Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Αρχή Διατήρησης Στροφορμής Ύστερα από Κρούση Σωμάτων

screenshot_2Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ενωμένους ομόκεντρους δίσκους,που μπορούν να περιστρέφονται ενιαία ως ένα σώμα γύρω από οριζόντιο άξονα περιστροφής,που διέρχεται από το κέντρο τους. Η ακτίνα του εξωτερικού δίσκου είναι R2=0,2m και η μάζα του Μ2=8kg. Η ακτίνα του εσωτερικού δίσκου είναι R1=0,1m και η μάζα του Μ1=4kg. Στα αυλάκια, που φέρουν οι δύο δίσκοι είναι τυλιγμένα δύο λεπτά αβαρή μεγάλου μήκους και μη εκτατά νήματα, στα κάτω άκρα των οποίων είναι δεμένα δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες  m1=2kg και m2=5kg αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου σε word. Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

 2ο ΘΕΜΑ

 14731

Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ) ένα αμπερόμετρο (i), ένα βολτόμετρο (ii) και έναν αγωγό (iii) (μηδενικής αντίστασης) με τη σειρά που εσείς θα κρίνετε. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 678 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου σε word. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρικές Δυνάμεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ηλεκτρικές Δυνάμεις

2ο ΘΕΜΑ
1.  14731, Β.1

B.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 86 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Κύμα με αρχική φάση

screenshot_1-1Για την μελέτη ενός κύματος

1) Χρειαζόμαστε ένα σημείο αναφοράς δηλ. μία αρχή που συνήθως επιλέγεται το x = 0. Στο x = 0 συνήθως βρίσκεται και η πηγή του κύματος χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, διότι κατά τη διάδοση ενός κύματος, κάθε υλικό σημείο του μέσου αποτελεί «πηγή» για τη διαταραχή των επόμενων σημείων, προς τη φορά διάδοσης του κύματος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 23 times, 1 visits today)
Page 5 of 5
1 2 3 4 5