Κύματα από Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Πότε δημιουργείται στάσιμο κύμα;

Πότε δημιουργείται στάσιμο κύμα;

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα κύμα με εξίσωση: y=Α∙ημ(ωt-2πx/λ) Το παραπάνω κύμα μπορεί να συμβάλει με ένα δεύτε

Read More ..
Στάσιμο και τρέχον κύμα

Στάσιμο και τρέχον κύμα

 Στο σχήμα βλέπετε στιγμιότυπα δύο κυματομορφών, μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), τα οποία ελήφθησαν κάποιες

Read More ..
Συμβολή δύο ομοίων κυμάτων.

Συμβολή δύο ομοίων κυμάτων.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με

Read More ..
Μείωση του πλάτους του κύματος και συμβολή

Μείωση του πλάτους του κύματος και συμβολή

Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε τη διάδοση ενός κύματος στην επιφάνεια ενός υγρού. Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι όταν απομακρυνόμ

Read More ..
Άλλο  ένα διάγραμμα φάσης

Άλλο ένα διάγραμμα φάσης

Μια πηγή κύματος ξεκινά την ταλάντωσή της τη στιγμή t0=0 δημιουργώντας ένα αρμονικό κύμα, το οποίο διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελ

Read More ..
Φάσεις και διαφορές φάσεων σε ένα κύμα.

Φάσεις και διαφορές φάσεων σε ένα κύμα.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και προς τα δεξιά, διαδίδεται ένα κύμα και στο πρώτο σχήμα βλέπετε τη μορφή του μέσου τη στιγμή

Read More ..
Δυο κύματα στο ίδιο μέσον

Δυο κύματα στο ίδιο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με αντίθετη φορά δυο κύματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, η μορφή μιας περιοχής το

Read More ..
Μια αρχή στα κύματα

Μια αρχή στα κύματα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από τα αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα αρμονικό κύμα, το οποίο τη στι

Read More ..
Συμβολή ή διακρότημα;

Συμβολή ή διακρότημα;

Έστω δυο πηγές αρμονικού ήχου στις θέσεις x=0 και x2=6m, ενός ακίνητου συστήματος αναφοράς xΟy, όπως στο σχήμα, όπου στη θέση x1=1m βρίσκεται ακί

Read More ..
Μια συμβολή από μη σύγχρονες πηγές

Μια συμβολή από μη σύγχρονες πηγές

Στην επιφάνεια ενός μεγάλου δοχείου με νερό ηρεμούν δυο πηγές. Σε μια στιγμή t=0 οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται με εξισώσεις y1=Α∙ημ2πft

Read More ..
Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Μάιος 2016 και ώρα 9:30 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές εγκαρσίων κ

Read More ..
Ταχύτητες σημείων σε δυο κύματα.

Ταχύτητες σημείων σε δυο κύματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Απρίλιος 2016 και ώρα 22:30 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου το οποίο ταυτίζεται

Read More ..
Ένα στάσιμο κύμα ανάμεσα σε δυο σταθερά σημεία.

Ένα στάσιμο κύμα ανάμεσα σε δυο σταθερά σημεία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:57 Μεταξύ  δύο σταθερών σημείων Τ1 και Τ2 βρίσκεται ένα γραμμικό

Read More ..
Επιφανειακή συμβολή με διαφορετικά πλάτη.

Επιφανειακή συμβολή με διαφορετικά πλάτη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 20:00 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο πηγές εγκαρσίων κυμάτ

Read More ..
Επιφανειακή συμβολή.

Επιφανειακή συμβολή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 17:11 Στην επιφάνεια ενός υγρού ηρεμούν δύο πηγές Π1 και Π2, όπως στο

Read More ..
Και ένα άλλο κύμα που ξέφυγε προς τ’ αριστερά.

Και ένα άλλο κύμα που ξέφυγε προς τ’ αριστερά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 19:45 Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (π

Read More ..
Οι βασικές εξισώσεις σε ένα τρέχον κύμα.

