Ρευστά από Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να ...

Read More
Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων

Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων

Από μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού, πρόκειται να γεμίσουμε δύο όμοια δοχεία (1) και (2), κυλινδρικού σχήματος ...

Read More
Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα δοχείο Α με νερό όγκου 4L, από μια μεγάλη δεξαμενή, ...

Read More
Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές ...

Read More
Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Από μια ομογενή σφαίρα ακτίνας R, έχουμε αφαιρέσει μια σφαιρική περιοχή ακτίνας r= ½ R, το κέντρο της οποίας Κ, ...

Read More
Το γέμισμα δύο δοχείων.

Το γέμισμα δύο δοχείων.

Θέλουμε να αντλήσουμε νερό από μια υπερυψωμένη δεξαμενή, μέσω ενός σωλήνα-λάστιχου και να γεμίσουμε δύο ...

Read More
H  παροχή από μια δεξαμενή.

H παροχή από μια δεξαμενή.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη σύνδεση ενός μεγάλου κυλινδρικού δοχείου, με εμβαδό βάσης Α, με μια δεξαμενή, ...

Read More
Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές ...

Read More
H  φλέβα και ο νόμος Bernoulli.

H φλέβα και ο νόμος Bernoulli.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου στο δεξιό άκρο, το νερό εκρέει με ταχύτητα ...

Read More
Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα.

Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα.

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα οριζόντιο σωλήνα εντός του οποίου έχουμε μια  μόνιμη ροή υγρού, το οποίο ...

Read More
Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=4α γεμάτο πλήρως με νερό.  Σε ύψος h1=α από τη ...

Read More
Πιέσεις και «υδροστατική πίεση».

Πιέσεις και «υδροστατική πίεση».

Ο δοκιμαστικός σωλήνας του σχήματος, συγκρατείται με το ένα μας χέρι σε κατακόρυφη θέση, ενώ περιέχει ένα ...

Read More
Οι πιέσεις σε κλειστό δοχείο

Οι πιέσεις σε κλειστό δοχείο

Έστω ένα κλειστό δοχείο, κυλινδρικού σχήματος, «πλήρες ύδατος». Με τη φράση αυτή εννοούμε ότι είναι γεμάτο με ...

Read More
Το έμβολο και οι πιέσεις.

Το έμβολο και οι πιέσεις.

Ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=2m είναι γεμάτο νερό, ενώ κοντά στη βάση του έχει προσαρμοσθεί κατακόρυφος ...

Read More
Το νερό ανεβαίνει λόγω καύσης

Το νερό ανεβαίνει λόγω καύσης

Έχουμε μια μεγάλη λεκάνη με νερό και ένα κυλινδρικό ανοικτό δοχείο με βάση Α και ύψος Η=20cm, εντός του οποίου ...

Read More
Δυνάμεις από και προς… σε κύλινδρο που ισορροπεί

Δυνάμεις από και προς… σε κύλινδρο που ισορροπεί

Ένας κύλινδρος Α βάρους w ισορροπεί βυθισμένος σε υγρό, όπως στο διπλανό σχήμα (θέση (1)), όπου το μισό ύψος του ...

Read More
Άντληση νερού με λάστιχο

Άντληση νερού με λάστιχο

Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με νερό, από την οποία θα αντλήσουμε νερό, με χρήση ενός λάστιχου (σωλήνα) ...

Read More
Μια μόνιμη ροή και η πίεση

Μια μόνιμη ροή και η πίεση

Κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, συνδέεται ένας χονδρός οριζόντιος σωλήνας διατομής Α1, ο οποίος ...

Read More
Η δύναμη από το υγρό στις τάπες.

Η δύναμη από το υγρό στις τάπες.

Διαθέτουμε μια μεγάλη κυλινδρική δεξαμενή νερού με βάθος Η=1,25m, στο κάτω μέρος της οποίας συνδέεται ένας ...

Read More
Μια βρύση και μια φλέβα

Μια βρύση και μια φλέβα

Στο σχήμα δίνεται μια ανοικτή βρύση συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης, από την οποία τρέχει νερό, με σταθερή ...

Read More
Πάμε να γεμίσουμε ένα μεγάλο δοχείο με νερό

Πάμε να γεμίσουμε ένα μεγάλο δοχείο με νερό

Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με νερό. Ένας οριζόντιος σωλήνας διατομής Α=4cm2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ...

Read More
Μια οριζόντια τομή σωλήνα

Μια οριζόντια τομή σωλήνα

Στο σχήμα βλέπετε μια οριζόντια τομή ενός κυλινδρικού οριζόντιου σωλήνα, σταθερής διατομής, εντός του ...

Read More
Μια κατακόρυφη τομή σωλήνα.

Μια κατακόρυφη τομή σωλήνα.

Στο σχήμα βλέπετε μια κατακόρυφη τομή ενός οριζόντιου σωλήνα σταθερής διατομής, εντός του οποίου έχουμε μια ...

Read More
Η δύναμη, η πίεση και η αρχή του Pascal.

Η δύναμη, η πίεση και η αρχή του Pascal.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Ιανουάριος 2016 και ώρα 9:30 Το δοχείο κυβικού σχήματος ...

Read More
Το ύψος και η ταχύτητα σε σωλήνα με στένωμα.

