Διαγώνισμα στη χημεία. 1ο Κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1) Το άτομο του καλίου (Κ) έχει μαζικό αριθμό Α=39 και τα νετρόνιά του είναι κατά ένα περισσότερα από τα πρωτόνιά του. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων του ατόμου του καλίου είναι:

α) 20           β) 19          γ) 18         δ) 39

(μονάδες 7)

2)  Διαθέτουμε κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου Νατρίου (ΝαCl), θερμοκρασίας 5°C. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος κατά 20°C, τότε:

α) το διάλυμα γίνεται ακόρεστο.

β) το διάλυμα θα παραμείνει κορεσμένο.

γ) η περιεκτικότητά του θα μειωθεί.

δ) η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας θα αυξηθεί.

(μονάδες 7)

Συνέχεια:

Diag_20082009_A_tetrA

(Visited 148 times, 1 visits today)