Φυσική Β Προσανατολισμού

Ή επιλέξτε:

Η ορμή και η μεταβολή της σε ένα σύστημα

Η ορμή και η μεταβολή της σε ένα σύστημα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ=3kg, πάνω στην οποία ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας m=1kg. Σε μια στιγμή t0=0, στο σώμα Α ασκείται ...

περισσότερα...
Τρεις ασκήσεις οριζόντιας βολής

Τρεις ασκήσεις οριζόντιας βολής

Τρεις απλές ασκήσεις οριζόντιας βολής. Οι δύο πρώτες μοιάζουν. Ένα σώμα κινείται υπό την επίδραση του βάρους του. Κάποια στιγμή η ...

περισσότερα...
Μια οριζόντια κίνηση και η δύναμη

Μια οριζόντια κίνηση και η δύναμη

 Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή t0=0, περνά από μια θέση Α με ταχύτητα υ1, μέτρου υ1=5m/s, όπως στο ...

περισσότερα...
Φύλλο Εργασίας  στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση

Φύλλο Εργασίας στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση

Φύλλο Εργασίας στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση Σώμα μάζας m είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους L και διαγράφει κατακόρυφη κυκλική ...

περισσότερα...
Η μεταβολή της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της

Η μεταβολή της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της

Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,5kg, εκτοξεύεται οριζόντια από τη θέση Α σε ορισμένο ύψος, με αρχική ταχύτητα υ1 και μετά από χρονικό διάστημα ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα Φυσικής Προσ. Β Λυκείου 1 (3ωρο)

Διαγώνισμα Φυσικής Προσ. Β Λυκείου 1 (3ωρο)

Ένα 3ωρο διαγώνισμα στην Φυσική Β Προσ. με εξεταστέα ύλη: Οριζόντια Βολή – Ομαλή Κυκλική Κίνηση – Ορμή και μεταβολή της ορμής.

περισσότερα...
Η  μεταβολή της ορμής και  η δύναμη.

Η  μεταβολή της ορμής και  η δύναμη.

Δύο ερωτήσεις που συνδέουν τη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και τη μεταβολή τη ορμής που προκαλεί:

περισσότερα...
Φυγοκέντρηση αίματος

Φυγοκέντρηση αίματος

Όταν μέσα σε ένα υγρό αιωρούνται σωματίδια που η πυκνότητά τους είναι διαφορετική από εκείνη του υγρού, αυτά διαχωρίζονται αργά από το ...

περισσότερα...
Test Οριζόντια Βολή-Κυκλική κίνηση

Test Οριζόντια Βολή-Κυκλική κίνηση

ΘΕΜΑ Γ  Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μικρός κύβος μάζας m = 0,1 kg που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας r = 0,4 m στην επιφάνεια ενός λείου ...

περισσότερα...
Μια παράξενη τσουλήθρα

Μια παράξενη τσουλήθρα

Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε ένα λείο οδηγό ΑΒ σε σχήμα τεταρτοκυκλίου με κατακόρυφο το επίπεδό του, στο ανώτερο σημείο Α του οποίου ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα στην οριζόντια βολή

Διαγώνισμα στην οριζόντια βολή

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 βάλλονται τη χρονική στιγμή  t0 = 0, με αρχικές ταχύτητες μέτρων υ01 = 8 m/s και υ02 = 12 m/s αντίθετης φοράς, από το ίδιο σημείο ...

περισσότερα...
Οριζόντια βολή

Οριζόντια βολή

 Είναι η κίνηση που κάνει ένα σώμα το οποίο εκτοξεύεται, από κάποιο σχετικά μικρό ύψος  h με ταχύτητα  οριζόντια   υ0.  Η κίνηση αυτή  ...

περισσότερα...
Οι τάσεις των νημάτων.

Οι τάσεις των νημάτων.

Τα σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 που φαίνονται στην διπλανή εικόνα έχουν μάζες m1 = 0,2 kg και m2 = 0,4 kg αντίστοιχα. Τα δύο νήματα με μήκη ℓ1 και ℓ2 ...

περισσότερα...
Παιχνίδια με τις περιόδους στην ομαλή κυκλική κίνηση   και στην αρμονική ταλάντωση

Παιχνίδια με τις περιόδους στην ομαλή κυκλική κίνηση και στην αρμονική ταλάντωση

Δύο κινητά στρέφονται στην περιφέρεια του ίδιου κύκλου εκτελώντας ομαλή κυκλική κίνηση. Η περίοδος του πρώτου είναι T1=9s ενώ του ...

περισσότερα...
Μετά την κατηφόρα μια κυκλική κίνηση

Μετά την κατηφόρα μια κυκλική κίνηση

Ένα μικρό σώμα, μάζας m=0,3kg, αφήνεται να κινηθεί από τη θέση Α ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου, κλίσεως φ, όπου ημφ=0,8 και συνφ=0,6. Το σώμα ...

