Κύματα από Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υs και διαθέτει σειρήνα η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Στην ίδια ευθεία ένας ...

Read More
Δύο στάσιμα κύματα

Δύο στάσιμα κύματα

Σε δύο απολύτως όμοιες τεντωμένες χορδές έχουν δημιουργηθεί στάσιμα κύματα και στο σχήμα φαίνονται οι μορφές των χορδών κάποια στιγμή ...

Read More
Μια ακόμη επιφανειακή  συμβολή

Μια ακόμη επιφανειακή συμβολή

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δυο πηγές, οι οποίες μπορούν να δημιουργούν εγκάρσια επιφανειακά κύματα με συχνότητες 1Ηz, τα οποία ...

Read More
Πότε δημιουργείται στάσιμο κύμα;

Πότε δημιουργείται στάσιμο κύμα;

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα κύμα με εξίσωση: y=Α∙ημ(ωt-2πx/λ) Το παραπάνω κύμα μπορεί να συμβάλει με ένα ...

Read More
Στάσιμο και τρέχον κύμα

Στάσιμο και τρέχον κύμα

 Στο σχήμα βλέπετε στιγμιότυπα δύο κυματομορφών, μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), τα οποία ελήφθησαν κάποιες ...

Read More
Συμβολή δύο ομοίων κυμάτων.

Συμβολή δύο ομοίων κυμάτων.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με ...

Read More
Μείωση του πλάτους του κύματος και συμβολή

Μείωση του πλάτους του κύματος και συμβολή

Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε τη διάδοση ενός κύματος στην επιφάνεια ενός υγρού. Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι όταν ...

Read More
Άλλο  ένα διάγραμμα φάσης

Άλλο ένα διάγραμμα φάσης

Μια πηγή κύματος ξεκινά την ταλάντωσή της τη στιγμή t0=0 δημιουργώντας ένα αρμονικό κύμα, το οποίο διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ...

Read More
Φάσεις και διαφορές φάσεων σε ένα κύμα.

Φάσεις και διαφορές φάσεων σε ένα κύμα.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και προς τα δεξιά, διαδίδεται ένα κύμα και στο πρώτο σχήμα βλέπετε τη μορφή του μέσου τη ...

Read More
Δυο κύματα στο ίδιο μέσον

Δυο κύματα στο ίδιο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με αντίθετη φορά δυο κύματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, η μορφή μιας περιοχής ...

Read More
Μια αρχή στα κύματα

Μια αρχή στα κύματα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από τα αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα αρμονικό κύμα, το οποίο τη ...

Read More
Συμβολή ή διακρότημα;

Συμβολή ή διακρότημα;

Έστω δυο πηγές αρμονικού ήχου στις θέσεις x=0 και x2=6m, ενός ακίνητου συστήματος αναφοράς xΟy, όπως στο σχήμα, όπου στη θέση x1=1m βρίσκεται ...

Read More
Μια συμβολή από μη σύγχρονες πηγές

Μια συμβολή από μη σύγχρονες πηγές

Στην επιφάνεια ενός μεγάλου δοχείου με νερό ηρεμούν δυο πηγές. Σε μια στιγμή t=0 οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται με εξισώσεις ...

Read More
Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Μάιος 2016 και ώρα 9:30 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές εγκαρσίων ...

Read More
Ταχύτητες σημείων σε δυο κύματα.

Ταχύτητες σημείων σε δυο κύματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Απρίλιος 2016 και ώρα 22:30 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου το οποίο ταυτίζεται ...

Read More
Ένα στάσιμο κύμα ανάμεσα σε δυο σταθερά σημεία.

Ένα στάσιμο κύμα ανάμεσα σε δυο σταθερά σημεία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:57 Μεταξύ  δύο σταθερών σημείων Τ1 και Τ2 βρίσκεται ένα γραμμικό ...

Read More
Επιφανειακή συμβολή με διαφορετικά πλάτη.

