Βρείτε τις πιέσεις μέσα στο δοχείο.

Το δοχείο του σχήματος είναι αβαρές, κλειστό επάνω και ανοιχτό κάτω.

Το έμβολο κάτω είναι αβαρές και δεν παρουσιάζει τριβές με το δοχείο.

Περιέχει νερό πυκνότητας 1.000 kg/m3. Ασυμπίεστο πρακτικά.

Η πάνω διατομή είναι 100 cm2 και η κάτω τετραπλάσια.

Επίσης   h1 = 40 cm και h2 = 10 cm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 840 times, 1 visits today)

Ένα στερεό και ένα υγρό ελατήριο.

Πόσο θα συσπειρωθεί ένα ελατήριο από το ίδιο του το βάρος;

Πόσο θα συμπιεσθεί μια μάζα υγρού από το βάρος της;

Συνέχεια:

Σε word:

(Visited 361 times, 1 visits today)

Γιατί μας δουλεύουν;

Μια μικρή παρέλαση αεικινήτων και διατάξεων που θα μας σώσουν σύντομα.

Και μια ερώτηση:

-Γιατί;

Για την επισκεψιμότητα και τα κλικ; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.113 times, 1 visits today)

Προς τα που θα γείρει ο ζυγός;

Κάτι αρκετά οικείο τελικά.

Ο κύριος της εικόνας έβαλε δυο σώματα ίδιας μάζας αλλά σε διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα περιστροφής.

Μένει να επιλέξετε αν το δεξί ποτήρι θα κατέβει, θα ανέβει, ή θα μείνει στην θέση του.

Και βίντεο πολλά υπάρχουν (ή βίντεα πολλά;). Και προσομοίωση υπάρχει.

(Visited 662 times, 1 visits today)

Το νερό ανεβαίνει στο δοχείο.

Το δοχείο έχει όγκο 0,5 L.

Μία αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα επί 30 δευτερόλεπτα.

Ο αέρας μέσα στο δοχείο ζεσταίνεται και δραπετεύει από κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 303 times, 1 visits today)

Ο Πάππος ο Αλεξανδρεύς και ημείς

Ας είναι καλά ο Πρόδρομος, ο Παντελής και ο Μήτσος.

Για να βρει τον αέρα που χωράνε τα λάστιχα του Πρόδρομου, πιάνει χαρτί ο ίδιος και ο Παντελής.

Αναφέρει ο Μήτσος τον «τόρο» και τον Πάππο. Γηράσκων (δυστυχώς) αεί διδασκόμενος, βλέπω ψάχνοντας πως έχει ψωμί η ιστορία. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 307 times, 1 visits today)

Τρεις περιπτώσεις εξαναγκασμένης ταλάντωσης με διπλό διεγέρτη.

Η δεύτερη περίπτωση είναι «περίεργη». Παρά το ότι πλησιάσαμε την ωο μειώθηκε το πλάτος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 327 times, 1 visits today)

Δύο πηγές δημιουργούν στάσιμο κύμα.

Οι δύο πηγές αναγκάζουν τα άκρα της τεντωμένης χορδής να πάλλονται με συχνότητες 10 Hz και πλάτη 2cm.

Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην χορδή είναι 10 m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 961 times, 1 visits today)

Ένα πολύ γνωστό «επαγωγικό» παράδοξο.

Το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο του σχήματος μεταβάλλεται. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέσατε πως ο ρυθμός μεταβολής είναι σταθερός σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα.

Η μεταβολή της μαγνητικής ροής προκαλεί επαγωγικό ρεύμα σε ένα σύρμα που περιβάλει το πηνίο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 961 times, 1 visits today)

Απόπειρα δολοφονίας γνωστού θέματος.

Εμπαθές, κακοπροαίρετο και ξαναϊδωμένο θέμα.

Πάλι οι πηγές που απέχουν σημαντική απόσταση, πάλι το τι συμβαίνει ανάμεσά τους.

Συνέχεια.

(Visited 467 times, 1 visits today)

Δύο σώματα δεμένα με σπάγκο.

Το βασικό πρόβλημα φαίνεται στην εικόνα. Η σταθερή δύναμη έχει την x-διεύθυνση.

Ποια στιγμή το νήμα θα έχει την x-διεύθυνση;

Ποιες είναι τότε οι μετατοπίσεις και οι ταχύτητες των σωμάτων;

Συνέχεια σε pdf

Συνέχεια σε word

(Visited 164 times, 1 visits today)