Μία κρούση και μία γραμμική ταλάντωση

Το σώμα μάζας m1=2kg κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα, μάζας m2. Το σώμα m2 αρχικά ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου το οποίο έχει το φυσικό του μήκος l0 και σταθερά k=600Ν/m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σώμα m1 μετά την κρούση κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υ1΄=2m/s. Αν κατά την κρούση το σώμα m1 μεταβιβάζει στο m2 το 75% της κινητικής του ενέργειας: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 77 times, 1 visits today)

Παίζει ρόλο πως το εκτρέπουμε;

Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=300N/m αναρτάται ένα σώμα μάζαςm1=1kg.Μέσω αβαρούς σχοινιού δένουμε στο m1 ένα δεύτερο σώμα μάζας m2=2kg και το ελατήριο επιμηκύνεται κατά d. Επιχειρούμε να εκτρέψουμε το σύστημα των δύο σωμάτων από τη θέση ισορροπίας του προς τα κάτω κατά x=0,2m με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος γίνεται με άσκηση της δύναμης στο m1 ενώ ο δεύτερος ασκώντας δύναμη στο m2. Η δύναμη και στις δύο περιπτώσεις είναι μεταβλητού μέτρου Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 108 times, 1 visits today)

Κύριε κύριε γιατί δεν ανασηκώνεται;

Βλήμα μάζα m1=1kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=6m/s µε κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ=300

µε την κατακόρυφο και συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο κιβώτιο μάζας m2=2kg. Το δάπεδο με το κιβώτιο δεν εμφανίζει τριβές. Αν η κρούση διαρκεί Δt=0.01s τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 138 times, 1 visits today)

Ταλάντωση και Bungee – Jumping

Ένας μικρόσωμος μαθητής μάζας m=50kg αποφασίζει να κάνει bungee–jumping από γέφυρα ύψους Η=45m από το  έδαφος. Δένεται λοιπόν με ελαστικό σχοινί μήκους L=15m το οποίο συμπεριφέρεται ως ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=50N/m, και χωρίς αρχική ταχύτητα πηδάει από την γέφυρα. Το σχοινί ασκεί δύναμη μόνο όταν είναι επιμηκυμένο. Θεωρούμε τις τριβές του αέρα αμελητέες έτσι ώστε η κίνηση του για τα πρώτα δεκαπέντε μέτρα, μέχρι το σχοινί να αρχίσει να τεντώνεται να μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη πτώση. Από την στιγμή που το σχοινί αρχίζει να τεντώνεται και έπειτα, ξεκινά αρμονική ταλάντωση, με σταθερά D=k. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 80 times, 1 visits today)

Από ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη σε απλή αρμονική ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας m=1kg είναι συνδεδεμένο στην άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς k=100 N/m και ισορροπεί στη Θέση Ισορροπίας του. Την στιγμή t=0 ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη
δύναμη με φορά προς τα κάτω που δίνεται από τη σχέση 15+100y,(S.I.), όπου y η απόσταση από τη θέση ισορροπίας του σώματος. Η δύναμη ασκείται για χρονικό 
διάστημα t=31/2/15s και κατόπιν καταργείται. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα μετά την κατάργηση της δύναμης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 56 times, 1 visits today)

Μέγιστη και Ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση δύο σημείων του μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο τρέχον κύμα.

Έστω δύο υλικά σημεία Γ και Δ ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα.

α) Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη κατακόρυφη απόστασή τους κάποια στιγμή που έχει φτάσει το κύμα και στα δύο σημεία;

β) Δείξτε πως η μέγιστη δυνατή απόσταση δύο σημείων είναι 2Α και συμβαίνει αν τα σημεία απέχουν Δx=(2k+1)λ/2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 88 times, 1 visits today)

Ποιό είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης;

Α. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται με εξίσωση y=Αημ(ωt) η κάθε μία και δημιουργούν
στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ. Μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή Π1. Η ταλάντωση του φελλού ξεκίνησε την t1 ενώ η συμβολή την t2. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η απομάκρυνση του φελλού απο τη Θ.Ι. μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η συμβολή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 80 times, 1 visits today)

Ισορροπία ράβδου μέχρι να ολισθήσει

screenshot_2Ράβδος ΑΓ, μήκους L=2α και αμελητέου βάρους στηρίζεται οριζόντια μεταξύ δύο κεκλιμένων επιπέδων ίδιας γωνίας κλίσης 45ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο μέσο της ράβδου βρίσκεται ένας άνθρωπος, βάρους W, ο οποίος αρχίζει να κινείται προς το ένα άκρο της. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ της ράβδου και των κεκλιμένων επιπέδων είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 48 times, 1 visits today)

Πειραματική εύρεση κέντρου βάρους, β θέμα

screenshot_1Όταν ένα σώμα έχει ακανόνιστο σχήμα, είναι δυνατό να βρούμε το Κ.Β. του, κρεμώντας το με ένα νήμα από δύο τουλάχιστον σημεία του. Σε κάθε περίπτωση προεκτείνουμε τη διεύθυνση του νήματος από κάθε σημείο και στην τομή των δύο προεκτάσεων βρίσκεται το κέντρο βάρους.

Να δικαιολογήσετε την πρόταση αυτή.

Απάντηση 

σε word ή σε pdf

(Visited 29 times, 1 visits today)

Η στατική τριβή σε ρόλο κεντρομόλου και επιτρόχιας δύναμης

1 Στον τροχό του σχήματος 1 ακτίνας R=2m και μάζας Μ=4,75kg έχει τοποθετηθεί ένα σώμα Σ1 πολύ μικρών διαστάσεων μάζας m=2kg σε απόσταση r=0,5m, από το κέντρο του τροχού. Το σύστημα αρχικά ηρεμεί και την t=0s αρχίζει να ασκείται συνεχώς εφαπτομενική δύναμη στον τροχό η ροπή της οποίας μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 187 times, 1 visits today)

Δύναμη από άξονα σε ράβδο

screenshot_2Η ράβδος του σχήματος είναι αρθρωμένη στο σημείο Ο και ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια του νήματος το οποίο
είναι δεμένο στο σημείο Α σε απόσταση 1,5m από το άκρο Ο όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος στρέφεται περί άξονα που περνά από το άκρο της Ο. Αν η μάζα της είναι Μ=6kg και το μήκος της L=2m να βρείτε:
α) Την δύναμη που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση πριν κοπεί το νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 48 times, 1 visits today)

Σημεία τροχού με ταχύτητα μέτρου ίση με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας

screenshot_2-1Η άσκηση αυτή είναι γνωστή σε όλους. Απλά προέκυψε απο το γεγονός ότι ήθελα να δω για διάφορες αποστάσεις r απο το κέντρο του τροχού τι γωνία που πρέπει να σχηματίζει το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας με την ταχύτητα του κέντρου μάζας ώστε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου αυτού να είναι ίδιο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας.

Ο τροχός του σχήματος ακτίνας R κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητας κέντρου μάζας ucm, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 76 times, 1 visits today)