Ταλάντωση και Bungee – Jumping

Ένας μικρόσωμος μαθητής μάζας m=50kg αποφασίζει να κάνει bungee–jumping από γέφυρα ύψους Η=45m από το  έδαφος. Δένεται λοιπόν με ελαστικό σχοινί μήκους L=15m το οποίο συμπεριφέρεται ως ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=50N/m, και χωρίς αρχική ταχύτητα πηδάει από την γέφυρα. Το σχοινί ασκεί δύναμη μόνο όταν είναι επιμηκυμένο. Θεωρούμε τις τριβές του αέρα αμελητέες έτσι ώστε η κίνηση του για τα πρώτα δεκαπέντε μέτρα, μέχρι το σχοινί να αρχίσει να τεντώνεται να μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη πτώση. Από την στιγμή που το σχοινί αρχίζει να τεντώνεται και έπειτα, ξεκινά αρμονική ταλάντωση, με σταθερά D=k. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 53 times, 1 visits today)

Από ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη σε απλή αρμονική ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας m=1kg είναι συνδεδεμένο στην άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς k=100 N/m και ισορροπεί στη Θέση Ισορροπίας του. Την στιγμή t=0 ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη
δύναμη με φορά προς τα κάτω που δίνεται από τη σχέση 15+100y,(S.I.), όπου y η απόσταση από τη θέση ισορροπίας του σώματος. Η δύναμη ασκείται για χρονικό 
διάστημα t=31/2/15s και κατόπιν καταργείται. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα μετά την κατάργηση της δύναμης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 37 times, 1 visits today)

Μέγιστη και Ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση δύο σημείων του μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο τρέχον κύμα.

Έστω δύο υλικά σημεία Γ και Δ ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα.

α) Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη κατακόρυφη απόστασή τους κάποια στιγμή που έχει φτάσει το κύμα και στα δύο σημεία;

β) Δείξτε πως η μέγιστη δυνατή απόσταση δύο σημείων είναι 2Α και συμβαίνει αν τα σημεία απέχουν Δx=(2k+1)λ/2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 61 times, 1 visits today)

Ποιό είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης;

Α. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται με εξίσωση y=Αημ(ωt) η κάθε μία και δημιουργούν
στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ. Μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή Π1. Η ταλάντωση του φελλού ξεκίνησε την t1 ενώ η συμβολή την t2. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η απομάκρυνση του φελλού απο τη Θ.Ι. μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η συμβολή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 66 times, 1 visits today)

Ισορροπία ράβδου μέχρι να ολισθήσει

screenshot_2Ράβδος ΑΓ, μήκους L=2α και αμελητέου βάρους στηρίζεται οριζόντια μεταξύ δύο κεκλιμένων επιπέδων ίδιας γωνίας κλίσης 45ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο μέσο της ράβδου βρίσκεται ένας άνθρωπος, βάρους W, ο οποίος αρχίζει να κινείται προς το ένα άκρο της. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ της ράβδου και των κεκλιμένων επιπέδων είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 30 times, 1 visits today)

Πειραματική εύρεση κέντρου βάρους, β θέμα

screenshot_1Όταν ένα σώμα έχει ακανόνιστο σχήμα, είναι δυνατό να βρούμε το Κ.Β. του, κρεμώντας το με ένα νήμα από δύο τουλάχιστον σημεία του. Σε κάθε περίπτωση προεκτείνουμε τη διεύθυνση του νήματος από κάθε σημείο και στην τομή των δύο προεκτάσεων βρίσκεται το κέντρο βάρους.

Να δικαιολογήσετε την πρόταση αυτή.

Απάντηση 

σε word ή σε pdf

(Visited 22 times, 1 visits today)

Η στατική τριβή σε ρόλο κεντρομόλου και επιτρόχιας δύναμης

1 Στον τροχό του σχήματος 1 ακτίνας R=2m και μάζας Μ=4,75kg έχει τοποθετηθεί ένα σώμα Σ1 πολύ μικρών διαστάσεων μάζας m=2kg σε απόσταση r=0,5m, από το κέντρο του τροχού. Το σύστημα αρχικά ηρεμεί και την t=0s αρχίζει να ασκείται συνεχώς εφαπτομενική δύναμη στον τροχό η ροπή της οποίας μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 177 times, 1 visits today)

Δύναμη από άξονα σε ράβδο

screenshot_2Η ράβδος του σχήματος είναι αρθρωμένη στο σημείο Ο και ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια του νήματος το οποίο
είναι δεμένο στο σημείο Α σε απόσταση 1,5m από το άκρο Ο όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος στρέφεται περί άξονα που περνά από το άκρο της Ο. Αν η μάζα της είναι Μ=6kg και το μήκος της L=2m να βρείτε:
α) Την δύναμη που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση πριν κοπεί το νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 38 times, 1 visits today)

Σημεία τροχού με ταχύτητα μέτρου ίση με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας

screenshot_2-1Η άσκηση αυτή είναι γνωστή σε όλους. Απλά προέκυψε απο το γεγονός ότι ήθελα να δω για διάφορες αποστάσεις r απο το κέντρο του τροχού τι γωνία που πρέπει να σχηματίζει το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας με την ταχύτητα του κέντρου μάζας ώστε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου αυτού να είναι ίδιο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας.

Ο τροχός του σχήματος ακτίνας R κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητας κέντρου μάζας ucm, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 53 times, 1 visits today)

Δύναμη από τα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα

screenshot_1Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος έχει αποκατασταθεί μόνιμη στρωτή ροή και διαρρέεται από νερό η πυκνότητα του οποίου είναι ρν=1000kg/m3. Στο σημείο Ε της μεγάλης διατομής έχει προσαρμοστεί ο σωλήνας (I) στον οποίο το νερό έχει ανέλθει σε ύψος h1=0,8m από το σημείο (1). Στο σημείο Ζ έχει προσαρμοστεί o σωλήνας (II) ο οποίος ανακόπτει τη ροή και έτσι το νερό ανέρχεται σε ύψος h2=1m από το σημείο (2). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 167 times, 1 visits today)

Εξίσωση Bernoulli και Σύστημα Αναφοράς

zaΤο  υποβρύχιο ylikonet βρίσκεται βυθισμένο στη θάλασσα σε βάθος 6m και κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 18km/h και φορά όπως φαίνεται σχήμα. Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού στο βάθος αυτό είναι  ρ=1025 kg/m3Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 66 times, 1 visits today)

Ο Σωλήνας Pitot και οι παραδοχές του…

Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά ένα σωλήνα Pitot με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα ενός ρευστού ή ενός κινούμενου σώματος όπως είναι ένα αεροπλάνο. Πρόκειται για μία απλή κατασκευή η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 402 times, 1 visits today)