Επιφανειακή συμβολή με διαφορετικά πλάτη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 20:00 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο πηγές εγκαρσίων ...

Read More
Επιφανειακή συμβολή.

Επιφανειακή συμβολή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 17:11 Στην επιφάνεια ενός υγρού ηρεμούν δύο πηγές Π1 και Π2, όπως στο ...

Read More
Και ένα άλλο κύμα που ξέφυγε προς τ’ αριστερά.

Και ένα άλλο κύμα που ξέφυγε προς τ’ αριστερά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 19:45 Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά ...

Read More
Οι βασικές εξισώσεις σε ένα τρέχον κύμα.

Οι βασικές εξισώσεις σε ένα τρέχον κύμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 12:49 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά ...

Read More
Δύο στάσιμα κύματα στην ίδια χορδή.

Δύο στάσιμα κύματα στην ίδια χορδή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Μάιος 2015 και ώρα 16:30 Σε μια τεντωμένη χορδή με σταθερά άκρα, έχει σχηματισθεί στάσιμο ...

Read More
Σχετικά με τη φάση και τη διαφορά φάσης.

Σχετικά με τη φάση και τη διαφορά φάσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Απρίλιος 2015 και ώρα 10:00 Στο πρώτο από τα διπλανά σχήματα, δίνεται ένα στιγμιότυπο μιας ...

Read More
Άλλο ένα στάσιμο κύμα σε χορδή.

Άλλο ένα στάσιμο κύμα σε χορδή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Ιανουάριος 2015 και ώρα 20:30 Πάνω σε μια χορδή μήκους 10m έχει δημιουργηθεί ένα στάσιμο ...

Read More
Ένα στάσιμο κύμα, δύο εξισώσεις στάσιμου.

Ένα στάσιμο κύμα, δύο εξισώσεις στάσιμου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Ιανουάριος 2015 και ώρα 11:30 Μια χορδή μήκους 3m έχει στερεωμένα τα δυο άκρα της. Η χορδή ...

Read More
Μια χορδή, δύο στάσιμα κύματα.

Μια χορδή, δύο στάσιμα κύματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 13:00 Σε μια χορδή με σταθερά άκρα, μπορούν να σχηματισθούν ...

Read More
Διάδοση κυμάτων και συμβολή τους.

Διάδοση κυμάτων και συμβολή τους.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 20:30 Στις θέσεις x1=0 και x2=10m ενός ομογενούς γραμμικού ελαστικού ...

Read More
Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο.

Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 8:30 Στο παραπάνω σχήμα δίνεται ένα τμήμα ενός στιγμιότυπου, μιας ...

Read More
Ένα ελαστικό μέσο – Δύο «αντίθετοι» παλμοί.

Ένα ελαστικό μέσο – Δύο «αντίθετοι» παλμοί.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται δύο ...

Read More
Ένα ελαστικό μέσο – Δύο παλμοί.

Ένα ελαστικό μέσο – Δύο παλμοί.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται δύο ...

Read More
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα φάσης.

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα φάσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 9:00 Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ...

Read More
Σειρά για μια τρίτη εξίσωση κύματος!!!

Σειρά για μια τρίτη εξίσωση κύματος!!!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2014 και ώρα 18:30 Στο σχήμα δίνεται η μορφή ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, ...

Read More
Το κύμα μας «ξέφυγε» προς τ’ αριστερά.

Το κύμα μας «ξέφυγε» προς τ’ αριστερά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 16:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα ...

Read More
Μια άλλη εξίσωση κύματος.

Μια άλλη εξίσωση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Νοέμβριος 2014 και ώρα 11:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά ...

Read More
Μια εισαγωγή στην εξίσωση κύματος.

Μια εισαγωγή στην εξίσωση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Νοέμβριος 2014 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά ...

Read More
Ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος.

Ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Μάιος 2014 και ώρα 13:25 i)  Το άκρο Ο ενός τεντωμένου ελαστικού νήματος (1), τίθεται σε ...

