Πειραματική εύρεση κέντρου βάρους, β θέμα

screenshot_1Όταν ένα σώμα έχει ακανόνιστο σχήμα, είναι δυνατό να βρούμε το Κ.Β. του, κρεμώντας το με ένα νήμα από δύο τουλάχιστον σημεία του. Σε κάθε περίπτωση προεκτείνουμε τη διεύθυνση του νήματος από κάθε σημείο και στην τομή των δύο προεκτάσεων βρίσκεται το κέντρο βάρους.

Να δικαιολογήσετε την πρόταση αυτή.

Απάντηση 

σε word ή σε pdf

(Visited 26 times, 1 visits today)

Η στατική τριβή σε ρόλο κεντρομόλου και επιτρόχιας δύναμης

1 Στον τροχό του σχήματος 1 ακτίνας R=2m και μάζας Μ=4,75kg έχει τοποθετηθεί ένα σώμα Σ1 πολύ μικρών διαστάσεων μάζας m=2kg σε απόσταση r=0,5m, από το κέντρο του τροχού. Το σύστημα αρχικά ηρεμεί και την t=0s αρχίζει να ασκείται συνεχώς εφαπτομενική δύναμη στον τροχό η ροπή της οποίας μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 180 times, 1 visits today)

Δύναμη από άξονα σε ράβδο

screenshot_2Η ράβδος του σχήματος είναι αρθρωμένη στο σημείο Ο και ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια του νήματος το οποίο
είναι δεμένο στο σημείο Α σε απόσταση 1,5m από το άκρο Ο όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος στρέφεται περί άξονα που περνά από το άκρο της Ο. Αν η μάζα της είναι Μ=6kg και το μήκος της L=2m να βρείτε:
α) Την δύναμη που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση πριν κοπεί το νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 45 times, 1 visits today)

Σημεία τροχού με ταχύτητα μέτρου ίση με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας

screenshot_2-1Η άσκηση αυτή είναι γνωστή σε όλους. Απλά προέκυψε απο το γεγονός ότι ήθελα να δω για διάφορες αποστάσεις r απο το κέντρο του τροχού τι γωνία που πρέπει να σχηματίζει το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας με την ταχύτητα του κέντρου μάζας ώστε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου αυτού να είναι ίδιο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας.

Ο τροχός του σχήματος ακτίνας R κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητας κέντρου μάζας ucm, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 67 times, 1 visits today)

Δύναμη από τα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα

screenshot_1Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος έχει αποκατασταθεί μόνιμη στρωτή ροή και διαρρέεται από νερό η πυκνότητα του οποίου είναι ρν=1000kg/m3. Στο σημείο Ε της μεγάλης διατομής έχει προσαρμοστεί ο σωλήνας (I) στον οποίο το νερό έχει ανέλθει σε ύψος h1=0,8m από το σημείο (1). Στο σημείο Ζ έχει προσαρμοστεί o σωλήνας (II) ο οποίος ανακόπτει τη ροή και έτσι το νερό ανέρχεται σε ύψος h2=1m από το σημείο (2). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 183 times, 1 visits today)

Εξίσωση Bernoulli και Σύστημα Αναφοράς

zaΤο  υποβρύχιο ylikonet βρίσκεται βυθισμένο στη θάλασσα σε βάθος 6m και κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 18km/h και φορά όπως φαίνεται σχήμα. Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού στο βάθος αυτό είναι  ρ=1025 kg/m3Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 74 times, 1 visits today)

Ο Σωλήνας Pitot και οι παραδοχές του…

Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά ένα σωλήνα Pitot με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα ενός ρευστού ή ενός κινούμενου σώματος όπως είναι ένα αεροπλάνο. Πρόκειται για μία απλή κατασκευή η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 478 times, 1 visits today)

Ροόμετρο Venturi και υψομετρική διαφορά…

za1Το διπλανό σχήμα παριστάνει ένα ροόμετρο Venturi, (βεντουρίμετρο) που αποτελείται από τον οριζόντιο σωλήνα ΑΒΓ ο οποίος παρουσιάζει στένωση στο σημείο Β. Το ροόμετρο συνδέεται με ένα  σωλήνα τύπου U στα σημεία Α και Β. Το κύριο μέρος του σωλήνα U που συνδέει τα σημεία Α και Β περιέχει υδράργυρο η πυκνότητα του οποίου είναι ρυδ=13.600kg/m3. Στο ροόμετρο διέρχεται νερό η πυκνότητα του οποίου είναι  ρν=1000kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 512 times, 1 visits today)

Το Σώμα η Ράβδος και η Επαφή τους…

za2Η παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε ένα σώμα μάζας m όταν βρίσκεται πάνω σε μια ράβδο να χάσει την επαφή του με αυτή όταν το σύστημα αφεθεί ελεύθερο να κινηθεί. Κατόπιν αν σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια των κινήσεων των σωμάτων της ράβδου και του σφαιριδίου μπορεί το σφαιρίδιο m να συναντηθεί με τη ράβδο και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτυγχάνεται αυτό. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 98 times, 1 visits today)

Σύνθετη Κίνηση και Κεντρική Ελαστική Κρούση, Β θέμα

picture1Δύο σφαίρες με ίδιες διαστάσεις και μάζες m1=2m2 κινούνται αντίρροπα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες κέντρων μάζας u1=2u2. Ταυτόχρονα οι σφαίρες περιστρέφονται όπως δείχνει το σχήμα με γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 για τις οποίες ισχύει ω2=2ω1. Δίνεται για την περιστροφική κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 πριν την κρούση ότι ισχύει Κ1,ΜΕΤ =2Κ1,ΣΤΡ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 189 times, 1 visits today)

Αρχή Διατήρησης Στροφορμής Ύστερα από Κρούση Σωμάτων

screenshot_2Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ενωμένους ομόκεντρους δίσκους,που μπορούν να περιστρέφονται ενιαία ως ένα σώμα γύρω από οριζόντιο άξονα περιστροφής,που διέρχεται από το κέντρο τους. Η ακτίνα του εξωτερικού δίσκου είναι R2=0,2m και η μάζα του Μ2=8kg. Η ακτίνα του εσωτερικού δίσκου είναι R1=0,1m και η μάζα του Μ1=4kg. Στα αυλάκια, που φέρουν οι δύο δίσκοι είναι τυλιγμένα δύο λεπτά αβαρή μεγάλου μήκους και μη εκτατά νήματα, στα κάτω άκρα των οποίων είναι δεμένα δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες  m1=2kg και m2=5kg αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 178 times, 1 visits today)

Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου σε word. Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

 2ο ΘΕΜΑ

 14731

Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ) ένα αμπερόμετρο (i), ένα βολτόμετρο (ii) και έναν αγωγό (iii) (μηδενικής αντίστασης) με τη σειρά που εσείς θα κρίνετε. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.281 times, 7 visits today)