Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Διέγερση – αποδιέγερση του ατόμου του υδρογόνου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 5 Απρίλιος 2015 και ώρα 17:30

Άτομο υδρογόνου  βρίσκεται στη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση όπου η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι Ε1 = -13,6eV και περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r1 = 0,53 .10-10m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 12 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Πόση είναι η ισχύς, η ενέργεια και η απόδοση της διάταξης παραγωγής των ακτίνων Χ;

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 8 Απρίλιος 2015 και ώρα 20:30

Για να παρατηρήσουμε το γραμμικό φάσμα απαιτείται επαρκώς υψηλή τάση ώστε τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια να προκαλέσουν διέγερση εσώτερων ηλεκτρονίων ( των στιβάδων Κ και L ), των ατόμων του υλικού της ανόδου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 5 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Σύνδεση πυκνωτών

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 10 Απρίλιος 2015 και ώρα 18:00

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος ο διακόπτης δ είναι αρχικά ανοιχτός. Δίνονται C1 = 2μF, V1 = 60V, C2 = 4μF, V2 = 0 και R = 10Ω.

α) Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή C1 και η ενέργεια του συστήματος;

Τη χρονική στιγμή t0 = 0, κλείνουμε το διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 15 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Η σχέση παραμένει;

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 15 Μάρτιος 2015 και ώρα 19:41

Α) Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες με μήκη κύματος λ01 και λ02 στο κενό εισέρχονται σε ένα γυάλινο πρίσμα, όπου τα μήκη κύματος γίνονται αντίστοιχα λ1 και λ2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Φαινόμενο Doppler

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 29 Μάρτιος 2015 και ώρα 13:00

Μια αμαξοστοιχία κινούμενη ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου υ0 = 360 Km/h πλησιάζει σε σταθμό και ο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 118 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ένα βαράκι …κυλάει

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 25 Ιανουάριος 2015 και ώρα 14:00

Ένα βαράκι γυμναστικής  αποτελείται από δυο δίσκους ακτίνας R1 = 3m ο καθένας και έναν κύλινδρο R2 = 2m, που ενώνει τους δυο δίσκους Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ένας δακτύλιος με …πάχος

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 30 Ιανουάριος 2015 και ώρα 20:14

Από έναν συμπαγή και ομογενή δίσκο μάζας Μ1 και ακτίνας R1, αφαιρoύμε το ομόκεντρο τμήμα του ακτίνας R2 μάζας Μ2, οπότε προκύπτει ένας δακτύλιος μάζας m. H ροπή αδράνειας του δακτυλίου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του είναι: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 16 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Θα μπορούσαν να δώσουν θέμα μια τέτοια φθίνουσα;

Σώμα μάζας m = 5kg εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση σε άξονα xx΄με την επίδραση δύο δυνάμεων. Μιας δύναμης επαναφοράς με αλγεβρική τιμή Fεπ = -40x (S.I.) και μιας δύναμης απόσβεσης Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 30 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Φθίνουσα ταλάντωση με …μικρή απόσβεση

α) Υλικό σημείο μάζας m=2kg κινείται στον άξονα x κάτω από την επίδραση δύναμης με αλγεβρική τιμή F = – 36x (S.Ι.)

α1) Να υπολογίσετε την γωνιακή συχνότητα ω0, την περίοδο Τ0 της α.α.τ. και να γράψτε την εξίσωση x = f(t) αν δίνεται ότι tη χρονική στιγμή t = 0 s η θέση του κινητού είναι +0,4m και η ταχύτητά του είναι μηδέν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 49 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Το ρεκόρ στα 800m

αθλητησΣε μια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ στο δρόμο των 800m, τον οποίο θα θεωρήσουμε ευθύγραμμο…, ένας αθλητής υπολόγισε να κάνει αυτή την απόσταση σε χρονική διάρκεια 1min 45s, τρέχοντας με σταθερή ταχύτητα. Μέχρι ένα σημείο της διαδρομής κατόρθωσε να διατηρήσει την ταχύτητα που είχε υπολογίσει, αλλά μετά από αυτό το Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Μια γωνία σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Δυο υλικά σημεία Α και Β αναχωρούν ταυτόχρονα από την κορυφή Ο μιας ορθής γωνίας , κινούμενα πάνω στις πλευρές Οχ και Οψ αντίστοιχα, ξεκινώντας από την ηρεμία. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 17 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ο ποδηλάτης ανέβηκε στο φορτηγό

Ένας ποδηλάτης αφήνει ένα σημείο Α μιας πόλης ΠΑ στις 11.00 h (σύμφωνα με το ρολόι στο χέρι του) και κατευθύνεται προς σημείο Β μιας πόλης ΠΒ με σταθερή ταχύτητα μέτρου υΑ = 40 km/h. Στις 12.00 h ξεκινά από την ίδια πόλη ένα φορτηγάκι που κατευθύνεται και αυτό προς το σημείο Β με σταθερή Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 15 times, 1 visits today)