Διαγνωστικό test για την Α΄Λυκείου

Δεν ξέρω πόσο πιστεύετε στην αξία του, αλλά αν θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα Φυσικής, κάντε κλικ εδώ.
(Visited 53 times, 1 visits today)

Μέση ταχύτητα.

Στο σχολικό βιβλίο, αφού παρουσιάζεται η μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 29 times, 1 visits today)

Ισοδύναμη ροπή αδράνειας;

Μετά τις εξετάσεις του 2009, έγινε στο  παλιό blog, μια μεγάλη  συζήτηση και τοποθετήσεις γύρω από την ισοδύναμη ροπή αδράνειας:

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική Κατεύθυνσης. ΓΕΛ. 2009.  (με 54!!! σχόλια όπου ειπώθηκαν τα πάντα…)

Τι διδάσκουμε στους μαθητές μας;

Τι διδάσκουμε στους μαθητές μας. Συνέχεια….

(Visited 1 times, 1 visits today)

Στοιχεία θεωρίας Φυσικής Α΄Λυκείου

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Διονύσης Μάργαρης στις 17 Νοέμβριος 2009 στις 7:47 στην ομάδα Στοιχεία Θεωρίας

(Visited 13 times, 1 visits today)

Στοιχεία θεωρίας Φυσική Κατεύθυνσης Τάξη Β

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Διονύσης Μάργαρης στις 17 Νοέμβριος 2009 στις 7:46 στην ομάδα Στοιχεία Θεωρίας

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 20 times, 1 visits today)

Αναφορές στη ροπή αδράνειας συστήματος

Με αφορμή το σχολιασμό των θεμάτων του ΟΕΦΕ, μια αναφορά στα σχόλια και στις αναρτήσεις του 2009, που έγιναν στο Blogspot, πριν τη δημιουργία του δικτύου.

Με κλικ εδώ

(Visited 23 times, 1 visits today)

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.

Έστω ένα σώμα που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με την επίδραση μιας εξωτερικής δύναμης της μορφής F=F0ημ(ωt+φ0) και που η απομάκρυνσή του δίνεται από τη σχέση x=Αημωt. Για την ταχύτητα ταλάντωσης έχουμε:

υ= dx/dt = Αω·συνωt

όπου ω η γωνιακή συχνότητα της εξωτερικής δύναμης, δηλαδή η συχνότητα του διεγέρτη.

Για την ταλάντωση αυτή ισχύει ότι Umaxmax;

Ας πάρουμε το λόγο:

Umαxmax= ( ½ kΑ2)/( ½ mυmax2) = kΑ2/mΑ2ω2 = k/mω2 = mω02/mω2 = ω022 →

Umαxmax= 4π2f02/4π2f12 = f02/f2. (1)

Όπου ω0 η γωνιακή ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.

Ας πάρουμε τώρα την καμπύλη συντονισμού.

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις.

Α) Αν fδιεγ = f1 όπου η συχνότητα f1 είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα f0, η σχέση (1) δίνει:

Umαxmax= f02/f2 > 1 ή Umax > Κmax.

Β) Αν fδιεγ = f2 όπου η συχνότητα f2 είναι μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα f0, η σχέση (1) δίνει:

Umαxmax= f02/f2 τότε U max < Κmax.

Γ) Αν fδιεγ = f0 όπου fιδιοσυχνότητα, η σχέση (1) δίνει:

Umαxmax= f02/f2 = 1 ή Umax= Κmax.

Συμπέρασμα:

Μόνο στην περίπτωση που η συχνότητα του διεγέρτη είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, η μέγιστη δυναμική είναι ίση με την μέγιστη κινητική ενέργεια ταλάντωσης.

Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Τι ονομάζουμε συντονισμό; Την περίπτωση που το πλάτος ή την περίπτωση που η υmax είναι μέγιστη; Θα πείτε υπάρχει διαφορά;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Ας πάρουμε τις γραφικές παραστάσεις του πλάτους της απομάκρυνσης και του πλάτους της ταχύτητας σε συνάρτηση με την συχνότητα του διεγέρτη.

Το πλάτος (της απομάκρυνσης) γίνεται μέγιστο για μια συχνότητα f1 λίγο μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα f0, ενώ το πλάτος της ταχύτητας γίνεται μέγιστο για συχνότητα ακριβώς ίση με την ιδιοσυχνότητα f0. (προσέξτε λίγο και την διαφορά των δύο γραφικών παραστάσεων για πολύ μικρές τιμές της fεξ.

Αν μιλήσουμε τώρα για μια εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις είναι:

Προσέξτε την απόλυτη ομοιότητα με βάση την αντιστοίχιση: x→Q, υ→Ι.

Στην περίπτωση τώρα της Μηχανικής ταλάντωσης, ο συντονισμός ορίζεται σαν η κατάσταση εκείνη που το πλάτος της ταλάντωσης είναι μέγιστο. Οπότε:

1) η καμπύλη συντονισμού είναι η καμπύλη (1).

2) Ο συντονισμός πρέπει να ορίζεται με βάση τη μεγιστοποίηση του πλάτους και όχι με βάση της συχνότητα του διεγέρτη. (Πρέπει να αποφεύγουμε να λέμε ότι όταν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα τότε έχουμε συντονισμό).

Στην περίπτωση της εξαναγκασμένης ηλεκτρικής ταλάντωσης, ο συντονισμός ορίζεται σαν εκείνη η κατάσταση όπου το πλάτος του ρεύματος γίνεται μέγιστο. Οπότε:

1) η καμπύλη συντονισμού είναι η καμπύλη (4).

2) Εδώ στον συντονισμό ισχύει f0=fεξ, οπότε μπορούμε να ορίσουμε τον συντονισμό και με βάση την συχνότητα.

.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Page 210 of 210
1 205 206 207 208 209 210