Ρευστά από Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Δυνάμεις από και προς… σε κύλινδρο που ισορροπεί

Δυνάμεις από και προς… σε κύλινδρο που ισορροπεί

Ένας κύλινδρος Α βάρους w ισορροπεί βυθισμένος σε υγρό, όπως στο διπλανό σχήμα (θέση (1)), όπου το μισό ύψος του είναι έξω από το υγρό. Προκει

Read More ..
Άντληση νερού με λάστιχο

Άντληση νερού με λάστιχο

Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με νερό, από την οποία θα αντλήσουμε νερό, με χρήση ενός λάστιχου (σωλήνα) ΑΒ, το οποίο χρησιμοποιείτα

Read More ..
Μια μόνιμη ροή και η πίεση

Μια μόνιμη ροή και η πίεση

Κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, συνδέεται ένας χονδρός οριζόντιος σωλήνας διατομής Α1, ο οποίος καταλήγει σε δεύτερο διατομή

Read More ..
Ο ρόλος της ατμόσφαιρας.

Ο ρόλος της ατμόσφαιρας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 20:30 Για να μεταφέρουμε μια ποσότητα νερού, από μια δεξαμενή στο

Read More ..
Εκροή από ένα δοχείο με δύο υγρά.

Εκροή από ένα δοχείο με δύο υγρά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 17:30 Σε ένα μεγάλο κατακόρυφο σωλήνα ηρεμούν δύο υγρά, νερό με πυ

Read More ..
Μια ροή πραγματικού ρευστού.

Μια ροή πραγματικού ρευστού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00 Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής, ρέει νερό με σταθε

Read More ..
Ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης.

Ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 9:30 Στο σχήμα φαίνεται ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης με μια μόν

Read More ..
Μια μόνιμη ροή και οι πιέσεις.

Μια μόνιμη ροή και οι πιέσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Αύγουστος 2015 και ώρα 10:00 Στο διπλανό σχήμα έχουμε μια μόνιμη και στρωτή ροή νερού (το οπ

Read More ..
Βγάζοντας νερό με αναρρόφηση από μια δεξαμενή.

Βγάζοντας νερό με αναρρόφηση από μια δεξαμενή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 18:00 Διαθέτουμε μια δεξαμενή με νερό. Για να αφαιρέσουμε μια ποσό

Read More ..
Μια αντλία τροφοδοτεί με νερό μια κατοικία.

Μια αντλία τροφοδοτεί με νερό μια κατοικία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Οκτώβριος 2015 και ώρα 8:30 Μια τριώροφη κατοικία τροφοδοτείται με νερό από μια δεξαμενή, σ

Read More ..
Ποια τα ύψη στα μανόμετρα.

Ποια τα ύψη στα μανόμετρα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 8:30 Ένας οριζόντιος σωλήνας συνδέεται κοντά στον πυθμένα μιας μ

Read More ..
Θα αδειάσει το δοχείο;

Θα αδειάσει το δοχείο;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 15:00 Σε ένα τρίποδο σε ύψος h1=1,2m από το έδαφος, έχουμε στερεώσει έ

Read More ..
Η παροχή και η συνέχεια σε ένα σωλήνα.

Η παροχή και η συνέχεια σε ένα σωλήνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Αύγουστος 2015 και ώρα 11:30 Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένα τμήμα ενός οριζόντιου σωλή

Read More ..
Με ανοικτή και κλειστή την στρόφιγγα.

Με ανοικτή και κλειστή την στρόφιγγα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Αύγουστος 2015 και ώρα 9:30 Μια  μεγάλη δεξαμενή είναι γεμάτη νερό μέχρι ύψους h=5m, ενώ ένα

Read More ..
Η δύναμη από το υγρό στις τάπες.

Η δύναμη από το υγρό στις τάπες.

Διαθέτουμε μια μεγάλη κυλινδρική δεξαμενή νερού με βάθος Η=1,25m, στο κάτω μέρος της οποίας συνδέεται ένας οριζόντιος σωλήνας διατομής Α=2cm

Read More ..
Τρεις παροχές από έναν σωλήνα.

