Ερωτήματα στις ταλαντώσεις

Δυο ερωτήματα στις ταλαντώσεις. Κάθε ένα με δύο ή τρεις απαντήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 573 times, 1 visits today)

Δύο δεύτερα θέματα στις ταλαντώσεις.

Στο σώμα ασκείται δύναμη σταθερή. Το ελατήριο έχει αρχικά το φυσικό του μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 782 times, 1 visits today)

Ακόμα ένας υπολογισμός της κεντρομόλου επιτάχυνσης

Παραθέτω έναν ακόμα υπολογισμό της κεντρομόλου επιτάχυνσης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 317 times, 1 visits today)

Το μήκος της κυκλοειδούς καμπύλης.

Ξέρουμε ότι είναι 8R. Προκύπτει συνήθως με ολοκλήρωση. Θα παίξουμε λίγο. Η ιδέα έρχεται από μια μύγα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 389 times, 3 visits today)

Σύζευξη ταλαντώσεων

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης είχε ασχοληθεί με τη σύζευξη ταλαντώσεων. Με μια περίπτωση όχι κλασική. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 597 times, 1 visits today)

Η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

Τηλεφωνεί πρόσφατα φίλος  και στήνουμε συζήτηση για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. Αν και παλαιότατος στο υλικονέτ, έχει χάσει τα πρώτα επεισόδια του σήριαλ. Ανακαλύπτω ότι τα λινκς Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 663 times, 1 visits today)

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί Νο 2.

Το επίπεδο xy είναι οριζόντιο. Τα επίπεδα ΑΒΓΔ και ΕΖΒΓ κατακόρυφα και κάθετα μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 213 times, 1 visits today)

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί;

Το κόκκινο σώμα βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα 8 m/s. Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί το πράσινο σώμα έτσι ώστε να συγκρουσθεί μαζί του; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 457 times, 1 visits today)

Ένας γεωμετρικός γρίφος.

Θέλουμε  να εκφράσουμε την ακτίνα R του τεταρτοκυκλίου συναρτήσει των α ,b και c.

Νικητής θα είναι αυτός που θα καταλήξει στην απλούστερη σχέση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 482 times, 1 visits today)

Κάτι σαν δεύτερο θέμα. Ποιου σώματος η ταχύτητα μηδενίζεται στιγμιαία πρώτη;

Τα σώματα Α και Β έχουν ίσες μάζες. Τα δύο ιδανικά ελατήρια είναι όμοια.

Το δάπεδο του Α είναι λείο ενώ του Β παρουσιάζει τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 692 times, 1 visits today)

Σε ποια θέση και πότε θα ακινητοποιηθεί;

Η σταθερά του ελατηρίου είναι  100 Ν/m. Το ελατήριο είναι αρχικά τεντωμένο κατά 0,4 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 518 times, 1 visits today)