Φωτογραφία του/της Αντώνης Χρονάκης
Παρέμβαση των Επιστημονικών Ενώσεων (ΕΕΦ – ΕΕΧ – ΠΕΒ) για το σχέδιο Νόμου: Δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου