Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Ποιό είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης;

Α. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται με εξίσωση y=Αημ(ωt) η κάθε μία και δημιουργούν
στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ. Μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή Π1. Η ταλάντωση του φελλού ξεκίνησε την t1 ενώ η συμβολή την t2. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η απομάκρυνση του φελλού απο τη Θ.Ι. μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η συμβολή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 47 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Ισορροπία ράβδου μέχρι να ολισθήσει

screenshot_2Ράβδος ΑΓ, μήκους L=2α και αμελητέου βάρους στηρίζεται οριζόντια μεταξύ δύο κεκλιμένων επιπέδων ίδιας γωνίας κλίσης 45ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο μέσο της ράβδου βρίσκεται ένας άνθρωπος, βάρους W, ο οποίος αρχίζει να κινείται προς το ένα άκρο της. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ της ράβδου και των κεκλιμένων επιπέδων είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Πειραματική εύρεση κέντρου βάρους, β θέμα

screenshot_1Όταν ένα σώμα έχει ακανόνιστο σχήμα, είναι δυνατό να βρούμε το Κ.Β. του, κρεμώντας το με ένα νήμα από δύο τουλάχιστον σημεία του. Σε κάθε περίπτωση προεκτείνουμε τη διεύθυνση του νήματος από κάθε σημείο και στην τομή των δύο προεκτάσεων βρίσκεται το κέντρο βάρους.

Να δικαιολογήσετε την πρόταση αυτή.

Απάντηση 

σε word ή σε pdf

(Visited 12 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Η στατική τριβή σε ρόλο κεντρομόλου και επιτρόχιας δύναμης

1 Στον τροχό του σχήματος 1 ακτίνας R=2m και μάζας Μ=4,75kg έχει τοποθετηθεί ένα σώμα Σ1 πολύ μικρών διαστάσεων μάζας m=2kg σε απόσταση r=0,5m, από το κέντρο του τροχού. Το σύστημα αρχικά ηρεμεί και την t=0s αρχίζει να ασκείται συνεχώς εφαπτομενική δύναμη στον τροχό η ροπή της οποίας μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 152 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Δύναμη από άξονα σε ράβδο

screenshot_2Η ράβδος του σχήματος είναι αρθρωμένη στο σημείο Ο και ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια του νήματος το οποίο
είναι δεμένο στο σημείο Α σε απόσταση 1,5m από το άκρο Ο όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος στρέφεται περί άξονα που περνά από το άκρο της Ο. Αν η μάζα της είναι Μ=6kg και το μήκος της L=2m να βρείτε:
α) Την δύναμη που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση πριν κοπεί το νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Σημεία τροχού με ταχύτητα μέτρου ίση με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας

screenshot_2-1Η άσκηση αυτή είναι γνωστή σε όλους. Απλά προέκυψε απο το γεγονός ότι ήθελα να δω για διάφορες αποστάσεις r απο το κέντρο του τροχού τι γωνία που πρέπει να σχηματίζει το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας με την ταχύτητα του κέντρου μάζας ώστε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου αυτού να είναι ίδιο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας.

Ο τροχός του σχήματος ακτίνας R κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητας κέντρου μάζας ucm, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Δύναμη από τα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα

screenshot_1Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος έχει αποκατασταθεί μόνιμη στρωτή ροή και διαρρέεται από νερό η πυκνότητα του οποίου είναι ρν=1000kg/m3. Στο σημείο Ε της μεγάλης διατομής έχει προσαρμοστεί ο σωλήνας (I) στον οποίο το νερό έχει ανέλθει σε ύψος h1=0,8m από το σημείο (1). Στο σημείο Ζ έχει προσαρμοστεί o σωλήνας (II) ο οποίος ανακόπτει τη ροή και έτσι το νερό ανέρχεται σε ύψος h2=1m από το σημείο (2). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 47 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Εξίσωση Bernoulli και Σύστημα Αναφοράς

zaΤο  υποβρύχιο ylikonet βρίσκεται βυθισμένο στη θάλασσα σε βάθος 6m και κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 18km/h και φορά όπως φαίνεται σχήμα. Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού στο βάθος αυτό είναι  ρ=1025 kg/m3Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 31 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Ο Σωλήνας Pitot και οι παραδοχές του…

Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά ένα σωλήνα Pitot με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα ενός ρευστού ή ενός κινούμενου σώματος όπως είναι ένα αεροπλάνο. Πρόκειται για μία απλή κατασκευή η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 221 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Ροόμετρο Venturi και υψομετρική διαφορά…

za1Το διπλανό σχήμα παριστάνει ένα ροόμετρο Venturi, (βεντουρίμετρο) που αποτελείται από τον οριζόντιο σωλήνα ΑΒΓ ο οποίος παρουσιάζει στένωση στο σημείο Β. Το ροόμετρο συνδέεται με ένα  σωλήνα τύπου U στα σημεία Α και Β. Το κύριο μέρος του σωλήνα U που συνδέει τα σημεία Α και Β περιέχει υδράργυρο η πυκνότητα του οποίου είναι ρυδ=13.600kg/m3. Στο ροόμετρο διέρχεται νερό η πυκνότητα του οποίου είναι  ρν=1000kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 257 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Το Σώμα η Ράβδος και η Επαφή τους…

za2Η παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε ένα σώμα μάζας m όταν βρίσκεται πάνω σε μια ράβδο να χάσει την επαφή του με αυτή όταν το σύστημα αφεθεί ελεύθερο να κινηθεί. Κατόπιν αν σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια των κινήσεων των σωμάτων της ράβδου και του σφαιριδίου μπορεί το σφαιρίδιο m να συναντηθεί με τη ράβδο και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτυγχάνεται αυτό. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 77 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Σύνθετη Κίνηση και Κεντρική Ελαστική Κρούση, Β θέμα

picture1Δύο σφαίρες με ίδιες διαστάσεις και μάζες m1=2m2 κινούνται αντίρροπα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες κέντρων μάζας u1=2u2. Ταυτόχρονα οι σφαίρες περιστρέφονται όπως δείχνει το σχήμα με γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 για τις οποίες ισχύει ω2=2ω1. Δίνεται για την περιστροφική κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 πριν την κρούση ότι ισχύει Κ1,ΜΕΤ =2Κ1,ΣΤΡ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 123 times, 1 visits today)