Τρεις παροχές από έναν σωλήνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Αύγουστος 2015 και ώρα 18:00 Το παρακάτω σχήμα, δείχνει ένα τμήμα ενός οριζόντιου συστήματ

Read More ..
Μια βρύση και μια φλέβα

Μια βρύση και μια φλέβα

Στο σχήμα δίνεται μια ανοικτή βρύση συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης, από την οποία τρέχει νερό, με σταθερή παροχή. Μετράμε τη διάμετρο τη

Read More ..
Πόσο θα ανέβει το νερό στο σωλήνα;

Πόσο θα ανέβει το νερό στο σωλήνα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Μάιος 2016 και ώρα 9:35 Μια μεγάλη δεξαμενή περιέχει νερό σε βάθος Η. Κοντά στον πυθμένα της

Read More ..
Οι πιέσεις σε σημεία κατά την εκροή.

Οι πιέσεις σε σημεία κατά την εκροή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Απρίλιος 2016 και ώρα 12:30 Στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής νερού με βάθος Η, έχει προσ

Read More ..
Πάμε να γεμίσουμε ένα μεγάλο δοχείο με νερό

Πάμε να γεμίσουμε ένα μεγάλο δοχείο με νερό

Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με νερό. Ένας οριζόντιος σωλήνας διατομής Α=4cm2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσουμε ένα μεγάλο

Read More ..
Ας μειώσουμε το συντελεστή δόμησης!!!.

Ας μειώσουμε το συντελεστή δόμησης!!!.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Απρίλιος 2016 και ώρα 9:30 Ας συνεχίσουμε στη γραμμή της ανάρτηση; «Τρεις ανοικτές βρύσες

Read More ..
Μια οριζόντια τομή σωλήνα

Μια οριζόντια τομή σωλήνα

Στο σχήμα βλέπετε μια οριζόντια τομή ενός κυλινδρικού οριζόντιου σωλήνα, σταθερής διατομής, εντός του οποίου έχουμε μια μόνιμη και στρω

Read More ..
Η διαφορά πίεσης σε ένα μικρό δίκτυο.

Η διαφορά πίεσης σε ένα μικρό δίκτυο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 13:53 Για την ύδρευση μιας εξοχικής κατοικίας, έχουμε ένα υπερυψω

Read More ..
Μια κατακόρυφη τομή σωλήνα.

Μια κατακόρυφη τομή σωλήνα.

Στο σχήμα βλέπετε μια κατακόρυφη τομή ενός οριζόντιου σωλήνα σταθερής διατομής, εντός του οποίου έχουμε μια μόνιμη και στρωτή ροή ιδανι

Read More ..
Μια τρύπα στο κυλινδρικό δοχείο…

Μια τρύπα στο κυλινδρικό δοχείο…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Ιανουάριος 2016 και ώρα 11:30 Διαθέτουμε ένα κυλινδρικό δοχείο με ακτίνα βάσης R=0,1m και ύψο

Read More ..
Η δύναμη στο έμβολο σε μια μόνιμη ροή.

Η δύναμη στο έμβολο σε μια μόνιμη ροή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Ιανουάριος 2016 και ώρα 11:00 Διαθέτουμε μια σύριγγα η οποία περιέχει νερό και κλείνεται μ

Read More ..
Τι δεν είναι η πίεση!!!

Τι δεν είναι η πίεση!!!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:03 Η πρώτη «θερινή» ανάρτησή μου στα ρευστά ήταν η Μερικές εισαγ

Read More ..
Οι πιέσεις και μια μόνιμη ροή.

Οι πιέσεις και μια μόνιμη ροή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Ιανουάριος 2016 και ώρα 14:00 Κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, συνδέεται ένας χο

Read More ..
Δύο έμβολα και οι πιέσεις.

Δύο έμβολα και οι πιέσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:00 Στο παραπάνω σχήμα, βλέπετε μια κατακόρυφη τομή ενός κυλινδρ

Read More ..
Ανύψωση μιας στήλης νερού.

Ανύψωση μιας στήλης νερού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Ιανουάριος 2016 και ώρα 13:38 Στο  διπλανό σχήμα, ένας αντεστραμμένος σωλήνας με κλειστό τ

Read More ..
Η δύναμη, η πίεση και η αρχή του Pascal.

Η δύναμη, η πίεση και η αρχή του Pascal.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Ιανουάριος 2016 και ώρα 9:30 Το δοχείο κυβικού σχήματος πλευράς α είναι γεμάτο με νερό. Το δ

Read More ..
Το ύψος και η ταχύτητα σε σωλήνα με στένωμα.

Το ύψος και η ταχύτητα σε σωλήνα με στένωμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:00 Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος, διατομής ΑΑ=Α1=20cm2 παρουσιά

Read More ..
Από ένα υλικό σημείο, σε ένα σωμάτιο ρευστού.

