Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ασκηση στην πλάγια Βολή

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

Από το σημείο Α ρίχνεται σώμα μάζας m=2Kg  με ταχύτητα  υο=60m/s υπό γωνία  φ=60⁰. Ταυτόχρονα από το σημείο Σ αφήνεται άλλο σώμα μάζας m/2  το οποίο συγκρούεται με το πρώτο πλαστικά στο σημείο Ο.

Αν το συσσωμάτωμα πέσει στο έδαφος στο σημείο Γ , να βρείτε:
α. Το ύψος h. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 304 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Μικρές ή μεγάλες εκφωνήσεις

Τα τελευταία χρόνια οι εκφωνήσεις των ασκήσεων όλο και μεγαλώνουν .Πιστεύετε συνάδελφοι ότι αυτό ωφελεί ή ζημιώνει τους μαθητές ..

Αφορμή ένα καταπληκτικό θέμα που αναρτήθηκε πρόσφατα και νομίζω πως είναι υπερφορτωμένο .

(Visited 324 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Υπολογίστε μέση ταχύτητα (Α Λυκείου)

Κινητό  πάει από τη θέση Α στη θέση Β κινούμενο ευθύγραμμα ως εξής .Τη στιγμή to=0 ξεκινάει από το Α και κινείται με σταθερή επιτάχυνση ως τη χρονική  στιγμή  t  που αποκτάει ταχύτητα υ=40m/s ,στη συνέχεια κινείται ως τη στιγμή 2t με σταθερή ταχύτητα ίση με υ .Τη  στιγμή 2t που εχει διανύσει τη μισή διαδρομή αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά και φτάνει στο Β με μηδενική ταχύτητα .

Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα για την κίνηση από το Α στο Β

(Visited 479 times, 2 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ερώτηση στην ΟΚΚ (Β΄Λυκείου) 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)
Δύο σώματα κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R.
Αν κινούνται ομόρροπα ο χρόνος 2 διαδοχικών συναντήσεων είναι Δt ,
όταν κινούνται αντίρροπα ο χρόνος δύο διαδοχικών συναντήσεων είναι Δt’ .
Αν Δt=2Δt’ βρείτε το λόγο των συχνοτήτων τους.

(Visited 541 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ

Πως θα αποδείξουμε ότι ένα σώμα κάνει αατ σε ένα μαθητή ο οποίος επιμένει να πάρουμε την τυχαία θέση με απομάκρυνση αρνητική (x < 0)

Ας πάρουμε την περίπτωση σώματος στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου.

(Visited 810 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πώς γράφουμε τη θεμελιώδη εξίσωση

Εκτοξεύουμε σώμα σε οριζόντιο επίπεδο και η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η τριβή.

Ποιά σχέση θα γράφουμε :

α. Τ=ma Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.395 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
«Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

Ποιά η διαφορά ανάμεσα σε «Αρχή» και «Φυσικός Νόμος»

Πχ Γιατί λέμε Νόμος αδράνειας  και όχι  Αρχή αδράνειας 

λέμε Αρχή Διατήρησης Ορμής και όχι Νόμος Διατήρησης Ορμής

Για ποιό λόγο το κάνουμε αυτή τη διάκριση . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.559 times, 5 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δυναμική ενέργεια Ελατηρίου

Καθώς διάβαζα κάποιες αναρτήσεις με ελατήρια μου γεννήθηκε η εξής απορία

Αν συμιέσουμε η επιμυκήνουμε  ένα ιδανικό ελατήριο δαπανάμε ενέργεια

Αν αφήσουμε ελεύθερο το παραμορφωμένο ελατήριο τι γίνεται η ενέργεια που δαπανήσαμε για να το συμπιέσουμε.

(Visited 436 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πρώτα η μέση ή η στιγμιαία ταχύτητα

Η στιγμιαία ταχύτητα ορίζεται ως όριο της μέσης ταχύτητας όταν Δt τείνει προς το μηδέν .

Η μέση ταχύτητα είναι ο μέσος όρος των στιγμιαίων ταχυτήτων

Το ένα ορίζεται μέσω του άλλου . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 474 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Πως θα λυθεί με στρεφόμενο  διάνυσμα;

Σώμα κάνει αατ με περίοδο Τ=1,2s και πλάτος Α=20cm. Καθώς το σώμα κινείται από την Θ.Ι. προς την ακραία θέση με χ=+Α , διέρχεται από 2 σημεία Α και Β για τα οποία είναι:  χΑ=5cm και χΒ=19,2cm χωρίς να αλλάξει η φορά της κίνησης .Πόσο χρόνο Δt κάνει να πάει από το Α στο Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.791 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Η φορά της Στατικής Τριβής

Ένα σώμα που είναι τοποθετημένο πάνω σε περιστρεφόμενο τραπέζι και θέλουμε να σχεδιάσουμε τη στατική τριβή .

Σκεφτόμαστε ως εξής :

1. Κάποια στιγμή σταματάμε την περιστροφή του τραπεζιού , το σώμα λόγω αδράνειας θα κινηθεί εφαπτομενικά 

2. Αρα το σώμα έχει την τάση να κινηθεί εφαπτομενικά

3.Η στατική τριβή θα έχει κατεύθυνση αντίθετη προς αυτή που τείνει να κινηθεί το σώμα , άρα θα πρέπει να είναι εφαπτομενική .

που βρίσκεται το λάθος αν υπάρχει;

(Visited 1.049 times, 2 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Επιταχυνόμενη -Επιβραδυνόμενη Κίνηση

Πότε μια ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση είναι επιταχυνόμενη και πότε επιβραδυνόμενη ;;

(Visited 518 times, 1 visits today)