περισσότερα...
Η επιτάχυνση και ο ρόλος της.

Η επιτάχυνση και ο ρόλος της.

Το μέγεθος «επιτάχυνση» το συναντήσαμε κατά τη διδασκαλία στην Α΄ Λυκείου, όπου και ορίσθηκε με βάση την εξίσωση:

περισσότερα...
Μια βολή στο ημικύκλιο.

Μια βολή στο ημικύκλιο.

Από ένα σημείο Α(0, 0), του οριζοντίου επιπέδου εκτοξεύουμε μικρή σφαίρα Σ, μάζας m = 0,3 kg. Η σφαίρα κάνει οριζόντια βολή σε ημικύκλιο ...

περισσότερα...
Τροχιά τέμνει κύκλο.

Τροχιά τέμνει κύκλο.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε σε κατακόρυφο επίπεδο ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων Χ,Ψ ,ένα κύκλο εφαπτόμενο στους άξονες και ένα υλικό ...

περισσότερα...
Τομή τροχιών …

Τομή τροχιών …

Από κάποιο σημείο Α που βρίσκεται σε κάποιο ύψος από το έδαφος βάλλεται οριζοντίως την t=0 σώμα με υ0=8m/s και συγχρόνως από σημείο Β με ...

περισσότερα...
Γραπτή εξέταση στην οριζόντια βολή

Γραπτή εξέταση στην οριζόντια βολή

  ΘΕΜΑ Β Μια μπάλα εκτοξεύεται οριζόντια, από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους Η, με αρχική ταχύτητα υ0 = 30 m/s. Σε οριζόντια απόσταση d = ...

περισσότερα...
Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί;

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί;

Το κόκκινο σώμα βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα 8 m/s. Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί το πράσινο σώμα έτσι ώστε να συγκρουσθεί μαζί του;

περισσότερα...
Ένα τεστ στην οριζόντια βολή

Ένα τεστ στην οριζόντια βολή

Τα σώματα A, Β είναι στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στην ίδια οριζόντια γραμμή και εκτοξεύονται οριζόντια την χρονική στιγμή t = 0 όπως στο ...

περισσότερα...
Μια κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο

Μια κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο

Μια σφαίρα μάζας m=0,4kg κινείται σε κατακόρυφη κυκλική τροχιά κέντρου Ο, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους l=1,4m. Σε μια στιγμή περνά από το ...

περισσότερα...
Δύο βολές ταυτόχρονα

Δύο βολές ταυτόχρονα

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 μάζας m = 0,2 kg, εκτοξεύονται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο, που βρίσκεται σε ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης. Το ...

περισσότερα...
Μια οριζόντια βολή χωρίς εξισώσεις κίνησης

Μια οριζόντια βολή χωρίς εξισώσεις κίνησης

Μια μπάλα μάζας m=0,4Kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 . Όταν η μπάλα έχει πέσει κατακόρυφα κατά h=60m, διέρχεται από τη ...

περισσότερα...
Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας σε οριζόντια βολή

Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας σε οριζόντια βολή

Σώμα αμελητέων διαστάσεων εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 από κάποιο ύψος από το έδαφος. Η αντίσταση ...

περισσότερα...
Κινούμενοι στην πίστα της Daytona

Κινούμενοι στην πίστα της Daytona

Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της κατηγορίας Nascar κινούνται σε πίστα που παρουσιάζει κλίση με το οριζόντιο επίπεδο, (banked road). Ο πιο φημισμένος ...

περισσότερα...
Μια ομαλή κυκλική κίνηση και το κόψιμο του νήματος

Μια ομαλή κυκλική κίνηση και το κόψιμο του νήματος

Μια σφαίρα μάζας m=0,5kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους l=(3/π)m, διαγράφοντας οριζόντια κυκλική τροχιά ...

περισσότερα...
Μια άσκηση της Γ΄ (ρευστά) τροποποιημένη για τη Β΄ (οριζόντια βολή)

Μια άσκηση της Γ΄ (ρευστά) τροποποιημένη για τη Β΄ (οριζόντια βολή)

Λεπτή σανίδα κρατιέται οριζόντια με σχοινιά, των οποίων μπορούμε να μεταβάλλουμε το μήκος, από οροφή που βρίσκεται σε ύψος Η = 4 m από το ...

περισσότερα...

 

Επιλογές Φυσικής Β΄ Προσανατολισμού.

Οριζόντια βολή   Κυκλική κίνηση   Ορμή     Αέρια    Θερμοδυναμική    Κίνηση σε ΗΠ.   Βαρύτητα

Φύλλα εργασίας      Παρουσιάσεις      Διαγωνίσματα

1α-7 (1)8θ9