένη σφαίρα σε κίνηση.

Μια φορτισμένη σφαίρα σε κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Οκτώβριος 2014 και ώρα 8:30 Ή για να συνδέουμε τα …ασύνδετα! Ένα πρόβλημα, σαν φύλλο εργασ

Read More ..
Μετά την κατηφόρα μπαίνει σε κυκλική τροχιά.

Μετά την κατηφόρα μπαίνει σε κυκλική τροχιά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Οκτώβριος 2014 και ώρα 10:30 Ένα μικρό σώμα μάζας 0,2kg αφήνεται στη θέση Α, να ολισθήσει κατά

Read More ..
Ένα σώμα στο άκρο νήματος.

Ένα σώμα στο άκρο νήματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Οκτώβριος 2014 και ώρα 19:30 Ένα μικρό σώμα μάζας 0,2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Δένο

Read More ..
Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Οκτώβριος 2014 και ώρα 16:30 A) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκε

Read More ..
Κυκλική κίνηση και ενέργειες.

Κυκλική κίνηση και ενέργειες.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Οκτώβριος 2013 και ώρα 8:30 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί δεμένο στο άκρο κατακόρυφου νήματος μ

Read More ..
Κυκλική κίνηση και μεταβολή της ταχύτητας.

Κυκλική κίνηση και μεταβολή της ταχύτητας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Οκτώβριος 2013 και ώρα 13:30 Ένα σώμα μάζας 0,5kg εκτελεί κατακόρυφο κύκλο κέντρου Ο, δεμένο σ

Read More ..
Η συχνότητα και η ταχύτητα.

Η συχνότητα και η ταχύτητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Οκτώβριος 2013 και ώρα 17:09 Στο άκρο ενός νήματος μήκους 1m, έχουμε δέσει ένα μικρό σώμα. Εκ

Read More ..
Ένα ακόμη διαγώνισμα, Οριζόντια βολή και Κυκλική 2012-13

Ένα ακόμη διαγώνισμα, Οριζόντια βολή και Κυκλική 2012-13

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Οκτώβριος 2012 και ώρα 17:00 Ένας τεχνητός δο­ρυ­φό­ρος της Γης, μάζας m, κι­νεί­ται διαγρά

Read More ..
Διαγώνισμα: Οριζόντια βολή και Κυκλική κίνηση. 2012-13

Διαγώνισμα: Οριζόντια βολή και Κυκλική κίνηση. 2012-13

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Οκτώβριος 2012 και ώρα 13:31 Από ένα σημείο σε ορισμένο ύψος, εκτοξεύονται οριζόντια δύο μ

Read More ..
Κυκλική κίνηση δορυφόρου.

Κυκλική κίνηση δορυφόρου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Οκτώβριος 2012 και ώρα 14:30 Ένας τεχνητός δο­ρυ­φό­ρος της Γης, μάζας m=1tn, κι­νεί­ται διαγ

Read More ..
Βάρος και κυκλική κίνηση.

Βάρος και κυκλική κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Οκτώβριος 2012 και ώρα 20:00 1) Στο παραπάνω σχήμα, φαίνεται η Γη και ένα σώμα σε διάφορες θέ

Read More ..
Υπολογισμοί στην ομαλή κυκλική κίνηση.

Υπολογισμοί στην ομαλή κυκλική κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 15:00 Μια μικρή σφαίρα, μάζας 2kg, εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, σε

Read More ..
Θα γλιστρήσει κατά την περιστροφή;

Θα γλιστρήσει κατά την περιστροφή;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:30 Ένας οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από το κέντρο του με σ

Read More ..
Ένα σώμα διαγράφει κατακόρυφο κύκλο.

Ένα σώμα διαγράφει κατακόρυφο κύκλο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:00 Ένα σώμα μάζας 0,2kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο, κέντρου Ο, δεμ

Read More ..
Ένα κωνικό εκκρεμές που … πέφτει.

