Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα Ράβδου

Ομογενής ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από  ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της .Για τις  δύναμεις FΑ  και FB που δέχεται η ράβδος  από τον άξονα σε δύο διαφορετικές θέσεις Α και Β γνωρίζουμε τα εξής: Οι FΑ  και Fέχουν κατακόρυφη διεύθυνση   και  τα μέτρα τους διαφέρουν κατά 2,25mg. Βρείτε την μέγιστη γωνιακή της ταχύτητα συναρτήσει του μήκους της l και του g.

(Visited 217 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ισορροπία Ράβδου

Η ομογενής  ράβδος του σχήματος έχει μάζα m και ισορροπεί . να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο.(Δίδεται το g.)

Α.  Αν θ=30ο

Β. Αν η απόσταση ΟΑ είναι ίση με το μισό του μήκους l της ράβδου.

(Visited 1.312 times, 62 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Κανόνες Kirchhoff

Στο κύκλωμα του σχήματος το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει διαστάσεις 3α και α    ΖΒ=α=5cm . Η ΗΕΔ της πηγής είναι  Ε=45V και η εσωτερική της αντίσταση είναι  r=2,5Ω .Το σύρμα του παραλληλογράμμου παρουσιάζει αντίσταση 2Ω/cm . Βρείτε την ένδειξη του αμπερομέτρου και την πολική τάση της πηγής ..

(Visited 202 times, 6 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ποιά η μέγιστη επιτάχυνση του σώματος

Σώμα ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο .Στο σώμα ασκείται δύναμη F σταθερού μέτρου που είναι μικρότερο του βάρους του (F<mg). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ. Ποια η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το σώμα.

Υπάρχει συναφές θέμα εδώ

(Visited 284 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Σανίδα-Τροχός-Δάπεδο με τριβές –Μέγιστη Δύναμη

1Σανίδα ισορροπεί σε οριζόντιο δάπεδο που δεν είναι λείο . Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σανίδας και επιπέδου είναι μ .Τροχός είναι Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 315 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα

Μία σφαίρα βρίσκεται σε επαφή με σανίδα . Τοποθετούμε τη σανίδα σε κεκλιμένο επίπεδο και αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερα τα 2 σώματα .Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα.(Η επαφή κεκλιμένου επιπέδου-σανίδας είναι χωρίς τριβές).

(Visited 996 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Είδος κίνησης-Χρόνος κίνησης

Ομογενής τροχός μάζας Μ=8kg και μικρής ακτίνας R (Ι=1/2 ΜR2) αρχικά ηρεμεί στο άκρο Α οριζόντιου τραπεζιού μήκους 4m. Ασκούμε με κάποιο τρόπο σταθερή οριζόντια δύναμη F=12N στον τροχό έτσι ώστε να φτάσει στο άλλο άκρο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο .Αν μετά από διαδρομή 1m καταργηθεί η δύναμη σε πόσο χρόνο θα φτάσει ο τροχός στο άλλο άκρο .

(Visited 208 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ασκηση Γ γυμνασίου

Διαθέτουμε 5 ίδιες αντιστάσεις R η κάθε μία και τις συνδέουμε με 2 τρόπους.

Α. Συνδέουμε τις 4 στη σειρά και παράλληλα προς το σύστημα τους συνδέουμε την πέμπτη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 179 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Λάθος λύση-Σωστό αποτέλεσμα

Μελετώντας το πρόβλημα με τις 4 ράβδους του Μανώλη Λαμπράκη στην περίπτωση που ασκούμε στο Γ σταθερή δύναμη F.

Το έργο της F γίνεται κινητική ενέργεια του συστήματος των 4 ράβδων. Τι κίνηση όμως κάνουν οι ράβδοι;; οι δύο  ΑΓ και ΑΔ  κάνουν περιστροφική και οι άλλες δύο ΒΓ και ΔΓ κάνουν σύνθετη κίνηση ..Σκέφτηκα να ύπολογίσω την κινητική ενέργεια ωσάν όλες οι ράβδοι να περιστρέφονται ως προς το ακίνητο σημείο Α. Αν και ήξερα πως αυτό είναι λάθος σκέφτηκα να κάνω τον υπολογισμό της κινητικής ενέργειας θεωρώντας πως Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 604 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Είναι σωστές και οι 3 εξισώσεις;

Σώμα κινείται στον χ΄χ με υο που έχει κατεύθυνση προς τη θετική κατεύθυνση  με σταθερή επιτάχυνση α=σταθερή αντίρροπη της υο . Γράψτε την εξίσωση ταχύτητας .

Τρείς μαθητές A, B , Γ από διαφορετικά σχολεία έγραψαν: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 309 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Απόδειξη των νόμων του Kepler

Νόμοι του Κέπλερ

1ος  νόμος :  Οι πλανήτες κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές με τον ήλιο στην μία εστία της έλλειψης.

2ος  νόμος :  Το διάνυσμα  θέσης  του  πλανήτη ως προς τον ήλιο  διαγράφει ίσα εμβαδά σε ίσα χρονικά διαστήματα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.370 times, 1 visits today)
Page 1 of 4
1 2 3 4