Πάλμος Δημήτρης


Ταλαντώσεις σε κάθετες διευθύνσεις

Ταλαντώσεις σε κάθετες διευθύνσεις

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος είναι μια μικρή εντελώς λεία σφαίρα η οποία μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο. Έχει μάζα m1 = 1kg και ισορροπε

Read More ..
Πλάγια κρούση

Πλάγια κρούση

Δύο απόλυτα λείες ίδιες ελαστικές σφαίρες κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερές ταχύτητες. Τα μέτρα των ταχυτήτων είναι ίσα εν

Read More ..
Ένας κύλινδρος και τρια βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρια βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρία βαρέλια αφήνονται ταυτόχρονα στην ίδια απόσταση από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ. Ο κύλινδρος Α έ

Read More ..
Κι αν η επαφή πλατφόρμας οριζοντιου επιπεδου δεν ειναι λεια;

Κι αν η επαφή πλατφόρμας οριζοντιου επιπεδου δεν ειναι λεια;

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 , ίσων μαζών, τα οποία ισορρο-πούν ακίνητα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το επίπεδο επαφής των

Read More ..
Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων

Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελούν στην αρχικά ήρεμη επιφάνεια υγρού αρμονική ταλάντωση της

Read More ..
Test στο κύκλωμα LC

Test στο κύκλωμα LC

Στο κύκλωμα του σχήματος ο διακόπτης Δ είναι κλειστός ενώ ο μεταγωγός βρίσκεται στη θέση (1) για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η χωρητικότητα

Read More ..
Κατακόρυφα ελατήρια – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Κατακόρυφα ελατήρια – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m=1Kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στα άκρα ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k1 =300N/m και k2=100N/m,

Read More ..
Κατακόρυφο ελατήριο – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Κατακόρυφο ελατήριο – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = 4Kg , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m , όπως

Read More ..
Ταλάντωση ράβδου και μια τροχαλία.

Ταλάντωση ράβδου και μια τροχαλία.

Στο σχήμα φαίνεται μια ράβδος μάζας m1 = m, η οποία βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συνδεδεμένη σε ιδανικό αβαρές ελατήριο σταθεράς k = 3

Read More ..
Ένα βαρούλκο με χάντρα

Ένα βαρούλκο με χάντρα

Το βαρούλκο ενός πηγαδιού αποτελείται από τροχαλία ακτίνας R = 0,5m  και μάζας M = 10kg  , στο οποίο είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή η οποία απο

Read More ..
Κι αν πρέπει να συγκρίνουμε την κρίσιμη γωνία με τη γωνία διάθλασης;

Κι αν πρέπει να συγκρίνουμε την κρίσιμη γωνία με τη γωνία διάθλασης;

Παρατηρητής Μ βρίσκεται μέσα σε οπτικό μέσο με δείκτη διάθλασης και κοιτάζει προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο οπτικών μέσων. Γνωρ

Read More ..
Ενα διαγωνισματάκι για επαναληψούλα

Ενα διαγωνισματάκι για επαναληψούλα

Μια ενδιάμεση επανάληψη στις κρούσεις και στις ταλαντώσεις για να μη ξεχνιόμαστε. θέματα απαντήσεις

Read More ..
Δύο τρέχοντα και ένα στάσιμο

Δύο τρέχοντα και ένα στάσιμο

Κατά μήκος ελαστικής χορδής, την οποία θεωρούμε άξονα xΌx με θετική φορά προς τα δεξιά, διαδίδονται δύο αρμονικά εγκάρσια κύματα, με αντίθ

Read More ..
Κύκλωμα LC

Κύκλωμα LC

     Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος ο διακόπτης δ είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πηγή έχει ΗΕΔ E=12V και εσωτερική αντίστ

Read More ..
Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π

Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π

Κατά μήκος ενός άξονα x’Ox διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση, εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α-20cm και συχνότητας f=0,5Hz. Η ταχύτητα διά

Read More ..
Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Σώμα Σ1 μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου με σταθερά k = 100 N/m, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο ακλόν

Read More ..