Φωτογραφία του/της Ηλίας Κωβαίος
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Συνάδελφοι ΠΕ04 γεια σας.
Ένας συνάδελφος βιολόγος κάνει την διπλωματική του εργασία για το ΕΑΠ και έχει στείλει ένα ερωτηματολόγιο. Θα σας παρακαλούσα να το συμπληρώσετε ώστε να τον βοηθήσουμε να την ολοκληρώσει. Ακολουθεί η συνοδευτική επιστολή: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 128 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Ηλίας Κωβαίος
Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος

Θεωρούμε ρυθμιστικό διάλυμα ΗΑ/Α- με Ca = Cb και Ka(HA) = 10-5 σε θερμοκρασία 25 °C. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το pH του διαλύματος καθώς το διάλυμα αραιώνεται. Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το pH του διαλύματος και στον οριζόντιο άξονα έχουμε τον αρνητικό δεκαδικό λογάριθμο της συγκέντρωσης του οξέος η οποία είναι ίδια με αυτήν της βάσης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 4.818 times, 13 visits today)