Ένα σώμα δέχεται χρονοεξαρτώμενη αρμονική δύναμη.

Ήδη από την εικονίτσα έχετε καταλάβει ότι θα αποφύγουμε διαφορικές εξισώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 166 times, 166 visits today)

Μια κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Ένα σώμα έχει φορτίο q και μάζα m. Βάλλεται με την εικονιζόμενη ταχύτητα σε χώρο όπου συνυπάρχουν ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο. Τα πεδία εικονίζονται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 144 times, 102 visits today)

Εκτελεί ταυτόχρονα τέσσερις κινήσεις!

Ένα σώμα βάλλεται με ταχύτητα όπως αυτή που δείχνει το σχήμα, από το σημείο (0,0) των αξόνων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 276 times, 185 visits today)

Ερωτήματα στις ταλαντώσεις

Δυο ερωτήματα στις ταλαντώσεις. Κάθε ένα με δύο ή τρεις απαντήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 516 times, 25 visits today)

Δύο δεύτερα θέματα στις ταλαντώσεις.

Στο σώμα ασκείται δύναμη σταθερή. Το ελατήριο έχει αρχικά το φυσικό του μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 691 times, 7 visits today)

Ακόμα ένας υπολογισμός της κεντρομόλου επιτάχυνσης

Παραθέτω έναν ακόμα υπολογισμό της κεντρομόλου επιτάχυνσης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 312 times, 1 visits today)

Το μήκος της κυκλοειδούς καμπύλης.

Ξέρουμε ότι είναι 8R. Προκύπτει συνήθως με ολοκλήρωση. Θα παίξουμε λίγο. Η ιδέα έρχεται από μια μύγα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 381 times, 1 visits today)

Σύζευξη ταλαντώσεων

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης είχε ασχοληθεί με τη σύζευξη ταλαντώσεων. Με μια περίπτωση όχι κλασική. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 588 times, 1 visits today)

Η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

Τηλεφωνεί πρόσφατα φίλος  και στήνουμε συζήτηση για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. Αν και παλαιότατος στο υλικονέτ, έχει χάσει τα πρώτα επεισόδια του σήριαλ. Ανακαλύπτω ότι τα λινκς Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 617 times, 9 visits today)

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί Νο 2.

Το επίπεδο xy είναι οριζόντιο. Τα επίπεδα ΑΒΓΔ και ΕΖΒΓ κατακόρυφα και κάθετα μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 208 times, 2 visits today)

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί;

Το κόκκινο σώμα βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα 8 m/s. Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί το πράσινο σώμα έτσι ώστε να συγκρουσθεί μαζί του; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 430 times, 1 visits today)
Page 1 of 48
1 2 3 4 5 6 48