Οι βασικές εξισώσεις σε ένα τρέχον κύμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 12:49 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά πρ

Read More ..
Δύο στάσιμα κύματα στην ίδια χορδή.

Δύο στάσιμα κύματα στην ίδια χορδή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Μάιος 2015 και ώρα 16:30 Σε μια τεντωμένη χορδή με σταθερά άκρα, έχει σχηματισθεί στάσιμο κύ

Read More ..
Σχετικά με τη φάση και τη διαφορά φάσης.

Σχετικά με τη φάση και τη διαφορά φάσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Απρίλιος 2015 και ώρα 10:00 Στο πρώτο από τα διπλανά σχήματα, δίνεται ένα στιγμιότυπο μιας

Read More ..
Άλλο ένα στάσιμο κύμα σε χορδή.

Άλλο ένα στάσιμο κύμα σε χορδή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Ιανουάριος 2015 και ώρα 20:30 Πάνω σε μια χορδή μήκους 10m έχει δημιουργηθεί ένα στάσιμο κύμα

Read More ..
Ένα στάσιμο κύμα, δύο εξισώσεις στάσιμου.

Ένα στάσιμο κύμα, δύο εξισώσεις στάσιμου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Ιανουάριος 2015 και ώρα 11:30 Μια χορδή μήκους 3m έχει στερεωμένα τα δυο άκρα της. Η χορδή τίθ

Read More ..
Μια χορδή, δύο στάσιμα κύματα.

Μια χορδή, δύο στάσιμα κύματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 13:00 Σε μια χορδή με σταθερά άκρα, μπορούν να σχηματισθούν στάσιμα

Read More ..
Διάδοση κυμάτων και συμβολή τους.

Διάδοση κυμάτων και συμβολή τους.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 20:30 Στις θέσεις x1=0 και x2=10m ενός ομογενούς γραμμικού ελαστικού μέ

Read More ..
Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο.

Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 8:30 Στο παραπάνω σχήμα δίνεται ένα τμήμα ενός στιγμιότυπου, μιας

Read More ..
Ένα ελαστικό μέσο – Δύο «αντίθετοι» παλμοί.

Ένα ελαστικό μέσο – Δύο «αντίθετοι» παλμοί.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται δύο πα

Read More ..
Ένα ελαστικό μέσο – Δύο παλμοί.

Ένα ελαστικό μέσο – Δύο παλμοί.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται δύο πα

Read More ..
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα φάσης.

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα φάσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 9:00 Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστι

Read More ..
Σειρά για μια τρίτη εξίσωση κύματος!!!

Σειρά για μια τρίτη εξίσωση κύματος!!!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2014 και ώρα 18:30 Στο σχήμα δίνεται η μορφή ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, κατά

Read More ..
Το κύμα μας «ξέφυγε» προς τ’ αριστερά.

Το κύμα μας «ξέφυγε» προς τ’ αριστερά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 16:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα αρμ

Read More ..
Μια άλλη εξίσωση κύματος.

Μια άλλη εξίσωση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Νοέμβριος 2014 και ώρα 11:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά πρ

Read More ..
Μια εισαγωγή στην εξίσωση κύματος.

Μια εισαγωγή στην εξίσωση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Νοέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά πρ

Read More ..
Ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος.

Ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Μάιος 2014 και ώρα 13:25 i)  Το άκρο Ο ενός τεντωμένου ελαστικού νήματος (1), τίθεται σε ταλάν

Read More ..
Επιφανειακή συμβολή και φάση.

Επιφανειακή συμβολή και φάση.

 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο πηγές εγκαρσίων κυμάτων Π1 και Π2, οι οποίες, κάποια στιγμή t0=0, αρχίζουν να ταλαντώνονται ταυτόχ

Read More ..
Δύο κύματα χωρίς εξισώσεις.

Δύο κύματα χωρίς εξισώσεις.

Κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου  διαδίδονται αντίθετα δύο κύματα, του ίδιου πλάτους και τη στιγμή t0 έχουμε την εικόνα του σχήματος. i)  Α

Read More ..
Τρεις ερωτήσεις ενός Β΄ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Τρεις ερωτήσεις ενός Β΄ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Ιανουάριος 2014 και ώρα 22:30 Ερώτηση 1η: Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδο

Read More ..
Συμβολή δύο ήχων μετά από ανάκλαση.

Συμβολή δύο ήχων μετά από ανάκλαση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Ιανουάριος 2014 και ώρα 13:30 Μια ηχητική πηγή Π, βρίσκεται μπροστά από έναν κατακόρυφο το

Read More ..
Πόσο έχουμε μάθει να δουλεύουμε τα κύματα;

Πόσο έχουμε μάθει να δουλεύουμε τα κύματα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Ιανουάριος 2014 και ώρα 20:00 Μια άσκηση από παλιότερο test. Έστω δυο σημεία Β και Γ ενός γραμ

Read More ..
Ένα στάσιμο κύμα σε νήμα και ταλαντώσεις σημείων.

Ένα στάσιμο κύμα σε νήμα και ταλαντώσεις σημείων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2014 και ώρα 8:30 Ένα τεντωμένο οριζόντιο νήμα ΟΓ έχει δεμένο σε  σταθερό σημε

Read More ..
Δύο τρέχοντα κύματα και περιοχές συμβολής.

Δύο τρέχοντα κύματα και περιοχές συμβολής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Ιανουάριος 2014 και ώρα 13:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, που θεωρούμε ότι τ

Read More ..
Μια χορδή σε ταλάντωση ή δυο στάσιμα κύματα.

Μια χορδή σε ταλάντωση ή δυο στάσιμα κύματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Ιανουάριος 2014 και ώρα 19:00 Μια χορδή μήκους 5m είναι στερεωμένη στα άκρα της Κ και Λ. Όταν

Read More ..
Μια λίγο διαφορετική συμβολή.

Μια λίγο διαφορετική συμβολή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 10:00 Στην επιφάνεια ενός ηρεμούντος υγρού, βρίσκονται δυο πηγές κ

Read More ..
Αν δίνεται μια κυματομορφή σε μια περιοχή.

Αν δίνεται μια κυματομορφή σε μια περιοχή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 10:00 Στο σχήμα δίνεται μια περιοχή ενός γραμμικού ελαστικού μέσο

Read More ..
Αν δίνονται άλλες πληροφορίες για ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα.

Αν δίνονται άλλες πληροφορίες για ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 10:30 Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε (και συνεχίζεται..) δίπ

Read More ..
Έχουμε διάδοση ενέργειας;

Έχουμε διάδοση ενέργειας;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου κινούνται αντίθετ

Read More ..
Ένα normal!!! κύμα…

Ένα normal!!! κύμα…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 11:00 Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτ

Read More ..
Ταλάντωση ενός σημείου κατά την διάδοση κύματος.

Ταλάντωση ενός σημείου κατά την διάδοση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 21:00 Στην άκρη Ο μιας ομογενούς χορδής βρίσκεται πηγή κύματος η οπ

Read More ..
Ένα κύμα οδεύει προς τ’ αριστερά.

Ένα κύμα οδεύει προς τ’ αριστερά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 22:30 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από δεξιά προς

Read More ..
Και μια άλλη εξίσωση κύματος.

Και μια άλλη εξίσωση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 17:00 Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος  ενός γραμμ

Read More ..
Αν δίνεται η εξίσωση ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος

Αν δίνεται η εξίσωση ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2013 και ώρα 18:00 Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος  ενός γραμμ

Read More ..
Κοιτάζοντας το παράθυρο, παρατηρούμε τα κύματα.

Κοιτάζοντας το παράθυρο, παρατηρούμε τα κύματα.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με ταχύτητα υ=1m/s δύο κύματα και τη στιγμή t0=0, φτάνουν στα σημεία Ο και Κ, στα άκρα ε

Read More ..

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,  Κύματα,  Ρευστά,  Στερεό,  Κρούσεις, Φυσική Α,  Φυσική Β .