ΑΔΣ ή ΑΔΟ(μερικές περιπτώσεις)

ΑΔΣ ή ΑΔΟ ή τιποταΑ)Η ράβδος και το σημειακο σώμα m 1
(στο άκρο νήματος) Α
συγκρούεται στην κατώτερη θέση ελαστικά
με ράβδο που περιστρεφονταν ωρολογιακά
ΑΔΣ ? ως προς Α ή Γ ? Γ
( dL1/dt)Α = -2( dL2/dt ) Γ ? ν Γ

( dL1/dt)Γ = -( dL2/dt ) Γ ? ν
ΑΔΣ ή ΑΔΟ ή τιποτα

(Visited 1.246 times, 1 visits today)

Τριβή στον άξονα περιστροφής 2 (ιξώδες)

marg-ijodesΗ τροχαλία του σχήματος είναι ένας δίσκος με οπή με ακτίνες R1 = 0,1 m και R2 = 0,2 m , έχει πάχος d = 2 cm και ροπή αδράνειας Ιcm = 0,1π kgm2. Η τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο κυλινδρικό άξονα ακτίνας R = 0,098 m. Στο κενό που έχε δημιουργηθεί ανάμεσα υπάρχει στρώμα λαδιού με συντελεστή ιξώδους n. Γύρω από το δίσκο είναι τυλιγμένο πολλές φορές λεπτό νήμα στο ελεύθερο άκρο του οποίου κρέμεται σώμα m = π kg. Αν το σύστημα αφεθεί ελεύθερο από την ηρεμία να κινηθεί τότε το σώμα m κάποια στιγμή αποκτά σταθερή ταχύτητα υ = 20 m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.015 times, 1 visits today)

Κρούση και αποκατάσταση κύλισης

Ένα βλήμα μάζας m1 ,που θεωρείται σημειακό, κινείται παράλληλα με το οριζόντιο έδαφος με ταχύτητα v και συγκρούεται με ακίνητη ομογενή σφαίρα 10πλάσιας μάζας και ακτίνας R. Το βλήμα διαπερνά ακαριαία τη σφαίρα και εξέρχεται από αυτήν χωρίς να αλλάξει φορά με υποδιπλάσια ταχύτητα ενώ η σφαίρα ξεκινά να κινείται στο τραχύ δάπεδο….

αδο κ αδσ

(Visited 666 times, 1 visits today)

τριβή στον άξονα περιστροφής

 H ράβδος του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=3kg και μήκος d=2m.Τη χρονική στιγμή t=0 η ράβδος αφήνεται από την οριζόντια θέση να περιστραφεί γύρω από τον άξονα Α. Κατά την 90° περιστροφή της γύρω από τον άξονα Α και μέχρι πριν συγκρουστεί με το ελεύθερο άκρο της Γ με το σώμα m2=1kg, που ισορροπεί ακίνητο, η ράβδος χάνει ενέργεια ίση με το 40% του έργου του βάρους της λόγω της σταθερής ροπής τριβής που δέχεται από τον άξονα Α.

Συνέχεια…

(Visited 479 times, 1 visits today)

Κρούση ράβδων

Μια ομογενής ράβδος m1=3kg και μήκους Α  d= 2m έχει έχει στο ένα άκρο της κολλημένο ένα σημειακό σώμα m2=1kg . H ράβδος αφήνεται από οριζόντια θέση να περιστραφεί γύρω από ακλόνητο άξονα Α χωρίς τριβές. Όταν το σύστημα έχει εκτελέσει γωνία 90°,συγκρούεται ελαστικά με κατακόρυφη ακίνητη ράβδο m3 και μήκους d=2m. Αμέσως μετά την κρούση το σύστημα σωμάτων ράβδος -σημειακό σώμα ακινητοποιείται, ενώ η ράβδος m3 αρχίζει να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον άξονα Α.

