Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Επικείμενη ολίσθηση

Ένας δίσκος έχοντας το επίπεδο του οριζόντιο στρέφεται, με τη βοήθεια κινητήρα, ως προς κατακόρυφα άξονα διερχόμενο από το κέντρο του. Αρχικά η συχνότητα περιστροφής του δίσκου διατηρείται σταθερή και όσο αυτό συμβαίνει ένα κέρμα που βρίσκεται πάνω του και σε μια κάποια απόσταση από τον άξονα περιστροφής του δίσκου δεν ολισθαίνει. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 810 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Ένα θέμα οριζόντιας βολής

Τη χρονική στιγμή = 0 το βλήμα βρίσκεται στη θέση κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα ⃗0 και τη
χρονική στιγμή = βρίσκεται στη θέση . Δεδομένου ότι η μόνη δύναμη που δρα στο βλήμα είναι το
βάρος του
α. Τοποθετήστε….

Το θέμα

(Visited 573 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Τέλος στα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ! – Τι θα ισχύει

Κατά την τελευταία 10ετία η ΕΕ απαίτησε σταδιακά από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μειώσουν σημαντικά τα τέλη περιαγωγής, υπέρ των καταναλωτών.

Αν ταξιδεύετε τακτικά σε άλλες χώρες της ΕΕ, ίσως έχετε ήδη διαπιστώσει την απότομη μείωση των τιμών περιαγωγής κατά την τελευταία δεκαετία. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 138 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Η ροπή συναρτήσει της γωνίας στροφής

Ο  δίσκος του  σχήματος  στρέφεται περί τον άξονα του με γωνιακή ταχύτητα ω  που η μεταβολή  της σε σχέση με τη γωνία στροφής θ φαίνεται στο διάγραμμα. Δεδομένου ότι η ροπή  αδράνειας του δίσκου  ως προς τον  άξονα   στροφής είναι Ι = 2 μονάδες SI  σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της ολικής ροπής τ που δέχεται ο δίσκος σε σχέση με τη γωνία στροφής θ.

(Visited 563 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Ούτε ανατροπή ούτε ολίσθηση

Η αυτοκινούμενη σφήνα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα  προς τα δεξιά και ο ομογενής κύβος μάζας  m=1 Kg πάνω σε αυτή μετακινείται μαζί της παραμένοντας διαρκώς στη θέση του. Μεταξύ βάσης κύβου και κεκλιμένης επιφάνειας της σφήνας ο συντελεστής οριακής τριβής έχει τέτοια τιμή ώστε κατά την όποια κίνηση θα κάνει και στη συνέχεια η σφήνα να μην υπάρξει ολίσθηση του κύβου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 632 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Από την καθαρά στροφική κίνηση στην μεταφορική συν στροφική και vice versa

Ο βραχίονας της εικόνας του οποίου η πάνω επιφάνεια έχει σχήμα επιπέδου με κλιμάκωση μπορεί να στέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα διερχόμενο από το και κάθετο στην επιφάνεια σχεδίασης.

Το πρόβλημα και η λύση

(Visited 605 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
«Κύλιση» ράβδου 3

Στο toll του σχήματος ακτίνας ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας και μήκους έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει κάθετα τον άξονα της κυλινδρικής επιφάνειας που ορίζει το toll. Προσέχοντας ώστε η ράβδος να βρίσκεται διαρκώς στο ίδιο επίπεδο και να μην ολισθαίνει – ο συντελεστής οριακής τριβής είναι ικανός γι’ αυτό – πιέζουμε, κατά το δυνατόν κάθετα, τη ράβδο στο σημείο . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 141 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Κύλιση ράβδου 2.

Στο toll του σχήματος ακτίνας R ισορροπεί λεπτή ομογενής ράβδος μάζας m και μήκους l έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει κάθετα τον άξονα της κυλινδρικής επιφάνειας που ορίζει το toll. Προσέχοντας ώστε η ράβδος να βρίσκεται διαρκώς στο ίδιο επίπεδο και να μην ολισθαίνει – ο συντελεστής οριακής τριβής είναι ικανός γι’ αυτό – πιέζουμε, κατά το δυνατόν κάθετα, τη ράβδο στο σημείο A. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 532 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Εμμανουήλ Λαμπράκης
Με κινούν αίτιον την τριβή

Το κάτω σώμα μάζας m1=4kg εμφανίζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστές τριβής ολίσθησης μ11ορ και με το επάνω σε αυτό σώμα μάζας m2 μ22ορ. Ασκούμε κατάλληλα, όπως φαίνεται στο σχήμα, στο κάτω σώμα, οριζόντια δύναμη F της οποίας το μέτρο αυξάνεται αργά αρχής γενομένης από το μηδέν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 151 times, 3 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10