Μίγματα αερίων.

Κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε «δεύτερα» θέματα και ένα πρόβλημα.

Συνέχεια σε pdf

Συνέχεια σε word

 

(Visited 355 times, 1 visits today)

Με ποια γωνία πρέπει να κινηθεί;

Το κοριτσάκι κινείται με ταχύτητα 5 m/s και ημφ2 = 0,8 , συνφ2 = 0,6.

Η απόσταση (ΑΒ) είναι 126m.

Το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 10,4 m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 556 times, 1 visits today)

Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας.

Είναι ολόιδια, εκτός από τα ανοίγματά τους.

Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα αέρα.

Έχουν ίδια ύψη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 645 times, 1 visits today)

Διαστρέφοντας την άσκηση του Πρόδρομου εντελώς.

Ο οριζόντιος σωλήνας έχει διατομή 100 cm2. Ο κατακόρυφος 50 cm2. Το έμβολο είναι αβαρές.

Το υγρό είναι νερό και να βάλετε εσείς την πυκνότητά του. Δεν δίνω θέμα σε Εξετάσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 489 times, 1 visits today)

Πως μεταβάλλεται η ένδειξη της ζυγαριάς;

Η ένδειξη του δυναμόμετρου είναι 2 N.

Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι 20 Ν.

Κόβουμε τον σπάγκο. Το μπαλάκι καταδύεται στο υγρό. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 644 times, 1 visits today)

Τι θα δείξει η ζυγαριά;

Η ένδειξη του δυναμόμετρου είναι 2 Ν και η ένδειξη της ζυγαριάς είναι 20 Ν.

Κόβουμε τον σπάγκο και το γκρίζο σώμα βουλιάζει και κάθεται στον πάτο.

Ποια θα είναι η νέα ένδειξη της ζυγαριάς; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 695 times, 1 visits today)

Ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας.

Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα αέρα.

Έχουν ίδια ύψη.

Φράσσονται από ίδια έμβολα, αβαρή που δεν εμφανίζουν τριβές με τα δοχεία. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.473 times, 1 visits today)

Βρείτε τις πιέσεις μέσα στο δοχείο.

Το δοχείο του σχήματος είναι αβαρές, κλειστό επάνω και ανοιχτό κάτω.

Το έμβολο κάτω είναι αβαρές και δεν παρουσιάζει τριβές με το δοχείο.

Περιέχει νερό πυκνότητας 1.000 kg/m3. Ασυμπίεστο πρακτικά.

Η πάνω διατομή είναι 100 cm2 και η κάτω τετραπλάσια.

Επίσης   h1 = 40 cm και h2 = 10 cm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 879 times, 1 visits today)

Ένα στερεό και ένα υγρό ελατήριο.

Πόσο θα συσπειρωθεί ένα ελατήριο από το ίδιο του το βάρος;

Πόσο θα συμπιεσθεί μια μάζα υγρού από το βάρος της;

Συνέχεια:

Σε word:

(Visited 393 times, 1 visits today)

Γιατί μας δουλεύουν;

Μια μικρή παρέλαση αεικινήτων και διατάξεων που θα μας σώσουν σύντομα.

Και μια ερώτηση:

-Γιατί;

Για την επισκεψιμότητα και τα κλικ; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.132 times, 1 visits today)

Προς τα που θα γείρει ο ζυγός;

Κάτι αρκετά οικείο τελικά.

Ο κύριος της εικόνας έβαλε δυο σώματα ίδιας μάζας αλλά σε διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα περιστροφής.

Μένει να επιλέξετε αν το δεξί ποτήρι θα κατέβει, θα ανέβει, ή θα μείνει στην θέση του.

Και βίντεο πολλά υπάρχουν (ή βίντεα πολλά;). Και προσομοίωση υπάρχει.

(Visited 692 times, 1 visits today)