Ένα δεύτερο θέμα στα ρευστά. Ποιο το ύψος του νερού στον σωλήνα;

Μια δεξαμενή τροφοδοτεί μια άλλη όπως στο σχήμα. Ένας σωλήνας, μικρής διατομής σε σχέση με τις δεξαμενές αλλά σημαντικής ώστε να μην υπολογίζουμε την επίδραση του ιξώδους, γεμίζει με νερό μέχρι κάποιο ύψος.

Κάποια στιγμή το νερό στις δεξαμενές απεικονίζεται στο σχήμα.

Το ύψος h του νερού στον σωλήνα είναι:

  1. Ίσο με το h1.
  2. Ίσο με το h2.
  3. Έχει τιμή h :  h2 < h < h1.
  4. Είναι  h < h2.

Κάποιοι φίλοι διαφωνούν. Οι θέσεις τους:

Συνέχεια

(Visited 2.221 times, 1 visits today)

Θα δουλέψει η μηχανή μου;

Σκέφτηκα να φτιάξω μια μηχανή. Εντελώς άχρηστη, μόνο για να παίξω.

Η ιδέα είναι πολύ απλή. Το δοχείο μου περιέχει αέρα. Μπορεί να περιστρέφεται περί άρθρωση.

Όταν ζεσταίνεται ο αέρας διαστέλλεται και μετατοπίζεται το έμβολο. Χαλάει η ισορροπία και από την κατάσταση Α, μεταβαίνουμε στην Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 248 times, 1 visits today)

Υπολογίσατε τις ταχύτητες

Για την ομογενή τριγωνική πλάκα ξέρουμε ότι:

(ΑΒ) = 3 m , (ΑΓ) = 4 m  , (ΒΓ) = 5 m.

Βρείτε τις ταχύτητες των σημείων Β και Γ.

(Visited 389 times, 1 visits today)

Πως κινείται το κέντρο μάζας;

Ο τροχός κινείται όπως δείχνουν οι φωτογραφίες.

Αυτές έχουν ληφθεί σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Δεν γνωρίζουμε ποιες δυνάμεις δέχεται ο τροχός. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 666 times, 1 visits today)

Διαδρομή και ελάχιστο έργο

Σε οριζόντιο δάπεδο ένας άνθρωπος σέρνει ένα κιβώτιο μάζας .

Στο δάπεδο έχουμε δύο περιοχές. Στην μία το κιβώτιο παρουσιάζει με το δάπεδο τριβή ολίσθησης με συντελεστή  και στην άλλη με συντελεστή .

Πως πρέπει να κινηθεί ο άνθρωπος έτσι ώστε να παράξει το ελάχιστο δυνατό έργο σέρνοντας το κιβώτιο από το Α στο Β;

Συνέχεια:

(Visited 300 times, 1 visits today)

Η οριζόντια βολή και η γεωμετρία.

Η ιδέα:

Βλέπουμε στιγμιότυπα από μια οριζόντια βολή.

Το πράσινο σώμα είναι η y προβολή του σώματος και το κόκκινο η x προβολή του.

Τα διαστήματα που διανύει το κόκκινο είναι ανάλογα των χρονικών διαστημάτων.

Τα διαστήματα που διανύει το πράσινο είναι ανάλογα των τετραγώνων των χρόνων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 277 times, 1 visits today)

Θερμοδυναμική σπαζοκεφαλιά.

Αρχικά παρατίθεται ο κύκλος μιας μηχανής.

Ζητείται ο υπολογισμός της απόδοσής της, κάτι μάλλον απλό.

Στην συνέχεια όμως….

Συνέχεια.

(Visited 627 times, 1 visits today)

Βρείτε την μεταβολή της εντροπίας.

Όταν ένα αέριο εκτελεί αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή, είναι αυτονόητο το ότι η μεταβολή της Εντροπίας του είναι μηδενική.

Όμως τι ισχύει για την μεταβολή της Εντροπίας όλου του συστήματος της θερμικής μηχανής;

Δηλαδή ποια είναι η μεταβολή της Εντροπίας κάθε δεξαμενής;

Ποιο το άθροισμα αυτών των μεταβολών;

Ας δουλέψουμε μόνο με δύο μηχανές, την μηχανή Carnot και την μηχανή Stirling;

Θα συμβούλευα να ασχοληθούμε πρώτα με την μηχανή Carnot.

(Visited 2.145 times, 1 visits today)

Πειράματα μέσω ανάλυσης βίντεο. Μια γνωριμία με το Tracker.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξέλιξη του λογισμικού, επιτρέπουν πειράματα που παλιότερα δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Συνήθως πειράματα με γρήγορη εξέλιξη.

Θέλουμε για παράδειγμα να μετρήσουμε το g. Η πρώτη μας σκέψη είναι να χρονομετρήσουμε την πτώση σώματος που πέφτει από γνωστό ύψος. Όμως μπορούμε να πατήσουμε εγκαίρως το κουμπί έναρξης και λήξης του χρονομέτρου;

Συνέχεια:

(Visited 382 times, 1 visits today)

Σχεδιάστε μια φλέβα.

Θέλετε να σχεδιάσετε κάτι τέτοιο:

Δεν θα σας πει κάποιος κάτι αν το σχήμα σας έχει κάποιο λαθάκι ή ακόμα και λάθος.

Είστε όμως τελειομανής.

Πρέπει το βεληνεκές  να προκύπτει από τα  x και h.

Πρέπει να κάνουμε έναν υπολογισμό του βεληνεκούς και να δούμε αν μπορούμε να το σχεδιάσουμε.

Αν το πετύχουμε και με μερακλίδικο τρόπο, ακόμα καλύτερα.

Συνέχεια:

(Visited 320 times, 1 visits today)

Μια βοήθεια σε άσκηση στάσιμου κύματος.

Βρήκα μια άσκηση, την οποία παραθέτω με την απάντησή της:

Γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσον εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα  x’x. Δύο σημεία του Α, Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση 20 cm και αρχίζουν να ταλαντώνονται κατακόρυφα με την ίδια συχνότητα f = 5 Hz και πλάτος Α= 4 cm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 346 times, 1 visits today)