Δείτε το και έτσι

Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση των ταχυτήτων δύο σωμάτων που συγκούονται κεντρικά και ελαστικά.

  1. Να βρεθεί ο συντελεστής μ=(m1-m2)/(m1+m2), μέτρο απόστασης από την κατάσταση ισοκατανομής των μαζών του συστήματος.
  2. Nα δειχθεί ότι:

Στις κεντρικές ελαστικές κρούσεις οι ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση v­­­1 και v2 προκύπτουν από:

  • την ανταλλαγή των ταχυτήτων που έχουν τα σώματα πριν από την κρούση
  • την πρόσθεση ποσοστού από την σχετική ταχύτητα, ίσου με το λόγο (μ) της διαφοράς προς το άθροισμα μαζών του συστήματος.

Απάντηση: Δείτε το και έτσι

 

(Visited 382 times, 1 visits today)

Ένα σοβαρό λάθος

1069758927Από τον Αντώνη Αντωνίου:

Από όλα τα λάθη των πανελλαδικών εξετάσεων στη φυσική, εκείνα που μας κάνουν «διάσημους» στα κανάλια τον Ιούνιο κάθε χρονιάς περισσότερο από κάθε άλλη ειδικότητα, νομίζω το σοβαρότερο ήταν το περσινό.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 68 times, 1 visits today)