Η συνέχεια:

Κρούση ράβδων

(Visited 584 times, 1 visits today)

Δυνάμεις σε σφηνωμένο βλήμα

Ένα βλήμα m1 =3kg κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και σφηνώνεται με ταχύτητα υ1=2√3m/s στο ακίνητο σώμα m2=1kg που ισορροπεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=100 N/m το άλλο άκρο του οποίου συνδέεται στο άκρο οριζόντιας ράβδου .Το άλλο άκρο της ράβδου συνδέεται σε άρθρωση με την οποία δεν παρουσιάζει τριβές. Τo συσσωμάτωμα που προκύπτει μετά την κρούση αρχίζει

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΣΦΗΝΩΜΕΝΟ ΒΛΗΜΑ

(Visited 61 times, 1 visits today)

Θέμα β κυλιόμενοι κύλινδροι

Ο κύλινδρος του διπλανού σχήματος διαθέτει μια αμελητέου βάθους εγκοπή στην περιφέρειά του, στην οποία είναι τυλιγμένο πολλές φορές γύρω του μη εκτατό και αβαρές νήμα. Ο κύλινδρος έχει μάζα m ,έχει ακτίνα R και ροπή αδράνειας Ιcm= MR2/2 και βρίσκεται ακίνητος πάνω σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 60 times, 1 visits today)

κουφιος και συμπαγής κύλινδρος 2

Δυο κύλινδροι, ένας συμπαγής (1) και ένας κούφιος (2) ( σωλήνας) έχουν ίδιες εξωτερικές διαστάσεις ( ακτίνα R, μήκος d) και έχουν ίσες μάζες. Οι κύλινδροι αφήνονται από το ίδιο ύψος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ και κυλιόνται πάνω σ’ αυτό χωρίς να ολισθαίνουν. α) για τους χρόνους καθόδου των στερεών στη βάση του κεκλιμένου ισχύει:

KAI Ο ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ……….ΚΙΝΕΙΤΑΙ ( 2ο μέρος )

(Visited 47 times, 1 visits today)

μη ακλόνητος δρόμος

Ένας ομογενής κύλινδρος με ενσωματωμένο δέκτη ηχητικών κυμάτων στο κέντρο του, έχει μάζα m= 2kg και ακτίνα R=0,04m.  O κύλινδρος ηρεμεί πάνω στην οριζόντια επιφάνεια ενός ακίνητου οχήματος που διαθέτει πηγή ήχου που εκπέμπει με συχνότητα 686Hz στην οριζόντια διεύθυνση του ανιχνευτή. Ο κύλινδρος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 119 times, 1 visits today)

η ράβδος ολισθαίνει πάνω στον άξονα

39)Η ράβδος του διπλανού σχήματος έχει μάζα M=5kg, μήκος L=4m και ισορροπεί ακίνητη σε οριζόντια θέση με
τη βοήθεια ενός υποστηρίγματος με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=μσ=13∙31/2/12. Το υποστήριγμα
δεν είναι αρθρωμένο με τη ράβδο αλλά εφάπτεται με Α Γ αυτήν στο σημείο Γ που απέχει L/4 από το άκρο της Α.
Το άλλο άκρο της ράβδου στηρίζεται σε κατακόρυφο νήμα που συνδέεται με σώμα m1=2kg , το οποίο ισορροπεί ακίνητο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 57 times, 1 visits today)

ΟΤΑΝ ΣΠΑΕΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η ομογενής λεπτή δοκός του σχήματος που έχει μάζα Ζ m=4kg και μήκος d=3m ,μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα Α χωρίς τριβές .Ο άξονας Α απέχει 2m από το άκρο Ζ της δοκού. Αρχικά η δοκός κρατιέται ακίνητη σε κατακόρυφη θέση με το άκρο της Ζ προς τα πάνω. A Η δοκός με κατάλληλη στιγμιαία ώθηση ξεκινά να περιστρέφεται με το άκρο της Ζ να έχει οριζόντια ταχύτητα υ=8m/sec την t=0. Τη στιγμή που έχει στραφεί κατά 1800 μοίρες ο άξονας σπάει ακαριαία και η δοκός φτάνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο στο έδαφος που απέχει από τον άξονα Α κατακόρυφη απόσταση h>d. h Η δοκός φτάνει στο έδαφος σε κατακόρυφη θέση με το άκρο της Ζ προς τα κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 156 times, 1 visits today)