Φωτογραφία του/της yliko16
Σειρά εγκατάστασης ηλεκτρονίων στα τροχιακά px,pψ,pz – Κανόνας Hund