Νίκος Κορδατζάκης

Ράβδος και κοίλο ημισφαίριο

Ράβδος και κοίλο ημισφαίριο

Λεία λεπτή και ομογενής ράβδος μήκους (ΑΓ) = L και βάρους w, ισορροπεί σε λείο ακλόνητο κοίλο ημισφαίριο ακτίνας R, με L = 2R, όπως στο σχήμα 1

Read More
Η μπίλια του μπιλιάρδου

Η μπίλια του μπιλιάρδου

Μία μπίλια μπιλιάρδου ηρεμεί πάνω σε λεία ακίνητη οριζόντια επιφάνεια, έχει μάζα Μ και ακτίνα R. Η μπίλια δέχεται απότομο χτύπημα (πολύ

Read More
Ο περιστρεφόμενος δίσκος και η άμμος

Ο περιστρεφόμενος δίσκος και η άμμος

Οριζόντιος ομογενής δίσκος έχει μάζα Μ, ακτίνα R και περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ωο γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, ο

Read More
Ένα βαρέλι και 2 σφαίρες

Ένα βαρέλι και 2 σφαίρες

Μέσα σ’ ένα κατακόρυφο κυλινδρικό βαρέλι ακτίνας α και βάρους Β, το οποίο ακουμπά σε οριζόντιο δάπεδο, βρίσκονται δύο όμοιες σφαίρες

Read More
Περιστροφή σε δίεδρη γωνία

Περιστροφή σε δίεδρη γωνία

Ένας ομογενής κύλινδρος με μάζα Μ, ακτίνα R και ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο των δύο βάσεων του ίση με

Read More
Καταπόνηση φορέα

Καταπόνηση φορέα

Αντικείμενο: Προσδιορισμός της καταπόνησης ενός φορέα. Η σχεδίαση ενός φορέα θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη την

Read More
Επικείμενη ολίσθηση

Επικείμενη ολίσθηση

Ημικυλινδρικό κέλυφος κέντρου Ο, έχει βάρος w ,ακτίνα R, αμελητέο πάχος και ακουμπά στο οριζόντιο δάπεδο. Στο σχήμα φαίνεται η τομή του AEB,

Read More
Ασυμπίεστη και συμπιεστή ροή

Ασυμπίεστη και συμπιεστή ροή

Προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση της ροής ενός ρευστού με κριτήριο τη συμπιεστότητα ή μη.

Read More
Μέτρηση όγκου σώματος

Μέτρηση όγκου σώματος

Διαθέτουμε ένα δυναμόμετρο, δύο δοχεία με υγρά γνωστής πυκνότητας ρ1 και ρ2 και ένα σώμα Σ με πυκνότητα μεγαλύτερη από την πυκνότητα των

Read More
Σύστημα 2 ράβδων

Σύστημα 2 ράβδων

Το διπλανό σύστημα αποτελείται από: Ένα λείο κατακόρυφο στύλο, ακλόνητα στερεωμένο στο οριζόντιο δάπεδο ( κίτρινο σώμα), δύο όμοιες

Read More
Κινητική ενέργεια ράβδου

Κινητική ενέργεια ράβδου

Λεπτή ομογενής ράβδος με άκρα Α και Β, μάζας Μ και μήκους L ακουμπά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Με κατάλληλο μηχανισμό εκτοξεύουμε

Read More
Φορά διάδοσης τρέχοντος κύματος

Φορά διάδοσης τρέχοντος κύματος

Κατά μήκος ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου απεριόριστου μήκους, το οποίο βρίσκεται στον άξονα χ’0χ, διαδίδεται μονοχρωματικό

Read More
Κινηματική μελέτη δίσκου

Κινηματική μελέτη δίσκου

Δίσκος ακτίνας R και αμελητέου πάχους, κυλίεται με το επίπεδο του κατακόρυφο, πάνω  σε ακλόνητη επίπεδη επιφάνεια, με τον άξονα

Read More
Δύο σώματα δεμένα με νήμα

Δύο σώματα δεμένα με νήμα

Δύο σώματα Α και Β με μάζες mΑ και mΒ αντίστοιχα είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα και αφήνονται σε ακλόνητο κεκλιμένο επίπεδο

Read More
Διαδοχικές κατακόρυφες βολές

Διαδοχικές κατακόρυφες βολές

Σφαιρίδιο αφήνεται να πέσει από ύψος h πάνω από  ακλόνητο οριζόντιο επίπεδο. Το σφαιρίδιο χτυπά στο οριζόντιο δάπεδο και ανακλάται

Read More
Δύο μικρές σφαίρες και ένα νήμα

Δύο μικρές σφαίρες και ένα νήμα

Δύο υλικά σημεία Σ1 και Σ2 με μάζα m το καθ’ ένα βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχουν

Read More
Δύο χάντρες & ένα στεφάνι.

Δύο χάντρες & ένα στεφάνι.

Δύο χάντρες αμελητέας ακτίνας και με μάζα m η κάθε μία, ( όπως σ’ ένα κομπολόι ) είναι περασμένες σε λεπτό σύρμα, το οποίο έχει τη μορφή

Read More
Γύρω από τη θέση ευσταθούς ισορροπίας

Γύρω από τη θέση ευσταθούς ισορροπίας

Τι θα συμβεί σε ένα σώμα αν μετατοπιστεί από τη θέση στην οποία βρίσκεται και αυτή είναι θέση ευσταθούς ισορροπίας, δηλαδή θέση με τη

Read More
Δύο φλέβες νερού συναντιούνται.

Δύο φλέβες νερού συναντιούνται.

Στην πλευρική επιφάνεια κατακόρυφου κυλινδρικού δοχείου, το οποίο ακουμπά στο οριζόντιο δάπεδο, υπάρχουν δύο οπές με διάμετρο πολύ

Read More
Μέγιστη γωνία εκτροπής

Μέγιστη γωνία εκτροπής

        Μέγιστη γωνία εκτροπής μάζας Μ σε ελαστική κρούση Σφαίρα Α μάζας Μ κινούμενη ελεύθερη στο χώρο χωρίς να περιστρέφεται, κάποια

Read More
Στάσιμο κύμα, Β θέμα.

Στάσιμο κύμα, Β θέμα.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, το οποίο ταυτίζεται με το θετικό ημιάξονα Οχ έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, εξαιτίας της συμβολής δύο

Read More
Κούπα ( η δίκαιη) του Πυθαγόρα.

Κούπα ( η δίκαιη) του Πυθαγόρα.

      Η «κούπα του Πυθαγόρα» ή αλλιώς «δίκαιη κούπα» που κατασκεύασε ο Σάμιος φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της

Read More
Κατανομή μάζας – ροπή αδράνειας

Κατανομή μάζας – ροπή αδράνειας

Μια ποσότητα ύλης μάζας Μ, μπορεί να εμφανιστεί στο χώρο με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: Να είναι σ΄ ένα σημείο του χώρου. Τότε

Read More
Ισχύς και εξωτερικό κύκλωμα.

Ισχύς και εξωτερικό κύκλωμα.

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς στο εξωτερικό κύκλωμα. Στο διπλανό σχήμα η ηλεκτρική πηγή έχει Η.Ε.Δ. Ε και εσωτερική αντίσταση r. Στους πόλους

Read More
Αναλλοίωτη τιμή της γωνιακής ταχύτητας

Αναλλοίωτη τιμή της γωνιακής ταχύτητας

Η γωνιακή ταχύτητα ενός στερεού είναι ίδια για όλους τους αδρανειακούς παρατηρητές. Μια ιδιότητα που χρησιμοποιούμε πολύ. Μία

Read More
Στατική τριβή σε ημικυλινδρικό οδηγό

Στατική τριβή σε ημικυλινδρικό οδηγό

Στερεό Σ, με κυκλική διατομή ακτίνας r, αφήνεται από τυχαίο σημείο ημικυλινδρικού ακίνητου οδηγού ακτίνας R. Κάποια στιγμή και πριν

Read More
Υπολογισμός του συντ. τριβής ολισθήσεως 2 επιφανειών

Υπολογισμός του συντ. τριβής ολισθήσεως 2 επιφανειών

Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ εκτοξεύουμε προς τα κάτω και κατά μήκος της επιφάνειας του ένα σώμα με ταχύτητα $latex \displaystyle

Read More
Ποιο είναι το στερεό;

Ποιο είναι το στερεό;

Στερεό, το οποίο θα μπορούσε να είναι: σφαίρα, δίσκος αμελητέου πάχους ή δακτύλιος κυλίεται σε οριζόντιο και ακίνητο δάπεδο, με ταχύτητα

Read More
Αρνητική μάζα;

Αρνητική μάζα;

Φυσικοί από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον δημιούργησαν ένα υγρό με αρνητική μάζα. Αρνητική μάζα  

Read More