Φωτογραφία του/της yliko16
Αφυδάτωση 1-βουτανόλης στους 170 οC παρουσία H2SO4.