Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Μια θερμική μηχανή…

Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής βρίσκεται μέσα σε κύλινδρο, στην κατάσταση Α, πίεσης Ρ0, όγκου V0, απόλυτης θερμοκρασίας Τ0 και υποβάλλεται στις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές:

ΑΒ: Αδιαβατική συμπίεση μέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 266 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ταλάντωση και τάπα

Κυλινδρικό δοχείο με βάση εμβαδού Α1, είναι γεμάτο με ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ και κλείνεται με εφαρμοστό αβαρές έμβολο, το οποίο δεν παρουσιάζει τριβές με τα τοιχώματα του δοχείου. Στο κέντρο του εμβόλου είναι προσαρμοσμένο  το κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 538 times, 3 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ο νερόμυλος και η ισχύς του…

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 26 Ιούνιος 2015 και ώρα 18:05

Για την κίνηση ενός νερόμυλου ακτίνας R = 1m, εκμεταλλευόμαστε φράγμα ύψους h = 7,2m. Από οριζόντιο σωλήνα εμβαδού διατομής Α = 0,1m2  στο κατώτερο σημείο του φράγματος εκτοξεύεται το νερό και χτυπάει τα

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 90 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ένα συντριβάνι από νερό και … λάδι

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 8 Ιούλιος 2015 και ώρα 11:00

Μια δεξαμενή ανοικτή στην ατμόσφαιρα περιέχει δύο στρώματα διαφορετικών υγρών. Ένα στρώμα νερού ύψους h1 = 2 m και ένα στρώμα λαδιού ύψους h2 = 4 m. Η δεξαμενή φέρει, σε ύψος h3 = 1m  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 101 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Δύο δοχεία τρύπησαν…

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 11 Οκτώβριος 2015 και ώρα 12:30

Δυο δοχεία Δ1 και Δ2, κυλινδρικά, με μεγάλη διατομή, περιέχουν διαφορετικά ιδανικά υγρά με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα. Μια μικρή τρύπα ανοίγεται στην παράπλευρη επιφάνεια κάθε δοχείου στην ίδια απόσταση h κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, ώστε η πρώτη τρύπα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 33 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Το ιξώδες και η οριακή ταχύτητα

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 24 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00

Μεταλλική πλάκα εμβαδού Α = 10cm2 και μάζας m = 1kg, αφήνεται από την ηρεμία να ολισθήσει σε κεκλιμένο επίπεδο, η επιφάνεια του οποίου είναι στρωμένη ομοιόμορφα με νευτώνειο ρευστό πάχους L = 1,6mm και συντελεστή ιξώδους n = 0,8 Pa.s Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 253 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Μηδενίζοντας τη διαφορά πίεσης

 

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 1 Νοέμβριος 2015 και ώρα 12:00

Σε κατακόρυφο ροόμετρο Venturi ρέει μόνιμα και στρωτά νερό. Δυο μανόμετρα έχουν προσαρμοστεί στο ροόμετρο στα σημεία 1 και 2, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 195 times, 2 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ας εφαρμόσουμε την αρχή Pascal

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 8 Νοέμβριος 2015 και ώρα 13:39

Το δοχείο του σχήματος βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα και περιέχει νερό πυκνότητας ρ και το πλευρικό σωληνάκι διατομής Α κλείνεται με αβαρές έμβολο. Η διάταξη βρίσκεται μέσα στο πεδίο βαρύτητας, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 45 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Είναι δυνατόν να κοπούν τα νήματα;

Σε βοήθημα για τη Γ΄Λυκείου το οποίο έχει σταλεί δωρεάν στο σχολείο μου, βρήκα αυτή την άσκηση. Διαβιβάζουμε κάτω από την πλάκα οριζόντιο ρεύμα αέρα. Με δεδομένη την τάση θραύσης των νημάτων Τθ, τη μάζα m και το εμβαδόν Α της οριζόντιας επίπεδης πλάκας, την πυκνότητα ρ του αέρα και το g, ποια είναι η ταχύτητα του ρεύματος αέρα ώστε, να κοπούν τα νήματα; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 18 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ένας σωλήνας, δυο παροχές

Ένας οριζόντιος σωλήνας ύδρευσης Σ1, εμβαδού Α1, διακλαδίζεται σε δυο σωλήνες Σ2 και Σ3 με εμβαδά Α2 = Α1/4 και Α3 = Α1/3, που τα άκρα τους καταλήγουν στην ατμόσφαιρα όπως στο σχήμα (κάτοψη). Η ταχύτητα του νερού στο σωλήνα Σ1 είναι υ1 και η ροή είναι στρωτή και μόνιμη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 44 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Καλοκαίρι! Ας παίξουμε με το νεροπίστολο…

(Visited 26 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ακτίνες Χ: Κι αν δεν παράγεται το ελάχιστο μήκος κύματος;

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 1 Μάιος 2015 και ώρα 10:33

Από την θερμαινόμενη κάθοδο ενός σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ βγαίνουν 1000 ηλεκτρόνια με σχεδόν μηδενική κινητική ενέργεια. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)