Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ

Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ σε ένα μαθητή ο οποίος επιμένει να πάρουμε την τυχαία θέση με απομάκρυνση αρνητική (x < 0)

Ας πάρουμε την περίπτωση σώματος στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου.

(Visited 307 times, 7 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πώς γράφουμε τη θεμελιώδη εξίσωση

Εκτοξεύουμε σώμα σε οριζόντιο επίπεδο και η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η τριβή.

Ποιά σχέση θα γράφουμε :

α. Τ=ma Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.093 times, 14 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
«Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

Ποιά η διαφορά ανάμεσα σε «Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

Πχ Γιατί λέμε Νόμος αδράνειας  και όχι  Αρχή αδράνειας 

λέμε Αρχή Διατήρησης Ορμής και όχι Νόμος Διατήρησης Ορμής

Για ποιό λόγο το κάνουμε αυτή τη διάκριση . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.259 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δυναμική ενέργεια Ελατηρίου

Καθώς διάβαζα κάποιες αναρτήσεις με ελατήρια μου γεννήθηκε η εξής απορία

Αν συμιέσουμε η επιμυκήνουμε  ένα ιδανικό ελατήριο δαπανάμε ενέργεια

Αν αφήσουμε ελεύθερο το παραμορφωμένο ελατήριο τι γίνεται η ενέργεια που δαπανήσαμε για να το συμπιέσουμε.

(Visited 308 times, 5 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πρώτα η μέση ή η στιγμιαία ταχύτητα

Η στιγμιαία ταχύτητα ορίζεται ως όριο της μέσης ταχύτητας όταν Δt τείνει προς το μηδέν .

Η μέση ταχύτητα είναι ο μέσος όρος των στιγμιαίων ταχυτήτων

Το ένα ορίζεται μέσω του άλλου . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 369 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Σώμα κάνει αατ με περίοδο Τ=1,2s και πλάτος Α=20cm. Καθώς το σώμα κινείται από την Θ.Ι. προς την ακραία θέση με χ=+Α , διέρχεται από 2 σημεία Α και Β για τα οποία είναι:  χΑ=5cm και χΒ=19,2cm χωρίς να αλλάξει η φορά της κίνησης .Πόσο χρόνο Δt κάνει να πάει από το Α στο Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.710 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Η φορά της Στατικής Τριβής

Ένα σώμα που είναι τοποθετημένο πάνω σε περιστρεφόμενο τραπέζι και θέλουμε να σχεδιάσουμε τη στατική τριβή .

Σκεφτόμαστε ως εξής :

1. Κάποια στιγμή σταματάμε την περιστροφή του τραπεζιού , το σώμα λόγω αδράνειας θα κινηθεί εφαπτομενικά 

2. Αρα το σώμα έχει την τάση να κινηθεί εφαπτομενικά

3.Η στατική τριβή θα έχει κατεύθυνση αντίθετη προς αυτή που τείνει να κινηθεί το σώμα , άρα θα πρέπει να είναι εφαπτομενική .

που βρίσκεται το λάθος αν υπάρχει;

(Visited 844 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Επιταχυνόμενη -Επιβραδυνόμενη Κίνηση

Πότε μια ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση είναι επιταχυνόμενη και πότε επιβραδυνόμενη ;;

(Visited 437 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

 

Γιατί στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η εξίσωση της εξωτερικής δύναμης είναι της μορφής

F=Fo συνωt και όχι από την εξίσωση F=Fo ημωt

(Visited 356 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πείραμα ή Μέτρηση

1Δημοσιεύτηκε από το χρήστη ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ στις 3 Απρίλιος 2016 στις 22:19 στην κατηγορία Θέματα Φυσικής

Με αφορμή τον τίτλο  » Πείραμα Ερατοσθένη»   Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 22 times, 1 visits today)