Στέκει η εκφώνηση;

Στην ανάρτηση «το αμαξίδιο και το λάστιχο» το χέρι είχε μια σταθερή ταχύτητα.

Θα μπορούσε να είχε σταθερή επιτάχυνση.

Θα έστεκε μια άσκηση με εκφώνηση: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 712 times, 1 visits today)

Βρείτε χρόνο και ταχύτητα

Ένα σώμα έχει μάζα 2 kg.

Τοποθετείται χωρίς αρχική ταχύτητα στην θέση μηδέν.

Δέχεται την χωροεξαρτημένη δύναμη που δείχνει το διάγραμμα.

Βρείτε σε πόσο χρόνο θα βρεθεί στην θέση x = 4m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.243 times, 1 visits today)

Ποια σανίδα θα κινηθεί με μεγαλύτερη επιτάχυνση;

Οι δυο σανίδες είναι ολόιδιες.

Ο συμπαγής και ο κούφιος κύλινδρος έχουν ίδιες μάζες.

Ασκούμε ίδιες οριζόντιες δυνάμεις στις  σανίδες τέτοιες ώστε να κινηθούν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 542 times, 1 visits today)

Πόση είναι η κινητική ενέργεια;

Επαναφέρω μια ανάρτηση παλιά του Χρήστου Ελευθερίου.

Και γιατί ήταν καλή, και γιατί ξεχάστηκε τόσα χρόνια και για κάτι άλλο.

Πιστεύω ότι πάρα πολλά μπορούν να εξηγηθούν ποιοτικά, ή ακόμα και να γίνουν υπολογισμοί, με απλά λόγια. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 948 times, 1 visits today)

Πότε οι ταλαντωτές βρίσκονται στην ίδια θέση;

Οι ταλαντωτές έχουν κοινή θέση ισορροπίας. Ο κόκκινος έχει διπλάσιο πλάτος από τον πράσινο και φάση μεγαλύτερη κατά π/3. Δίνεται:

Ποιες χρονικές στιγμές βρίσκονται στην ίδια θέση;

Ποιες είναι οι θέσεις αυτές;

Σε pdf

Σε word

(Visited 484 times, 1 visits today)

Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση του σχήματος η γωνιακή συχνότητα του διεγέρτη είναι 5 rad/s.

Μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων αποκαθίσταται ταλάντωση πλάτους 0,2 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 942 times, 1 visits today)

Μην ξεχνάμε την ενέργεια ταλάντωσης

Η ενέργεια ταλάντωσης καθορίζει το πλάτος της, την ταχύτητα διέλευσης από την θέση ισορροπίας, βοηθάει σε υπολογισμό ταχύτητας όταν ξέρουμε την θέση κ.λ.π.

Η χρήση της θέλει κάποια προσοχή.

Μια σχετική σπαζοκεφαλιά.

Το θέμα της συζήτησης μπορεί να παρακολουθήσει και ένας μαθητής. Ίσως συναντήσει θέμα και ίσως γίνει λάθος σ’ αυτό.

(Visited 983 times, 1 visits today)

Να βρεθεί ο λόγος των χρονικών διαστημάτων

Τα δύο εκκρεμή αφήνονται ταυτόχρονα να κινηθούν από θέσεις τέτοιες ώστε τα νήματα να είναι οριζόντια.

Το πράσινο φτάνει στην άλλη άκρη σε χρόνο t1 και το κόκκινο σε χρόνο t2.

Να υπολογισθεί ο λόγος των δύο χρόνων.

Υπάρχει μια «υποψία»: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 504 times, 1 visits today)

Ο ταλαντωτής και ο δορυφόρος

Έστω ότι η γη δεν διέθετε ατμόσφαιρα, αλλά διέθετε τρύπα που ξεκινούσε από τον βόρειο και κατέληγε στον νότιο πόλο.

Το πράσινο σώμα βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα, τέτοια ώστε να καταστεί δορυφόρος κυκλικής τροχιάς.

Το κόκκινο σώμα αφήνεται, χωρίς αρχική ταχύτητα, ώστε να καταστεί ταλαντωτής με θέση ισορροπίας το κέντρο της γης.

Ποιο θα επιστρέψει πρώτο στην αφετηρία;

Σε pdf

Σε word

(Visited 353 times, 1 visits today)