Ένας αδέσποτος τροχός

Ο τροχός του σχήματος μάζας m=5kg και ακτίνας R=0,2m αφήνεται την t=0 σε οριζόντιο δάπεδο στο σημείο x=0 με γωνιακή ταχύτητα ω0=20πr/s με το κέντρο του Κ να είναι ακίνητο ως προς το δάπεδο με αποτέλεσμα  αρχικά να ολισθαίνει. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 504 times, 1 visits today)