Ένα κωνικό εκκρεμές που … πέφτει.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 10:00 Μια μικρή σφαίρα μάζας m=200g κρέμεται στο άκρο νήματος μήκους

Read More ..
Κωνικό εκκρεμές

Κωνικό εκκρεμές

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:34 Μια μικρή σφαίρας μάζας 200g, διαγράφει οριζόντιο κύκλο κέντρο

Read More ..
Εξασφαλίζοντας την κυκλική κίνηση

Εξασφαλίζοντας την κυκλική κίνηση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 14:15 Στο σχήμα φαίνεται πώς μπορεί, μια μικρή σφαίρα Α m=0,1kg που στ

Read More ..
Δύο κινητά σε ομόκεντρους κύκλους

Δύο κινητά σε ομόκεντρους κύκλους

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 13:38 Δυο σώματα Α και Β ξεκινούν ταυτόχρονα όπως στο σχήμα, να κιν

Read More ..
Ισορροπία – κυκλική κίνηση και η τάση του νήματος

Ισορροπία – κυκλική κίνηση και η τάση του νήματος

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 17:46 Ένα σώμα βάρους 40Ν ισορροπεί όπως στο σχήμα δεμένο με δύο νήμ

Read More ..
Χαλαρώνει για να …τεντώσει.

Χαλαρώνει για να …τεντώσει.

Σώμα μάζας m=0,2 Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος αμελητέου βάρους και μη εκτατού, μήκους L=1,25m του οποίου το άλλο άκρο Ο είναι σταθερό.Το

Read More ..
Η εκδίκηση της εξόριστης…F Lorentz

Η εκδίκηση της εξόριστης…F Lorentz

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα μάζας Μ=4Kg με ταχύτητα υ=2 m/s στη κατεύθυνση άξονα χ και κάποια χρονική στιγμή  t=0 που περνά από

Read More ..
Μεταβολές διανυσματικών μεγεθών

Μεταβολές διανυσματικών μεγεθών

Έστω  ένα διανυσματικό μέγεθος το οποίο μεταβάλλεται από Μα  αρχικά, σε Μτ τελικά.(Το μέγεθος Μ μπορεί να είναι ταχύτητα, ορμή, δύναμη ,επ

Read More ..
Τα παιδία παίζει με τρενάκια…

Τα παιδία παίζει με τρενάκια…

Ένα παιδικό παιχνίδι αποτελείται από μια επίπεδη σταθερή τροχιά σε σχήμα οκτώ, με τους δύο κύκλους ίδιας ακτίνας R=50 cm πάνω στην οποία μπο

Read More ..
Στο στίβο…

Στο στίβο…

Λίγα λόγια περιγραφής του στίβου ενός σταδίου. Τεχνικά χαρακτηριστικά (από τη Wikipedia) Γενικά ο στίβος δεν μπορεί να έχει συνολικό μήκος με

Read More ..
Ποδηλάτες σε κυκλικό στίβο

Ποδηλάτες σε κυκλικό στίβο

Σ’ένα υποθετικά κυκλικό ποδηλατοδρόμιο οριζόντιο, τρέχουν αντίθετα των δεικτών ρολογιού δύο ποδηλάτες Α και Β σε κυκλικές τροχιές αχτί

Read More ..
Αεί ο Θεός ο Μέγας… τριγωνομετρεί !

Αεί ο Θεός ο Μέγας… τριγωνομετρεί !

Αεί ο Θεός ο Μέγας… ‘’τριγωνομετρεί’’ (ΙΙ) Αφιερωμένη στους παππούδες που παίζουν κρυφτό με τα εγγόνια γύρω από κολόνες! Φαντασθείτε μ

Read More ..
Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί !

Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί !

Στο σχήμα απεικονίζεται ένας κύλινδρος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με την αδιαφανή κυλινδρική επιφάνεια κατακόρυφη. Η βάση του έχει ακτίν

Read More ..
Αδύνατα και δυνατά στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση-Κρίσιμες ταχύτητες

Αδύνατα και δυνατά στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση-Κρίσιμες ταχύτητες

1) Δικαιολογήστε ότι, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ …….το σφαιρίδιο του σχήματος (δεμένο στο άκρο νήματος μη εκτατού, μήκους L) να εκτελέσει κατακόρυφη κ

Read More ..
Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Φεβρουάριος 2011 και ώρα 17:00 Το ίδιο σώμα βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο αλλά το άλλ

Read More ..
Καθυστερώ, καθυστερώ αλλά τελικά θα σε περάσω!

Καθυστερώ, καθυστερώ αλλά τελικά θα σε περάσω!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 23 Οκτώβριος 2016 και ώρα 12:30 Δύο σώματα Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση σε κυκλική

Read More ..

 

Επιλογές Φυσικής Β΄ Προσανατολισμού.

Οριζόντια βολή   Κυκλική κίνηση   Ορμή     Αέρια    Θερμοδυναμική    Κίνηση σε ΗΠ.   Βαρύτητα

Φύλλα εργασίας      Παρουσιάσεις      Διαγωνίσματα