Το ύψος και η ταχύτητα σε σωλήνα με στένωμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:00 Ο οριζόντιος σωλήνας του ...

Read More
Από ένα υλικό σημείο, σε ένα σωμάτιο ρευστού.

Από ένα υλικό σημείο, σε ένα σωμάτιο ρευστού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:40 Α) Ένα σώμα, το οποίο θεωρούμε ...

Read More
Υγρό σε ισορροπία.

Υγρό σε ισορροπία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 19:15 Ο σωλήνας του σχήματος, με ...

Read More
Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα.

Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 17:30 Στο παραπάνω σχήμα, ένα ...

Read More
Το ιξώδες και η κίνηση της πλάκας.

Το ιξώδες και η κίνηση της πλάκας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:00 Πάνω σε ένα τραπέζι έχει στρωθεί ...

Read More
Η ροή στο στένωμα του σωλήνα.

Η ροή στο στένωμα του σωλήνα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Νοέμβριος 2015 και ώρα 19:49 Ένας οριζόντιος κυλινδρικός ...

Read More
Μια στρωτή ροή.

Μια στρωτή ροή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Νοέμβριος 2015 και ώρα 17:30 Σε ένα οριζόντιο σωλήνα σταθερής ...

Read More
Τρεις ανοικτές βρύσες και η αντλία.

Τρεις ανοικτές βρύσες και η αντλία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Νοέμβριος 2015 και ώρα 9:00 Μια τριώροφη κατοικία ...

Read More
Μια ροή πραγματικού ρευστού.

Μια ροή πραγματικού ρευστού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00 Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σταθερής ...

Read More
Πάμε να αυξήσουμε την παροχή

Πάμε να αυξήσουμε την παροχή

Ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος h, ενώ κοντά στον πυθμένα του είναι συνδεδεμένος ...

Read More
Παίζοντας με μια σύριγγα.

Παίζοντας με μια σύριγγα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Νοέμβριος 2015 και ώρα 8:30 Έχουμε γεμίσει μια κατακόρυφη ...

Read More
Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.

Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.

 Αναρτήθηκε  31/1/2016 Σε δυο οριζόντιους σωλήνες (Α) και (Β) με ίσες διατομές, έχουμε ροή δύο διαφορετικών υγρών. ...

Read More
Η πίεση και η αρχή του Pascal.

Η πίεση και η αρχή του Pascal.

Το δοχείο κυβικού σχήματος πλευράς α=2m είναι γεμάτο με νερό και ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Στο ...

Read More
Υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας;

Υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας;

Ερώτηση 1η: Στο δοχείο σχήματος U περιέχεται νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ των ...

Read More
Το ένα σκέλος φράσσεται…

Το ένα σκέλος φράσσεται…

Ο σωλήνας του σχήματος, με ισοπαχή σκέλη διατομής Α, περιέχει νερό, ενώ στο αριστερό σκέλος του ...

Read More
Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Αύγουστος 2015 και ώρα 22:30 Ας μελετήσουμε τι συμβαίνει, όταν ...

Read More
Η δύναμη από το υγρό.

Η δύναμη από το υγρό.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Ιούλιος 2015 και ώρα 9:00 Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ...

Read More
Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Ιούλιος 2015 και ώρα 17:00 Στο διπλανό σχήμα, ένα κυλινδρικό ...

Read More
Η αντλία και η ισχύς της

Η αντλία και η ισχύς της

Κατά την προηγούμενη χρονιά είχα αναρτήσει τρία θέματα με αντλίες, τα οποία διαπίστωσα ότι δύσκολα ...

Read More
Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Ιούλιος 2015 και ώρα 23:30 Ένα αέριο περιγράφεται από ένα ...

Read More
Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Ιούλιος 2015 και ώρα 17:00 Στο διπλανό σχήμα, ένα κυλινδρικό ...

Read More
Τρεις εκδοχές σε παρόμοια φαινόμενα.

Τρεις εκδοχές σε παρόμοια φαινόμενα.

Ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος Η, ενώ κοντά στον πυθμένα του είναι συνδεδεμένος ...

Read More
Δύο υγρά που δεν αναμειγνύονται.

Δύο υγρά που δεν αναμειγνύονται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιανουάριος 2016 και ώρα 9:28 Σε σωλήνα σχήματος U, τοποθετούμε ...

Read More
Οι πιέσεις σε ένα σωλήνα U.

Οι πιέσεις σε ένα σωλήνα U.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 9:27Ο σωλήνας  του διπλανού σχήματος ...

Read More
Ανοιγοκλείνουμε την τάπα και ο αέρας εγκλωβισμένος.

Ανοιγοκλείνουμε την τάπα και ο αέρας εγκλωβισμένος.

Στο σχήμα μια δεξαμενή περιέχει νερό σε ύψος Η=1,25m και κοντά στον πυθμένα της συνδέεται οριζόντιος σωλήνας, ...

Read More
Η δεξαμενή και οι δύο παροχές.

Η δεξαμενή και οι δύο παροχές.

Ένα μεγάλο ντεπόζιτο περιέχει νερό και στο κάτω μέρος του συνδέεται οριζόντιος σωλήνας διατομής Α, ο οποίος ...

Read More

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,  Κύματα,  Ρευστά,  Στερεό,  Κρούσεις, Φυσική Α,  Φυσική Β .