Φωτογραφία του/της yliko16
Διάγραμμα ταχυτήτων αμφίδρομη αντιδρασης-Θεση Χ.Ι