Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Κρούση -Doppler (ΘΕΜΑ Β)

Μικρό σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1 =20m/s. Ένας παρατηρητής Α βρίσκεται πάνω στην ευθεία της ταχύτητας.Πάνω στo σώμα  είναι προσκολλημένη ηχητική πηγή που εκπέμπει ηχητικά κύματα συχνότητας fs.Το  σώμα μάζας m συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας Μ . Αν f1 και f2 οι συχνότητες που ανιχνεύει ο παρατηρητής λίγο πρίν και λίγο μετά την κρούση έχουν λόγο 12/11 , τότε για τις μάζες ισχύει

α.  Μ=m                               β.  M=2m                            γ.  Μ=3m

Ταχύτητα ήχου στον αέρα 340m/s

(Visited 299 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ράβδος-Κρούση-Ανακύκλωση

 H ράβδος του σχήματος  έχει μάζα m=1kg , μήκος L=2,4 m και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Ο. Η ράβδος ισορροπεί σχηματίζοντας γωνία φ= 60 με την κατακόρυφο  με  την βοήθεια  οριζόντιου νήματος που είναι στερεωμένο στο άκρο της Α.

Α1. Βρείτε τις δυνάμεις που δέχεται η ράβδος στη θέση ισορροπίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 624 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ελαστική Κρούση Δακτυλίου με ράβδο

Ομογενής Δακτύλιος μάζας m και μικρής ακτίνας κυλάει χωρίς ολίσθηση σε  οριζόντιο επίπεδο ώστε η ταχύτητα του Κ.Μ. να είναι σταθερή ..Στο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται οριζόντια ράβδος AB μάζας Μ και μήκους L ..Ο δακτύλιος κινείται κάθετα προς τη ράβδου και χτυπάει στο άκρο Α της ράβδου ..Η κρούση είναι ελαστική (χωρίς τριβές) και ο δακτύλιος χάνει το 50% της κινητικής του ενέργειας ..Ο  λόγος των μαζών δακτυλίου-ράβδου είναι :

Α.  1                        Β.  0.5                     Γ.   0.25

Δίδεται το Ι της  ράβδου ως προς το Κ.Μ. Ι=1/12ΜL^2

(Visited 588 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Κατακόρυφη Βολή στο Κενό

Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω από την επιφάνεια της Γης με ταχύτητα υο και φτάνει σε μέγιστο ύψος h

Α. Υπολογίστε το μέγιστο ύψος που φτάνει συναρτήσει υο, go και R Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 291 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Κύλιση και αατ

Ο τροχός του σχήματος έχει μάζα Μ=2Kg και ακτίνα  R=10cm και είναι αρχικά ακίνητος . Ο τροχός συνδέεται με ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m και στην περιφέρεια έχουμε τυλίξει αβαρές νήμα.   Στην άκρη του νήματος ασκούμε σταθερή δύναμη F=10N. O τροχός  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 603 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Διαφυγή Σώματος από το βαρυτικό Πεδίο της Γης

Σώμα είναι ακίνητο στην επιφάνεια της Γης .Ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη σταθερή δύναμη F μέχρι το σώμα να αποκτήσει την ταχύτητα που χρειάζεται για να διαφύγει από το γήινο βαρυτικό πεδίο . Βρείτε τη συνάρτηση F=f(h) όπου h είναι το ύψος που το σώμα αποκτά την ταχύτητα διαφυγής . Κάντε το διάγραμμα .

(Visited 389 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ενα Θέμα Β στο Στερεό

Μία ομογενής ράβδος ΟΑ μάζας Μ και μήκους L ισορροπεί οριζόντια με άρθρωση στο άκρο Ο ,ενώ το άλλο άκρο συνδέεται μέσω νήματος με σταθερό σημείο .

A.Αν η δύναμη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση έχει μέτρο ίσο με το βάρος της , η τάση του νήματος θα έχει μέτρο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 602 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Κύλιση σε Κεκλιμένο Επίπεδο

Ομογενής κύλινδρος μάζας m=2kg  και ακτίνας R=0,1m  είναι αρχικά ακίνητος στην βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ=30 . Στην περιφέρεια είναι τυλιγμένο λεπτό αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη στιγμή t=0ασκούμε στο άκρο Z του νήματος σταθερή δύναμη F=12,5N παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο οπότε ο κύλινδρος κυλάει χωρίς ολίσθηση. Όταν έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους l=10m το νήμα κόβεται και η Fκαταργείται… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 719 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ζυγίσεις –Β γυμνασίου

Διαθέτουμε ζυγαριά και 6 σταθμά με μάζες 5kg, 2kg, 1kg και 100g , 50g , 6g . Στο ένα σκέλος κρεμάμε ένα κομμάτι φελιζόλ που έχει όγκο V=120L και πυκνότητα  ρ=51,2 kg/m3 .Η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι ρα=1,2 kg/m3

Α. Για την καλύτερη δυνατή ισορροπία της ζυγαριάς θα χρησιμοποιήσουμε τα σταθμά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 185 times, 1 visits today)