Read More
Επιφανειακή συμβολή και φάση.

Επιφανειακή συμβολή και φάση.

 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο πηγές εγκαρσίων κυμάτων Π1 και Π2, οι οποίες, κάποια στιγμή t0=0, αρχίζουν να ταλαντώνονται ...

Read More
Δύο κύματα χωρίς εξισώσεις.

Δύο κύματα χωρίς εξισώσεις.

Κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου  διαδίδονται αντίθετα δύο κύματα, του ίδιου πλάτους και τη στιγμή t0 έχουμε την εικόνα του σχήματος. i) ...

Read More
Τρεις ερωτήσεις ενός Β΄ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Τρεις ερωτήσεις ενός Β΄ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Ιανουάριος 2014 και ώρα 22:30 Ερώτηση 1η: Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου ...

Read More
Συμβολή δύο ήχων μετά από ανάκλαση.

Συμβολή δύο ήχων μετά από ανάκλαση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Ιανουάριος 2014 και ώρα 13:30 Μια ηχητική πηγή Π, βρίσκεται μπροστά από έναν κατακόρυφο ...

Read More
Πόσο έχουμε μάθει να δουλεύουμε τα κύματα;

Πόσο έχουμε μάθει να δουλεύουμε τα κύματα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Ιανουάριος 2014 και ώρα 20:00 Μια άσκηση από παλιότερο test. Έστω δυο σημεία Β και Γ ενός ...

Read More
Ένα στάσιμο κύμα σε νήμα και ταλαντώσεις σημείων.

Ένα στάσιμο κύμα σε νήμα και ταλαντώσεις σημείων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2014 και ώρα 8:30 Ένα τεντωμένο οριζόντιο νήμα ΟΓ έχει δεμένο σε  σταθερό ...

Read More
Δύο τρέχοντα κύματα και περιοχές συμβολής.

Δύο τρέχοντα κύματα και περιοχές συμβολής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Ιανουάριος 2014 και ώρα 13:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, που θεωρούμε ότι ...

Read More
Μια χορδή σε ταλάντωση ή δυο στάσιμα κύματα.

Μια χορδή σε ταλάντωση ή δυο στάσιμα κύματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Ιανουάριος 2014 και ώρα 19:00 Μια χορδή μήκους 5m είναι στερεωμένη στα άκρα της Κ και Λ. Όταν ...

Read More
Μια λίγο διαφορετική συμβολή.

Μια λίγο διαφορετική συμβολή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 10:00 Στην επιφάνεια ενός ηρεμούντος υγρού, βρίσκονται δυο πηγές ...

Read More
Αν δίνεται μια κυματομορφή σε μια περιοχή.

Αν δίνεται μια κυματομορφή σε μια περιοχή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 10:00 Στο σχήμα δίνεται μια περιοχή ενός γραμμικού ελαστικού ...

Read More
Αν δίνονται άλλες πληροφορίες για ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα.

Αν δίνονται άλλες πληροφορίες για ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 10:30 Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε (και συνεχίζεται..) ...

Read More
Έχουμε διάδοση ενέργειας;

Έχουμε διάδοση ενέργειας;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 17:00 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου κινούνται ...

Read More
Ένα normal!!! κύμα…

Ένα normal!!! κύμα…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 11:00 Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο ...

Read More
Ταλάντωση ενός σημείου κατά την διάδοση κύματος.

Ταλάντωση ενός σημείου κατά την διάδοση κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 21:00 Στην άκρη Ο μιας ομογενούς χορδής βρίσκεται πηγή κύματος η ...

Read More
Ένα κύμα οδεύει προς τ’ αριστερά.

Ένα κύμα οδεύει προς τ’ αριστερά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 22:30 Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από δεξιά προς ...

Read More

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,  Κύματα,  Ρευστά,  Στερεό,  Κρούσεις, Φυσική Α,  Φυσική Β .