Από ένα υλικό σημείο, σε ένα σωμάτιο ρευστού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:40 Α) Ένα σώμα, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο, μάζας 0,2kg κινείται

Read More ..
Υγρό σε ισορροπία.

Υγρό σε ισορροπία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 19:15 Ο σωλήνας του σχήματος, με ισοπαχή σκέλη εμβαδού Α=4cm2, περιέχε

Read More ..
Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα.

Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 17:30 Στο παραπάνω σχήμα, ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους h=96cm περιέχει

Read More ..
Το ιξώδες και η κίνηση της πλάκας.

Το ιξώδες και η κίνηση της πλάκας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:00 Πάνω σε ένα τραπέζι έχει στρωθεί ένα λεπτό στρώμα μηχανέλαιο

Read More ..
Η ροή στο στένωμα του σωλήνα.

Η ροή στο στένωμα του σωλήνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Νοέμβριος 2015 και ώρα 19:49 Ένας οριζόντιος κυλινδρικός σωλήνας ακτίνας R1=8cm κάποια στιγμ

Read More ..
Μια στρωτή ροή.

Μια στρωτή ροή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Νοέμβριος 2015 και ώρα 17:30 Σε ένα οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής 100cm2 έχουμε μια στρω

Read More ..
Τρεις ανοικτές βρύσες και η αντλία.

Τρεις ανοικτές βρύσες και η αντλία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Νοέμβριος 2015 και ώρα 9:00 Μια τριώροφη κατοικία τροφοδοτείται με νερό από μια δεξαμενή,

Read More ..
Μια ροή πραγματικού ρευστού.

Μια ροή πραγματικού ρευστού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00 Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής, ρέει νερό με σταθε

Read More ..
Πάμε να αυξήσουμε την παροχή

Πάμε να αυξήσουμε την παροχή

Ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος h, ενώ κοντά στον πυθμένα του είναι συνδεδεμένος οριζόντιος σωλήνας διατομής Α=1cm2, ο

Read More ..
Παίζοντας με μια σύριγγα.

Παίζοντας με μια σύριγγα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Νοέμβριος 2015 και ώρα 8:30 Έχουμε γεμίσει μια κατακόρυφη σύριγγα με νερό, κλείνοντάς την

Read More ..
Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.

Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.

 Αναρτήθηκε  31/1/2016 Σε δυο οριζόντιους σωλήνες (Α) και (Β) με ίσες διατομές, έχουμε ροή δύο διαφορετικών υγρών. Οι παροχές των δύο σωλήνων ε

Read More ..
Η πίεση και η αρχή του Pascal.

Η πίεση και η αρχή του Pascal.

Το δοχείο κυβικού σχήματος πλευράς α=2m είναι γεμάτο με νερό και ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Στο μέσον της μιας έδρας του υπάρχει σωλ

Read More ..
Υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας;

Υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας;

Ερώτηση 1η: Στο δοχείο σχήματος U περιέχεται νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ των ελεύθερων επιφανειών του νερού

Read More ..
Το ένα σκέλος φράσσεται…

Το ένα σκέλος φράσσεται…

Ο σωλήνας του σχήματος, με ισοπαχή σκέλη διατομής Α, περιέχει νερό, ενώ στο αριστερό σκέλος του ισορροπεί ένα έμβολο, το οποίο μπορεί να

Read More ..
Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Αύγουστος 2015 και ώρα 22:30 Ας μελετήσουμε τι συμβαίνει, όταν ένα  υγρό περιέχεται σε ένα α

Read More ..
Η δύναμη από το υγρό.

Η δύναμη από το υγρό.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Ιούλιος 2015 και ώρα 9:00 Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο βάρους w=10Ν ηρεμεί βυθισμένο σε νε

Read More ..
Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Ιούλιος 2015 και ώρα 17:00 Στο διπλανό σχήμα, ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους h είναι γεμάτο με

Read More ..
Η αντλία και η ισχύς της

Η αντλία και η ισχύς της

Κατά την προηγούμενη χρονιά είχα αναρτήσει τρία θέματα με αντλίες, τα οποία διαπίστωσα ότι …δύσκολα περπάτησαν, αφού θεωρήθηκαν δύσκολ

Read More ..

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,  Κύματα,  Ρευστά,  Στερεό,  Κρούσεις, Φυσική Α,  Φυσική Β .