Δύο δοχεία τρύπησαν…

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 11 Οκτώβριος 2015 και ώρα 12:30

Δυο δοχεία Δ1 και Δ2, κυλινδρικά, με μεγάλη διατομή, περιέχουν διαφορετικά ιδανικά υγρά με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα. Μια μικρή τρύπα ανοίγεται στην παράπλευρη επιφάνεια κάθε δοχείου στην ίδια απόσταση h κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, ώστε η πρώτη τρύπα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 59 times, 1 visits today)

Το ιξώδες και η οριακή ταχύτητα

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 24 Οκτώβριος 2015 και ώρα 11:00

Μεταλλική πλάκα εμβαδού Α = 10cm2 και μάζας m = 1kg, αφήνεται από την ηρεμία να ολισθήσει σε κεκλιμένο επίπεδο, η επιφάνεια του οποίου είναι στρωμένη ομοιόμορφα με νευτώνειο ρευστό πάχους L = 1,6mm και συντελεστή ιξώδους n = 0,8 Pa.s Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 504 times, 1 visits today)

Μηδενίζοντας τη διαφορά πίεσης

 

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 1 Νοέμβριος 2015 και ώρα 12:00

Σε κατακόρυφο ροόμετρο Venturi ρέει μόνιμα και στρωτά νερό. Δυο μανόμετρα έχουν προσαρμοστεί στο ροόμετρο στα σημεία 1 και 2, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 253 times, 1 visits today)

Ας εφαρμόσουμε την αρχή Pascal

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 8 Νοέμβριος 2015 και ώρα 13:39

Το δοχείο του σχήματος βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα και περιέχει νερό πυκνότητας ρ και το πλευρικό σωληνάκι διατομής Α κλείνεται με αβαρές έμβολο. Η διάταξη βρίσκεται μέσα στο πεδίο βαρύτητας, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 354 times, 1 visits today)

Είναι δυνατόν να κοπούν τα νήματα;

Σε βοήθημα για τη Γ΄Λυκείου το οποίο έχει σταλεί δωρεάν στο σχολείο μου, βρήκα αυτή την άσκηση. Διαβιβάζουμε κάτω από την πλάκα οριζόντιο ρεύμα αέρα. Με δεδομένη την τάση θραύσης των νημάτων Τθ, τη μάζα m και το εμβαδόν Α της οριζόντιας επίπεδης πλάκας, την πυκνότητα ρ του αέρα και το g, ποια είναι η ταχύτητα του ρεύματος αέρα ώστε, να κοπούν τα νήματα; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 41 times, 1 visits today)

Ένας σωλήνας, δυο παροχές

Ένας οριζόντιος σωλήνας ύδρευσης Σ1, εμβαδού Α1, διακλαδίζεται σε δυο σωλήνες Σ2 και Σ3 με εμβαδά Α2 = Α1/4 και Α3 = Α1/3, που τα άκρα τους καταλήγουν στην ατμόσφαιρα όπως στο σχήμα (κάτοψη). Η ταχύτητα του νερού στο σωλήνα Σ1 είναι υ1 και η ροή είναι στρωτή και μόνιμη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 93 times, 1 visits today)

Καλοκαίρι! Ας παίξουμε με το νεροπίστολο…

(Visited 65 times, 1 visits today)

Ακτίνες Χ: Κι αν δεν παράγεται το ελάχιστο μήκος κύματος;

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 1 Μάιος 2015 και ώρα 10:33

Από την θερμαινόμενη κάθοδο ενός σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ βγαίνουν 1000 ηλεκτρόνια με σχεδόν μηδενική κινητική ενέργεια. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Διέγερση – αποδιέγερση του ατόμου του υδρογόνου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 5 Απρίλιος 2015 και ώρα 17:30

Άτομο υδρογόνου  βρίσκεται στη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση όπου η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι Ε1 = -13,6eV και περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r1 = 0,53 .10-10m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 47 times, 1 visits today)

Πόση είναι η ισχύς, η ενέργεια και η απόδοση της διάταξης παραγωγής των ακτίνων Χ;

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 8 Απρίλιος 2015 και ώρα 20:30

Για να παρατηρήσουμε το γραμμικό φάσμα απαιτείται επαρκώς υψηλή τάση ώστε τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια να προκαλέσουν διέγερση εσώτερων ηλεκτρονίων ( των στιβάδων Κ και L ), των ατόμων του υλικού της ανόδου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 12 times, 1 visits today)

Σύνδεση πυκνωτών

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 10 Απρίλιος 2015 και ώρα 18:00

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος ο διακόπτης δ είναι αρχικά ανοιχτός. Δίνονται C1 = 2μF, V1 = 60V, C2 = 4μF, V2 = 0 και R = 10Ω.

α) Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή C1 και η ενέργεια του συστήματος;

Τη χρονική στιγμή t0 = 0, κλείνουμε το διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Η σχέση παραμένει;

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 15 Μάρτιος 2015 και ώρα 19:41

Α) Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες με μήκη κύματος λ01 και λ02 στο κενό εισέρχονται σε ένα γυάλινο πρίσμα, όπου τα μήκη κύματος γίνονται αντίστοιχα λ1 και λ2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 38 times, 1 visits today)